VENNESLA

Tvidøblane 8

Prisantydning
4 390 000 kr
Omkostninger
122 450 kr
Andel fellesformue
4 885 kr
Totalpris
4 512 450 kr
Felleskostnader
2 504 kr/mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
2023
Internt bruksareal (BRA‑i)
78 ㎡
Bruksareal
83 ㎡
Tomteareal
4 070 ㎡
Antall soverom
2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

TVIDØBLANE - LEKKER NY 3-ROMS - MODERNE OG SOLRIKT MED FANTASTISKE 36 KVM TERRASSER OG GARASJE INK. VANNBÅREN VARME

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

ATTRAKTIV BELIGGENHET OG GODE SOLFORHOLD FRA MORGEN TIL KVELD

LEILIGHET MED HØY KOMFORT, MODERNE OG PRAKTISKE LØSNINGER, 36 KVM TERRASSER OG GARASJE. VANNBÅREN VARME

Dette er et svært gjennomført bygg med lekre løsninger og materialvalg både utvendig og innvendig. Påkostede løsninger og lekkert Strai kjøkken.

Svært god planløsning med entré, gang, bad/vaskerom, stue med åpen kjøkkenløsning og 2 soverom. Usjenert uteplass og 2 overbygde terrasser.

Det er også medfølgende parkeringsplass og bod i kjeller.

Leiligheten ligger i et meget attraktivt og populært område i Vennesla. Kort avstand til sentrum.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

Det medfølger 1 p-plass i lukket parkeringskjeller.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen, men midlertidig brukstillatelse datert 27.06.2023. Brukstillatelsen gjelder for parkeringskjeller, Tvidøblane 8 og 10 (blokk B og C) samt uteoppholdsarealer på grunn. Gjenstående arbeid frem mot ferdigattest er ferdigstillelse av blokk A og skal være utført innen 01.11.2023. Det er opplyst at tiltaket har tilstrekkelig sikkerhetsnivå til å tas i bruk og at vilkår og rekkefølgekrav er ivaretatt. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til FORMÅL , tilhører reguleringsplan NAVNPÅREGULERINGPLAN , datert DATO. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boliger i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24 og sameiets vedtekter

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4223/6/366/3:
Heftelser i eiendomsrett:
07.12.1940 - Dokumentnr: 501247 - Bestemmelse om gjerde
Overført fra: Knr:4223 Gnr:6 Bnr:366
Gjelder denne registerenheten med flere

11.10.1946 - Dokumentnr: 501821 - Bestemmelse om gjerde
Overført fra: Knr:4223 Gnr:6 Bnr:366
Gjelder denne registerenheten med flere

10.07.1965 - Dokumentnr: 100976 - Bestemmelse om gjerde
Kommunale rettigheter/påbud i henhold til
skjøte/festekontrakt
Overført fra: Knr:4223 Gnr:6 Bnr:366
Gjelder denne registerenheten med flere

13.07.1965 - Dokumentnr: 100994 - Bestemmelse om gjerde
Kommunale rettigheter/påbud i henhold til
skjøte/festekontrakt
Overført fra: Knr:4223 Gnr:6 Bnr:366
Gjelder denne registerenheten med flere

27.06.2019 - Dokumentnr: 738786 - Jordskifte
Gjelder rettsfastsettende sak.
Overført fra: Knr:4223 Gnr:6 Bnr:366
Gjelder denne registerenheten med flere

Grunndata
04.05.2023 - Dokumentnr: 460712 - Seksjonering
Opprettet seksjoner: Snr: 3
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 79/3449

30.06.2023 - Dokumentnr: 695610 - Reseksjonering Snr: 3
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 79/3450
Vederlag: NOK 0
Omsetningstype: Uoppgitt
Deling av seksjon
Endring av tilleggsdel
Endring av fellesareal
Endring av sameiebrøk

Eiendommens rettigheter
Servitutter
04.05.2023 - Dokumentnr: 460759 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4223 Gnr:6 Bnr:366 Snr:1

04.05.2023 - Dokumentnr: 460759 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4223 Gnr:6 Bnr:366 Snr:17

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum: kr 109 750,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 8 900,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger: (inkl. valgfrie tillegg) kr 122 450,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 6 738,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter

Nøkkelinformasjon

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: FYLL INN

Diverse

Boligen er en del av et boligsameie. Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd boligen. Fullmektig har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Legalpant

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtektsfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant kan tinglyses i seksjonene. 

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4223/6/366/3:
Heftelser i eiendomsrett:
07.12.1940 - Dokumentnr: 501247 - Bestemmelse om gjerde
Overført fra: Knr:4223 Gnr:6 Bnr:366
Gjelder denne registerenheten med flere

11.10.1946 - Dokumentnr: 501821 - Bestemmelse om gjerde
Overført fra: Knr:4223 Gnr:6 Bnr:366
Gjelder denne registerenheten med flere

10.07.1965 - Dokumentnr: 100976 - Bestemmelse om gjerde
Kommunale rettigheter/påbud i henhold til
skjøte/festekontrakt
Overført fra: Knr:4223 Gnr:6 Bnr:366
Gjelder denne registerenheten med flere

13.07.1965 - Dokumentnr: 100994 - Bestemmelse om gjerde
Kommunale rettigheter/påbud i henhold til
skjøte/festekontrakt
Overført fra: Knr:4223 Gnr:6 Bnr:366
Gjelder denne registerenheten med flere

27.06.2019 - Dokumentnr: 738786 - Jordskifte
Gjelder rettsfastsettende sak.
Overført fra: Knr:4223 Gnr:6 Bnr:366
Gjelder denne registerenheten med flere

Grunndata
04.05.2023 - Dokumentnr: 460712 - Seksjonering
Opprettet seksjoner: Snr: 3
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 79/3449

30.06.2023 - Dokumentnr: 695610 - Reseksjonering Snr: 3
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 79/3450
Vederlag: NOK 0
Omsetningstype: Uoppgitt
Deling av seksjon
Endring av tilleggsdel
Endring av fellesareal
Endring av sameiebrøk

Eiendommens rettigheter
Servitutter
04.05.2023 - Dokumentnr: 460759 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4223 Gnr:6 Bnr:366 Snr:1

04.05.2023 - Dokumentnr: 460759 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4223 Gnr:6 Bnr:366 Snr:17

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Info kommunale avgifter

Kr. 12 119 pr. år
Beløpet inkluderer eiendomsskatt, feie- og tilsynsavgift, målerleie og abonnement for vann- og avløp. Vann- og avløpsgebyr vil variere iht. forbruk. Hver leilighet betaler for eget forbruk av vann og varme. Fjernvarme blir avlest og SØBO fakturere månedlig hver leilighet. Renovasjon er inkludert i fellesutgiftene.

Polisenummer

SP0005438685

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

Telia kr 329,- inkludert i fellesutgiften

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
Produktnummer: 40B8469F-763F-499A-B65E-15DC50953830