Arendal Hisøy

Trommestadveien 50

Prisantydning
4 500 000 kr
Omkostninger
128 370 kr
Totalpris
4 628 370 kr
Kommunale avgifter
46 108 kr / år
Byggeår
1880
P-rom
328 ㎡
Bruksareal
385 ㎡
Tomteareal
1 277 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Innholdsrik enebolig med stor tomt på Hisøy - parkering på egen grunn - barnevennlig

Om eiendommen

Innhold

U.etg.: Gang og vaskerom.
1.etg.: Entré, ganger, stuer, kjøkken, wc-rom og stellerom.
2.etg.: Hobbyrom, 3 soverom og bad.

Standard

Boligen har i de siste år blitt benyttet som barnehage. Boligens standard og utforming bærer preg av dette.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 328 kvm, Bruksareal: 385 kvm, Sekundærrom: 57 kvm.

- Kjeller -
BRA: 62 kvm, P-rom: 25 kvm.
P-rom inkl.: Gang og vaskerom.
S-rom inkl.: 2 boder.

- 1. etasje -
BRA: 207 kvm, P-rom: 187 kvm.
P-rom inkl.: Entré, gang x 2, stue x 2, kjøkken, wc x 2 og stellerom.
S-rom inkl.: Innglasset terrasse.

- Loft -
BRA: 116 kvm, P-rom: 116 kvm.
P-rom inkl.: Gang x 2, hobbyrom, 3 soverom og bad.

- Redskapsbod (fra 2000) -
BRA: 11 kvm, S-rom: 11 kvm.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som. Det gjøres oppmerksom på at det er påvist avvik i forhold til dagslydflate. Ifølge tilstandsrapport tilfredsstiller ikke vinduet i soverom (lite) krav til dagslysflate.

Byggeår og byggemåte

1880 ifølge Arendal kommune.

Påkostning og modernisering

- 1910 (tilbygg): Tilbygg med kjeller, 1. etasje + loft.
- 2007 (tilbygg): Tilbygget i 1 etasje + loft.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

- SEFRAK -
Bygningen er Sefrak-registrert på grunn av bygningenes alder. I forbindelse med restaurering/ombygging vil fylkets kulturminnevern ha uttalelsesrett. De ønsker generelt at gamle bygninger blir bevart, og stiller krav til materialvalg og utforming. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie. Men det blir også benyttet av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Det finnes mye tilgjengelig informasjon på www.riksantikvaren.no.

- REGULERING -
Eiendommen er godkjent tilbakeført som enebolig (boligformål), jf. vedtak datert 16.09.2022. Se nærmere i punktet "reguleringsplan" i salgsoppgaven.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Kenneth Bjørnholm den 19.09.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon: "Opprinnelig enebolig fra 1880, tilbygget i 1910 og i 2007. Bolig er siden 1990 blitt benyttet som barnehage/næringsbygg, men under omsøking hos kommunen til boligformål. Bolig er beliggende på Kolbjørnsvik i Arendal kommune. Adkomst fra offentlig vei til parkering på egen eiendom. Boligen er vurdert å være et renoveringsobjekt."

Det gjøres oppmerksom på følgende:
- På grunn av alder er det påregnelig at grunnmur mangler utvendige fuktsikring. Det medfører risiko for fukt i konstruksjon i rom under terreng.
- Spor etter lekkasje i tak i vinterhage. Utettheter på balkong skal være utbedret.
- Det er råte i fasade i samme område.
- Utvendig trapp og rekkverk fra balkong har store skjevheter etter påkjørsel.
- Flere vinduer og dører har råte og må påregnes å skiftes ut.
- Vaskerom og bad bør påregnes å renoveres.
- Det er lokale skader og stor slitasje på overflater og innredning etter bruk.
- Det er påvist retningsavvik på etasjeskillere.
- Piper er ikke benyttet siden 1990 og bør kontrolleres før bruk.

Følgende avvik har fått TG3 (store eller alvorlige avvik):

Utvendig > Vinduer:
Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.

Utvendig > Dører:
Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er hakk i inngangsdør. Det er råteskade i kjellerdør. Det er råte og oppsvelling i balkongdører. Dører tar i karm.

Innvendig > Etasjeskille loft:
Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er ved tilfeldig valgt stikkontroll funnet retningsavvik på opptil 50 mm i kjøkken og sover om på loft i del av bolig fra 1880 og 1910. Det er funnet retningsavvik på over 20 mm i gang med trapp innenfor 2 meter.

Våtrom > Generell > Vaskerom:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Våtrom > Generell > Bad:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken:
Det er registrert utettheter eller vannlekkasjer i røropplegg. Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Det er fuktmerker og oppsvelling i skrog under vask og i nisje for oppvaskmaskin.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Avløpsrør av støpejern er utgått på levetid.

Tomteforhold > Terrengforhold:
Terreng faller inn mot bygning.

Følgende avvik har fått TG2 (avvik som kan kreve tiltak):

Utvendig > Taktekking:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.

Utvendig > Taktekking tilbygg fra 2007:
Det er ikke tappet ut på takstein for snøfanger.

Utvendig > Nedløp og beslag:
Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Utvendig > Nedløp og beslag tilbygg fra 2007:
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.

Utvendig > Veggkonstruksjon:
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er enkelte sprekker i kledning. Det er råte i utvendig belistning og utkraginger. Det er oppsprekking og råte samt at det flasser maling fra vindskier og vannbord.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft:
Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er påvist avføring etter mus på kaldtloft. Det er fuktskjolder flere steder i takkonstruksjon og rundt gjennomføringer for pipe. Det er ikke påvist høyt fuktnivå ved tilfeldig valgte stikkprøver.

Utvendig > Dører i tilbygg fra 2007:
Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er lokale skader og høy slitasje etter bruk.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger:
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.

Utvendig > Balkong over vinterhage:
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.

Utvendig > Utvendige trapper:
Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter.

Utvendig > Utvendige trapp fra balkong over vinterhage:
Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.

Innvendig > Overflater:
Det er lokale skader på overflater i de fleste rom. Det er lekkasje i tak i vinterhage i stue i 1 etasje.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn:
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Ved tilfeldig valgt kontrollmåling er det funnet retningsavvik i hele rommet lengde i bod i kjeller. Det er indikasjoner på fukt i gulv i bod.

Innvendig > Radon:
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted:
Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. Pipevanger er ikke synlige. Vedovn i kjeller har sprekker. Det er åpent hull i pipe på loft. Pipe har ikke vært i bruk på flere år.

Innvendig > Pipe i opprinnelig del fra 1880:
Pipevanger er ikke synlige. Pipe har ikke vært i bruk på flere år.

Innvendig > Rom Under Terreng:
Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke foretatt hulltaking. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Det er påvist høyt fuktnivå i utforet vegg i gang. Måling er foretatt i luke i vegg.

Innvendig > Krypkjeller:
Det er organiske materialer på grunn. Det er ikke fuktsikring av grunn.

Innvendig > Innvendige trapper:
Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.

Innvendig > Innvendige trapp til loft i del fra 1910:
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.

Innvendig > Innvendige trapp til loft i del fra 2007:
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Håndløpere på vegg er tilpasset barn.

Innvendig > Innvendige dører:
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Det er enkelte lokale skader/slitasje.

Innvendig > Andre innvendige forhold:
Det er en del malingssøl på innredning og overflater.

Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Vaskerom:
Det er indikasjoner på fukt i brannmur og pipe. Det er avskalling av puss.

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken:
Deksler og lys mangler i vifte. Det er belegg med fett.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc:
Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne. Klosett og innredning er tilpasset barn. Det er avskalling og fuktskade i veggplater ved klosett.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc 2:
Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne. Klosett er tilpasset barn.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Stellerom:
Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne. Innredning og klosett er tilpasset barn. Det er lokale skader og merker på overflater.

Tekniske installasjoner > Vannledninger:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Vannledninger i tilbygg fra 2007:
Rørkursene på rør-i-rør systemet på vannledninger er ikke merket.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon:
Det er ikke ventilering av kjøkken eller gang i 1 etasje. Det er ikke ventilering av rom i kjeller.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank:
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. Det er lekkasje fra blandeventil på toppen av bereder.

Tomteforhold > Byggegrunn:
Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur.

Tomteforhold > Drenering:
Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter:
Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er enkelte sprekker i grunnmur. Det er avskalling og saltutslag i grunnmur inne i bod.

Følgende konstruksjoner er ikke undersøkt (TG IU):

Utvendig > Takkonstruksjon tilbygg fra 2007:
Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.

Innvendig > Blindrom under inngangsparti i 1 etasje uten tilkomst:
Krypkjeller har ingen adkomstmulighet og derfor ikke nærmere vurdert innvendig.

Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad:
Det er ikke foretatt hulltaking da det ikke er fysisk mulig. Badekar ligger ut mot yttervegg.

Øvrige kjente feil og mangler:
- Lekkasje fra tak/balkong ned i glassveranda i opprinnelig bolig fra 1880.
- Varme gulv og varmelister langs tak i deler av kjeller, stue, garderober og 1 etasje i tilbygg er styrt med termostater. Er utdatert, sensorer er dårlige.
- Utvendig trapp til leilighet på loft er dradd ut av gravemaskin og er skakk.
- Kjeller har dårlig ventilasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Pkt. 4: Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?
- Ja, kun av faglært. Skifte og omlegging av kloakkrør utvendig samt innsatt vannmåler.

Pkt. 5: Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?
- Ja. Det var lekkasje/vanninntrengning i gjennomføringen til avløpsrør ut av huset. Dette ble reparert av fagfolk.

Pkt. 6: Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?
- Ja. Det er en lekkasje i overgang mellom en glassveranda og huset. Lekkasjen er lokalisert til et beslag ved en gradrenne over vinterhage/glassveranda og vil nå bli utbedret.

Pkt. 7: Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?
- Ja. Det står en gammel vedovn med gryte til klesvask. Denne har en sprekk og kan ikke brukes i nåværende tilstand.

Pkt. 8: Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?
- Ja. Det er noe naturlig sig i enkelte gulv og en trapp fra andre etasje til bakkenivå er blitt skjev etter gravearbeid, skal utbedres.

Pkt. 9: Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i boligen som rotter, mus, maur eller lignende?
- Ja. Vi har hatt enkelte mus og litt maur på vårparten. Type "sukkermaur". Takstmann fant noen mindre områder med råte i kledning/vindu. Men generelt er kledningen solid kjerneved.

Pkt. 10: Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen?
- Ja. Har ikke sett noe nylig, men noen år tilbake i yttergang/grovgarderobe.

Pkt. 11: Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
- Ja, kun av faglært (Hisøy Elektro). Ny innstalering i forbindelse med nybygg samt opplegg til varme og varmestyring.

Pkt. 11.1: Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)?
- Ja.

Pkt. 12: Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
- Ja. Det har vært kontroll fra El-tilsynet.

Pkt. 16: Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
- Ja, kun av faglært (Byggmester 1). Skiftet takstein, lekter og papp rundt 1993.

Pkt. 18: Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen?
- Ja, det ble oppført et tilbygg i 2007.

Pkt. 18.1: Er innredning/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene?
- Ja. Påbygg med Atelier på loft, stellerom, toaletter og oppholdsrom.

Pkt. 19: Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av
eiendommen eller av dens omgivelser?
- Ja. Bygget har siden 1990 vært benyttet til barnehage og bir nå omregulert til bolig.

Pkt. 21: Er det foretatt radonmåling?
- Ja. Utført i 2020 av Anticimex.

Pkt. 21.1: År 2020, verdi: ukjent.

Tilleggskommentar: Bygget fikk installert styring for varme i deler av bygget. Bandt annet gulv i tilbygget samt yttergang. Dette er utdatert og føler til enkelt gulv er defekte så det må settes inn nye termostater.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal sentrum, følg Vesterveien forbi handlesenter på Maxis. Kjør til rundkjøringen i Strømmen og følg skilt til Hisøy. Kjør Vikaveien utover og ta av ved bro like før du kommer til Kolbjørnsvik og skilt til Trommestadsveien på høyre hånd. Følg Trommestadveien et par hundre meter og boligen ligger da på høyre hånd.

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning. Velkommen!

Beliggenhet

Boligen ligger på attraktive Hisøy, like ovenfor Kolbjørnsvik, ca 5 km fra Arendal sentrum. Kolbjørnsvik er hjertet av Hisøy og her går den faste rutebåten Kolbjørn til og fra sentrum. Den hyggelige båtturen tar bare noen minutter. I Kolbjørnsvik ligger også Moringen Pub som arrangerer attraktive konserter sommerstid. Eiendommen ligger opp til høyre når man kommer fra Kolbjørnsvik. Her er det gode solforhold på ettermiddag kveldstid. Det er hovedsakelig eneboliger i nærområdet. Hisøy skole ligger på toppen av Trommestadveien, det er fortau nesten helt frem. Hyggelig sørlandsbebyggelse i nærområde med små sjarmerende gangveier mellom boligene.

Tomt

Areal: 1 277 kvm, Eierform: Eiet tomt. Pent opparbeidet med pryydbusker, frukttrær og plen

Parkering

På egen grunn.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 18.11.1992. Ferdigattesten gjelder for gnr. 306, bnr. 6 - "Tilbygg og endringer, barnehage" med merknad: "badene må ha mekaniske avtrekksventiler i yttervegg". Det er uvisst hvorvidt dette arbeidet er utført. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er i utgangspunkt regulert til "offentlig eller privat tjenesteyting, hensynssone 570; bevaring kulturmiljø og Sefrak-registrert bygg", tilhørende reguleringsplan "Guldsmedenga-Kolbjørnsvik-Gimle" med tilh. reguleringsbestemmelser, datert 30.05.2009. Det ble imidlertid vedtatt endring av nevnte reguleringsplan, datert 16.09.2022. Følgende endringer i plankartet gjelder for Trommestadveien 50:

- Trommestadveien 50 endres fra tjenesteyting til boligbebyggelse.
- Hensynssone bevaring kulturmiljø endres fra _14 til _19.
- Byggegrense mot fylkesveien; avstand på 20 meter fra veikant.
- Hensynssone bevaring naturmiljø er lagt over en storre blodbok.

Videre er det følgende endringer i reguleringsbestemmelsene: 1. Egen bestemmelse sone for bevaring kulturmiljø for Trommestadveien 50 (fra _14 til _19) med utnyttelsesgrad. 2. Ny bestemmelse for bevaring av naturmiljø som sikrer treet.

Det gjøres oppmerksom på at endringen innebærer at bygningen kan bruksendres tilbake til opprinnelig bruk (bolig), men det åpnes opp for kun en boenhet. Videre skal hensynssonen for kulturmiljø videreføres, og en større blodbøk blir også bevart da denne utgjør et viktig landskapselement og er viktig for stedets karakter.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vann og avløp. Adkomst via kommunal vei til privat vei.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

1878/900216-1/36  Bestemmelse om bebyggelse 18.11.1878

1990/7580-5/36  Bestemmelse om vannledn. 26.09.1990 
Private og off.ledninger kan føres over d.br.m.v.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Radonmåling

Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

4 500 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 112 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 500 000,-)) 128 370,- (Omkostninger totalt) 4 628 370,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 46 107,52 pr. år

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 7.363,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Formuesverdi lar seg ikke innhente. Konferer med megler.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Trommestadveien 50, Gnr. 306 Bnr. 6 i Arendal kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer medfølger handelen: Komfyr/stekeovn/koketopp.

Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 21.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato. Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-22-0303

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-22-0303. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Tor Jan Endresen, tlf. 40 40 80 21

Vederlag

Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 4 500 000,-) (Kr.76 500) Tilrettelegging (Kr.13 900) Grunnpakke markedsføring inkl. Finn annonse (Kr.8 900) Totalt kr. (Kr.109 785)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3063852