Tranevåg

Tranevågveien 250

Prisantydning
1 650 000 kr
Omkostninger
61 550 kr
Totalpris
1 711 550 kr
Formuesverdi
333 934 kr
Formuesverdi sekundær
1 268 949 kr
Byggeår
1930
Internt bruksareal (BRA‑i)
70 ㎡
Bruksareal
70 ㎡
Tomteareal
365 ㎡
Antall soverom
2
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Bolig beliggende i naturskjønne og solrike omgivelser med båtplass til liten båt.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Sjarmerende bolig med gjennomgående eldre standard. Gulvene er i hovedsak belagt med belegg og originale malte tregulv. Veggene er bekledd med malt panel.

Klassisk rominndeling, dog med enkel stue i front (2 stuer er trolig slått sammen til en). Flere vindusflater i stuene gir godt med lys, og den fine utsikten kan nytes gjennom sprossede vinduer.

Kjøkkenet ligger i bakre del av boligen. Et intimt rom med avsatt plass til spisemøblement. Kjøkkenet har en liten oppvaskbenk med tilhørende over- og underskap og plass til enkeltstående hvitevarer.

Bad i tilknytning til kjøkkenet med fliser på gulv og baderomsplater på vegg. Innredet med servant med speilskap, toalett og dusjkabinett.

Boligen er utstyrt med 2 gode soverom som ligger på loftet.

Kjelleren er en grovkjeller.

Oppvarming

Elektrisk.
Pipen er delvis tatt bort. Nytt pipeløp må evt. etableres.
Fullmektig har krysset av i energimerkingen for at det er benyttet ved i oppvarming. Det stemmer ikke da det ikke er pipeløp. Oppvarmingskarakter må påregnes som rød.

Beliggenhet

Adkomst

Midt mellom Farsund og Lyngdal på F43 tar man av mot Bjørnevåg/Tranevåg og Farsund Resort. Etter Farsund Resort ta til høyre mot Tranevåg og følg denne veien til ytterst på Tranevåg. Eiendommen ligger på venstre side langs veien og er merket med skilt fra Sørmegleren.

Parkering

På egen tomt.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i Tranevåg i Farsund kommune. Eiendommen ligger meget solrikt til med en liten spaserstur ned til sjøen og et innlandsvann med bademulighet og båtplassen. Området er naturskjønt med flere fine turmuligheter i umiddelbar nærhet.
Nede ved sjøen ligger båtplassen i en liten fjordtarm. Båtplassen er beregnet for mindre båter med lav bunn pga. trangt sund og lav bunn enkelte steder.
Det finnes muligheter for kjøp av båtplass i nærliggende områder for evt. større båter.

Farsund er en turistby, med mye liv på sommeren. På sommeren byr byen på mange aktiviteter for både voksne og barn. Et populært sted - Bjørnevåg med Farsund Resort - ligger i en fjordarm, rett i nærheten. Turmulighetene både til lands og til vanns er mangfoldige. Lister skjærgårdspark har mange flotte plasser man kan besøke.

Kysten rundt eiendommen er kjent for de mange gode fiskeplassene. Her kan man fiske mange typer fisk, sjøkreps, hummer og krabbe. Havet byr på mange muligheter. Når sommeren slår til for fullt, er sjøområdene i nærheten, ypperlig for alle typer sjøsportsaktiviteter.

Eiendommen ligger ca. midt i mellom Farsund og Lyngdal sentrum. Farsund har mye å tilby med bl.a. Amfi Nordkapp kjøpesenter og bysentrum med flere fasiliteter og restauranter. I nabokommunen Lyngdal, ligger det populære Sørlandsbadet, samt et aktivt handelssentrum og handelspark.

Eiendommen ligger ca. 2,5 times kjøretur fra Stavanger, og ca. 1,5 time fra Kristiansand.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Kommunen opplyser at det ikke foreligger noen godkjente byggetegninger i deres arkiv. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.
Det er ikke uvanlig at det ikke foreligger ferdigattest på boliger fra denne tidsalderen.

Boden ligger på og over grensen til naboeiendommene gnr. 220 bnr. 4. Det foreligger ingen tinglyst avtale på bodens plassering.

Det foreligger ingen dokumentasjon på brygga.

Vei, vann og avløp

Vann: Eiendommen er tilknyttet privat nett. Eiendommen har ikke vannmåler
Borehull ligger på egen eiendom. Eier har ved bruk tilkalt rørlegger for å åpne vannet. Tiltak bør gjøres for å enkle prosessen.
Vannkvaliteten ble sjekket i 2019 uten at det ble funnet avvik. Vannkvaliteten er ikke sjekket i senere tid.
Avløp: Eiendommen er tilknyttet privat nett. Septiktank ligger på egen eiendom i grensen mot nord.
Septiktanken tømmes i regi av kommunen.
Vei: Eiendommen er tilknyttet offentlig vei.
Gangrett til båtplassen er tinglyst.
Pålegg Det foreligger ikke pålegg om endring av tilknytningsforhold.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som NRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan. Kommunedelplan for kystsonen i Spind.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4206/220/13:
25.07.2003 - Dokumentnr: 2452 - Bestemmelse iflg. skjøte
Rettighet hefter i: Knr:4206 Gnr:220 Bnr:4
Bestemmelse om adkomstrett

4206/220/16:
25.07.2003 - Dokumentnr: 2452 - Bestemmelse iflg. skjøte
Rettighet hefter i: Knr:4206 Gnr:220 Bnr:4
Bestemmelse om adkomstrett

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 41.250,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 16 500,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 61 550,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

EIendomsskatt er inkl i kommunale avgifter.

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Severinsen Takst AS den 06.06.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Det er kun boligen/fritidsboligen som inngår i rapporten. Garasje, lekehytter, utvendige boder etc. er ikke kontrollert dersom dersom ikke det fremgår av rapporten. Garasjer/boder og lignende har generelt en enklere byggeskikk og standard og blir derfor ikke vurdert på samme måte som boligen/hytta. Overflater er vurdert i rapporten, kun slitasje/svikt vesentlig ut over normal bruks- og aldersslitasje nevnes. Dette gjelder synlige flater. Det er ikke flyttet på møbler, bilder, tepper og andre gjenstander hvis ikke det er nødvendig for å komme til utsatte områder. Brann- og lydforhold mellom boenhetene er ikke kontrollert, dersom dersom ikke det fremgår av rapporten. Boligen var møblert under befaringen. Det tas forbehold om eventuelle skjulte feil/mangler. Lukkede konstruksjoner er ikke kontrollert. For øvrig må hele rapporten leses.
 
Følgende avvik har fått TG2 eller TG3: 

Nedløp og beslag,TG2
Takrenner, nedløpsrør og beslag er av plast/metall og er fra 2012.
Vurdering av avvik:
- Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur
- Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav.
- Det anbefales å lede vekk vann fra muren.

Veggkonstruksjon,TG3
Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har liggende bordkledning.
Vurdering av avvik:
- Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
- Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
- Bordkledning går stedvis nesten helt ned i terreng.
- Det er råteskader flere steder på boligen. Kledningen på veggene mot syd og nord har mest råteskader. På boliger med råteskadet kledning, kan råte i underliggende konstruksjon ikke utelukkes. Konstruksjonen er ikke tilgjengelig for kontroll og er ikke vurdert. Yttervegger er trolig ikke isolert.
Tiltak
- Råteskadet trekledning må skiftes ut.
- Lokal utbedring bør foretas for å øke avstanden mellom terreng og bordkledning.
- Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen.
- Ved et eierskifte anbefalers det å skifte kledningen og utbedre luftingen av kledningen.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Takkonstruksjon/Loft,TG2
Takkonstruksjonen består av åstak.
Vurdering av avvik:
- Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
- Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.
- Konstruksjonene har skjevheter.
- Skjevheter må sees i sammenheng med boligen alder.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Lufting/ventilering bør forbedres.
- Skjevheter må sees i sammen heng med boligens alder.

Vinduer,TG2
Vinduene har karmer av tre og er fra 1977. Enkelte vinduer med enkle glass.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
- Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
- Det er registrert at glass i det ene loftsvinduet er knekt.
Tiltak
- Vinduer må justeres.
- Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Dører,TG2
Bygningen har eldre malte hovedytterdør med beskyttelsedør av metall/plast.
Vurdering av avvik:
- Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
Tiltak
- Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte dører må skiftes ut.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Innvendig
Overflater,TG2
Innvendig er det gulv av furu og belegg. Veggene har trepanel. Innvendige tak har himlingsplater.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Det må påregnes oppussing av innvendige overflater.
- Tiltak:
- Knirk og ujevnheter må forventes. I forbindelse med eierskifte bør det påregnes normal oppussing av de innvendige overflatene.

Etasjeskille/gulv mot grunn,TG3
Etasjeskiller er av trebjelkelag.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist fuktskader i etasjeskiller
- Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
- Det er målt ca. 40 mm. nivåforskjell på gulvet i stuen. Det er skjevheter i bærebjelken under boligen. Etasjeskille mot krypkjeller er ikke isolert.
Tiltak
- Andre tiltak:
- For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.
- Rette opp og forsterke bæringen under boligen. Det er målt høye fuktverdier i etasjeskille i bakkant av boligen i krypkjeller. Noe av kostnadsestimat og tiltak må sees i sammenheng med punktet terrengforhold, drenering og krypkjeller.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Radon,TG2
Det var ikke krav om radonsperre på byggemeldingstidspunktet..
Vurdering av avvik:
- Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Tiltak
- Det bør gjennomføres radonmålinger.

Krypkjeller,TG3
Bygningen har krypkjeller under trebjelkelag og stubbegulv.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist synlig vann i krypkjeller eller synlige tegn på innsig av vann i krypkjeller.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Lede vekk overvann fra å renne inn under boligen
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Innvendige trapper,TG3
Trappa har vanger av tre og er bygd etter datidens byggeskikk.
Vurdering av avvik:
- Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
- Det er ikke montert rekkverk
- Det er liten frihøyde i trappeløp
Tiltak
- Åpninger er såpass store at det ut ifra sikkerhetsmessige forhold anbefales å lage mindre åpninger.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Våtrom
1. Etasje > Bad
Generell,TG3
Badet er trolig fra 1970-tallet. Boligen er kun brukt som sommerbolig. På gulvet er det belegg, vegger består av våtromsplater og taket har himlingsplater. Det er etablert toalett, vask og dusjkabinett. Vaskemaskin er etablert på kjøkkenet.
Vurdering av avvik:
- Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
- En må forvente generell oppgradering av våtrommet. En samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i alder og øvrige symptomer. Det er ikke etablert tettesjikt på badet. Det er ikke etablert sluk på badet og ikke ventilering, uten om å åpne vinduet.
Tiltak
- Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Kjøkken
1. Etasje > Kjøkken
Overflater og innredning,TG2
Kjøkkenet har malte/folierte fronter og laminert benkeplate. Innredningen er trolig fra 1970-tallet.
Vurdering av avvik
- Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken.
Tiltak
- Det er påregnelig med utskiftning/utbedringer av kjøkkeninnredningen.

1. Etasje > Kjøkken
Avtrekk,TG2
Det er naturlig avtrekk fra kjøkken. Det er ikke etablert kjøkkenvifte over komfyren.
Vurdering av avvik:
- Rommet har kun naturlig avtrekk.
Tiltak
- Mekanisk avtrekk bør etableres.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Tekniske installasjoner
Vannledninger,TG2
Synlige vannrør er av kobber og er trolig fra 1970-tallet.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger
- Vannet var ikke koblet til på befaringen.
Tiltak
- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
- I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Avløpsrør,TG2
Det er avløpsrør av plast.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.
Tiltak
- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
- I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Ventilasjon,TG2
Boligen har naturlig ventilasjon.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
Tiltak
- Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det.

Varmtvannstank,TG2
Varmtvannstanken er på ca. 120 liter fra 2001.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist avvik ifm understøttelsen av tanken.
- Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
Tiltak
- Det må gjøres tiltak på understøttelsen av tanken.
- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.

Elektrisk anlegg,TG2
Det elektriske anlegget er eldre og har skrusikringer. Spørsmål er ikke besvart da eier er 89 år gammel og bor i USA.
8.Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank
Nei
Kommentar:
10.Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet?
Nei
Kommentar:
14.Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger?
Nei
Kommentar:
15.Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer?
Ja
Kommentar:
6.Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll?
Ja
Kommentar:Det er ukjent historikk på det elektriske anlegget og liteinformasjon fra eier.

Branntekniske forhold,TG3
Det er ikke montert røykvarsler.
17.Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?
Ja
Kommentar:
18.Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år?
Ukjent
Kommentar:
19.Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?
Ja
Kommentar:
20.Er det skader på røykvarslere?
Ukjent
Kommentar:
Kostnadsestimat : Under 10 000

Tomteforhold:
Drenering,TG2
Boligen har ingen synlig drenering eller fuktsikring av murene. Dette må ses i sammenheng med bygningens alder. Det er ikke etablert grunnmur i bakkant av boligen. Boligen er etablert på steiner og enkelte fundamenter.
Vurdering av avvik:
- Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Det anbefales å lede vekk overvann fra å renne inn mot krypkjelleren i bakkant av boligen. Kostnadsestimat og tiltak må sees i sammenheng med punktet terrengforhold og krypkjeller.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Grunnmur og fundamenter,TG2
Bygningen har grunnmur som består av stein og betongblokker. Det er ikke etablert grunnmur i bakkant av boligen. Bæringen i bakkant av boligen ligger på steiner og fundamenter.
Vurdering av avvik:
- Grunnmuren har sprekkdannelser.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Utbedringer av små sprekker og riss i grunnmur vil være å tette igjen med egnet masse og pusse og male over. Gjøre utbedringer i forbindelser med bæringen i bakkant av boligen.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Terrengforhold,TG3
Boligen er oppført i skrånende terreng.
Vurdering av avvik:
- Terrenget faller inn mot bygningen og det er maksimale forhold for vann inn mot muren.
- Det anbefales å gjøre tiltak for å lede vekk overvann fra renne inn i kjrypkjelleren under boligen.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Det bør foretas terrengjusteringer for å lede vekk vann fra å renne inn under boligen.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Utvendige vann- og avløpsledninger,TG2
Utvendige avløpsrør er av plast. Det er septiktank med overløp til grøft. Utvendige vannledninger er av plast (PEL) Det er privat grunnboret brønn. Det ble foretatt prøve av brønnvann i 2019.
Vurdering av avvik:
- Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger.
- Ifølge bror til eier var vannkvaliteten bra etter vannprøvene den 17.06.2019.
Tiltak
- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
- Foreta kontroll av brønnvann.
- Det må på sikt påregnes å gjøre utbedringer vann og avløpsledninger.

Septiktank,TG2
Septiktanken er av glassfiber fra ca. 1970-tallet. Ifølge bror til eier.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank.
- Ingen dokumentasjon på septiktank/utførelse.
Tiltak
- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
- Andre tiltak:
- Septiktanken har oppnådd en alder hvor en må påregne å gjøre utbedringer på sikt.
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Komfyr.

Diverse

Eiendommen selges på grunnlag av salgsfullmakt. Det gjøres særlig oppmerksom på at fullmektig ikke har bebodd boligen. Fullmektig har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Randonmåling

Det var ikke krav om radonsperre på byggemeldingstidspunktet.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4206/220/13:
25.07.2003 - Dokumentnr: 2452 - Bestemmelse iflg. skjøte
Rettighet hefter i: Knr:4206 Gnr:220 Bnr:4
Bestemmelse om adkomstrett

4206/220/16:
25.07.2003 - Dokumentnr: 2452 - Bestemmelse iflg. skjøte
Rettighet hefter i: Knr:4206 Gnr:220 Bnr:4
Bestemmelse om adkomstrett

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Info kommunale avgifter

Totalt kommunale avgifter kr. 5.500,- for 2023. Inkluderer hytterenovasjon og eiendomsskatt.
Septiktanken skal tømmes av kommunen med et intervall på 4 år. Økning i kommunale avgifter må påregnes.

Byggemåte

Taktekkingen er av betongtakstein fra 2012. Taket er besiktiget fra bakkenivå. Takrenner, nedløpsrør og beslag er av plast/metall og er fra 2012. Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har liggende bordkledning. Takkonstruksjonen består av åstak. Vinduene har karmer av tre og er fra 1977. Enkelte vinduer med enkle glass. Bygningen har eldre malte hovedytterdør med beskyttelse dør av metall/plast.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

Det er ikke lagt inn fiber i boligen.

Sammendrag selgers egenerklæring

Under følger en kort oppsummering av selgers egenerklæringsskjema. For fullstendige opplysninger vises det til vedlagte egenerklæring.

Har du kjennskap til eiendommen? Nei, Eiendommen selges med fullmakt. Fullmaktshaver har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan derfor være feil og mangler ved eiendommen som det ikke er spesifikt opplyst om. Kjøper oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig undersøkelse av eiendommen, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

Selger har tegnet boligselgerforsikring gjennom Gjensidige.
Produktnummer: 3EF15CE8-8F4B-4796-9A37-A136CB51E4C3 Kategori: