Kristiansand

Trollbærveien 28, 30 og 32

Eierform
Eiet
Eiendomstype
Tomt

Oversikt

Om eiendommen

JUSTNESHALVØYA - BYGGEKLARE TOMTER UTEN BYGGEKLAUSUL I BARNAS BYDEL- FÅ LEDIGE TOMTER!

Beliggenhet

Beliggenhet

Justneshalvøya er for mange kjent som Barnas Bydel - en tittel som forplikter, men som beboerne i området med stolthet påberoper seg. Her er det over 25 lekeplasser, flere badeplasser og flotte strender. Det er turterreng i umiddelbar nærhet, ikke minst Trollstien, en turløype med overraskelser som barna elsker.
Felt B2 ligger solrikt til på halvøya, ytterst mot Topdalsfjorden hvor bygging av eneboliger og rekkehus er godt i gang. I forbindelse med dette feltet kommer i løpet av 2019 områdets- og kanskje byens største leke- og aktivitetspark for små og store barn.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Vei, vann og kloakk leveres inn på tomt. Området har mulighet for tilkobling til fiberbredbånd, informasjon kan leses på tomteutbyggers hjemmeside: justneshalvoya.no

Reguleringsplan

For området gjelder Plan nr. 1004 "Justneshalvøya, felt B2, Detaljregulering" datert 23.08.2016. Detaljreguleringsplanen er hjemlet i reguleringsplan for Justneshalvøya, vedtatt av Bystyret 25.1.06. Reguleringsplanen er et vedlegg til salgsoppgaven og må gjennomgås før avtale om kjøp inngås.

Kommentar konsesjon

Eiendommen er en ubebygd tomt og derfor må egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dokumentavgift på 2,5 % av tomteverdi.
Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr. 585,-
Tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. kr. 585,-
Tomteoppdelingsgebyr for tomt kr. 5.500,-
Oppmålingsgebyr / tingl. Målebrev kr. 17.850,-
Avgift velforening kr. 1.000,-

Nøkkelinformasjon

Bebyggelse


Arealet for den enkelte tomt fremkommer på tomtekartene i salgsoppgaven. Arealene er ikke eksakt og noe avvik kan forekomme ved endelig oppmåling.

Tomt 1 - SOLGT
Tomt 2 - SOLGT
Tomt 3 - SOLGT
Tomt 4 - SOLGT
Tomt 5 - Soleieveien 88 - SOLGT
Tomt 6 - Soleiveeien 86 - SOLGT
Tomt 7 - Soleiveien 84 - SOLGT
Tomt 8 - Soleieveien 82 - SOLGT
Tomt 9 - Soleieveien 80 - SOLGT
Tomt 10 - Soleieveien 76 - SOLGT
Tomt 11 - Soleieveien 74 - SOLGT
Tomt 12 - Soleieveien 72 - SOLGT
Tomt 13 - Soleieveien 70 - SOLGT
Tomt 14 - Soleieveien 68 - SOLGT
Tomt 49 - Soleieveien 39 - SOLGT

Tomt 60 - Trollbærveien 32 - pris kr. 1 750 000,- + omk. - Størrelse ca. 222 kvm gnr. 37 bnr. 1118
Tomt 61 - Trollbærveien 30 - pris kr. 1 750 000,- + omk. - Størrelse ca. 216 kvm gnr. 37 bnr. 1117
Tomt 62 - Trollbærveien 28 - pris kr. 1 750 000,- + omk. - Størrelse ca. 216 kvm gnr. 37 bnr. 1116

Tomt 63 - Trollbærveien 26 - SOLGT
Tomt 64 - Trollbærveien 24 - SOLGT
Tomt 65 - Trollbærveien 22 - SOLGT
Tomt 66 - Trollbærveien 20 - SOLGT
Tomt 67 - Trollbærveien 18 - SOLGT
Tomt 94 - SOLGT
Tomt 95 - SOLGT
Tomt 96 - SOLGT
Tomt 97 - SOLGT
Tomt 98 - SOLGT
Tomt 99 - SOLGT
Tomt 100 - SOLGT
Tomtene leveres grovplanert «som den er» med vei og tekniske anlegg fremført inn på tomten. Kjøper må selv bekoste ytterligere opparbeidelse i henhold til gjeldende bestemmelser for området. Utnyttelsesgrad for den enkelte tomt fremkommer i reguleringsbestemmelsene og interessenter oppfordres til å gjennomgå og gjøre seg kjent med hele reguleringsplanen for området før kjøp inngås.

Parkering : For parkeringskrav for den enkelte tomt henvises til reguleringsplanens bestemmelser.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/10-19-9034. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Velforening

Pliktig medlemskap i Vel-forening

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Tomtene selges etter bestemmelsene i Lov om avhending av fast eiendom (Avhendingslova), herunder lovens § 3-9 "som den er". Kjøper kan derfor kun berope seg de bestemmelsene i Avhendingslovens kapittel 3, som er ufravikelige ved forbrukerkjøp i henhold til Avhendingslovens § 1-2, 2. ledd. Selgers ansvar etter Avhendingsloven, blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Åpenbare / synlige feil og mangler ved eiendommen behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven. Eventuelle reklamasjoner må rettes direkte til selger (kontraktspart).

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes Kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som Kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.
Det gjøres spesielt oppmerksom på at tolking av bestemmelsene i reguleringsplanen tilligger Kristiansand kommune og ikke selger/megler.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Tomtene selges til fast pris. Midlertidig kjøpekontrakt fra Sørmegleren må benyttes. Regler om bud frister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker og det brukes midlertidig kjøpekontrakt.

Lov om hvitvasking

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll, og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven av 01.06.2018 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.
Produktnr: CEB389DA-203B-4F29-B31F-D74E1AA8C1CC