Gautestad

Trengslemyrvegen 78

Prisantydning
1 150 000 kr
Omkostninger
44 620 kr
Totalpris
1 194 620 kr
Formuesverdi
225 000 kr
Kommunale avgifter
2 433 kr / år
Byggeår
1969
P-rom
43 ㎡
Bruksareal
43 ㎡
Tomteareal
1 070 ㎡
Antall soverom
2
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Om eiendommen

Helårshytte i populært hytteområde på Gautestad - Vann, strøm og avløp - Nærhet til skiløyper, badeplass og fiskevann

Om eiendommen

Innhold

Koselig helårshytte med alt på en flate. Hytta inneholder entre, stue og kjøkken i åpen løsning, toalettrom og to soverom. Hytta har to terrasser og gode solforhold. Det er i tillegg en enkel bod og vedbod på eiendommen.

Standard

Hytte med alt på et plan som er oppført i 1969 og noe modernisert de siste åra.
Hyttas innvendige flater er hovedsakelig fra byggeår med normal slitasje.

Stue og kjøkken i åpen løsning. Peisovn i rommet. Kjøkkeninnredning med malte fronter og heltre benkeplate. Ventilator av stål over platetopp. Stue kjøkken har plass for både sofa og spisebord.

Toalettrom med wc, vask og ventil i yttervegg. Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet. Det er ikke dusj.

Det er to soverom i hytta. Soverommene har plassbygde senger og i dag 6 sengeplasser.

Flott terrasse i tilknytning til inngangspartiet. Det er i tillegg en terrasse med utgang fra ett av soverommene.

Hytta har tilhørende enkel bod og vedbod med behov for noen oppgraderinger.
Følgende oppgraderinger er gjort av selger:
Hytta ble pusset opp i 2016.
Der er nyere (2016) elektrisk anlegg i hytta.
Nye vann og avløpsrør til kjøkken, samt. ny varmtvannstank i 2017.
Ny veranda i trykkimpregnerte materialer i 2019.
Ny platting forran inngangsparti i trykkimpregnerte materialer 2019.
Påbygg med soverom i 2019.
Ny peisovn i 2020.
Nytt kjøkken i 2017.
Veien har også fått ny grus og gjerde mot bekken. Hytta er malt utvendig og alle overflater inne er malt i nyere tid.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 43 kvm, Bruksareal: 43 kvm Sekundærrom: 0 kvm.
P-rom inkl: Entre, wc, 2 soverom, stue og kjøkken.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.
Tegninger mottatt av kommunen stemmer ikke med dagens planløsning. Hytta er bygget på med ett soverom, det foreligger ikke informasjon om dette hos kommunen. Påbygg er ikke søkt og godkjent hos kommunen. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene samsvarer med hva de er godkjent som. Ett soverom er fjernet og gjort om til spisestue. Kjøkken er flyttet. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper

Byggeår og byggemåte

1969 i følge Evje og hornnes kommune.
Ringmur i Leca med stedvis stripefundament av betong, pilarer av Leca noe på fjell og noe ned i stedlige masser. Takrenne og nedløp av plast og plastbelagt stål. Veggkonstruksjonen er bindingsverk med utvendig kledning av stående og liggende malt panel. Vinduer fra byggeår og nyere vindu på soverom. Inngangsdør fra byggeår i malt trekonstruksjon og nyere terrassedør. Terrassedekke og bjelker i impregnert treverk.

Oppvarming

Elektrisk og vedfyring. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Eiendommen er fullverdiforsikret i Frende med polisenummer: 907505. Årlig forsikringspremie kr. 2.484,-.
Selger opplyser om et årlig strømforbruk på ca. 2.300 kwh.
Det er pliktig medlemskap i velforening. Årlig kostnad kr. 2.000,-. Dette inkluderer vedlikehold av vei, brøyting og løypekjøring. Brøyting av privat tun koster ca. kr. 500,- per år.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Lars Tore Mesel den 26.04.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:Hytte med alt på et plan som er oppført i 1969 og noe modernisert de siste åra. Normal bruksslitasje på overflater, innredninger og utstyr. Tilhørende enkel vedbod med behov for noen oppgraderinger.

Følgende avvik har fått TG2:
- Utvendig - Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.
- Utvendig - Nedløp og beslag: Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Det er påvist skader i beslagløsninger. Takrenner og nedløp av plastbelagt stål av nyere dato, men takrenner av plast av noe eldre dato. Det er ikke takfotbeslag på pipe.
- Utvendig - Veggkonstruksjon: Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
- Utvendig - Takkonstruksjon/Loft: Det er påvist fuktskjolder i undertak/takkonstruksjon. Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten. Fuktmerker ved pipe, tyder på noe fuktinnsig langs pipe.
- Innvendig - Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det ble målt noe horisontalavvik i bjelkelagskonstruksjonen med opptil 25 mm høydeforskjell på gulv i stue.
- Innvendig - Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
- Innvendig - Pipe og ilsted: Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Pipevanger er ikke synlige. Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke.
- Innvendig - Krypkjeller: Det er begrenset inspeksjonsmulighet i krypkjeller, vurdering basert på inspeksjon fra lukeområde. Det er stedvis registrert noe høyt fuktnivå i trekonstruksjoner i krypkjeller. Det er begrenset ventilering/luftgjennomstrømning i krypkjeller. Det er fuktig jord og noe vann under hytta samt at noe av Leca på pilarer og ringmur har forvitret grunnet vann/fukt.
- Spesialrom - Overflater og konstruksjon - Wc: Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
- Tekniske installasjoner - Varmtvannstank: Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.
- Tomteforhold - Drenering: Det er fukt/vann under hytta.
- Tomteforhold - Grunnmur og fundamenter: Noe forvitring av Leca grunnet fukt.
- Tomteforhold - Terrengforhold: Det er påvist områder på eiendommen med stående vann. Vann under hytta.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Følgende fremkommer av selgers egenerklæringsskjema:
2 Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? - Ja, kun av faglært. Ny tilkobling av varmtvannsberedere + nye rør til kjøkken. Utført av Evje Rørservice.
2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? - Ja, Nytt avløp og rør fra kjøkken + nytt inntak fra varmtvannsberedere.
5 Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? - Ja, i krypkjeller under hytte er det litt fukt.
9 Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i boligen som rotter, mus, maur eller lignende? - Ja, i museåret 2020 var det inne mus 2 ganger. Alle eventuelle åpninger der de har kommet inn har blitt tettet. Har ikke vært noe mus inne etter dette.
11 Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? - Ja, kun av faglært. Helt nytt elanlegg med 3 fas installert. Utført av Evje Elektroservice AS.
11.1 Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)? - Ja.
12 Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? - Ja, det ble gjort en kontroll av et flertall hytter på Gautestad i løpet av 2017.
14 Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)? - Ja, en del tømmerarbeid er gjort av eier.
16 Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? - Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Ny terrasse + reisverk til soverom er satt opp av eier.
18 Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen? - Ja, Den tidligere utvendige boden er bygget inn og blitt et større soverom.
18.1 Er innredning/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene? - Nei.
Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Se kart. Hytta er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Flott beliggende helårshytte på Gautestad, ca. 545 meter over havet. Hytta ligger fint til med bilvei helt frem. I Høvringsvannet er det flotte badeplasser, samt gode fiskemuligheter. Det er også muligheter for båt/kajakk. Området byr på flotte turterreng hele året. Det er oppkjørte skiløyper ca. 50 meter fra hytta på vinterstid. Kort avstand til Høgås skianlegg med stort løypenett. Himmelsyna er et attraktivt og populært turistmål i nærheten av hytta. Det er kun 18 km til Evje sentrum med alle fasiliteter. Her finner man blant annet flere dagligvarebutikker, restauranter, butikker, apotek, bank og vinmonopol. Evje byr også på flere spennende og gøyale aktiviteter for hele familien.

Tomt

Areal: 1 070 kvm, Eierform: Eiet tomt
Eiendommen er ikke fysisk oppmålt, og har usikre grenser. Oppgitt areal er basert på skylddeling. Skylddelinger kan være unøyaktige og er ikke koordinatfestet, tomtens arealet kan derfor avvike i større eller mindre grad.

Parkering

Bilvei helt frem og parkering utenfor hytta.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Det foreligger byggemelding datert 25.06.1969. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Område for fritidsboliger, tilhører reguleringsplan Gautestad Gnr. 64, Bnr. 3, 4 og 310, ikrafttredelse 11.06.2010. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Privat vei. Vann fra tilsigsbrønn. Varmtvannsbereder og pumpe. Septiktank 4000 liter som tømmes etter behov. Selger har gjort dette ca. annen hvert år. Tømming må bestilles hos kommunen. Kommunen sine sider opplyser om et gebyr på ca. kr. 1.796,- for 2022 for tømming  på bestilling.

Heftelser / Rettigheter

Ingen tinglyste heftelser følger eiendommen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Dagboknr.: 1981/101882-2/93, tinglyst 10.04.1981 - Bestemmelse om veg

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 150 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 28 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 150 000,-)) 44 620,- (Omkostninger totalt) 1 194 620,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 2 432,50 pr. år Kommunale avgifter inkluderer Hytterenovasjon for 2022 kr. 2.087,50,- og Feiing/tilsyn fritidseiendom 2022 kr. 345,-.

Eiendomsskatt

Det er ingen eiendomsskatt for denne eiendommen.

Formuesverdi

Kr.  225 000,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Trengslemyrvegen 78, Gnr. 64 Bnr. 112 i Evje og hornnes kommune.

Boligtype

Fritidseiendom

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap, komfyr og koketopp.
Frittstående garderobeskap på soverom medfølger ikke.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 92 80 63 23.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 dagen før visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

17-22-0036

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/17-22-0036. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Avd. leder / Eiendomsmegler Jan Terje Halvorsen, tlf. 92 80 63 23

Vederlag

Annonsepakke Halvside i Fædrelandsvennen 05/05 (Kr.3 950) Fornyelse/oppkjøp annonse på Finn.no (Kr.2 200) Digital grunnpakke Fritid (Kr.2 990) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 1 150 000,-) (Kr.49 000) Tilrettelegging (Kr.14 500) Totalt kr. (Kr.83 125)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3059583