Solsiden / Bortelid

Trættehomvegen

Tomteareal
533 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidstomt

Oversikt

Om eiendommen

Solsiden Bortelid - 29 hyttetomter med sentral og eventyrlig beliggenhet (14 solgt)

Beliggenhet

Beliggenhet

Sentralt, meget attraktivt og solrik beliggenhet med utsikt og oppkjørt skiløype rett utenfor hytteveggen og lite koselig tjern i midten av tomteområde. Gangavstand til alpinanlegg, lysløype, ruleskitrasé, butikk, badestrand og nydelig turterreng sommer som vinter. Godt utvalg med oppkjørte skiløyper på vinteren og gode bade- og fiskemuligheter på sommeren. Det kan også nevnes blant annet flotte badeplasser, frisbeegolf bane, minigolf, ny sykkelløype, bensinpumper og el-bil ladere like i nærheten. Bortelid ligger ca. 650 moh. og er et av Agders mest snøsikre områder. Avstand 99 km. fra Kristiansand 110 fra Mandal, 127 fra Arendal og 237 fra Stavanger.

Fra Kristiansand følg RV 9 mot Evje, ta av til venstre i rundkjøringen ved ESSO stasjonen på Hornnes. Følg skilting mot Bortelid. Kjør forbi Bortelid Marked og innkjøring til alpinanlegget. Ta av til høyre på Panoramaveien og følg veien til byggeplasskilt inn til venstre etter 200m. Solsiden ligger på venstre side av veien.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Reguleringsområdet er tilknyttet offentlig infrastruktur for vann og kloakk.

Brøyting og vei: Alle boenhetene innenfor Solsiden må betale en årlig avgift til drift og vedlikehold av veier, brøyting etc. Det er pliktig medlemskap i velforening.

Reguleringsplan

Tomtene er regulert til fritidsbebyggelse - frittliggende og tilhører reguleringsplan Solsiden, datert 18.03.2021. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Gjerde: Det er tillatt å sette opp skigard og steingjerde i tradisjonelle materialer, steingjerde skal være i naturstein og ikke være høyere enn 0,8 meter. Skigard kan ikke være høyere enn 1,5 m.

Reguleringsplanen med bestemmelser er et vedlegg til salgsoppgaven og må gjennomgås før avtale om kjøp inngås. Detaljprosjektering som nå pågår, kan gi mindre avvik.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Dagboknr.: 278982 Tinglyst: 08.03.2021 - Erklæring/ avtale
Rettighetshaver: ÅSERAL KOMMUNE
Org.nr: 964966842
Bestemmelse om årlig renovasjonsavgift
Rettighetshaver: BORTELID UTMARKSLAG SA
Org.nr: 870231792
Bestemmelse om årlig avgift/bestemmelse om årsavgift
Rettighetshaver: BORTELID FJELLPARK AS
Org.nr: 978678270
Bestemmelse om årlig avgift/bestemmelse om årsavgift
Bestemmelse om medlemskap i velforening/huseierforening
Rettighetshaver: BORTELID VELFORENING OG HYTTELAG
Org.nr: 991767606
Bestemmelse om vann/ kloakk
Rettighetshaver: Repstad Knut
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Rettighetshaver: Repstad Knut
Bestemmelse om fiber-, data- og telekabel
Rettighetshaver: Repstad Knut
Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr.: 763336 Tinglyst: 23.06.2021 - Utbyggingsavtale
Rettighetshaver: BORTELID 2 AS
Org.nr: 926782002
Gjelder denne registerenheten med flere

For øvrige heftelser, se vedlagt oversikt over heftelser/rettigheter i salgsoppgaven.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Dagboknr.: 278982 Tinglyst: 08.03.2021 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om vedlikehold
Bestemmelse om elektriske ledninger/ kabler
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Bestemmelse om fiber-, data- og telekabel
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Bestemmelse om vann/ kloakk
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder denne registerenheten med flere

For øvrige rettigheter, se vedlagt oversikt over heftelser/rettigheter i salgsoppgaven.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dokumentavgift på 2,5% av tomteverdi og grunnarbeid
Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr 585,-
Tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. kr 585,-
Opparbeidelse av tomt (grovplanering), kr 220 000,-
Tilkoblingsavgift vann og avløp, kr 92 478,-

Tilkoblingsavgift for vann og avløp faktureres kjøper direkte fra kommunen ved igangsettingstillatelse.

Det tas forbehold om eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer.

Kjøpesum og omkostninger forfaller til betaling ved overtagelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse.

Nøkkelinformasjon

Servitutter

Dagboknr.: 278982 Tinglyst: 08.03.2021 - Erklæring/ avtale
Rettighetshaver: ÅSERAL KOMMUNE
Org.nr: 964966842
Bestemmelse om årlig renovasjonsavgift
Rettighetshaver: BORTELID UTMARKSLAG SA
Org.nr: 870231792
Bestemmelse om årlig avgift/bestemmelse om årsavgift
Rettighetshaver: BORTELID FJELLPARK AS
Org.nr: 978678270
Bestemmelse om årlig avgift/bestemmelse om årsavgift
Bestemmelse om medlemskap i velforening/huseierforening
Rettighetshaver: BORTELID VELFORENING OG HYTTELAG
Org.nr: 991767606
Bestemmelse om vann/ kloakk
Rettighetshaver: Repstad Knut
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Rettighetshaver: Repstad Knut
Bestemmelse om fiber-, data- og telekabel
Rettighetshaver: Repstad Knut
Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr.: 763336 Tinglyst: 23.06.2021 - Utbyggingsavtale
Rettighetshaver: BORTELID 2 AS
Org.nr: 926782002
Gjelder denne registerenheten med flere

For øvrige heftelser, se vedlagt oversikt over heftelser/rettigheter i salgsoppgaven.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Dagboknr.: 278982 Tinglyst: 08.03.2021 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om vedlikehold
Bestemmelse om elektriske ledninger/ kabler
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Bestemmelse om fiber-, data- og telekabel
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Bestemmelse om vann/ kloakk
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder denne registerenheten med flere

For øvrige rettigheter, se vedlagt oversikt over heftelser/rettigheter i salgsoppgaven.

Info kommunale avgifter

Når en tomt er bebygd vil følgende kommunale avgifter tilkomme:
Abonnementsgebyr vann og avløp, måleleie, feieavgift og renovasjon på ca. kr 9 486,-. I tillegg kommer forbruksavgift vann kr. 30,17,- pr m3 og avløp kr. 51,64,- pr m3.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.
Produktnr: 69BAA47F-9955-474F-B888-76B1667FC48E