Bygland

Tveit 2

Byggeår
1910
P-rom
75 ㎡
Bruksareal
117 ㎡
Tomteareal
1 532 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

BUD MOTTATT - Koselig enebolig på landlig tomt - garasje - 3 soverom - nærhet til Brokke - ingen boplikt

Om eiendommen

Innhold

Boligen går over 2 plan og inneholder entré, toalettrom, stue, kjøkken og rom med vask i 1. etasje. I 2. etasje er det 2 soverom, gang og stue/gjesterom.
Frittstående garasje hvor eiendommen disponerer den ene halvparten (venstre side), samt bod/utedo.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Vask og gang på tegning fra 1978 er i dag gang og matbod. Vedskjul og bod er gjort om til toalettrom og bod. De ombygde rommene er ikke godkjent til varig opphold/beboelse. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Bygland kommune opplyser at det ikke foreligger noen godkjente byggetegninger for boligens 2. etasje i deres arkiv. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Bygland kommune opplyser at det ikke foreligger noen godkjente byggetegninger for bod i deres arkiv. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Oppvarming

Vedfyring i 1. etasje og 2. etasje. Forøvrig panelovner. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Se kart. Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

Parkering på tomten, samt i halvpart av garasje. Det fremkommer av tegning at den andre halvparten av garasjen tilhører naboeiendommen, men det foreligger ingen skriftlige avtaler utover dette. Det anbefales at det tinglyses en bruksrett til naboeiendommen for bruk av garasjen.

Beliggenhet

Fint beliggende enebolig i landlige og naturskjønne omgivelser, ca. 5 minutters kjøretur fra Ose. Her finner man nærmeste dagligvarebutikk. Det er ca. 15 minutter til Rysstad og Brokke. Flotte skiløyper og alpinanlegg på Brokke på vinterstid. På sommeren er det flere fine badeplasser på Ose og Rysstad. Kort vei til flere fine turmuligheter i Setesdalsheiene og på Brokke. Det er ca.1 time til Evje med en rekke aktiviteter og godt utvalg av fasiliteter.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse på grunn av boligens alder. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Det foreligger ikke ferdigattest eller byggesøknad for tilbygg eller garasje. Manglende ferdigattest/brukstillatelse innebærer at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Vei, vann og avløp

Det er ikke innlagt vann eller avløp. Drikkevann medbringes. Gråvann fra vask går til grunn. Det er Cinderella forbrenningstoalett på toalettrom, samt utedo. Offentlig vei.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som "LNF (landbruk, natur og friluftsformål)" , og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan. Kommuneplan ligger i vedleggsdokument til salgsoppgaven.

Eiendommen ligger innenfor hensynssone "flom" ihht kommuneplankart.
Framlegg til ny kommuneplanens arealdel er ute på høring. Ta kontakt med kommunen dersom du har ytterligere spørsmål rundt dette.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4220/9/10:
09.02.1915 - Dokumentnr: 900178 - Utskifting
Gjelder denne registerenheten med flere

15.12.1930 - Dokumentnr: 995782 - Utskifting
Gjelder denne registerenheten med flere

28.09.2023 - Dokumentnr: 1061764 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt

04.10.1909 - Dokumentnr: 800044 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4220 Gnr:9 Bnr:7

1.06.1933 - Dokumentnr: 800023 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4220 Gnr:9 Bnr:16

01.08.1951 - Dokumentnr: 100316 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4220 Gnr:9 Bnr:19

01.01.2020 - Dokumentnr: 587272 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0938 Gnr:9 Bnr:10

Økonomi

Omkostninger kjøper

12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
13 120,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 525 000,-))

29 590,- (Omkostninger totalt)

Info eiendomsskatt

Det er ingen eiendomsskatt for denne eiendommen.

Nøkkelinformasjon

Standard

Boligen er oppført i 1910 og er tilbygget i 2021. Det er nyere undertak og taktekke, ellers er det normal bruksslitasje på overflater, innredninger og utstyr med tanke på alder, men det må påregnes noen kommende oppgraderinger av overflater og bygningsdeler som har noe bruksslitasje og kommentere avvik i tilstandsrapport. Bod er omgjort til toalettrom i 2021. Det ble da satt inn forbrenningstoalett i rommet. Rommet har i dag kun naturlig avtrekk. Det anbefales å etablere mekanisk avtrekk på toalettrommet. Det er eget rom med vask. Gråvann fra vasken går til grunn.

Stuen har plass til sofagruppe og spisebord. Rommet varmes opp av vedovn som gir lun og god varme på vinterstid. Store deler av boligen er malt i 2021. Kjøkkeninnredningen har folierte fronter og laminat benkeplate. Rommet har frittstående hvitevarer uten avtrekk over komfyr. Det er plass til kjøkkenbord på kjøkkenet.

Soverommene finner man i 2. etasje. Her er det 2 soverom med plass til dobbeltsenger. Her er det i tillegg en egen liten tv-stue som også har vært benyttet som stue og gjesterom. Det foreligger ikke godkjente byggetegninger.

Frittstående bod på tomten praktisk lagringsplass til ved, skiutstyr etc. Her er det også utedo.

Boligen har sikringsskap av eldre dato med skrusikringer.

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Lars Tore Mesel den 29.09.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon: Enebolig som er oppført i 1910 og noe tilbygget i nyere tid. Det er nyere undertak og taktekket, ellers er det er normal bruksslitasje på overflater, innredninger og utstyr med tanke på alder, men det må påregnes noen kommende oppgraderinger av overflater og bygningsdeler som har noe bruksslitasje og kommenterte avvik. Rapporten må leses i sin helhet.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG3: Store eller alvorlige avvik:
Utvendig > Dører. Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader. Inngangsdør med normal slitasje, men kjellerdør har større avvik etter skadedyr/råte.
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn. Det er registrert symptom på sopp/råte. Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det ble målt noe horisontalavvik i bjelkelagskonstruksjonen med opptil 35 mm entre og 2 etasje, knirk og litt svikt i gulver. Synlig skjevheter i taket i stue og merkbare skjevheter i gulv.
Innvendig > Pipe og ildsted. Feieluke er skadet. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke. Vedovner av eldre dato med ukjent kvalitet, sotvann synlig ut fra feieluke og manglende sikring under feieluke og vedovn.
Innvendig > Rom Under Terreng. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig. Noe råteskader i bjelker og tegn til fukt på gulv/vegg.
Innvendig > Innvendige trapper. Det er ikke montert rekkverk. Trapp med noe manglende sikring etter dagens krav.
Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken. Det er ikke påvist noen form for ventilering av kjøkkenrommet (lukket rom).

TG IU: Konstruksjoner som ikke er undersøkt:
Innvendig > Krypkjeller. Krypkjeller har ingen adkomstmulighet og derfor ikke nærmere vurdert innvendig.

TG2: Avvik som kan kreve tiltak:
Utvendig > Taktekking. Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde.
Utvendig > Nedløp og beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid på renner/nedløp/beslag er passert
Utvendig > Veggkonstruksjon. Det er påvist fuktskader i veggkonstruksjonen. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft. Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er nyere takkonstruksjon på boligen, synlig fra luke, men det er begrenset lufting av konstruksjonen.
Utvendig > Vinduer. Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Vinduer med større aldersslitasje og liten gjenværende levetid.
Innvendig > Overflater. Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Overflater med noe varierende bruks og aldersslitasje.
Innvendig > Radon. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Innvendig > Innvendige dører. Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører.
Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalettrom. Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
Tekniske installasjoner > Ventilasjon. Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg. Sikringsskap av eldre dato, med skrusikringer.
Tomteforhold > Drenering. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje.
Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter. Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er registrert skråriss som er symptom på setninger. Det er noen synlige sprekker i betongen.
Tomteforhold > Terrengforhold. Det er påvist dårlig eller flatt fall inn mot grunnmur og dermed muligheter for større vannansamlinger.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger boligen: Komfyr og kjøleskap.

Diverse

Eiendommen er forsikret i Storebrand med polisenummer 9848995. Årlig forsikringspolise utgjør kr. 1 992,-.
Selger opplyser om et årlig strømforbruk som utgjorde 2 403 kwh forrige år. Strømforbruket vil variere med bruken av boligen. Nåværende eier har brukt boligen som fritidsbolig.
Det gjøres oppmerksom på at boligen er ryddig og rengjort før visning, og at den ikke vil bli ytterligere ryddet og rengjort før overtagelse.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.

Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/17-23-0082. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4220/9/10:
09.02.1915 - Dokumentnr: 900178 - Utskifting
Gjelder denne registerenheten med flere

15.12.1930 - Dokumentnr: 995782 - Utskifting
Gjelder denne registerenheten med flere

28.09.2023 - Dokumentnr: 1061764 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt

04.10.1909 - Dokumentnr: 800044 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4220 Gnr:9 Bnr:7

1.06.1933 - Dokumentnr: 800023 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4220 Gnr:9 Bnr:16

01.08.1951 - Dokumentnr: 100316 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4220 Gnr:9 Bnr:19

01.01.2020 - Dokumentnr: 587272 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0938 Gnr:9 Bnr:10

Info kommunale avgifter

De kommunale avgiftene inkluderer renovasjon kr. 1 851,- og feiing kr. 582,-.

Dersom eiendommen tas i bruk som helårsbolig, må man påregne noe økt kostnad til renovasjon.

Byggemåte

Veggkonstruksjonen er antatt tømmer og bindingsverk med utvendig kledning av stående malt panel. Takkonstruksjonen er en plassbygget saltakkonstruksjon av taksperrer, med litt lufting fra gesims på tilbygget, lufting fra loftet er veldig begrenset. Undertak av takplater, papp, sløyfer og lekter tekket med betongtakstein. Undertak av takduk, sløyfer og lekter tekket med plastbelagte stålplater på tilbygget. Takrenner, nedløp og pipebeslag av plastbelagt stål og noe plast. Se forøvrig tilstandsrapport.

Sammendrag selgers egenerklæring

Følgende fremkommer av selgers egenerklæring:

2. Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom? - Delt av bod og lagd et toalettrom. Satt inn et cinderellatoalett. Faglærte uten firma. Abried ble utført i 2021.
19. Har det vært skadedyr i boligen eller andre bygninger på eiendommen? - Har hørt mus i bod og vegg. Tettet vegger i bod nå. Ikke observert mus i boligen.
24. Har du bygd på eller gjort om kjeller, loft eller annet til boligrom? - Delt av bod og lagd et toalettrom i 2021 av ufaglært.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.

Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.
Produktnr: C17B4B72-B7FE-420B-96A9-3B37938FC688 Kategori: