TREAN/VIGELAND

Trean 12

Byggeår
1978
Internt bruksareal (BRA‑i)
237 ㎡
Bruksareal
256 ㎡
Tomteareal
926 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
4
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Enebolig på stor, solrik og pent opparbeidet tomt | Blindveg | 2 garasjer. En integrert og en frittstående (2017)

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Inneholder
Hovedplan: Vindfang, hall, 3 soverom, kontor/soverom, kjøkken, vaskerom, bad/wc og stue.
Kjellerplan: Gang, bad/wc, kjellerstue, boder og integrert garasje.

Frittstående garasje.

Oppvarming

Nyere vedovn i stuen. Varmepumpe i stue hovedplan og kjellerstue. Varmekabler på bad. Ellers basert på annen elektrisk oppvarming.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Ta av fra E39 til Vigeland. Fra rundkjøring Vigeland sentrum; passer bensinstasjon på venstre side og følg Smibakken 600-700 m til første høyreavkjørsel på toppen av bakken. Ny slak høyreavkjørsel etter 30-50 m inn til Trean. Boligen ligger på høyre hånd etter ca 150 m, og er merket med Sørmegleren "Til salgs" plakat.

Skolekrets

Nyplass barneskole og Vigeland ungdomsskole.

Offentlig kommunikasjon

Gode bussforbindelser både øst- og vestover.

Parkering

Frittstående garasje. Integrert garasje og god biloppstillingsplass på egen grunn.

Beliggenhet

Sentralt i etablert og rolig eneboligfelt i Trean på Vigeland. Blindvei. Gangavstand til Vigeland sentrum, skoler, barnehager og idrettsplass.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 02.10.2014 Ferdigattesten gjelder bolig. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det er noe avvik mellom godkjente tegninger/brukstillatelse og dagens planløsning. Peisestuekjellerstue er innredet og bruksendret i 1978, men etter at opprinnelig midlertidig brukstillatelse ble gitt. Rommet er byggemeldt som disp rom. Det ombygde rommet er i utgangspunktet ikke godkjent til varig opphold/beboelse. Ellers er det oppført to boder i et av de andre disp rommene. Dette er ikke søknadspliktig.
Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig og, tilhører reguleringsplan for Vigeland sentrum, datert 15.10.2009. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/356/74:
02.12.1977 - Dokumentnr: 3879 - Rettigheter iflg. skjøte
Diverse rettigheter/påbud i henhold til skjøte/festekontrakt
fra kommunen

02.12.1977 - Dokumentnr: 3879 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4205 Gnr:356 Bnr:66

01.01.2020 - Dokumentnr: 981259 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1029 Gnr:56 Bnr:74

Kommentar konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet, som megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 67 250,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 84 250,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Det betales eiendomsskatt i Lindesnes kommune.

Nøkkelinformasjon

Standard

Boligen er oppført i 1978. Boligen er velholdt og vedlikeholdt gjennom årenes løp, men de fleste overflater og innredninger er fra byggeår. Enkelte overflater er malt og pusset opp.
Strai kjøkken fra byggeår. Eikeparkett i stuen, belegg på bad, kjøkken og vaskerom. Øvrige rom har tepper, bortsett fra i kjeller hvor det er betonggulv i bodene og belegg i gangen.

I senere år er det lagt nytt taktekke og undertak (2021). Nye fliser på betongterrasse (2016). Ny frittstående garasje (2017). Nytt sikringsskap i 2015.

Se ellers tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Ingen.
Bokhylle på soverom følger ikke.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Velforening

Det er velforening i området

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/356/74:
02.12.1977 - Dokumentnr: 3879 - Rettigheter iflg. skjøte
Diverse rettigheter/påbud i henhold til skjøte/festekontrakt
fra kommunen

02.12.1977 - Dokumentnr: 3879 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4205 Gnr:356 Bnr:66

01.01.2020 - Dokumentnr: 981259 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1029 Gnr:56 Bnr:74

Info kommunale avgifter

Beløpet dekker faste gebyrer: Vann (1869,-) Avløp (2778,-), Vannmålerleie (250,-), Branntilsyn/Feiing (440,-) og standardrenovasjon/MAREN (3990,-). I tillegg kommer forbruk vann/avløp iflg. måler med hhv kr 17,16 m3 og kr 39,70 m3.

Byggemåte

Tilstandskrav basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldende mangler som fremgår av rapporten.
Tilstandsrapport er utarbeidet av takstmann Leif Vinsjevik den , og er gyldig i 1 år etter befaringsdato.

Boligen ligger i ett etablert boligområde like ved Vigeland sentrum. Ligger med nærhet til sentrum av Vigeland med god utsikt og solforhold.
Boligen ligger sørvendt med gode solforhold hele dagen. Eiendommen er opparbeidet med asfaltert innkjørsel samt nyere frittstående garasje. Det er også etablert romslig hage med verandaer.
Boligen er bygget i 1978 med 3 soverom, 2 bad og eget vaskerom. Overflater er stort sett fra byggeår med enkelte fornyinger gjennom årene.

Nevneverdige sammendrag av avvik TG2:
-Utvendige vegg og vinduer er stort sett fra byggeår.
-Innvendige overflater er stort sett fra byggeår.
-Drenering har klare svekkelser.
-Innvendige og utvendige vann og avløpsforhold er fra
byggeår.
-Det anbefales el-tilsyn.
-Kjøkken er fra byggeår.
-Hoveddør, kjellerdør og garasjeport er fra byggeår.
-Det er påvist fuktmerker og saltutslag på synlige grunnmurer
i kjeller.
-Utvendig terreng ved grunnmur bør justeres.

Avvik TG3:
-Alle våtrom er fra byggeår og anbefales å fullt oppgraderes.
-Støttemurer ved innkjørsel og mot hagen mangler rekkverk.

Viktig momenter for interesserte kan være:
-Gode parkeringsforhold ved innkjørsel og med egen frittstående garasje.
-Sørvendt bolig med sol store deler av dagen.
-Romslig sørvendt terrasse.
-Stor stue samt egen kjellerstue.
-3 soverom
-Nytt taktekke og undertak i 2021.
-Nye fliser på betongterrasse i 2016.
-Ny garasje i 2017.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

Det er lagt inn fiberkabel fra Telenor. Kjøper må tegne eget abonnement.

Sammendrag selgers egenerklæring

2 Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom?
Ja. Ufaglært.
2.2. Fortell kort hva som ble gjort: Tok ut badekar på bad hovedplan. Satt inn dusj. Vi gjorde dette selv.

4 Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu terrasse eller annen fasade?
Ja. Faglært.
4.2. Fortell kort hva som ble gjort: Tak skiftet i 2021.
4.3. Hvis utført av faglært/e, hvilket firma utførte jobben? Ole Petter Linjord.
4.3. Har du dokumentasjon på arbeidet? Ja.

6. Er det observert vann eller fukt i kjeller, krypkjeller eller underetasje?
Ja.
6.1. Beskriv feilen og omfanget: Saltutslag på gulv i kjeller. Montert extra grunnmursplast i øvre del av mur.

9 Er det utført kontroll på det elektriske anlegget?
Ja. Faglært.
9.2. Fortell kort hva som ble gjort: Byttet sikringsskap. Noe extra kontakter lagt ut strøm til ny garasje.
9.3 Hvis utført av faglærte, hvilket firma utførte jobben?
El-it AS ved Ivar Fidje.
9.4. Har du dokumentasjon på arbeidet? Ja.

13. Kjenner du til om det er eller har vært nedgravd oljetank på eiendommen?
13.1. Beskriv feilen og omfanget: Oljetank er fjernet.

15. Er det utført arbeider på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg? Ja.
15.1 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært.
15.2. Fortell kort hva som ble gjort: Satt inn varmepumpe i kjelleretasje.
15.3 Hvis utført av faglærte, hvilket firma utførte jobben? Paul J. Loland AS.
15.4. Har du dokumentasjon på arbeidet? Ja.

17. Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe?
17.. Beskriv feilen og omfanget: Satt inn ny vedovn i stue.

22. Har ufaglærte utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte? Ja.
22.1. Beskriv hva som ble gjort og når: Den nye garasjen er oppført av eier.


Solgt
Produktnummer: C67867B3-0294-4FB2-9CD5-C2651BE12CAF