Kristiansand-Lund

Tryms vei - leil. H0302

Prisantydning
9 190 000 kr
Omkostninger
28 045 kr
Totalpris
9 218 045 kr
Felleskostnader
3 164 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
P-rom
112 ㎡
Bruksareal
113 ㎡
Tomteareal
759 ㎡
Etasje
3
Antall soverom
3
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Låven på Lund - Toppleil. med 3 soverom, 2 bad, park og heis. 3 terr og meget gode solforhold

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

Låven på Lund består av 22 prosjekterte selveierleiligheter beliggende i 1. til 3. etasje. I underetasjen blir det boder tilknyttet leilighetene samt parkeringsplasser. Bygget blir organisert som et eier seksjonssameie.

Innhold

Leilighet 302 ligger hyggelig til i byggets øverste etasje (3.etg.) og inneholder

Entrè,  2  bad, vaskerom, stue/kjøkken og 3 soverom, loft med bodplass på 17 kvm hvor man kommer opp via loftsluke.

Standard

Leiligheten vil holde god standard. I stue/kjøkken vil det være skråtak, noe som gir en veldig hyggelig atmosfære. Noen plasser vil det være rom med skråtak under 2,5m, ned mot 1,2 m i knevegg.

Kjøkken leveres med meget innholdsrik kjøkkenløsning tilpasset leiligheten fra Sørlandskjøkken. Kjøkkenløsningen inkluderer hvitevarer, kjøl/frys, koketopp/stekeovn, oppvaskmaskin, integrert kaffemaskin. 
Kjøkkentegning kan fås ved henvendelse.

Hvitpigmentert eikeparkett i stue/kjøkken og soverom.

Utvendig solskjerming (screens) og blendingsgardin på innsiden av Velux vinduer.

Fliser på bad fra Modena (59.5x59.5). I dusjsonen vil det flislegge i mosaikk utførelse.
Flott baderomsinnredning fra Halvard Thorsen

Elektro er på kostet med downlights, dimmebrytere, plafoner.

Kjøper 1 har oppgradert med ekstra bodplass på loft,  ca. 17 kvm, adkomst vi loftsluke.

Sum tilvalg/endringer ca. kr 450.000,-. Konferer megler for utfyllende oversikt over tilvalg/endringer.

Felles trapper/trapperom:

Trapper bygges i betong med flis på inntrinn og opptrinn. Vegger, samt undersiden av trappeløp og repos, males.

Sportsboder plasseres i tilknytning til parkeringskjeller og får gulv i støvbundet betong. Hver bod leveres med vegger skjermet for innsyn mot fellesareal/korridor og har luftespalte mot tak, gulv og dør, som leveres med hengelås. Det leveres tette vegger som skillevegger mellom bodene. Sportsboden er ventilert, men ikke oppvarmet. Det leveres belysning i tak og 1 stk. stikkontakt i hver bod.

Balkong- og terrassegulv er å anse som utvendige konstruksjoner. Drypp fra overliggende balkong, rekkverk og konstruksjoner må påregnes ved regn/-snøsmelting og lignende. Terrass  leveres med impregnerte terrassebord på gulv. Det leveres 1stk. strømuttak samt utebelysning per terrasse/ balkong.

Utomhus vil det bli hyggelig beplantning.   Dette tilhører sameiet og skal vedlikeholdes av sameiet. 3 stk utvendige vannkraner til felles bruk plasseres der selger finner det hensiktsmessig. Det leveres utendørs belysning etter nærmere detaljert belysningsplan, men endelig løsning er ikke detaljprosjektert. Det tas forbehold om at det kan bli levert for eksempel lyktestolper i stedet for pullertene som fremkommer i enkelte 3Dillustrasjoner.

Felles nedfelt søppelkontainer plasseres langs Tryms vei og iht. krav fra Avfall Sør.

Ferdigstillelse

Ferdigstillelse/innflytting vil være senest 31.september  2023.  Senest 90 dager før overtagelse vil selger innkalle til overtagelsesforretning. Denne innkalling vil da gjelde som avtalt tidspunkt for overtagelse, jfr. Bustadoppføringslova § 15. Om overtagelsen forsinkes etter at Kjøper har mottatt varsel om overtagelsesforretning, kommer dagmulktbestemmelser i buofl. §18 til anvendelse.

Oppvarming

Energibehov til oppvarming og varmtvann dekkes av fjernvarme, og oppvarming av leilighetene leveres som vannbåren annlegg med gulvvarme. Vannbåren gulvvarme leveres i gang/entre, stue/kjøkken og bad/WC. Vamtvann leveres fra felles energisentral. Avregning av forbruk skjer via fjernavleste målere som monteres i hver leilighet, samt på hovedstrekk for vannvarmen. Endelig plassering av vannfordeling og varmefordelingsskap besluttes av selger i forbindelse med detaljprosjektering.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene..

Diverse

Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det fremkommer da elementer som ikke inngår i den kontraktsmessige leveranse.

Leilighetene overleveres i bygge-rengjort stand.

I nyoppførte bygninger må det forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter:

Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra Selgers side og skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med utstyr.

Forsikring

Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av Selger, jfr. buofl. § 13 siste ledd. Etter overtagelse vil bygget være forsikret gjennom sameiet, men Kjøper må selv besørge løsøre- og innboforsikring.

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Beliggenhet

Beliggenhet

I attraktiv område sentralt på Lund i Kristiansand. Kort vei til Uia, sentrum, badeplasser, butikker og bussmetro

Tomt

Areal: 759 kvm, Eierform: Fellestomt

Parkering

Det medfølger 1 parkeringsplass til leiligheten merket med nr. 27.

Parkeringskjelleren vil betjene flere eiendommer/sameier.

Det avsettes 14 parkeringsplasser for Trymsvei 6, i tillegg avsettes det:

6 gjesteparkeringsplasser for Trymsvei 6 og Trymsvei 2 b og C

1 gjesteparkeringsplass for Trymsvei 4

Gjesteparkering til Trymsvei 6 og Trymsvei 2b og 2c vil bli organisert som fellesareal, gjesteparkering for Trymsvei 4 vil bli lagt i egen næringsseksjon (1 plass)

Det vil være handicapplasser tilgjengelige i boligsameiet. Disse tildeles beboere som har behov for det, dersom de har kjøpt p-plass. De beboerne som eventuelt har kjøpt HC-plass, forplikter seg til å måtte avgi denne mot tildeling/bytte til en alminnelig plass, dersom styret i sameiet finner grunn til å tildele HC-plassen til beboer med offentlig dokumentert behov for HC-plass iht. vedtekter.

Følgende p-plasser er merket med HC i prislisten: P009 og P024.

Det leveres utstyr for fjernåpning av port med enten telefon/app eller fjernkontroll.
Felles sykkelparkering i parkeringskjeller etter gjeldende krav.

Det er ikke tillatt med vask av biler og lignende i kjeller.
Det monteres ikke lås på dører mellom garasjeanlegget og innvendige fellesarealer/trapperom.

Eventuelle overskuddsplasser/-boder skal tilhøre Selger som fritt kan omsette eller leie ut disse.

Kjøper plikter seg til å rette seg etter vedtektene som fastsettes for parkeringskjelleren

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til FORMÅL, tilhører reguleringsplan NAVNPÅREGULERINGSPLAN, datert DATO. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Utleie

Boliger i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24 og sameiets vedtekter.
Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne med mindre dette er begrenset i vedtekter eller husordensregler.

Energiattest

Konsesjon

Nei

Om sameiet

Husdyrhold

Husdyrhold er tillatt etter sameiets vedtekter og husordensregler. Må leses før evt. anskaffelse av husdyr.

Rettigheter og forpliktelser

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtekstfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene.  Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid  ed eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Organisering

Boligene organiseres som et sameie etter eierseksjonsloven. Det er utarbeidet utkast til vedtekter som regulerer forholdet mellom seksjonene.

Kjøper får tinglyst skjøte på sin seksjon. Som seksjonseier blir Kjøper eier av ideell andel av tomtearealer og bygningsmasse tilsvarende eierbrøken, som fastsettes iht. boligenes størrelse (BRA). Kjøper har eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til egen bolig, og bruksrett til sameiets fellesarealer. Sameiet vil få rettigheter og plikter i gårdsrom mellom eiendommene. Nevnte arealer vil kunne bli organisert i ett tings rettslig sameie mellom de ulike byggene eller ved forpliktende tinglyste erklæringer på hverandres eiendommer. Eiendommen dette gjelder er vist på situasjonskart som kan fås ved henvendelse megler. (Gnr. 44, bnr. 255, 224 og 225)

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

9 190 000,- (Prisantydning) Omkostninger 18 400,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 736 800,-)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 8 475,- (Oppstrartslikviditet til sameiet) 28 045,- (Omkostninger totalt) 9 218 045,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Ved salg til prisantydning vil merverdi inkl tilvalg endringer være 435 000,-

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. For beregning av eiendomsskatt for den enkelte leilighet, henvises til Kristiansand kommune for nærmere info.

Faste løpende kostnader

Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer påhviler sameierne i fellesskap i henhold til de enkeltes sameiebrøker. Driftskostnader kjeller vil bli fordelt mellom brukerne.

Felleskostnadene utgjør ca. kr 28 pr. kvm bra pr. mnd. Budsjett over felleskostnader kan fås ved henvendelse til megler. Det gjøres oppmerksom på at dette er ett utkast og kan, dersom sameiet ønsker det, endres på flere punkter.

Fjernvarme som inkluderer oppvarming og varmt vann i leilighetene kommer i tillegg til stipulerte felleskostnader, og utgjør ca. kr 7 pr. kvm. mnd. Beløpet inkluderer ikke abonnement til tv, brebånd og telefoni. Det legges opp til at sameiet (ev at utbygger gjør en avtale som gjelder fra innflytting) inngår felles avtale om levering av tvog internettjenester med en leverandør.

Felleskostnader kan bla. dekke kommunale avgifter, renovasjon, forsikring av bygningene, lys, forretningsførsel, heisdrift, snørydding,  vaktmestertjenester, trappevask og andre driftskostnader.

Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi.

I tillegg har Sameiet Låven-på-Lund vedlikeholdsplikt på utvendige arealer, det gjelder gårdsrom mellom Trymsvei 6 og det gamle hovedhuset, uteområdet mellom Trymsvei 6 og Trymsvei 4, samt Allen. Dette gjelder både sommer og vintervedlikehold.

Kart over arealer som skal vedlikeholdes er vedlegg til prospekt:

• Merket med blå farge: Låven på Lund har vedlikeholdsplikt.

• Merket med rødt: Låven på Lund skal betale 27,5% av drift og vedlikeholdskostnader for alléen.

Felleskostnader

Kr. 3 164,- pr.mnd.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 100% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Tryms vei - leil. H0302, Gnr. 44 Bnr. 255 i Kristiansand kommune. Sameiebrøk:

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Tilvalg / Endringer

Tilvalg/endringer er ikke lenger mulig, alle frister er utløpt.
Kjøper 1 har gjort endringer/tilvalg og utfyllende oversikt over tilvalgene kan fås ved henvendelse megler.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 99 09 91 08.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

3.kvartal 2023. Næremer info beskrevet i opprinnelig kjøpekontrakt, som er vedlegg til denne salgoppgaven.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Lovverk

Det presiseres at salgsobjektet er posisjonen som kjøpes iht. underliggende kontrakt mellom selger (Kjøper 1) og utbygger. Kjøper av kontraktsposisjonen forplikter seg til å overta de rettigheter og forpliktelser som følger av denne kontrakten. Kontrakten medfølger i- og som en del av salgsoppgaven. Alle vedlegg til opprinnelig kjøpekontrakt vil også være bindende for ny kjøper. Vedleggene, samt kopi av opprinnelig salgsmateriell, fås ved henvendelse til Sørmegleren.
 
Kontraktsposisjonen selges under lovverket til Kjøpsloven og Avhendingsloven § 1-1, fjerde ledd og ikke etter Bustadoppføringslova.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

10-23-0082

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Opprinnelig prospekt må leses. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/10-23-0082. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.
Denne salgsoppgaven er ikke komplett uten opprinnelig prospekt for Låven på Lund, datert 12.04.2021

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Rita Ommundsen, tlf. 99 09 91 08

Vederlag

Oppgjør (Kr.7 100) Tilrettelegging (Kr.500) Provisjon (forutsatt salgssum: 9 190 000,-) (Kr.92 000) Totalt kr. (Kr.99 600)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3071069