Nebdal

Torvabakken 10

Prisantydning
1 680 000 kr
Omkostninger
62 300 kr
Totalpris
1 742 300 kr
Formuesverdi sekundær
212 895 kr
Byggeår
1991
Internt bruksareal (BRA‑i)
87 ㎡
Bruksareal
127 ㎡
Tomteareal
1 342 ㎡
Etasje
1
Antall soverom
2
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Hytte og anneks med solrik og lun beliggenhet, nær innlandsvann. Totalt 4 soverom.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Hytte: Vindfang, Stue/kjøkken, Soverom, Soverom 2, Toalettrom, Gang.
Anneks: Gang, Soverom, Soverom 2, TV-stue, Dusjrom, Bod.

Oppvarming

Strøm og ved. Frittstående gassovn. God vedovn i stuen. Det medfølger 4 stk el.ovner med frostsikring.
Anneks: oppvarming med strøm.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Ta av E-39 øst for Lyngdal mot Opsal. Hold så til venstre mot Vemestad. Det er bom inn til hyttefeltet som ligger på høyre side av veien. Hytten er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og skilt ved veien.

Parkering

Tilhører 2 stk parkeringsplasser på fellesområde ca. 100-120 m fra hytten

Beliggenhet

Nydelig beliggende hytte og anneks i mindre hyttefelt på Nebdal, like ved innlandsvann. Rett til båtplass. Svært solrikt område med bade- og fiskemuligheter, samt turmuligheter i nær-området. Ca 10 km til Handelsparken på Rom, og ca. 10 km til nærbutikk på Vemestad i Kvås.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Det er avvik mellom godkjente tegninger fra mars 1981 og dagens bebyggelse. Foreligger ikke tegninger etter at hytten ble gjenoppbygd etter brann i 1991. Hytten er større og rominndeling stemmer ikke. Endringen(e) er ikke omsøkt. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet felles privat vei og p-plass.

Sommervann fra felles privat brønn. Vannet stenges i vinterhalvåret. Brukes av flere hytter. Tiltaket er ikke omsøk. Vanntilførsel gjennom yttervegg krever utslippstillatelse fra kommunen. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuelle pålegg eller søknader til kommunen påhviler kjøper.

Toalett av type; Separett separasjonstoalett, væske renner ut i bærbar tank på yttersiden for manuell tømming.
Avløp fra servant på bad og fra kjøkken, renner ut i grunnen under hytten. Avløp fra vask og dusj i anneks renner ut i grunnen.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Fritidsbebyggelse og friluftsområde, og tilhører reguleringsplan for Nebdal, revidert 13.06.2023, (sak 34/2023). Se informasjon fra kommune i salgsoppgave.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Heftelser i eiendomsrett:
2002/1637-1/40 24.05.2002 JORDSKIFTE - Marnar jordskifterett sak nr 17/2000

1976/3771-1/40 29.11.1976 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 4225 GNR: 226, BNR: 2

EIENDOMMENS RETTIGHETER - Servitutter:
2004/1458-3/40 23.04.2004 BESTEMMELSE IFLG. SKJØTE
Rettighet hefter i: KNR: 4225 GNR: 226 BNR: 2
Rettighet hefter i: KNR: 4225 GNR: 226 BNR: 73
Bestemmelse om vannledning
Bestemmelse om båt/bryggeplass
Bestemmelse om veg

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 42 000,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 16 500,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 62 300,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Lyngdal kommune har ikke eiendomsskatt p.t.

Nøkkelinformasjon

Bebyggelse

Det er spredt fritidsbebyggelse i nærområdet.

Standard

Innvendig er det gulv av belegg. Veggene har trepanel. Innvendige tak har trepanel. Boligen har etasjeskille av trebjelkelag. Fritidsboligen har elementpipe og en eldre vedovn. Bygningen har kryperom under trebjelkelag og stubbegulv. Innvendige dører har karmer og dørblad av tre.

Kjøkkenet har malte/folierte fronter og laminert benkeplate. Innredningen ble montert i 2012. Avtrekk fra kjøkkenet er via kjøkkenventilator over kokeplate.

Hytta har toalettrom med biologisk toalett og innredning med servant. Det er belegg på gulvet og panel på vegger og tak. Toalettet er av typen Separett Villa av nyere dato.

ANNEKS
Det er oppført et anneks på eiendommen. Bygget er oppført på pilarer av lettklinkerblokker betong og vegger/tak er i trekonstruksjoner. Yttervegger er kledd med stående og liggende kledning og taket er tekket med takbelegg/membran. Innvendig er det furugulv og panel på vegger og tak.

Vurdering: TG 2
Jeg har ikke vurdert dette bygget på samme måte som boligen og det er gitt en generell tilstandsgrad.
Annekset har etterslep av vedlikehold og det må påregnes vedlikehold og oppgraderinger.
Merknader:
Taktekking og takrenner har oppnådd forventet brukstid. Vindski og vannbord har råteskader. Kledning har en del avskalling av maling og spredte råteskader. På overgang stående/liggende kledning er det synlig isolasjon og det er fare for inndriv av fukt i yttervegger. Vinduer og dører er av eldre dato, utskifting må påregnes. Det er ikke montert rekkverk på trapp. Dusjrommet har ikke sluk i gulvet og gulvbelegg med oppkant, ved lekkasje i rommet vil det føre til fuktskader i tilstøtende konstruksjoner. Rommet bør oppgraderes med sluk og vanntett sjikt på gulvet med oppkant. Gulvbelegget i dusjrom er ufagmessig montert og har en del luftlommer/buler. Det er fuktmerker i innvendig panel i taket.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Severinsen Takst AS den 26.04.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Konklusjon:
Normal standard på bygget ut ifra alder/konstruksjon - jamfør beskrivelse under konstruksjoner.
Bygget bærer preg av manglende vedlikehold og oppgraderinger. Se nærmere beskrivelse under Konstruksjoner.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 

Utvendig -Taktekking,TG2
Taktekkingen er av stålplater og tekkingen ble skiftet i 2012 i følge eier. Vindski og vannbord er av tre. Taket er besiktiget fra bakkenivå.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak.
- Platetekking fremstår med normal slitasje, men det er observert rustflekker på platene. På enkelte vannbord og vindski er det registrert svekkelser og råteskader i treverket, som vurderes å skyldes begrenset/manglende vedlikehold.
Tiltak
- Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
- Rustflekker bør slipes bort og det må legges på ny lakk/maling. Konsekvens er at rust tærer hull i platene og forkorter levetiden. Fukt- og råteskadet vindski/vannbord må skiftes. Om ikke tiltak gjøres vil råteskader kunne utvikle seg ytterligere. Vedlikehold må påregnes.

Nedløp og beslag, TG3
Takrenner, nedløpsrør og beslag er av plast/metall og er fra byggeåret.
Vurdering av avvik:
- Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
- Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag.
- Utvendige beslag har utettheter.
- Det er skade i utvendig beslag til lufterøret til toalettet. Det ble på innsiden i toalettrommet registrert synlig fuktighet/høyt fuktinnhold i treverket. Dette tilsier at regnvann trekker inn treverket og det er fare for at ytterligere fuktskader kan utvikle seg. Takrenner er ca. 33 år. I følge NBI er levetid på renner og nedløp av plast 20 til 30 år.
Tiltak
- Beslag må skiftes ut.
- Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav.
- Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
- Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
- Utvendig beslag ved lufterøret må skiftes.

Veggkonstruksjon, TG2
Veggkonstruksjonen er av bindingsverkskonstruksjon fra byggeåret med utvendig stående og liggende kledning.

Vurdering av avvik:
- Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
- Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
- Bordkledning går stedvis nesten helt ned i terreng.
- Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.
- Veggkonstruksjonen tilfredsstiller ikke dagens krav til lufting, isolering og tetthet. Kledningen fremstår generelt med avskalling og slitasje, og har vedlikeholdsetterslep. Det kan ikke utelukkes det kan være skjulte skader i veggkonstruksjonen bak utvendig kledning grunnet konstruksjonens alder. Det bør ved fremtidig utskifting av kledning undersøkes nærmere om det er skader i bakenforliggende veggkonstruksjon/bærende konstruksjoner.
Tiltak
- Råteskadet trekledning må skiftes ut.
- Lokal utbedring/utskiftning bør utføres.
- Lokal utbedring bør foretas for å øke avstanden mellom terreng og bordkledning.
- Det bør utføres utskiftninger kledningsbord med råteskader. Om tiltak ikke utføres vil råteskadene øke i omfang, og også smitte videre til bakenforliggende veggkonstruksjon. Kledningen fremstår generelt med aldringstegn og slitasje og det er behov for vedlikeholdstiltak. Ved fremtidig utskiftning av kledningen anbefales det at luftespalte etableres mellom vindsperre og kledning Konsekvens av manglende vedlikehold er at det vil kunne oppstå skader på kledningen, og at brukstid vil bli redusert.

Takkonstruksjon/Loft, TG2
Bygningen har saltak av sperrekonstruksjon. Takkonstruksjonen er i all hovedsak igjen kledd og ikke tilgjengelig for kontroll.
Vurdering av avvik:
- Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
- Det var ingen synlige tegn til skader på takkonstruksjonen, men taket er stort sett gjenbygget og det var ingen mulighet til å se selve oppbyggingen. Vurderingen er derfor basert på det jeg kunne se på synlige flater innvendig og utvendig. Takkonstruksjonen tilfredsstiller ikke dagens krav til lufting, isolering og tetthet. Svekket/lite lufting kan medføre økt fare for at skader/kondensdannelser i selve takkonstruksjonen.
Tiltak
- Andre tiltak:
- På sikt bør takkonstruksjonen oppgraderes opp mot dagens krav.

Vinduer, TG3
Vinduene har karmer av tre med isolerglass. Produksjonsår varierer fra 1972 til 1987.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
- Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass.
- Det er påvist vinduer med fukt/råteskader.
- Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
- Vinduene i hytten fremstår generelt med avskalling og slitasje utvendig, og har vedlikeholdsetterslep. Det gjøres oppmerksom på alder på vinduene. Isolerglass har oppnådd forventet levetid. Vindu ved spisestue har utvendige råteskader og oppsprekt maling på innsiden.

Tiltak
- Vinduer med råteskader må erstattes med nye.
- Kondensering på enkelte glass har medført fuktskader i treverk som kan medføre utskiftningsbehov av enkelte vinduer.
- Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.
- Generelt er det behov for vedlikeholdstiltak/utskifting på alle vinduer. Vindu med råteskader må skiftes ved erstattes med nye. Dette gjelder også omramming på vindu hvor det er registrert råteskader. Konsekvenser av manglende vedlikehold og vinduer med råteskader er at skader utvikle seg om ikke tiltak utføres. Spesielt gjelder dette råteflekker i karmer og omramming. Eldre isolerglass gir økt fare for kondensdannelser på glassruten, og den har liten isolerende effekt som kan gi økt energiforbruk til oppvarming.

Dører, TG2
Ytterdørene er av tre og har malte overflater. Dørenes alder er ikke kjent.
Vurdering av avvik:
- Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
Tiltak
- Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte dører må skiftes ut.

Balkonger, terrasser og rom under balkonger,TG3
Terrassene/verandaen er bygd i tre.
Vurdering av avvik:
- Det er ikke montert rekkverk.
- Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen.
- Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
- Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.
- Treverk fremstår generelt med avskalling og slitasje, og har vedlikeholdsetterslep. Konstruksjonoppbyggingen på enkelte terrasser vurderes som underdimensjonert og det er råteskader i bærende bjelker og søyler. Hovedregelen er at terrasser som ligger minimum 50 cm over bakken skal sikres med rekkverk.
Tiltak
- Rekkverkshøyde må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet.
- Rekkverk må monteres for å lukke avviket.
- Råteskadet trekledning må skiftes ut.
- Råteskadede konstruksjoner må skiftes ut.
- Montering av rekkverk bør vurderes. Ved nivåforskjell på mer enn 0,5 meter, må det sikres med rekkverk, slik at fallskader forebygges.

Utvendige trapper, TG3
Utvendig trapper er av betong og tre.
Vurdering av avvik:
- Det er ikke montert rekkverk.
- Dagens krav er at det skal være rekkverk/sikring på begge sider av trappen. Trappene har skjevheter og værslitt treverk.
Tiltak
- Rekkverk må monteres for å lukke avviket.
- Konsekvens av manglende rekkverk er at trappen er mindre sikker i bruk og gir økt fare for fallskader.

Innvendig
Overflater, TG2
Innvendig er det gulv av belegg. Veggene har trepanel. Innvendige tak har trepanel.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Overflater på gulv er oppsprekt i skjøtene og har svimerker ved vedovn. Ellers vurderes de innvendige overflatene generelt og ha normalt slitasje etter bruk, og alder på boligen tatt i betraktning
- Tiltak:
- Utskifting av gulvbelegg kan vurderes.

Etasjeskille/gulv mot grunn, TG3
Boligen har etasjeskille av trebjelkelag. Det er utført måling av høydeforskjell på gulvflater/etasjeskille i stue/kjøkken, gangen og soverommet.
Vurdering av avvik:
- Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
- Det registrert høydeforskjell på over 30 mm i hele rommet i Stue/kjøkken. Årsak til skjevheter vurderes å være grunnet bygningens alder, og datidens byggeskikk. Det er registrert en del knirk og bevegelig gulvbord under belegget i gangen.
Tiltak
- For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.
- De registrerte skjevhetene/høydeforskjellene i gulvflatene slik de fremstår på befaringstidspunktet, vurderes å ikke være til vesentlig ulempe for bruken av boligen og rommene. Det vurderes derfor ikke å være nødvendig med umiddelbare tiltak. Ved en eventuell fremtidig opprustning av boligen kan gulvflater avrettes slik at de fremstår uten vesentlige skjevheter.

Radon, TG2
Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Vurdering av avvik:
- Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
- Det var ikke krav om radonsperre på byggemeldingstidspunktet.
Tiltak
- Det bør gjennomføres radonmålinger.

Krypkjeller, TG2
Bygningen har kryperom under trebjelkelag og stubbegulv.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist noe provisoriske understøttelser av etasjeskiller.
- Det er observert stående vann under hytten. Stubbegulvet er av eldre sementplater og inneholder mest sannsynlig asbest.
Tiltak
- Understøttelse av bjelkelag bør utbedres.
- Det bør gjøres tiltak slik at vannet under hytten blir ledet bort. Plater med asbest som får stå i fred utgjør ingen helsefare.

Innvendige dører, TG2
Innvendige dører har karmer og dørblad av tre.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører.
- Det er flere av de innvendige dørene som har døreblad som tar borti dørkarm ved lukking/åpning. Det er ikke unormalt å registrere slike forhold i eldre hytter av tre. Årsak til at slike forhold oppstår er ofte grunnet mindre bevegelser i bygningen, samt slitasje etter bruk av dørene.

Tiltak
- Enkelte dører må justeres.
- For at dørene skal kunne lukkes uten å ta bort i karmene må de justeres eller høvle av dørbladet slik at dette passer i karmene.

Kjøkken - Etasje > Stue/kjøkken, Avtrekk, TG2
Avtrekk fra kjøkkenet er via kjøkkenventilator over kokeplate.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist forsert avtrekk fra kokesonen, men løsningen ansees ikke å være tilfredsstillende.
- Det er ikke montert kanal fra kjøkkenventilator og ut av yttervegg/tak.

Tiltak
- Avtrekksystemet må utbedres.
- Det bør etableres kanal ut av yttervegg/over tak. Dette gir mulighet for å kunne ha forsert ventilasjon og er da i tråd med standardens krav.
KONSEKVENS: Konsekvens av manglende uttrekk av luft er svekket inneklima i kjøkkenet, samt at det kan gi høy luftfuktighet i rommet.

Spesialrom - Etasje > Toalettrom, Overflater og konstruksjon, TG3
Hytta har toalettrom med biologisk toalett og innredning med servant. Det er belegg på gulvet og panel på vegger og tak. Toalettet er av typen Separett Villa av nyere dato.

Vurdering av avvik:
- Det er påvist skader på innredning.
- Det måles fuktverdier opp imot faregrensen for en skadeutvikling
- Det er utettheter i utvendig beslag på luftekanalen til toalettet og det er synlige fuktmerker i treverket og det måles høy fuktighet. Det ble registrert avføring etter mus under innredning.

Tiltak
- Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser og foretas utbedring av eventuell skade.
- Konstruksjonene må sikres mot skadedyr.

Tekniske installasjoner, Vannledninger, TG2
Innvendige vannledninger er av plast (rør i rør).
Vurdering av avvik:
- Det er påvist at vannrør som er utsatt for kulde har mangelfull isolering.
- Det mangler tettemuffer i enden av varerør på rør-i-rør-system.
- Fordelerstokker ligger løst under hytten.
Tiltak
- Det må monteres tettemuffer i enden av varerørene.
- Vannrør bør festes slik at trykkslag unngås. Tettemuffer skal hindre lekkasjevann fra vannrør å gjøre skade på innvendige overflater. Slike anlegg må stenges av når man forlater hytten. I kalde perioder må anlegges tappes slik at ikke frostskader oppstår.

Varmtvannstank, TG2
Varmtvannstanken har et volum på ca. 120 liter, er produsert i 2007 og er plassert i kryprommet under hytten.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Varmtvannstank er 17 år og nærmer seg forventet levetid. Varmtvannstank er utsatt for kulde.

- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker. Det er anbefalt å bytte berederen når den har rundet 20 år. Tanken må tømmes i kalde perioder slik at ikke frostspreng skader tanken.

Elektrisk anlegg, TG2
Det elektriske anlegget ble installert i 2010 og har automatsikringer.

21. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)? Nei
Kommentar:
1.Når ble det elektriske anlegget installert eller sist gang totalt rehabilitert (årstall)? Med totalt rehabilitert menes fullstendig utskiftet anlegg fra inntakssikring og videre.
Kommentar:
2.Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet? Ja
Kommentar:
3.Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999? Ja
Kommentar:
5.Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet – Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år? Nei
Kommentar:
6.Forekommer det ofte at sikringene løses ut? Nei
Kommentar:
7.Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg? Nei
Kommentar:
8.Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank
Nei
Kommentar:
10.Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet? Nei
Kommentar:
14.Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger? Nei
Kommentar:
15.Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer? Ja
Kommentar:
16.Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll? Nei
Kommentar:

Tomteforhold, Grunnmur og fundamenter, TG2
Hytta er oppført på pilarer av lettklinkerblokker og stolper av tre. Det er begrenset inspeksjonsmuligheter for alle fundamentene. Synlige fundamenter står på fjell.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Enkelte pilarer har sprekkdannelser/skader.

- Tiltak:
- Det må påregnes å skifte/utbedre enkelte pilarer. Konsekvensen av sprekte/skadet pilarer er dårlig understøttelse av trebjelkelag og fare for nedsig.

Forstøtningsmurer, TG3
Forstøtningsmurer er av betong med naturstein.
Vurdering av avvik:
- Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav.
- Hovedregelen er at forstøtningsmurer som ligger minimum 50 cm over bakken med hardt underlag, skal sikres med rekkverk.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Montering av rekkverk bør vurderes. Ved nivåforskjell på mer enn 0,5 meter der det er hardt underlag som betong, asfalt, steinheller og lignende, må det sikres med rekkverk, gjerde, tett vegetasjon eller liknende slik at fallskader forebygges.


Terrengforhold, TG2
Hytta er bygd på ei naturtomt med naturlig avrenning under hytta.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Det er ikke tilstrekkelig fall på terrenget bort fra bygningen.
Tiltak
- Tiltak:
- Jeg anbefaler å etablere fall bort fra bygningen der det er mulig. Generelt anbefales fall på terreng i fra boliger på min. 1:50 og min. 3 m ut i fra grunnmurer for å redusere fuktpåkjenning på grunnmuren.

Utvendige vann- og avløpsledninger, TG2
Utvendige vannledninger er av plast (PEL) og tilkoblet privat brønn.
Vurdering av avvik:
- Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger.
Tiltak
- Foreta kontroll av brønnvann.
- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

Fritidsbolig - Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold:
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse.
Det foreligger byggemeldt tegning fra 1981 med fasadetegninger og en skisse av grunnflaten, skissen stemmer ikke med slik hytten er bygget og den inneholder ikke rominndeling. På nordøstsiden av hytten er det oppført et større tilbygg enn det som er byggemeldt. Det bør avklares med kommunen om avviket krever en byggesøknad med oppdaterte tegninger.

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? Nei
Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Nei
Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Nei

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Lyngdal kommune opplyser at det ikke foreligger noen godkjente byggetegninger i deres arkiv fra byggeår/gjenoppbygging. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar. 

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Kjøleskap/frys, komfyr, oppvaskmaskin.

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at bygninger er ryddig og rengjort før visning, og at disse selges slik som forevist.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Velforening

Veivedlikehold

Servitutter

Heftelser i eiendomsrett:
2002/1637-1/40 24.05.2002 JORDSKIFTE - Marnar jordskifterett sak nr 17/2000

1976/3771-1/40 29.11.1976 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 4225 GNR: 226, BNR: 2

EIENDOMMENS RETTIGHETER - Servitutter:
2004/1458-3/40 23.04.2004 BESTEMMELSE IFLG. SKJØTE
Rettighet hefter i: KNR: 4225 GNR: 226 BNR: 2
Rettighet hefter i: KNR: 4225 GNR: 226 BNR: 73
Bestemmelse om vannledning
Bestemmelse om båt/bryggeplass
Bestemmelse om veg

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Info kommunale avgifter

Gjelder for hytterenovasjon. Feiing pipe kommer i tillegg.

Byggemåte

Taktekkingen er av stålplater og tekkingen ble skiftet i 2012 i følge eier. Vindski og vannbord er av tre. Takrenner, nedløpsrør og beslag er av plast/metall og er fra byggeåret.
Veggkonstruksjonen er av bindingsverkskonstruksjon fra byggeåret med utvendig stående og liggende kledning. Bygningen har saltak av sperrekonstruksjon. Vinduene har karmer av tre med isolerglass. Ytterdørene er av tre og har malte overflater.
Terrassene/verandaen er bygd i tre. Utvendig trapper er av betong og tre.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
Produktnummer: 8ADE1E2A-6741-4DEC-B58E-ABB25A8E1E09