Åseral

Trettehomsvegen

Prisantydning
1 030 000 kr
Totalpris
1 030 000 kr
Tomteareal
500 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Hyttetomt

Oversikt

Om eiendommen

Ta kontakt for visning i påsken! Solsiden Bortelid - 29 hyttetomter med sentral og eventyrlig beliggenhet (14 solgt)

Beliggenhet

Adkomst

Fra Kristiansand følg RV 9 mot Evje, ta av til venstre i rundkjøringen ved ESSO stasjonen på Hornnes. Følg skilting mot Bortelid. Kjør forbi Bortelid Marked og innkjøring til alpinanlegget. Ta av til høyre på Panormaveien og følg veien til byggeplasskilt inn til venstre etter 200m. Solsiden ligger på venstre side av veien.

Beliggenhet

Sentralt, meget attraktivt og solrik beliggenhet med utsikt og oppkjørt skiløype rett utenfor hytteveggen og lite koselig tjern i midten av tomteområde. Gangavstand til alpinanlegg, lysløype, ruleskitrasé, butikk, badestrand og nydelig turterreng sommer som vinter. Godt utvalg med oppkjørte skiløyper på vinteren og gode bade- og fiskemuligheter på sommeren. Det kan også nevnes blant annet flotte badeplasser, frisbeegolf bane, minigolf, ny sykkelløype, bensinpumper og el-bil ladere like i nærheten. Bortelid ligger ca 650 moh. og er et av Agders mest snøsikre områder. Avstand 99 km. fra Kristiansand 110 fra Mandal, 127 fra Arendal og 237 fra Stavanger.

Tomt

Areal: 500 kvm, Eierform: Eiet tomt
Tomt nr. 1 - pris kr 1.080.000,- (+omkostninger)
Tomt nr. 2 - pris kr 1.130.000,- (+omkostninger)
Tomt nr. 3 - pris kr 1.180.000,- (solgt)
Tomt nr. 4 - pris kr 1.230.000,- (solgt)
Tomt nr. 5 - pris kr 1.280.000,- (solgt)
Tomt nr. 6 - pris kr 1.280.000,- (solgt)
Tomt nr. 7 - pris kr 1.280.000,- (solgt)
Tomt nr. 8 - pris kr 1.280.000,- (solgt)
Tomt nr. 9 - pris kr 1.430.000,- (solgt)
Tomt nr. 10 - pris kr 1.030.000,- (+omkostninger)
Tomt nr. 11 - pris kr 1.080.000,- (+omkostninger)
Tomt nr. 12 - pris kr 1.080.000,- (+omkostninger)
Tomt nr. 13 - pris kr 1.080.000,- (+omkostninger)
Tomt nr. 14 - pris kr 1.130.000,- (+omkostninger)
Tomt nr. 15 - pris kr 1.130.000,- (solgt)
Tomt nr. 16 - pris kr 1.130.000,- (+omkostninger)
Tomt nr. 17 - pris kr 1.280.000,- (solgt)
Tomt nr. 18 - pris kr 1.230.000,- (+omkostninger)
Tomt nr. 19 - pris kr 1.130.000,- (solgt)
Tomt nr. 20 - pris kr 1.130.000,- (+omkostninger)
Tomt nr. 21 - pris kr 1.250.000,- (+omkostninger)
Tomt nr. 22 - pris kr 1.330.000,- (solgt)
Tomt nr. 23 - pris kr 1.330.000,- (+omkostninger)
Tomt nr. 24 - pris kr 1.380.000,- (solgt)
Tomt nr. 25 - pris kr 1.430.000,- (+ omkostninger)
Tomt nr. 26 - pris kr 1.430.000,- (solgt)
Tomt nr. 27 - pris kr 1.380.000,- (+omkostninger)
Tomt nr. 28 - pris kr 1.230.000,- (+omkostninger)
Tomt nr. 29 - pris kr 1.230.000,- (+omkostninger)


Størrelse: Tomtene vil bli oppmålt. Normal tomtestørrelse er ca. 500 m2, men vil variere mellom 400 og 600 m2. Arealene er ikke eksakt og noe avvik kan forekomme ved endelig oppmåling.

Ferdig frem til tomtegrense: Det besørges opparbeidelse og infrastruktur i hele området, inkludert asfaltert vei frem til tomtegrense og trasé til skiløype.

Alle tilkoblingspunkter for kabel-tv, vann, avløp og elektrisitet blir lagt frem til tomtegrense, og er lett tilgjengelig for videreføring for eier.

Tomtene grovplaneres. Ønskes det murer satt opp for ytterligere utnyttelse av areal er dette ikke inkludert. Det samme gjelder videre arbeid på tomt, som f.eks. grusing, plukk, plen etc.


Tomtene ligger i dag på gnr. 9, bnr. 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607 og 608 i Åseral kommune. Tomtene skal skilles ut fra disse bruksnummerne og før overtakelse vil Selger gjøre de nødvendige fradelinger og hver tomt vil få et eget gnr/bnr.

Parkering

Det må avsettes areal til parkering på tomten, det blir ikke anledning til å parkere langs vei i området.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Tomtene er regulert til fritidsbebyggelse - frittliggende og tilhører reguleringsplan Solsiden, datert 18.03.2021. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Gjerde: Det er tillatt å sette opp skigard og steingjerde i tradisjonelle materialer, steingjerde skal være i naturstein og ikke være høyere enn 0,8 meter. Skigard kan ikke være høyere enn 1,5 m.

Reguleringsplanen med bestemmelser er et vedlegg til salgsoppgaven og må gjennomgås før avtale om kjøp inngås. Detaljprosjektering som nå pågår, kan gi mindre avvik.

Vei / Vann / Avløp

Reguleringsområdet er tilknyttet offentlig infrastruktur for vann og kloakk.

Brøyting og vei: Alle boenhetene innenfor Solsiden må betale en årlig avgift til drift og vedlikehold av veier, brøyting etc. Det er pliktig medlemskap i velforening.

Heftelser / Rettigheter

Se vedlegg.

Konsesjon

Eiendommen er en ubebygd tomt og derfor må egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Dokumentavgift på 2,5% av tomteverdi og grunnarbeid
Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr 585,-
Tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. kr 585,-
Opparbeidelse av tomt (grovplanering), kr 220 000,-
Tilkoblingsavgift vann og avløp, kr 92 478,-

Tilkoblingsavgift for vann og avløp faktureres kjøper direkte fra kommunen ved igangsettingstillatelse.

Det tas forbehold om eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer.

Kjøpesum og omkostninger forfaller til betaling ved overtagelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse.

Offentlige avgifter

Når en tomt er bebygd vil følgende kommunale avgifter tilkomme:
Abonnementsgebyr vann og avløp, måleleie, feieavgift og renovasjon på ca kr 9 486,-. I tillegg kommer forbruksavgift vann kr. 30,17,- pr m3 og avløp kr. 51,64,- pr m3.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Trettehomsvegen, Gnr. 9 Bnr. 601 og Gnr. 9 Bnr. 605 og Gnr. 9 Bnr. 602 og Gnr. 9 Bnr. 603 og Gnr. 9 Bnr. 604 og Gnr. 9 Bnr. 606 og Gnr. 9 Bnr. 607 i Åseral kommune.

Boligtype

Hyttetomt

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Boligselgerforsikring

Selger kan ikke tegne boligselgerforsikring iht vilkår.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Visning

Visning etter avtale med Frode Udjus, tlf. 940 22 510 eller ved Geir Flaa Johansen, tlf. 950 00 000. I tillegg er det plassert ut tomteskilt med kart, så det er bare å ta turen ut i marka for befaring.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Benytt vedlagte skjema "Budskjema Solsiden Bortelid". Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon.

Lovverk

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

NB! For eiendommer hvor handel kommer i stand etter 01.01.2022 gjelder følgende:

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

 Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. 

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

13-21-9000

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/13-21-9000. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Geir Flaa Johansen, tlf. 95 00 00 00

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3053890