Solsiden / Bortelid

Trættehomvegen

Prisantydning
1 030 000 kr - 1 430 000 kr
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidstomt
Enhet P-rom BRA Totalpris
13-21-0113 1 080 000 kr
13-21-0114 1 130 000 kr
13-21-0122 1 030 000 kr
13-21-0123 1 080 000 kr
13-21-0124 1 080 000 kr
13-21-0125 1 080 000 kr
13-21-0126 1 130 000 kr
13-21-0130 1 230 000 kr
13-21-0132 1 130 000 kr
13-21-0133 1 250 000 kr
13-21-0135 1 330 000 kr
13-21-0137 1 430 000 kr
13-21-0139 1 380 000 kr
13-21-0140 1 230 000 kr
13-21-0141 1 230 000 kr

Oversikt

Solsiden Bortelid - 29 hyttetomter med sentral og eventyrlig beliggenhet (14 solgt)

Beliggenhet

Beliggenhet

Sentralt, meget attraktivt og solrik beliggenhet med utsikt og oppkjørt skiløype rett utenfor hytteveggen og lite koselig tjern i midten av tomteområde. Gangavstand til alpinanlegg, lysløype, ruleskitrasé, butikk, badestrand og nydelig turterreng sommer som vinter. Godt utvalg med oppkjørte skiløyper på vinteren og gode bade- og fiskemuligheter på sommeren. Det kan også nevnes blant annet flotte badeplasser, frisbeegolf bane, minigolf, ny sykkelløype, bensinpumper og el-bil ladere like i nærheten. Bortelid ligger ca. 650 moh. og er et av Agders mest snøsikre områder. Avstand 99 km. fra Kristiansand 110 fra Mandal, 127 fra Arendal og 237 fra Stavanger.

Fra Kristiansand følg RV 9 mot Evje, ta av til venstre i rundkjøringen ved ESSO stasjonen på Hornnes. Følg skilting mot Bortelid. Kjør forbi Bortelid Marked og innkjøring til alpinanlegget. Ta av til høyre på Panoramaveien og følg veien til byggeplasskilt inn til venstre etter 200m. Solsiden ligger på venstre side av veien.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Reguleringsområdet er tilknyttet offentlig infrastruktur for vann og kloakk.

Brøyting og vei: Alle boenhetene innenfor Solsiden må betale en årlig avgift til drift og vedlikehold av veier, brøyting etc. Det er pliktig medlemskap i velforening.

Reguleringsplan

Tomtene er regulert til fritidsbebyggelse - frittliggende og tilhører reguleringsplan Solsiden, datert 18.03.2021. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Gjerde: Det er tillatt å sette opp skigard og steingjerde i tradisjonelle materialer, steingjerde skal være i naturstein og ikke være høyere enn 0,8 meter. Skigard kan ikke være høyere enn 1,5 m.

Reguleringsplanen med bestemmelser er et vedlegg til salgsoppgaven og må gjennomgås før avtale om kjøp inngås. Detaljprosjektering som nå pågår, kan gi mindre avvik.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Dagboknr.: 278982 Tinglyst: 08.03.2021 - Erklæring/ avtale
Rettighetshaver: ÅSERAL KOMMUNE
Org.nr: 964966842
Bestemmelse om årlig renovasjonsavgift
Rettighetshaver: BORTELID UTMARKSLAG SA
Org.nr: 870231792
Bestemmelse om årlig avgift/bestemmelse om årsavgift
Rettighetshaver: BORTELID FJELLPARK AS
Org.nr: 978678270
Bestemmelse om årlig avgift/bestemmelse om årsavgift
Bestemmelse om medlemskap i velforening/huseierforening
Rettighetshaver: BORTELID VELFORENING OG HYTTELAG
Org.nr: 991767606
Bestemmelse om vann/ kloakk
Rettighetshaver: Repstad Knut
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Rettighetshaver: Repstad Knut
Bestemmelse om fiber-, data- og telekabel
Rettighetshaver: Repstad Knut
Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr.: 763336 Tinglyst: 23.06.2021 - Utbyggingsavtale
Rettighetshaver: BORTELID 2 AS
Org.nr: 926782002
Gjelder denne registerenheten med flere

For øvrige heftelser, se vedlagt oversikt over heftelser/rettigheter i salgsoppgaven.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Dagboknr.: 278982 Tinglyst: 08.03.2021 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om vedlikehold
Bestemmelse om elektriske ledninger/ kabler
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Bestemmelse om fiber-, data- og telekabel
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Bestemmelse om vann/ kloakk
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder denne registerenheten med flere

For øvrige rettigheter, se vedlagt oversikt over heftelser/rettigheter i salgsoppgaven.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dokumentavgift på 2,5% av tomteverdi og grunnarbeid
Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr 585,-
Tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. kr 585,-
Opparbeidelse av tomt (grovplanering), kr 220 000,-
Tilkoblingsavgift vann og avløp, kr 92 478,-

Tilkoblingsavgift for vann og avløp faktureres kjøper direkte fra kommunen ved igangsettingstillatelse.

Det tas forbehold om eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer.

Kjøpesum og omkostninger forfaller til betaling ved overtagelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse.

Nøkkelinformasjon

Servitutter

Dagboknr.: 278982 Tinglyst: 08.03.2021 - Erklæring/ avtale
Rettighetshaver: ÅSERAL KOMMUNE
Org.nr: 964966842
Bestemmelse om årlig renovasjonsavgift
Rettighetshaver: BORTELID UTMARKSLAG SA
Org.nr: 870231792
Bestemmelse om årlig avgift/bestemmelse om årsavgift
Rettighetshaver: BORTELID FJELLPARK AS
Org.nr: 978678270
Bestemmelse om årlig avgift/bestemmelse om årsavgift
Bestemmelse om medlemskap i velforening/huseierforening
Rettighetshaver: BORTELID VELFORENING OG HYTTELAG
Org.nr: 991767606
Bestemmelse om vann/ kloakk
Rettighetshaver: Repstad Knut
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Rettighetshaver: Repstad Knut
Bestemmelse om fiber-, data- og telekabel
Rettighetshaver: Repstad Knut
Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr.: 763336 Tinglyst: 23.06.2021 - Utbyggingsavtale
Rettighetshaver: BORTELID 2 AS
Org.nr: 926782002
Gjelder denne registerenheten med flere

For øvrige heftelser, se vedlagt oversikt over heftelser/rettigheter i salgsoppgaven.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Dagboknr.: 278982 Tinglyst: 08.03.2021 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om vedlikehold
Bestemmelse om elektriske ledninger/ kabler
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Bestemmelse om fiber-, data- og telekabel
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Bestemmelse om vann/ kloakk
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder denne registerenheten med flere

For øvrige rettigheter, se vedlagt oversikt over heftelser/rettigheter i salgsoppgaven.

Info kommunale avgifter

Når en tomt er bebygd vil følgende kommunale avgifter tilkomme:
Abonnementsgebyr vann og avløp, måleleie, feieavgift og renovasjon på ca. kr 9 486,-. I tillegg kommer forbruksavgift vann kr. 30,17,- pr m3 og avløp kr. 51,64,- pr m3.
Produktnummer: 69BAA47F-9955-474F-B888-76B1667FC48E Kategori: