Sundebru

Tuftene 1

Prisantydning
2 500 000 kr
Omkostninger
79 500 kr
Totalpris
2 579 500 kr
Formuesverdi
479 818 kr
Formuesverdi sekundær
1 823 309 kr
Byggeår
1960
Internt bruksareal (BRA‑i)
180 ㎡
Bruksareal
278 ㎡
Tomteareal
2 292 ㎡
Etasje
3
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Eldre funkis murhus på en romslig tomt med nærhet til fasilitetene i området |Dobbel garasje | to bad| Fine turområder

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Eneboligen inneholder: Entré / vindfang, stue, soverom, kjøkken , mellomgang, bad/vaskerom, bod og bod / teknisk rom i underetasjen. Entré /trappegang, bad/vaskerom, stue og kjøkken i første etasje. Trappegang, soverom 1, soverom 2 og soverom 3 i andre etasje.

Garasje.
Vedbod.

Det foreligger tegninger av garasje.
Det foreligger tegning av bod.

Gjerstad kommune opplyser at det ikke foreligger noen godkjente byggetegninger for eneboligen i deres arkiv. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar. 
Det foreligger ingen tilgjengelige opplysninger som tilsier at boligen er formelt omsøkt og godkjent med utleiedel i underetasjen.

Takstmann har kommentert at dagslys og rømning i tilknytning til soverommet i underetasjen er ikke fullt ut ivaretatt. Det er nedsenket vindusbrønn i terreng som legges til grunn for vurderingen. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Hoveddel: varmekabler på bad, panelovner i alle rom, vedovn i stue og hovedrom i 2 - etasje.
Underetasje: varmekabler i yttergang og bad, panelovner, vedovn i stue.
Bør sette inn varmepumpe opplyser selger.

Som en følge av Stortingets klimaforlik fra 2012 er det med virkning fra og med 1. januar 2020 innført forbud mot oppvarming av boliger med fossil olje eller parafin. Kommunen kan i tillegg ha vedtatt lokal forskrift som krever at oljetank/parafintank må graves opp og fjernes, alternativt tømmes/spyles/plomberes. Kjøper oppfordres til selv å avklare med kommunen hvilke krav som gjelder og overtar ansvar, risiko og kostnader for dette. For mer informasjon og støtteordninger, se www.enova.no.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Barnehage, skole og fritid

Abel skole.

Parkering

Parkering på egen tomt og i garasje.

Beliggenhet

Gjerstad kommune ligger i Aust-Agder, ved grensen til Telemark. Beliggenheten i Gjerstad gir kort vei til fine turområder i nærheten, men også til fasilitetene som nærområdet har å by på. Beliggenheten er sentrumsnær i forhold til fasilitetene i nærområdet, men samtidig noe tilbaketrukket.

Brokelandsheia har et godt utvalg av fasiliteter som blant annet matbutikker, den lille dyrehage, bensinstasjon, vinmonopol, apotek , kafe og frisør mm.

Boligen ligger ved Lindtjenn, dette brukes året rundt til bading om sommeren til å gå på skøyter om vinteren opplyser selger. Det er gode solforhold på eiendommen, som kan nytes fra uteplassene rundt bolighuset.

Vider er det gang og sykkelsti fra huset, rundt kjernet og helt til Gjerstad sentrum. Dette gjør det enkelt å komme seg til fasilitetene. Områdene rundt kan også by på oppkjørte skiløyper ved vinterstid.
En biltur unna befinner Søndeled seg, som ligger fint ved sjøen. Her er det service tilbud og marina. Fra eiendommen er det ca. 25 km. ned til trehusbyen Risør. Her er det yrende liv ved sommerstid. Byen kan by på blant annet fine og hyggelige restauranter, turstier på Urheia, trebåtfestivalen, konserter i perioder og enkel tilgang til båtlivet i skjærgården.

Fra eiendommen er det kort vei til E-18 - noe som skaper forutsigbarhet i hverdagen. Nærmeste barne- og ungdomsskole er Abel skole med 1-10 trinn. Her får du/dere en eiendom med en beliggenhet som skaper forutsigbarhet i hverdagen, men som også gir tilgang til fine turområder. Dersom arbeidstedet befinner seg i Risør, Tvedestrand eller Arendal, befinner E-18 seg enkelt i nærheten. 45 km. ca. til batterifabrikken Morrow.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse på grunn av alder. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Det foreligger ikke ferdigattest for garasje eller bod. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Vei, vann og avløp

Vei. Vegadkomst fra offentlig vei. Privat vei siste stykket inn til boligen. Selger opplyser om at veien nedenfor blir brøytet og at utgiftene er rundt 1 000kr i året.

Vann. Offentlig.
Avløp. Offentlig.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som boligbebyggelse, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan. 
Området rundt er godkjent som næringsbebyggelse og boligbebyggelse.

Planer under arbeid: Forslag til kommuneplan 2024-2036

Adgang for utleie

Nåværende eier av eiendommen leier ut underetasjen. Dette er et pågående leieforhold, hvor leietaker ønsker å fortsette leieforholdet. Nåværende eier opplyser om at leieforholdet kun har en muntlig avtale, hvor det er avtalt evt. en oppsigelsestid på 3 mnd. Dersom ny eier av eiendommen ikke ønsker det pågående leieforholdet, må leietaker sies opp. Det vil da påløpe en oppsigelsestid på ca. 3 mnd.

Takstmann opplyser om i tilstandsrapporten at dagslys og rømning i tilknytning til soverommet i underetasjen ikke er fullt ut ivaretatt. Takstmann har også kommentert at det er påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling og at det er gjennomføringer i etasjeskille som legges til grunn for vurderingen.

Gjerstad kommune opplyser om at det ikke foreligger noen godkjente byggetegninger for eneboligen i deres arkiv. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Det foreligger ingen tilgjengelige opplysninger som tilsier at boligen er formelt omsøkt og godkjent med utleiedel i underetasjen. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Underetasjen er ikke godkjent for utleieformål.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4211/3/120:
08.12.1955 - Dokumentnr: 1983 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4211 Gnr:3 Bnr:116


01.11.1972 - Dokumentnr: 2689 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0911 Gnr:3 Bnr:182


13.03.1984 - Dokumentnr: 833 - Målebrev
bnr. 120, 212, 214 og 144 grenser til d.e.
Gjelder denne registerenheten med flere


04.02.1999 - Dokumentnr: 304 - Grensejustering
Gjelder denne registerenheten med flere


01.01.2020 - Dokumentnr: 961363 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0911 Gnr:3 Bnr:120


21.08.1984 - Dokumentnr: 2852 - Erklæring/avtale
Rettighet hefter i: Knr:4211 Gnr:3 Bnr:116
vedr. rett til avkjøring på d.e.


Kommentar konsesjon

Eiendommen er over to mål, og egenerklæring om konsesjonsfrihet må fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Kommentar Bo/Driveplikt

Det er ikke boplikt på denne eiendommen.

Kommentar odelsrett

Det er ikke odel på denne eiendommen.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 62 500,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 79 500,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Eiendomsskatten beregnes i 2024 med 4 ‰ (bolig) eller 7 ‰ (næring)av skattetakst i følge Gjerstad kommune.
Eiendomsskatten er inkludert i de kommunale avgiftene.

Nøkkelinformasjon

Bebyggelse

Hovedsakelig eneboliger.

Standard

Boligen har normal standard ut fra datidens byggemåte. Boligen har et helhetlig oppgraderingsbehov.

Innvendige gulver er utført med belegg og laminat. Veggflatene er utført med malt murpuss, malt trepanel og tapet. Det er benyttet malte overflater i tak / himlinger.

Underetasjen:

Underetasjen inneholder entré, stue, soverom, to boder, gang, bad og kjøkken

Bad:
Kombinert bad/vaskerom i boligenes underetasje. Det visuelle inntrykket tilsier at våtrommet ble etablert på 1970 eller 1980-tallet. Overflater: Gulvbelegg med oppkant. Veggflatene er utført med våtromsplater. Utstyr: Standard toalett, servant, dusjhjørne og opplegg for for vaskemaskin. Baderommet er utstyrt med elektrisk avtrekksvifte.

Kjøkken:
Separat kjøkken i underetasjen. Overflater: Laminatgulv. Veggflatene er utført med malt puss og malte plater. Innredning: Nyere innredning med over og underskaper. Fronter i slett lys utførelse. Utstyr: Avsatt plass til komfyr, kjøleskap og oppvaskmaskin.

Hovedetasjen:

Velkommen inn i første etasje.
Første etasje inneholder en romslig entré, bad, kjøkken og en romslig stue. Etasjen er fint egnet for sosiale sammenkomster og stuen skaper god plass for møblementer. Stuen har godt med vindusflater, noe som skaper det lyst og trivelig.

Bad:
Kombinert bad / vaskerom i boligens 1.etasje. Veggflatene er utført med malt strietapet. Vegghengt toalett, servantinnredning, dusjhjørne og opplegg for vaskemaskin.

Kjøkken:
Separat kjøkken i boligens hovedetasje. Laminatgulv. Veggflatene er utført med tapet og malt murpuss og malte plater. Innredning: Nyere over og underskaper med fronter i overflatebehandlet tre. Utstyr: Avsatt plass til komfyr, kjøleskap og oppvaskmaskin. Komfyrvakt er montert. Det er vinduer ut mot hageområdene fra kjøkkenet noe som skaper delvis oversikt.

Andre etasje består hovedsakelig av soverom. Det er 3 soverom i andre etasje, hvor det største soverommet har utgang til balkong.

Garasje:
Dobbel garasje med loft. Ukjent oppførings år. Bygningen kan være oppført på 1980-tallet. Bygningen har normal enkel garasjestandard. Bygningen har vedlikeholdsetterslep.

Bod:
Praktisk frittstående bod. Ukjent oppførings år. Bygningen kan være oppført på 1980-tallet. Bygningen har enkel standard. Bygningen har vedlikeholdsetterslep.


Tilstandsrapport:

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Espen Martinsen den 03.04.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Enebolig fra perioden 1960, oppført i 3 etasjer. Boligens underetasje var utleid på befaringstidspunktet. Videre er eiendommen bebygget med frittstående bod og garasje. Kjøkkeninnredningene og bad/vaskerommet i boligens 1.etasje er av nyere dato. Yttertakstekkingen ble i følge eier fornyet i 2022. Videre blir det opplyst at deler av el-anlegget er fornyet, med nye automatsikringer i tavleskapene. Det må påregnes varme og ventileringstiltak mot innvendig kondensering i boligen. Kjøper må være oppmerksom på aldringssvekkelser for aktuelle bygningsdeler. Det er hovedsakelig vinduer, innvendige overflater, røropplegg og gjenværende elektriske anlegg som legges til grunn for vurderingen. Viser for øvrig til kommentarer vedrørende våtrommet i underetasjen og rom under terreng. Det bør etableres bedre ventilering for utlufting av boligen. Tilleggsbygningene har et helhetlig behov for rehabilitering / vedlikehold. Byggtekniske merknader er kommentert i rapportens enkelte avsnitt. Rapporten må leses i sin helhet.
 
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 

TG3: Store eller alvorlige avvik:
Utvendig > Overbygg - Sydlig side
Det er avvik: Synlig konstruksjonsmessige sviktsymptomer, utettheter i tekkinger og råteskader i

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det ble registrert 30 mm horisontalavvik gjennom loftsgang og soverom
i boligens 2.etasje.
Våtrom > Underetasje > Bad/vaskerom > Generell
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Det ble registrert friksjonslyd i avtrekksviften. Det mangler hjelpesluk for håndtering av lekkasjevann fra installasjoner utenfor dusjsonen. Synlig muggvekst i tak/himling mot yttervegg og vindu. Videre ble det registrert defekte våtromsplater i dusjsonen.
Våtrom > Underetasje > Bad/vaskerom > Tilliggende konstruksjoner våtrom
Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det påvist indikasjoner på fuktskader.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Brannslukningsapparat er over 10 år.
Tomteforhold > Forstøtningsmurer
Det er påvist større sprekker og/eller skjevheter i muren. Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav. Det ble registrert sprekker, svikt og frostsprengning i murverkene. Deler av murverket mangler rekkverk / fallsikring.
Tomteforhold > Oljetank
Det er avvik: Det foreligger ingen tilgengelig kontrolldokumentasjon eller opplysninger om oppfyllingsgrad. Utfasing av oljefyringsanlegg innen 01.01.2020 2020, medfører at det må påregnes sanering eller
konvertering til biobrensel.

TG IU: Konstruksjoner som ikke er undersøkt:
Våtrom > 1.Etasje > Bad/vaskerom > Tilliggende konstruksjoner våtrom
Det er pga bygningsmessige hindringer ikke fysisk mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone

TG2: Avvik som kan kreve tiltak:
Utvendig > Taktekking
Det er avvik: Det ble registrert noe ujevnheter i taktekkingen. Ujevnheter i tilknytning til takflater med slak takvinkel kan medføre lokale områder med opphopning av vann. Innvendige fuktmerker ved pipegjennomføringen.
Utvendig > Nedløp og beslag
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Falming og slitasje i tilknytning til renner og nedløp. Videre ble det registrert fargesymptomer på drypplekkasje i renneskjøt.
Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er påvist sprekker i murte/pussede fasader. Det er avvik: Det ble registrert sprekker og spenningsriss / jordtrykksriss i deler av fasadene. Synlig malingsflass i tilknytning til vassheller.
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er avvik: Murkonstruksjoner fra den aktuelle perioden er erfaringsmessig utført uten eller med begrenset grad av isoleringsevne.
Utvendig > Vinduer
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Varierende grad av slitasje og friksjon i åpningsfeltene. Enkelte fastlimte/fastfugede åpningsfelt i soverom, 2.etasje. Det ble registrert overflatemugg i underetasjen. Enkelte vinduer er særlig utsatt for vannsprut og fuktbelastning mot tilstøtende murkonstruksjoner.
Utvendig > Terrassedører
Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Det ble registrert noe friksjon i åpningsfelt og brekkasje i tilknytning til dørvrideren i 1.etasje.
Utvendig > Inngangsdør - Underetasjen
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det mangler utvendig terskelbeslag. Døren har utvendig vedlikeholdsetterslep.
Utvendig > Hovedinngangsdør
Det er avvik: Synlig overflateskall i nedre kant av dørbladet.
Utvendig > Takterrasse
Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Balkong/terrasse ligger over innredede boligrom, usikker konstruksjon. Konstruksjonsutforming gir økt fare for skader. Taktekkingen har ujevnheter og det ble registrert motfall på deler av taktekkingen, med påfølgende risiko for opphopning av vann. Åpninger i rekke medfører fallrisiko for barn og husdyr.
Utvendig > Utvendige trapper
Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Redusert / manglende limdekning under steinheller/skiferheller. Naturlig alders slitasje for utvendige betongoverflater.

Innvendig > Overflater
Det er avvik: Varierende grad av slitasje. Sprekker i himlingsoverflater. Stedvis gulvknirk. Ufagmessig utførelse av laminatgulv i stue og manglende overgangslister mot vegger.
Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Boligen var utleid på befaringstidspunktet. Utleie utløser krav til dokumentering av radonverdier.
Innvendig > Pipe og ildsted
Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale er for liten. Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. Det er påvist sprekker i ildfast stein inne i ovnen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Ildsted i soverom er montert på treklosser. Det foreligger ingen tilgjengelige tilsynsrapporter på fyringsanlegget.
Innvendig > Rom Under Terreng
Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagt. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Kjeller har begrenset ventilering/luftgjennomstrømning. Det er benyttet isopor som isolasjonsmateriale mellom murverk og innvendig trepanel i kjellerstue. Materialet har brann og røykforsterkende egenskaper ved antenning.
Innvendig > Innvendige trapper
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Friksjon mellom terskel/karm og dørblad i tilknytning til enkelte dører.
Våtrom > 1.Etasje > Bad/vaskerom > Overflater vegger og himling
Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (ved vask, dusj, badekar, osv.), løsningen eller byggematerialet er uegnet

Våtrom > 1.Etasje > Bad/vaskerom > Overflater Gulv
Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. delvis flatt og lokale motfall.
Våtrom > 1.Etasje > Bad/vaskerom > Sluk, membran og tettesjikt
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring.
Våtrom > 1.Etasje > Bad/vaskerom > Sanitærutstyr og innredning
Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne. Gråvannsavløp fra servant og vaskemaskin føres til sluk under dusjkabinett. Det ble registrert vanngjennomstrømning i toalett.
Våtrom > 1.Etasje > Bad/vaskerom > Ventilasjon
Rommet har kun naturlig ventilasjon.

Kjøkken > 1.Etasje > Kjøkken > Overflater og innredning
Det er avvik: Påbegynt delaminering i tilknytning til laminatgulv. Innredningen har synlig bruksslitasje.
Kjøkken > Underetasje > Kjøkken > Overflater og innredning
Det er avvik: Enkel utførelse av overflater og påbegynt delaminering i tilknytning til laminatgulv. Enkelte ujusterte fronter.
Kjøkken > Underetasje > Kjøkken > Avtrekk
Det ble registrert friksjonslyd ved oppstart av ventilatoren. Ventilator er tilsmusset.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Det mangler tettemuffer i enden av varerør på rør-i-rør-system. Det ble registrert redusert vanntrykk fra enkelte kraner. Deler av anlegget er frostutsatt i den kalde årstiden.
Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Det ble registrert rustsvekkelser i tilknytning til hjelpesluk i kjellerbod /teknisk rom.
Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Det er påvist begrenset ventilering/luftgjennomstrømning. Hoveddelen av dørene mellom rommene er utført med trappeterskler
som hindrer luftgjennomstrømning.
Tekniske installasjoner > Varmtvannstanker
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år.
Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Hovedsakelig åpent elektrisk anlegg, tilknyttet tavleskap i trappegang, 1.etasje. Tavleskapet er utført med automatsikringer. Underfordelerskap med automatsikringer i underetasjen.
Tomteforhold > Drenering
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er uvisst om synlige deler av fuktsikringen er ført ned vertikalt langs ytterveggen. Knotteplast er synlig horisontalt ut fra grunnmuren. Det mangler klemlist over synlige deler av fuktsikringen.
Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Det er avvik: Betonggulver fra den aktuelle tidsperioden er erfaringsmessig utført uten kapillærbrytende sjikt og begrenset eller manglende isolering. Det må derfor forventes noe fuktvandring og varmetap i støpte gulver mot grunnen.
Tomteforhold >Det er avvik:
Deler av den utvendige tilbakefylte opparbeidelsen kan medføre tidvis overvannsbelastning mot deler av murverket. Terrengforhold
Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Det er trykkfall ved tapping av to kraner samtidig, indikerer svekket effekt på vannledning. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Utekran i tilknytning til bod er frostutsatt i den kalde årstiden.

 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Oppvaskmaskin og komfyr/stekeovn/koketopp.

Diverse

Selger opplyser om at eiendommer har oljefyr eller nedgravd oljetank.

Randonmåling

Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Boligen var utleid på befaringstidspunktet. Utleie utløser krav til dokumentering av radonverdier opplyser takstmann.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4211/3/120:
08.12.1955 - Dokumentnr: 1983 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4211 Gnr:3 Bnr:116


01.11.1972 - Dokumentnr: 2689 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0911 Gnr:3 Bnr:182


13.03.1984 - Dokumentnr: 833 - Målebrev
bnr. 120, 212, 214 og 144 grenser til d.e.
Gjelder denne registerenheten med flere


04.02.1999 - Dokumentnr: 304 - Grensejustering
Gjelder denne registerenheten med flere


01.01.2020 - Dokumentnr: 961363 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0911 Gnr:3 Bnr:120


21.08.1984 - Dokumentnr: 2852 - Erklæring/avtale
Rettighet hefter i: Knr:4211 Gnr:3 Bnr:116
vedr. rett til avkjøring på d.e.


Info kommunale avgifter

RTA: 9 146,- (RTA har fakturert for to boenheter, da hele eiendommen har vært leid ut til to separate leietakere)
Vann: 7 889,-
Avløp: 17 800,-
Feiing: 602,- (pr. pipeløp: 301,-)
Eiendomsskatt: 4 709,-

Kommunen har også opplyst om beløp for kommunale avgifter før vannmåler ble installert: Vann (16 307,-) og avløp (30 560,-).
Vannmåler ble installert i boligen 14.mai 2024 i følge eier og megler har derfor fått oversendt et estimat over de kommunale avgiftene etter montering av vannmåler. Det er tatt utgangspunkt i et forbruk på 200 m3. Avgiftene vil variere avhengig av forbruk.

Byggemåte

Taket er tekket med asfaltpapp av nyere dato. I følge eier ble taktekkingen fornyet i 2022.
Ytterkonstruksjonen er oppført i blokker av porebetong (Ytong) og/eller betongblokker med utvendige overflater av malt puss.
Flat takkonstruksjon, tilsynelatende oppført i betong eller elementer.
Etasjeskillere / skillekonstruksjoner av betong eller elementer.
Boligen er utført med vannrør/trykkrør i kobber og ettermontert vannrør i plast.
Boligen er utført med synlige avløpsrør i plast. Det er for øvrig uvisst om innvendig røropplegg er tilknyttet gjenværende bunnledninger av soil/støpejernsavløp.
Terrengforholdene tilsier at boligen er fundamentert på masser av sprengstein over fjellgrunn.
Støpt betonggulv mot terreng i underetasjen.

Info strømforbruk

Eier opplyser om at strømforbruket for hele boligen er på ca. 3 200 KWH pr mnd. pr. 2024.
Strømforbruket vil variere med bruken av eiendommen.

Polisenummer

8589502

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

Digitale tv/internett mottakere via satellitt.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

1. Har det vært feil på bad, vaskerom eller toalettrom?
Ja. Varmekabler i gulvet virker kun delvis.

2. Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom?
Ja. Nytt arbeid. 2022. Faglært. Pusset opp badet selv, men hadde elektriker inne til det elektriske. koblet til lys og stikk til servant, monterte nytt taklys og stikk til vaskemaskin (2022). Sønningdal Elektro. Har dokumentasjon på arbeidet. Ufaglært: Malte, satt inn dusjkabinett og baderomsmøbler. Nytt arbeid. 2014. Faglært. Rørleggerarbeid på bad. Paulsen & Sønn AS. Har dokumentasjon på arbeidet. Nytt arbeid. 2022. Faglært. Monterte servant, koblet på dusj, monterte opp ny kran og avløp til vaskemaskin samt fikset sisternen på vegghengt toalett. Rørlegger Liene. Har dokumentasjon på arbeidet.

3. Har det lekket vann utenfra og inn, eller er det sett andre tegn til fukt?
Ja. Det var fuktig i taket. Det er målt fukt i underetasjen.

4. Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade?
Ja. Nytt arbeid. 2022. Faglært. Skiftet tak og tekke på terrasse oppe. Montering av takfotbeslag, kantbeslag, samt 2 pipebeslag. Varige tak og membraner. Har dokumentasjon på arbeidet. Nytt arbeid. 2015. Ufaglært. Malte fasade med murmaling og murpuss. Nytt arbeid. 2022. Ufaglært. Bod og garasje ble malt i 2022.

6. Har boligen kjeller, underetasje eller andre rom under bakken?
Ja.

7. Er det observert vann eller fukt i kjeller, krypkjeller eller underetasje?
Ja. Underetasjen (kjeller) er delvis under bakken. Målt fukt.

8. Er det utført arbeid med drenering?
Ja. Nytt arbeid. 2014. Ufaglært. Arbeid med drenering i 2014. Det ble fjernet fjell og jordmasser som lå inntil grunnmur ifb det ble anlagt ny inngang til leilighet i underetasjen. Det ble også fjernet et bedd som lå inntil murveggen langs hele forsiden her.

10. Er det utført arbeid på det elektriske anlegget?
Ja. Nytt arbeid. 2014. Faglært. Nye strømmålere oppe/nede samt nye automatsikringer var montert kort tid før vi kjøpte huset i 2013. Uvisst når. Sønnigdal Elektro monterte nytt stikk på soverom 2-etasje, nye lysarmatur i 1 og 2 etasje, alt av elektrisk installasjon på nytt kjøkken i hoveddel og nytt kjøkken i underetasje, monterte nye lysarmatur i nesten samtlige rom i underetasje, ny termostat til varmekabler - inngang leilighet i underetasje, lysarmatur v. inngang - underetasje, nye stikk og lysbryter i stue - underetasje. Sønningdal Elektro. Har dokumentasjon på arbeidet. Nytt arbeid. 2021. Faglært. Hadde el tilsyn, tror det var i 2021. Fikk to avvik som Sønningdal Elektro utbedret - elanlegg godkjent. Sønningdal Elektro. Har dokumentasjon på arbeidet. Nytt arbeid. 2022. Faglært. Ifb. oppgraderings arbeid i 2022. Sønningdal Elektro monterte nytt lysarmatur i stue og gang - hoveddel. Sønningdal Elektro. Har dokumentasjon på arbeidet.

13. Er det utført arbeid på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør?
Ja. Nytt arbeid. 2014. Faglært. Utført rørarbeid i tilknytning til oppussing av kjøkken i begge etasjer. Paulsen & Sønn AS. Har dokumentasjon på arbeidet. Nytt arbeid. 2022. Faglært. Det ble gjort endringer på vannrør ifb oppgradering av bad i hoveddel i 2022 (Rørlegger Liene). Rørlegger Liene. Har dokumentasjon på arbeidet.

14. Er det eller har det vært nedgravd oljetank på eiendommen?
Ja. Usikker.

17. Er det tegn på setningsskader eller sprekk i fliser?
Ja. Sprekker i mur. Har hatt murmester som har sparklet og malt.

18. Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe?
Ja. Peis i underetasje ble fjernet i 2014. Det ble anlagt nytt uttak til ny peisovn og brannmur ble pusset. Godkjent av Gjerstad hus og hyttebygg - meldt inn.

21. Har det vært mugg, sopp eller råte i boligen eller andre bygninger på eiendommen?
Ja. Målt fukt i underetasje.

25. Selges eiendommen med utleiedel som leilighet, hybel eller lignende?
Ja. Vet ikke om den er godkjent av kommunen.

Visning

onsdag 29. mai
kl. 16:30-17:30
Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!
Produktnummer: 977C2E3F-4A51-4C31-A53C-2CCBED949467