Vennesla

Torsbyvegen 1A

Felleskostnader
5 853 kr/mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
2006
Internt bruksareal (BRA‑i)
77 ㎡
Bruksareal
92 ㎡
Tomteareal
1 415 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
2
Eierform
Andel
Eiendomstype
Andelsleilighet

Oversikt

Vennesla - Flott hjørneleilighet i Sentrum med heis og parkering i kjeller.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Leiligheten ligger i 2 etasje og inneholder følgende:

Gang, soverom 1, bod, bad/vaskerom , soverom 2, stue , kjøkken.

Innglasset balkong.

Parkeringsplass i lukket garasjeanlegg. Det er heis fra parkeringskjeller til leilighetens etasje

Oppvarming

Vannbåren varme i radiatorer. Varmekabler på badet.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Se kart.
Annonsert visning vil bli godt skiltet fra Sørmegleren - Velkommen!

Parkering

Parkeringsplass i lukket garasjeanlegg. Det er heis fra parkeringskjeller til leilighetens etasje

Beliggenhet

Leiligheten ligger i 2.etg i leilighetsbygget, midt i Vennesla sentrum med alle fasiliteter i umiddelbar nærhet, som restauranter, kaféer, bakeri, gågate, kulturhus med kino, bibliotek, klesbutikker, legesenter, apotek m.m

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 31.10.2006 . Ferdigattesten gjelder Auragården At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til sentrumsformål, tilhører reguleringsplan for Sentrum Nord, datert 28.06.2018. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Evt. utleie av boligen krever samtykke fra borettslagets styre. Iht. borettslagslova må man ha bodd i leiligheten minst ett av de to siste årene før man kan søke om fremleie, andelseiere har likevel rett til å overlate bruken av hele bustaden til andre i opptil 30 døgn i løpet av året. Utleie i andre tilfeller kan godtas ved særlige grunner, jf. burettlagslova § 5-6. Utleie forutsetter at leiligheten har forsvarlige radonverdier. Se også borettslagets vedtekter, og konferer megler ved spørsmål.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4223/6/235:
21.09.1923 - Dokumentnr: 800093 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4223 Gnr:6 Bnr:1


13.11.1980 - Dokumentnr: 104167 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:1014 Gnr:6 Bnr:1430


12.09.2006 - Dokumentnr: 19654 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1014 Gnr:6 Bnr:1430


31.10.2006 - Dokumentnr: 23883 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 1
Formål: Næring
Sameiebrøk: 997/5058
Snr: 2
Formål: Samleseksjon bolig
Sameiebrøk: 4061/5058
Bestemmelser om tilleggsdel, se under servitutter.
Gjelder seksjon nr. 1 OG 2.
Gjelder denne registerenheten med flere


01.01.2020 - Dokumentnr: 879143 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1014 Gnr:6 Bnr:235
Gjelder denne registerenheten med flere


Økonomi

Omkostninger kjøper

Tinglysning av hjemmelsovergang: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-

 
HELP Boligkjøperforsikring kr 5 400,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger: (inkl. valgfrie tillegg) kr 9200,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Kjøleskap, oppvaskmaskin og komfyr

Legalpant

Borettslaget har legalpant for forfalte, ikke betalte felleskostnader. Det vises for øvrig til vedtekter og husordensregler. For andelsboliger er det borettslaget som er hjemmelshaver til selve eiendommen. Andelseierne har hjemmel til en andel i borettslaget og borett knyttet til denne.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4223/6/235:
21.09.1923 - Dokumentnr: 800093 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4223 Gnr:6 Bnr:1


13.11.1980 - Dokumentnr: 104167 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:1014 Gnr:6 Bnr:1430


12.09.2006 - Dokumentnr: 19654 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1014 Gnr:6 Bnr:1430


31.10.2006 - Dokumentnr: 23883 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 1
Formål: Næring
Sameiebrøk: 997/5058
Snr: 2
Formål: Samleseksjon bolig
Sameiebrøk: 4061/5058
Bestemmelser om tilleggsdel, se under servitutter.
Gjelder seksjon nr. 1 OG 2.
Gjelder denne registerenheten med flere


01.01.2020 - Dokumentnr: 879143 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1014 Gnr:6 Bnr:235
Gjelder denne registerenheten med flere


Info kommunale avgifter

Inkludert i fellesutgifter.

Byggemåte

Se vedlagt tilstandsrapport for byggemåte.

Polisenummer

sp0003348802

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd boligen. Selger har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.
Solgt
Produktnummer: A843104C-EABD-447C-A4AF-FADE485E077C