Tregde/Skogsøy

Tregdeveien 685

Prisantydning
3 690 000 kr
Omkostninger
112 550 kr
Totalpris
3 802 550 kr
Formuesverdi
681 388 kr
Formuesverdi sekundær
2 589 273 kr
Byggeår
1981
Internt bruksareal (BRA‑i)
158 ㎡
Bruksareal
165 ㎡
Tomteareal
730 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
4
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Sjønær og innholdsrik enebolig. Usjenert og solrikt. Båt/Bryggeplass i kort gangavstand.

Om eiendommen

Oppvarming

Vedovn i stuen. For øvrig elektrisk oppvarming.

Beliggenhet

Adkomst

Se vedlagte situasjonsplan.

Barnehage, skole og fritid

Barnehage på Tregde ca 2 km vest for eiendommen. Barneskole og ungdomskole på Ime ca 7 kom øst for eiendommen.

Skolekrets

Ime

Parkering

Godt med parkeringsmuligheter på egen grunn.

Beliggenhet

Eiendommen har en usjenert, sjønær og solrik beliggenhet 10-15 minutters kjøring øst for mandal sentrum. Området vurderes som attraktivt og usjenert.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest med merknader datert 17. nov. 1981 . Ferdigattesten gjelder bolighus. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens bebyggelse. Vinduene i gavlvegg i stue er ikke omsøkt/godkjent og terrassen/verandaen er større enn omsøkt. Evt. ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper .

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Hobbyrom er innredet og bruksendret til kontor/soverom/kjellerstue etter at ferdigattest er gitt. Rommet er byggemeldt som Hobby. Takstmannen opplyser at rommet teknisk tilfredsstiller kravene for rom til varig opphold primærrom (p-rom).

Vei, vann og avløp

Vei: Tregdeveien er fylkesvei, privat vei fra Tregdeveien og inn til boligen (ca 50-100 meter). Denne veien ligger på naboeiendommen. Selger opplyser at han i sin eiertid (ca 30 år) ikke har hatt noen kostnader med denne veien.
Vann/avløp: Privat. Borehull på egen grunn. Nyere septiktank/renseanlegg (2019) som ligger i grensen mot naboen (tinglyst avtale).

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig/frisiktsone/høyspenningsanlegg, og tilhører reguleringsplan for Skogsøy, datert 06.04.2011. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/18/105:
22.10.1979 - Dokumentnr: 3581 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4205 Gnr:18 Bnr:43


01.01.2020 - Dokumentnr: 597309 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1002 Gnr:18 Bnr:105


22.10.1979 - Dokumentnr: 3581 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighet hefter i: Knr:4205 Gnr:18 Bnr:43
Bestemmelse om veg
Bestemmelse om vannrett
Med flere bestemmelser


10.11.1986 - Dokumentnr: 5245 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighet hefter i: Knr:4205 Gnr:18 Bnr:110
Bestemmelse om båt/bryggeplass


06.06.2019 - Dokumentnr: 641274 - Bestemmelse om kloakkledning
Rettighet hefter i: Knr:4205 Gnr:18 Bnr:53
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger


Kommentar konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet, som megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 92.250 ,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 16 500,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 112.550,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Det betales eiendomsskatt i Mandal kommune.

Nøkkelinformasjon

Bebyggelse

Området består i hovedsak av spredt eneboligbebyggelse kombinert med fritids/hyttebebyggelse i form av frittstående hytter.

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Mangler data den 19.12.2023, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Boligen ligger i ett spredt boligområde like ved Tregdeveien og Skogsøy , øst for Mandal i Lindesnes kommune. Ligger sørvendt med gode solforhold og utsikt mot Skogsøysundet.
Eiendommen er opparbeidet med innkjørsel og stor hage med terrasser. Boligen er jevnlig fornyet gjennom årene men de fleste utvendige overflater er fra byggeår 1981. Innholdsrik med store uteplasser , 4 soverom og stor stue.

Viktig momenter for interesserte kan være:
-Romslig tomt med gode solforhold.
-Store uteplasser
-4 soverom.
-Nye bad i 2016
-Nytt kjøkken 2016.
-Rett til båtplass på brygge i Skogsøysundet.
-Oppgradert el-anlegg i senere år.

Enebolig:
• Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. Deler av verandaer er ikke omsøkt kommunen. Vinduer i gavlvegg stue er ikke inntegnet på tegninger.
Lekehytte:
• Det foreligger ikke tegninger. Lekehytte er ikke byggemeldt kommune.
Beskrivelse
Lekehytte er kun arealmålt og er ikke teknisk gjennomgått men kun kort beskrivelse av konstruksjoner. Lekehytte med tregulv og reisverk i tre. Isolert med betongtakstein. Tredør og enkle vinduer.

Følgende avvik har fått TG2: 
-De fleste utvendige overflater er fra byggeår.
-Vann og avløpsnett er fra byggeår.
-Drenering er ukjent eller fra byggeår.
-VVS tank fra byggeår.
-Det mangler håndløper i trappeløp samt åpninger i trinn og
rekkverk er for store
-Det er avvik på våtrom.
-Det anbefales el-tilsyn.
-Det mangler snøfangere og stigetrinn.

Følgende avvik har fått TG3:
-Det mangler rekkverk på utvendige trapp.
Trapp fra veranda og ned til hagen i tre.
Ukjent alder.
Vurdering av avvik:
• Det er ikke montert rekkverk. Det mangler rekkverk på en side av trapp.
Konsekvens/tiltak:
• Rekkverk må monteres for å lukke avviket.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

-Det mangler rekkverk på støttemur
Vurdering av avvik:
• Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav.
Konsekvens/tiltak:
• Rekkverk/annen sikring på forstøtningsmur må settes opp/utbedres.
Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad.

-Terrengforhold
Boligen ligger i skrånende terreng opparbeidet med hage og innkjørsler. Det er noe bakfall på terrenget på baksiden av boligen Det anbefales 3-5 cm fall ca. 3 meter ut fra grunnmur for å unngå økt fuktbelastning mot grunnmurer. Boligen ligger ikke i aktsomhetsområde for flom eller skred , ifølge kommunekart.
Vurdering av avvik:
• Terrenget faller inn mot bygningen og det er maksimale forhold for vann inn mot muren.
Konsekvens/tiltak:
• Det bør foretas terrengjusteringer. Overvåk synlige fjell for vannansamlinger og økt belastning mot boligen og foreta eventuelle tiltak om nødvendig. Det anbefales fall på 1:50 ca 3 meter ut fra bolig for å unngå økt fuktpress mot grunnmurer.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

-Vaskerom fra byggeår med høy alder på tettesjikt.
Vaskerom med referansepunkt 1981. Våtrommet har oppnådd en alder hvor det anbefales full oppgradering av rommet med nytt tettesjikt. Alle forhold som tettesjikt, fallforhold og bruk av materiell må ivaretas etter dagens forskrifter. Husk å spare på dokumentasjoner fra utførende parter.
Våtrom med følgende avvik:
-Tettesjikt er over 40 år.
-Installasjoner er fra byggeår.
-Vann og avløpsrør fra byggeår.
-Det mangler mekanisk utlufting i rommet.

Våtrommet har oppnådd en alder hvor det anbefales full oppgradering av rommet med nytt tettesjikt. Alle forhold som tettesjikt, fallforhold og bruk av materiell må ivaretas etter dagens forskrifter.
Vurdering av avvik:
• Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Konsekvens/tiltak:
• Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.
Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000.

-Bad 1 etasje med høy alder på tettesjikt.
-Terreng faller inn mot bolig.
Baderom med referansepunkt ca 1995 og med senere malte overflater på vegg og gulv i slutten av 1990 tallet. Våtrommet har oppnådd en alder hvor det anbefales full oppgradering av rommet med nytt tettesjikt. Alle forhold som tettesjikt, fallforhold og bruk av materiell må ivaretas etter dagens forskrifter. Husk å spare på dokumentasjoner fra utførende parter. Bemerker uansett at bad er i fullt bruk og har ingen direkte vannsølsoner pga installert dusjkabinett. Tilstand er satt mht. bransjens standard.
Våtrom med følgende avvik:
-Tettesjikt er over 25 år men er synlig for inspeksjon.
-Installasjoner er av høy alder.
-Vann og avløp er fra byggeår.
-Det mangler mekanisk avtrekk.
-Det mangler dokumentasjon på utførelser av tettesjikt.

Våtrommet har oppnådd en alder hvor det anbefales full oppgradering av rommet med nytt tettesjikt. Alle forhold som tettesjikt, fallforhold og bruk av materiell må ivaretas etter dagens forskrifter.
Vurdering av avvik:
• Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Konsekvens/tiltak:
• Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Rommet må demonteres ned til bindingsverk og bygges opp etter dagens standard og forskrifter.
Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Oppvaskmaskin, kjøleskap, komfyr og micro.

Diverse

Det foreligger tinglyst rett til båt og bryggeplass, rett til gangvei ned til sjøen og rettigheter ifht. vann/avløp. Disse tinglyste avtalenene ligger som en del av salgsoppgaven.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/18/105:
22.10.1979 - Dokumentnr: 3581 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4205 Gnr:18 Bnr:43


01.01.2020 - Dokumentnr: 597309 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1002 Gnr:18 Bnr:105


22.10.1979 - Dokumentnr: 3581 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighet hefter i: Knr:4205 Gnr:18 Bnr:43
Bestemmelse om veg
Bestemmelse om vannrett
Med flere bestemmelser


10.11.1986 - Dokumentnr: 5245 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighet hefter i: Knr:4205 Gnr:18 Bnr:110
Bestemmelse om båt/bryggeplass


06.06.2019 - Dokumentnr: 641274 - Bestemmelse om kloakkledning
Rettighet hefter i: Knr:4205 Gnr:18 Bnr:53
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger


Info kommunale avgifter

Beløpet dekker fast gebyr feiing (440,-) og standardrenovasjon /MAREN (3.990,-).

Byggemåte

Taktekke med betongtakstein og undertak av sutak. Plassbyggede W takstoler med undertak av sutak. Overflater er fra byggeår. Bindingsverk fra byggeår med vindtetting , utlekting samt malt liggende trekledning. Plassbyggede W takstoler med undertak av sutak. Malte trevinduer med 2 lags glass fra byggeår. Malt hoveddør fra 2011. Dobbel verandadør i tre med 2 lags glass fra byggeår. Veranda i tre med trerekkverk med høyde 88 cm. Veranda har forskjellige byggeår og er fornyet gjennom årene. Trapp fra veranda og ned til hagen i tre. Ukjent alder.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

Det er lagt inn Fiber fra Telenor.

Sammendrag selgers egenerklæring

Våtrom:
2. Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom? Ja.
2.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid: 2.1.2 Årstall: 2016
2.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært.
2.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Lagt nytt gulvbelegg på bad.
2.1.5 Hvilket firma utførte jobben? Gulvlegger Pedersen.
2.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Nei.

Elektrisitet:
10. Er det utført arbeid på det elektriske anlegget? 2 Ja.
10.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid. 10.1.2 Årstall: 2007.
10.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært.
10.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Byttet sikringsskap til automatsikringer.
10.1.5 Hvilket firma utførte jobben?Elit Installasjon.
10.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet?Ja.

Rør:
11, Har eiendommen privat vannforsyning (ikke tilknyttet det offentlige vannettet), septik, pumpekum, brønn, avløpskvern eller liknende? Ja.
Spesifiser hvilken type: Borehull med trykktank.

Skjevheter og sprekker:
18. Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe? Ja.
Beskriv feilen eller endringen: Vedovn i kjeller fjernet, satt inn blendingslokk.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
Produktnummer: D8CDFBF1-8270-4316-B20E-349E116F3629 Kategori: