Nebdal, Kvås

Torvabakken 10

Prisantydning
2 100 000 kr
Omkostninger
68 370 kr
Totalpris
2 168 370 kr
Formuesverdi
170 316 kr
Kommunale avgifter
2 386 kr / år
Byggeår
1978
P-rom
87 ㎡
Bruksareal
87 ㎡
Tomteareal
1 342 ㎡
Antall soverom
2
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Hytte

Oversikt

Om eiendommen

Hytte og anneks med flott beliggenhet, solrikt og nær innlandsvann. Totalt 4 soverom. Bud ønskes!

Om eiendommen

Innhold

Hytten: Entrè, bad/toalett, stue/kjøkken, soverom 1, soverom 2, gang.
Anneks: Bad med dusj, gang, stue, soverom 1, soverom 2.

Standard

Tilstandsrapporten konkluderer med følgende:
FRITIDSBOLIG
Bygningen er opprinnelig oppført i 1978, men ble etter en brann modernisert og ombygget rundt 1991 kan eier opplyse. Det er ukjent hvor mye av bygningsdelene som ble utskiftet og hva som er originalt fra byggeår. Bygningen holder en til dels enkel standard på overflater, innredninger og utstyr, da det meste synes å være fra opprinnelig byggeår. Det kan for øvrig nevnes at kjøkkeninnredning er utskiftet i 2010. Bygningen er oppført iht. vanlig byggeskikk og standard fra byggeperioden. Det må påregnes utskiftninger av konstruksjoner og overflater både inn- og utvendig.

Innvendige gulv har belegg, laminat og teppe. Vegger og himlinger er kledd med trepanel. Etasjeskiller er av trebjelkelag.
Kjøkkenet har innredning med profilerte fronter og laminert benkeplate. "Våtromsplater" mellom benkeplaten og overskap. Hvitevarer: Kjøl/fryseskap, oppvaskmaskin, komfyr og induksjonstopp. Det er kjøkkenventilator med kullfilter.
Toalettrommet har laminatgulv samt trepanel på vegger og himling. Naturlig ventilering av rom, ingen tilluft. Innredning med servant.
Separett separasjonstoalett, væske renner ut i bærbar tank på yttersiden for manuell tømming.

ANNEKS
Ukjent oppføringstidspunkt. Bygningen holder en til dels enkel standard på overflater, innredninger og utstyr, da det meste synes å være fra opprinnelig byggeår. Det kan for øvrig nevnes at baderommet fikk innlagt vann og ble delvis modernisert i 2010. Bygningen er oppført iht. vanlig byggeskikk og standard fra byggeperioden. Det må påregnes utskiftninger av konstruksjoner og overflater både inn- og utvendig.
Innvendige gulv er bestående av furugulv og parkett. Det er trepanel på vegger og i taket. Etasjeskiller er av trebjelkelag.
Bad: Eier opplyser at baderommet er modernisert rundt 2010. Rommet har panel på vegger og panel på innvendig tak. Gulvet har vinylbelegg og ingen varmekilde. Rommet har innredning med nedfelt servant og dusjkabinett, samt Porta Potti portabelt toalett. Det er naturlig ventilering.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 87 kvm, Bruksareal: 87 kvm Sekundærrom: 0 kvm.  Bra. pr. etasje.: 1. etg. 87 m².
P-rom inkl: Entrè, bad/toalett, stue/kjøkken, soverom 1, soverom 2, gang.

Anneks.:
Bra: 39 m² - P-rom: 39 m² - S-rom: 0 m²
P-rom inkl.: Gang, bad, stue, soverom 1, soverom 2.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1978, 1991 (ombygd etter brann), anneks oppført/oppgradert ca. 2004/05.
Taktekkingen er av stål/aluminiumsplater. Plastrenner og nedløpsrør. Luftehatt på yttertak av metall. Helbeslått pipe. Veggene har trekonstruksjon av ukjent utførelse og stående/liggende bordkledning. Vinduer har hovedsakelig 2-lags glass. Treterrasser ved sør, øst og vestsiden av bygningen. Kledd med terrassebord, rekkverk i tre. Steinkledd, støpt terrasse ved sørsiden av bygningen.

Påkostning og modernisering

Ombygd 1991. Kjøkkeninnredning er utskiftet i 2010.

Oppvarming

Strøm og ved. Frittstående gassovn.
God vedovn i stuen. Det medfølger 4 stk el.ovner med frostsikring. Anneks: oppvarming med strøm.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at hytte og anneks er ryddet og vasket før visning, og at disse selges slik som forevist.

Eiendommen er fullverdiforsikret i Eika med polisenummer: 5446146.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Takst Sør AS den 27.06.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
HYTTE:
STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK
Utvendig > Taktekking - 2
Det er påvist råteskader. Det er råteskader i enkelte vindskier og vannbord på yttertaket.
Utvendig > Nedløp og beslag
Det er påvist skader i beslagløsninger. Utvendige beslag har utettheter. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.
Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet. Luftehatt til baderommet har skader. Her kan det lekke inn nedbørsvann til underliggende takkonstruksjon.
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten. Det er ingen lufting i konstruksjonen. Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg. Det er ikke funnet luftespalte ved gesimser eller ventiler som tilfører takkonstruksjonen luftsirkulasjon.
Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger - 2
Det er ikke montert rekkverk. Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. Det er registrert enkelte råtesvekkede kledningsbord på rekkverket. Det mangler rekkverk ved deler av treterrasser samt steinbelagte terrasser ved sør og østsiden av bygningen.
Utvendig > Utvendige trapper - 2
Det er ikke montert rekkverk. Tretrapper er av nyere årgang, men mangler rekkverk. Betongtrapp mangler rekkverk.

Innvendig > Overflater - 2
Det er stedvis påvist synlige skader på overflater. Det er registrert sprekker i enkelte beleggskjøter i stue/ kjøkken, gang og entré. I stuen er kjøkkenet
ombygget slik at det mangler gulvbelegg midt på gulvet.
Innvendig > Krypkjeller - 2
Det er påvist synlig vann i krypkjeller eller synlige tegn på innsig av vann i krypkjeller. Det er registrert vann fra terreng som blir liggende på grunnen i krypkjelleren. Dette kan føre til forhøyede fuktverdier i konstruksjonene.
Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc
Det er påvist skader på innredning. Det er påvist skade som følge av angrep av fukt/råte. Det er mulig fuktskade i konstruksjonen. Toalettrom mangler styrt tilluftsventilering. Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Det er registrert tegn til fuktskade i himlingen og i veggkonstruksjonen like over og bak toalettet. Innredningen har fuktsvellinger under vannlåsen samt ved nedre del av dører. Det er målt forhøyede fuktverdier under vannlåsen. Det er registrert sprekker i laminatgulvet rundt toalettet.
Tekniske installasjoner > Avløpsrør - 2
Det er påvist at det drypper/lekker fra avløpsrør/skjøter. Det er påvist skader eller utettheter på sluk/avløp. Det er påvist ufagmessig utførelse av avløpsledninger. Avløpsrøret på wc-rommet har ufagmessig utførelse, samt drypplekkasje.
Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Tomteforhold > Forstøtningsmurer
Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav.

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
Utvendig > Taktekking
Det er påvist andre avvik: Det er registrert korrodering ved nedre del av takplatene. Enkelte av takplatene har noe fargeforskjell og virker å ha vært utskiftet i nyere tid.
Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Det er påvist fuktskader i veggkonstruksjonen. Bordkledning går stedvis nesten helt ned i terreng. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Kledningen er av varierende tilstand, med en del værslitt/oppsprukket trevirke samt spredte råtesvekkelser. Liten avstand mellom terrasse/terreng og deler av ytterkledningen.
Lekkasje fra luftehatt på wc-rommet har ført til oppfuktning av deler av veggkonstruksjonen.

Utvendig > Vinduer
Trevirket i vinduene har stedvis høyt fuktnivå. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
Utvendig > Dører
Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Det er ikke montert beslag mellom yttervegg og balkong/terrasse. Konstruksjonene har skjevheter. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til
rekkverkshøyder. Det er påvist at dekket på terrassen har en del sprekker. Rekkverket har en høyde på omlag 70 cm, krav ved byggeår var 90 cm.
Deler av terrassedekket er slitt og oppsprukket. Det er skjevheter i deler av bjelkelaget ved terrassen mot vest.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Det er påvist andre avvik: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er registrert knirk i bjelkelaget like ved inngangsdøren.
Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Innvendig > Krypkjeller
Det er påvist noe provisoriske understøttelser av etasjeskiller. Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren. Enkelte søyler er av trevirke stående rett mot fjellgrunn uten synlig innfestning mot grunnen. Undersiden av etasjeskillet er kledd med eternittplater.
Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Det er påvist ufagmessig utførelse av vannledninger. Samlestokk befinner seg på bakken i krypkjeller. Vannrør mangler også tilstrekkelig klamring/innfestning. Enkelte rør ligger på bakken og vil være utsatt for skader påført av skadedyr e.l.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Det er registrert sprekker/deformasjon som gir grunn til å overvåke konstruksjonen. Det er registrert sprekker i enkelte lecablokker.
Tomteforhold > Terrengforhold
Det er påvist områder på eiendommen med stående vann. Det er påvist andre avvik: Vann blir liggende i deler av krypkjelleren.
Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Det er avvik: Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten, sannsynligvis må vannet kokes før dette kan drikkes.

AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK
Utvendig > Utvendige trapper
Betongtrapp har mindre sprekker/skader. Trapp av betong fra hageport og opp til terrasse, noe sprekkdannelser i støp. Sannsynligvis kun overfladisk.

ANNEKS:
STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK
Utvendig > Taktekking
Det er ingen lufting i konstruksjonen. Det er påvist råteskader. Det er påvist andre avvik: Taktekking bestående av spikret og limt asfaltpapp. Ingen vannbord eller klemlekter mellom takpapp og vindskier gjør at nedbørsvann kan blåse inn under tekkingen samt trekke inn rundt synlige spiker. Det er tegn til lekkasje gjennom tekkingen og inn til panelhimlingen i stuen. Råteskader i vindskier.
Utvendig > Nedløp og beslag
Det er påvist andre avvik: Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det er tydelige sprekker og glipper mellom renneskjøtene ved enkelte deler av takrennene.
Tydelige nedbøyninger i deler av takrenner.
Utvendig > Veggkonstruksjon - 2
Bordkledning går stedvis nesten helt ned i terreng. Det er påvist fuktskader i veggkonstruksjonen. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Ved gavlvegg mot sør er det registrert store glipper, og løs kledning som gjør at mineralullen i ytterveggen er synlig fra utsiden. Her vil det kunne drive inn nedbørsvann.
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg. Det er ingen lufting i konstruksjonen. Takkonstruksjonen er gjenbygget, og det er ikke registrert luftespalter i gesimskasser, dette øker risikoen for kondensering med påfølgende skader. Fuktskjolder i himlingen i stuen.

Utvendig > Vinduer - 2
Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Eldre vinduer bærer preg av elde og slitasje.
Utvendig > Dører - 2
Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader. Døren har brudd i brystningen på selve dørbladet og er skjev. Dørbladet er i såpass dårlig forfatning av
dette ikke lenger klemmer mot pakningene ved karmen.
Utvendig > Utvendige trapper
Det er ikke montert rekkverk.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
Det er påvist tegn på utettheter på våtrommet. Det er ikke tilfredsstillende membran/tettesjikt på våtrommet. Lekkasjevann kan renne ut ved utettheter mot døren, samt ved rørgjennomføringer i gulvet.
Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad
Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det påvist indikasjoner på fuktskader. Synlige fuktskjolder ved gulvlisten under dusjkabinettet, samt forhøyede fuktverdier i gulvkonstruksjonen like ved dusjkabinett og servant tyder på at det finnes utettheter eller lekkasjer i konstruksjonen.
Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon. Skjevheter i utvendig fasade gir indikasjoner på svikt i reisverk eller grunnmur.
Utvendig > Vinduer
Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass.
Utvendig > Dører
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke Dører er uisolerte og av ukjent alder.
Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Det er ikke montert beslag mellom yttervegg og balkong/terrasse. Konstruksjonene har skjevheter. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til
rekkverkshøyder. Rekkverket er omlag 80 cm høyt, krav ved byggeår var 90 cm.

Innvendig > Overflater - 2
Det er påvist fuktskader på overflater. Det er påvist skader på overflater. Det er påvist andre avvik: Det er skjolder og misfarginger etter fukt i deler av
panelhimlingen i stuen. Skjolder og misfarging i furugulvet like ved terrassedøren i stuen. Det er enkelte sprekker i parkettgulv på soverom og i gang.
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Innvendig > Krypkjeller
Det er påvist noe provisoriske understøttelser av etasjeskiller.
Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad
Det er påvist andre avvik: Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Det er svimerke på deler av panelkledningen like under vvs-berederen.
Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist at gulvoverflaten har sprekker. Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Det er store bulinger i vinylbelegget, samt forhøyede fuktverdier målt i gulvflaten rundt dusjkabinettet mot servant. Det er ingen gulvsluk i rommet.
Våtrom > Ventilasjon > Bad

Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering. Rommet har kun naturlig ventilasjon.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Det er påvist at eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system ikke ledes til sluk eller annen kompenserende løsning. Det er påvist ufagmessig utførelse av vannledninger. Pex rør mangler varerør, evt. lekkasjevann ledes ikke ut av rommet.
Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Det er påvist andre avvik: Det er påvist ufagmessig utførelse av avløpsledninger. Avløpsrør er trukket direkte gjennom ytterveggen på baderommet.
Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Det er påvist begrenset ventilering/luftgjennomstrømning.
Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Det er påvist andre avvik: Trevirke som står mot grunnfjell som fundamenter har en meget begrenset levetid, og må påregnes utskiftet. Enkelte skjeve lecablokker registrert.
Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Det er påvist andre avvik: Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten, sannsynligvis må vannet kokes før dette kan drikkes.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Ingen spesielle kommentarer.
Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Ta av E-39 øst for Lyngdal mot Opsal. Hold så til venstre mot Vemestad. Det er bom inn til hyttefeltet som ligger på høyre side av veien. Hytten er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og skilt ved veien.

Beliggenhet

Nydelig beliggende hytte og anneks i mindre hyttefelt på Nebdal, like ved innlandsvann. Rett til båtplass. Svært solrikt område med bade- og fiskemuligheter, samt turmuligheter i nær området. Ca 10 km til Handelsparken på Rom, og ca. 10 km til nærbutikk på Vemestad i Kvås.

Tomt

Areal: 1 342 kvm, Eierform: Eiet tomt
Hele eiendommen er ikke fysisk oppmålt, og har noen usikre grenser. Oppgitt areal er basert på matrikkelinformasjon mottatt fra kommune. Skylddeling over tomten fra 1976 opplyser areal til 943 kvm. Skylddelinger kan være unøyaktige og er ikke koordinatfestet, tomtens areal kan derfor avvike i større eller mindre grad.

Meget pent opparbeidet og beplantet. Det er mange lune og flotte sitteplasser rundt hytten, da det er terrasse på 3 sider. Nydelig utsikt mot vannet fra stor terrasse fra ende av hytte.

Parkering

Tilhører 2 stk parkeringsplasser på fellesområde ca. 100-120 m fra hytten.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Det er avvik mellom godkjente tegninger fra mars 1981 og dagens bebyggelse. Foreligger ikke tegninger etter at hytte ble gjenoppbygd etter brann i 1991. Hytten er større og rominndeling stemmer ikke. Endringen(e) er ikke omsøkt. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Fritidsbebyggelse og friluftsområde, og tilhører reguleringsplan for Nebdal, datert 28.08.1992. Se informasjon fra kommune i vedlegg.
På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet felles privat vei og p-plass.
Sommervann fra felles privat brønn. Vannet stenges i vinterhalvåret. Brukes av flere hytter. Tiltaket er ikke omsøk. Vanntilførsel gjennom yttervegg krever utslippstillatelse fra kommunen. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuelle pålegg eller søknader til kommunen påhviler kjøper.
Toalett av type; Separett separasjonstoalett, væske renner ut i bærbar tank på yttersiden for manuell tømming.
Avløp fra servant på bad og fra kjøkken, renner ut i grunnen under hytten. Avløp fra vask og dusj i anneks renner ut i grunnen.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 1637, Tinglyst: 24.05.2002 - gjelder jordskifte for flere eiendommer. Kopi kan fåes av megler.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Veirett, båtplass og vannrett er tinglyst på hovedbruket, jfr. skjøte tinglyst 23.04.2004.

Utleie

Hytten har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 100 000,- (Prisantydning) Omkostninger 52 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 100 000,-)) 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 68 370,- (Omkostninger totalt) 2 168 370,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Offentlige avgifter

Kr. 2 386 pr. år.  Gjelder for hytterenovasjon. Eventuell feiing av pipe kommer i tillegg.

Eiendomsskatt

Lyngdal kommune har ikke eiendomsskatt p.t.

Faste løpende kostnader

Det betales ca kr 600,- pr år til Nebdal Velforening. Vedlikehold av felles vei og div. aktiviteter.

Formuesverdi

Kr.  170 316,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Torvabakken 10, Gnr. 226 Bnr. 13 i Lyngdal kommune.

Boligtype

Hytte

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: koketopp og komfyr, oppvaskmaskin, kjøleskap/frys.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss.

Visning

Som annonsert eller e/avt. med megler på tlf 40408072.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 dagen før visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.
Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.
Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

61-22-0125

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-22-0125. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Odd Terje Vatnedal, tlf. 40 40 80 72

Vederlag

Digital Markedspakke Synlig (Kr.3 490) Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 2 100 000,-) (Kr.47 000) Tilrettelegging (Kr.13 900) Totalt kr. (Kr.72 075)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Produksjonsdato

19.08.2022
Varenummer: 3061628