Vennesla

Torsbyvegen 3B

Felleskostnader
3 435 kr/mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
1989
Internt bruksareal (BRA‑i)
137 ㎡
Bruksareal
145 ㎡
Tomteareal
1 011 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Sentrum - 3-roms leilighet med parkering i kjeller og heis. Vestvendt balkong.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Leiligheten inneholder følgende:

2 etg.: Gang, hobbyrom, soverom, toalettrom, bad, soverom 2, bod, stue, kjøkken , vaskerom, bod/kjølerom.

I tillegg følger parkeringsplass og sportsbod i kjeller.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Se kart.
Annonsert visning vil bli godt skiltet fra Sørmegleren - Velkommen!

Parkering

Leiligheten har parkeringsplass i felles garasjeanlegg i kjelleretasjen. Det er heis fra garasjen til leilighetens etasje.

Beliggenhet

Vi kan her presentere en 3 -roms leilighet med attraktiv beliggenhet i Torsbyvegen i Vennesla sentrum.
Leiligheten ligger i byggets 2.etasje og har en enkel adkomst med dørcalling, heis og parkering i bygget. Her har man umiddelbar nærhet til alle fasiliteter - slik som handlegate, matbutikker, restauranter, kafeer, bibliotek, klesbutikker og legesenter m.m. Videre er det kort vei til idretts- og svømmehall, samt fine turområder og badeplasser langs elva.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige (bla. er oppføring, påbygging og tilbygging meldepliktig). Det foreligger midlertidig brukstillatese datert 04.12.1990. Brukstillatelsen gjelder Boligbygg/kontor/forr bygg.
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk. Det er etablert dør inn til rom som forklares som boder på tegninger for leiligheten. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig, tilhører reguleringsplan Vennesla sentrum, datert 15.11.2001 og sist revidert 12.12.06. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4223/6/646/3:
06.12.1923 - Dokumentnr: 909838 - Bestemmelse om gjerde
Overført fra gnr 6 bnr 238
Overført fra: Knr:4223 Gnr:6 Bnr:646
Gjelder denne registerenheten med flere


26.06.1979 - Dokumentnr: 102343 - Erklæring/avtale
Midlertidig dispensasjon fra Bygningsloven vedr. oppføring
av garasje.
Overført fra: Knr:4223 Gnr:6 Bnr:646
Gjelder denne registerenheten med flere


02.07.1980 - Dokumentnr: 102421 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om bebyggelse med bnr. 592 og 1117 inntil felles
grense.
Overført fra: Knr:4223 Gnr:6 Bnr:646
Gjelder denne registerenheten med flere


28.07.1980 - Dokumentnr: 102706 - Erklæring/avtale
Midlertidig dispensasjon fra Bygningsloven vedr. oppføring
av tilbygg.
Overført fra: Knr:4223 Gnr:6 Bnr:646
Gjelder denne registerenheten med flere


31.07.1984 - Dokumentnr: 102844 - Bestemmelse om gjerde
Kommunale rettigheter/påbud i henhold til
skjøte/festekontrakt
Overført fra: Knr:4223 Gnr:6 Bnr:646
Gjelder denne registerenheten med flere


07.01.1988 - Dokumentnr: 100048 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 3
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 78/1000
EIENDOMMEN ER OPPDELT I 12 SEKSJONER


Økonomi

Omkostninger kjøper

Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum: kr 84 750,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 8 900,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger: (inkl. valgfrie tillegg) kr 97 450,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Kjøleskap, oppvaskmaskin, komfyr

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte tilstandsrapport.

Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra brann/feiervesen på eiendommen.

Leiligheten selges umøblert.

Ventilasjonsanlegg vil bli utbedret og selger dekker kostnad.

Legalpant

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtektsfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant kan tinglyses i seksjonene. 

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/15240015. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4223/6/646/3:
06.12.1923 - Dokumentnr: 909838 - Bestemmelse om gjerde
Overført fra gnr 6 bnr 238
Overført fra: Knr:4223 Gnr:6 Bnr:646
Gjelder denne registerenheten med flere


26.06.1979 - Dokumentnr: 102343 - Erklæring/avtale
Midlertidig dispensasjon fra Bygningsloven vedr. oppføring
av garasje.
Overført fra: Knr:4223 Gnr:6 Bnr:646
Gjelder denne registerenheten med flere


02.07.1980 - Dokumentnr: 102421 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om bebyggelse med bnr. 592 og 1117 inntil felles
grense.
Overført fra: Knr:4223 Gnr:6 Bnr:646
Gjelder denne registerenheten med flere


28.07.1980 - Dokumentnr: 102706 - Erklæring/avtale
Midlertidig dispensasjon fra Bygningsloven vedr. oppføring
av tilbygg.
Overført fra: Knr:4223 Gnr:6 Bnr:646
Gjelder denne registerenheten med flere


31.07.1984 - Dokumentnr: 102844 - Bestemmelse om gjerde
Kommunale rettigheter/påbud i henhold til
skjøte/festekontrakt
Overført fra: Knr:4223 Gnr:6 Bnr:646
Gjelder denne registerenheten med flere


07.01.1988 - Dokumentnr: 100048 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 3
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 78/1000
EIENDOMMEN ER OPPDELT I 12 SEKSJONER


Info kommunale avgifter

Dette dekker eiendomsskatten. Resten av kommunale avgifter er inkludert i felleskostnadene.

Byggemåte

Se vedlagt tilstandsrapport for byggemåte.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd boligen. Selger har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.
Solgt
Produktnummer: BC7CD754-1DAB-448F-95FC-E7B5748D1799