Kristiansand

Topdalsveien 530

Byggeår
1990
P-rom
255 ㎡
Bruksareal
364 ㎡
Totalt bruksareal
364 ㎡
Tomteareal
1 535 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
5
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Pen enebolig i landlige og idylliske omgivelser - Usjenert tomt med stor beplantet hage - 5 soverom - Garasje på 96 kvm

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Eneboligen går over 2 plan og har følgende innhold:

1.etg: Entré , Hall , Stue/kontor, Bad (underetasje), Vaskerom/bod, Hobbyrom/trening

2.etg: Gang , Kjøkken , Stue , Toalettrom Loft: Gang , Soverom, Soverom 2, Soverom 3, Stue/soverom, Bad (loftsetasje)

Fra boligen er det overbygg som går mellom hovedinngang, vaskerom og garasje. Det er også mulighet å gå fra boligen til garasjen via bodrom i loftsetasjen. Garasjen har bodrom både på grunnplanet samt innredede bodrom i loftsetasjen. I garasjebygget er det også et rom som tidligere har blitt benyttet som "drivhus".

Arealer med beskrivelse
Primærrom: 255 kvm, Bruksareal: 268 kvm Sekundærrom: 13 kvm.
Bra. pr. etasje.: 1. etg. 149m² - Loftsetg. 119m².
P-rom inkl:
Loftsetasje:Trapperom, Bad, Badstue, TV-stue, Soverom, Soverom 2, Soverom 3, Soverom 4
1. etasje: Vindfang , Hall m/trapp, Toalettrom, Vaskerom, Bad, Soverom, Spisestue, Stue, Kjøkken
S-rom inkl.: Bod, Bod , Kjølerom

Garasje:
Bra: 96m² - P-rom: 0m² - S-rom: 96m²
S-rom inkl.:
Loftsetasje: Bod/loft, Bod 2, Bod 3, Trapp/gang
1. etasje: Garasje, Vedbod, Bod 2, Bod 3, Trapp/gang

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Lovlighet:
Enebolg: Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk
Garasje: Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse.

Oppvarming

Via varmepumpe, elektrisk oppvarming via varmekabler samt peisovn. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Parkering

Parkering i garasje eller utenfor på egen tomt.

Beliggenhet

Svært solrik beliggenhet i landlige og idylliske omgivelser på Drangsholt/Tveit nær Topdalselva. I nærområdet finner man sandstrand og badeplasser i Topdalselva, samt nydelig turterreng. Ca. 20 km. nord-øst for Kristiansand sentrum. Gode bussforbindelser til og fra sentrum. Ca. 4 km. til butikk på Solsletta med post og butikk. Ca. 8 km. til Ve skole (1-10 kl.) med skolebuss. Ca. 10 km. til Kjevik flyplass. Hamresanden camping med flotte badestrender ligger en liten kjøretur unna.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 11.03.1992. Ferdigattesten gjelder "nybygg - bolig". At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.
Det foreligger ikke ferdigattest for garasjen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger stemplede og godkjente tegninger på garasjen fra 22.12.1992. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet privat vei. Eiendommen har septiktank/ slamavskiller.

Kristiansand kommune har vedtatt oppheving av utslippstillatelse på eiendommen. Kommunen har i infoskriv fra 06.07.23 opplyst om at det nå planlegges å bygge et høydebasseng for drikkevann i området ved Boen. Det ses derfor nå på muligheter for å forlenge offentlig kloakkledningsnett. Frist for gjennomføring av pålegg er utsatt til det er avklart hvordan arbeidet med kommunale vann- og avløpsledninger i området skal gjennomføres. Det kan bli aktuelt for denne eiendommen å knytte seg til den offentlige avløpsordningen. Kommunen vil komme tilbake med mer informasjon og frister for gjennomføring når forholdene er endelig avklart. Det gjøres oppmerksom på at kjøper overtar risiko og alle kostnader forbundet med pålegg som gis fra kommunen vedr tilkobling til nytt avløpsnett samt fjerning/opprydding av eksisterende forhold. Se vedlagt infobrev fra kommunen datert 06.07.23 for ytterligere info.

Eiendommen er tilknyttet Drangsholt vannverk. Alle som er tilknyttet vannverket er medeier i vannverket.
Det betales i følge selger inn kr. 7500,- fordelt på 2 terminer per år.
Vedlagt i salgsoppgaven er både vedtekter og protokoll fra siste årsmøte.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til "LNFR", tilhører reguleringsplan "Kommuneplanens arealdel 2011 - 2022", datert 22.06.2011. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Eiendommen ligger i et uregulert område, avsatt til LNF (Natur-, landbruk- og friluftsområder), og er en del av kommuneplanens arealdel. I områder som er lagt ut til LNF er det ikke tillat med annen bygge- og anleggsvirksomhet en den som har dirkete tilknytning til landbruk eller stedbunden næring. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging, rivning m.m.

Hensynsoner: Landbruk. Båndlegging etter andre lover - verna vassdrag. Grensen går i gul støysone mot vest.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/105/55:
19.04.1948 - Dokumentnr: 500628 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Bestemmelse om gjerde
Med flere bestemmelser


30.04.1957 - Dokumentnr: 501023 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om felles vannverk/ledning
Gjelder denne registerenheten med flere


23.07.1970 - Dokumentnr: 5821 - Best. om vann/kloakkledn.


20.10.2023 - Dokumentnr: 1172098 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331


26.02.1948 - Dokumentnr: 500310 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:105 Bnr:14


01.01.2020 - Dokumentnr: 427461 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1001 Gnr:105 Bnr:55


19.04.1948 - Dokumentnr: 500628 - Bestemmelse om vannrett
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:105 Bnr:14
Bestemmelse om kloakkledning


28.12.2020 - Dokumentnr: 3539332 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:105 Bnr:14


07.01.2021 - Dokumentnr: 21530 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:105 Bnr:14


Økonomi

Omkostninger kjøper

117 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 690 000,-))
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)

133 720,- (Omkostninger totalt)

4 823 720,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Nøkkelinformasjon

Standard

UTVENDIG
Taktekking med takstein fra byggetiden. Undertaket nærmer seg forventa levetid. Takrenner og nedløp i metall. Det går ut på bakken. Stigtrinn til pipen er montert. Det er ikke montert snøfangere på taket. Liggende kledning. Lite lufting bak kledningen. Takkonstruksjon fra byggetiden. Diffusjonsåpen papp oppå bjelker. Limtredrager i midten av loftet. Kvister har takkonstruksjon av w-takstoler. Det er montert gulv i tre i midten av loftet. Vinduer fra byggetiden. Noen glass er byttet. Og 7 vinduer er byttet. Dører i tre fra byggetiden. Balkong ut i fra loftsetasjen. Terrasse ut i fra 1.etg. Rekkverk i tre. De er ok. Utvendig trapp i mur. Det er ikke montert rekkverk i trappen.

INNVENDIG
Boligen var delvis møblert på befaringsdagen. Alle flater var ikke tilgjengelig for inspeksjon. Innvendige flater har vanlig bruksslitasje. Det er ikke regnet som vesentlig på en brukt bolig. Etasjeskillere av tre. Det er registrert noen mindre høydeforskjeller på gulv. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Ved byggetiden var det ikke krav til radonsperre. Vedovn koblet til pipen. Plate under åpningen. Peis med innsats. Feier bør anbefale eventuelle tiltak og sjekke pipe/feie pipe ved neste befaring som står i papirer fra kommunen at skal være antatt 13.7.2025. Mangler slåe på sotluke står det i papirer fra sist feiing. Trapper i tre. Rekkverk i tre. Vindu i trappeløpet er ikke sikret. Innvendige dører ok. Innvendige dører har vanlige bruksmerker.

VÅTROM
Bad i Loftsetg. fra byggetiden. Badet er å regnes som eldre. Ved inspeksjon i sluket er ikke fuktsikring eller slukmansjett synlig. Elektrisk vifte i ytterveggen virket ikke tilfredsstillende. Fliser på gulvet. Noen av disse er sprekt. Vegger med malt tapet. Det er dusj med skyvedør i rommet. Det er fliser på vegger inne i dusjen. Det er ikke tilstrekkelig fall til sluket i rommet. Fallforhold må utbedres. Rommet må påregnes å renoveres ut i fra byggemåte, alder og ikke tilstrekkelig fuktsikring. Det er boret hull i motstående rom til våtrom. Målt med fuktmåler og pigger inne i veggen. Det var mindre enn 6 V%. Tørt. Vaskerom 1.etg. fra byggetiden. Vaskerom av eldre dato. Rommet må renoveres ut i fra at alder på fuktsikring har nådd forventa levetid, byggemåte og ikke synlig fuktsikring ved inspeksjon i sluket. Litt lite fall til sluket. Vegger i våtsoner er ikke tilstrekkelig fuktsikret. Viften i ytterveggen virket ikke. Det er boret hull i motstående rom til våtrom. Målt med fuktmåler og pigger inne i veggen. Det var mindre enn 6 V%. Tørt. Bad i 1.etg. fra byggetiden. Badet er å regnes som eldre. Ved inspeksjon i sluket er ikke fuktsikring eller slukmansjett synlig. Lufteventil i himlingen. Fliser på gulvet. Vegger med malt tapet. Det er dusjkabinett i rommet. Den dekker vindu i våtsonen. Rommet må påregnes å renoveres ut i fra byggemåte, alder og ikke tilstrekkelig fuktsikring. Det er boret hull i motstående rom til våtrom. Målt med fuktmåler og pigger inne i veggen. Det
var mindre enn 6 V%. Tørt.

KJØKKEN
Kjøkkeninnredningen er i ok stand. Innredningen har vanlig bruksslitasje. Testet kjøkkenviften. Den trakk luften ut.

SPESIALROM
Badstue inne i badet loftsetasjen. Vegger og himling av tre. Panel "blør" litt fra kvister i treverket. Luftespalte i veggen. Ingen synlig sluk i rommet. Toalettrom. Elektrisk avtrekksvifte. Den bør byttes. Viften starter litt "tregt". Toalett montert på gulvet. Vask med underskap. Kjølerom er ikke laget som "rom i rommet". (Med luftespalte rundt). Ovn i badstuen fra byggetiden. Kjøleaggregat er byttet i 2021. Motor er satt i boks ute.

TEKNISKE INSTALLASJONER
Stoppekran på vaskerommet. Ingen synlige lekkasjer på befaringsdagen. Vannrør av kobber og plast. Noen rør er byttet. Det er ikke skap til rør i rør.
Det er ikke synlig stakeluke fra avløpsrør. Det ser ut til å være lagt opp til å stake avløpsrør igjennom sluket eller i avløp fra toalett. Lufteventil av anlegg over taket. Elektrisk vifte er montert i noen våtrom og kjøkken. Lufting fra ventil og vinduer. Noen vifter må/bør byttes. Varmepumpen virket ok. Vvbereder på 285 liter fra 2006. Elektrisk anlegg fra byggetiden. Elektrisk kontroll anbefales. Noen løse kontakter/brytere. Det er røykvarsler og nyere brannslukkerapparat i boligen.

TOMTEFORHOLD
Byggegrunnen kunne ikke sjekkes. Grunnmur av betong. Ingen vesentlige sprekker i grunnmuren. Flater tomt bak og foran boligen. Boligen er bygget i terrenget. Det er ikke tilstrekkelig fall vekk i fra grunnmuren. Det ble ikke fremlagt noen papirer eller informasjon om utvendige rør. Men i papirer fra kommunen opplyses det om at det er slamavskiller på tomten. Eier opplyser om i egenerklæringen at det er privat vannverk tilkoblet boligen. Drangsholt vannverk. Septiktank i nederste del av hagen. Enebolig med garasjebygg på Drangsholt, Tveit. Garasjebygget trenger vanlig oppussing. Noe råte synlig ute ved bod.
Boligen er ok, men trenger vanlige oppgraderinger ut i fra alder og bruk.
Våtrom må renoveres. Det elektriske anlegget trenger en el-kontroll. Ny Kjøleaggregat i 2021.

7 vinduer er byttet. Spørsmål ang. befaringen kan rettes direkte til utførende Takstmann hverdager fra kl.09.00 til 16.00 på mobil 913 23180. Evt. send mail med dine spørsmål til takstmann@henriklovdal.no Hele rapporten må leses. Videre poster i rapporten er mer utfyllende.


Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.


Tilstandsrapporten er utarbeidet av Henrik Løvdal den 20.09.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3 - STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK:
Utvendig > Utvendige trapper
Det er ikke montert rekkverk.
Kostnadsestimat: Under 10 000

Våtrom > Generell > Vaskerom
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Våtrom > Generell > Bad
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

Våtrom > Generell > Bad
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Elektrisk anlegg fra byggetiden. Elektrisk kontroll anbefales. Noen løse kontakter/brytere.
Kostnadsestimat: Under 10 000

TG2- AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK:
Utvendig > Taktekking
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak.

Utvendig > Nedløp og beslag
Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag.
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.

Utvendig > Vinduer
Det er avvik:
Vinduer er å regnes som eldre. På grunn av vinduenes alder (glass) må det kunne forventes/tas høyde for noe risiko for å at glass kan punktere eller er punktert.

Utvendig > Dører
Det er avvik:
Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Eldre ytterdører. De må om ikke for lenge byttes ut i fra normal slitasje og energitap.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Innvendige trapper
Det er avvik:
Vindu i trappeløpet er ikke sikret.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Badstue
Det er avvik:
Trepanel "blør" litt fra kvister.

Spesialrom > Teknisk anlegg > Badstue
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på badstuovn.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Kjølerom
Konstruksjonen har indikasjoner på feil konstruksjon og bør undersøkes ytterligere eller det må innhentes dokumentasjon på valgt løsning.
Kjølerom bygget etter datidens byggeskikk.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

Tomteforhold > Terrengforhold
Det er påvist dårlig eller flatt fall inn mot grunnmur og dermed muligheter for større vannansamlinger.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger.

Tomteforhold > Septiktank
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap, komfyr og oppvaskmaskin.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/105/55:
19.04.1948 - Dokumentnr: 500628 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Bestemmelse om gjerde
Med flere bestemmelser


30.04.1957 - Dokumentnr: 501023 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om felles vannverk/ledning
Gjelder denne registerenheten med flere


23.07.1970 - Dokumentnr: 5821 - Best. om vann/kloakkledn.


20.10.2023 - Dokumentnr: 1172098 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331


26.02.1948 - Dokumentnr: 500310 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:105 Bnr:14


01.01.2020 - Dokumentnr: 427461 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1001 Gnr:105 Bnr:55


19.04.1948 - Dokumentnr: 500628 - Bestemmelse om vannrett
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:105 Bnr:14
Bestemmelse om kloakkledning


28.12.2020 - Dokumentnr: 3539332 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:105 Bnr:14


07.01.2021 - Dokumentnr: 21530 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:105 Bnr:14


Info kommunale avgifter

Eiendomsskatt: kr. 5985,-
Feie -og tilsynsavgift: kr. 380,-
Kloakk: kr. 2962,-
Totalt: kr. 9328,-
Det betales også kr. 7500,- til Drangsholt vannverk for vanngebyr årlig avgift.
I tillegg kommer renovasjon levert av Avfall Sør på kr. 2459,-

Byggemåte

Taktekking med takstein fra byggetiden. Takrenner og nedløp i metall. Det går ut på bakken. Stigtrinn til pipen er montert.
Liggende kledning. Diffusjonsåpen papp oppå bjelker. Limtredrager i midten av loftet. Kvister har takkonstruksjon av w-takstoler.
Det er montert gulv i tre i midten av loftet. Vinduer fra byggetiden. Noen glass er byttet. Og 7 vinduer er byttet.
Dører i tre fra byggetiden. Balkong ut i fra loftsetasjen. Terrasse ut i fra 1.etg. Rekkverk i tre. Utvendig trapp i mur.

TV/Internett/Bredbånd

Boligen har fiber fra NextGentel.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

- Skiftet vindu av Vågsbygd glass service i 2023.
- Skiftet to planker på takskjegget i 2022 - Utført av Kjetil Lohne.
- Skiftet takrenne i 2022.
- Malt balkonger og rekkverk i 2022.
- Eiendommen er tilknyttet Drangsholt vannverk.
- Parkett i stuen er byttet.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

alle bud skal inngis skriftlig til megler. det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. benytt "gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av bankid. når første bud er gitt vil du motta en sms-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. budforhøyelser kan også gis ved å trykke "gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. for øvrig vises det til "forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.

Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Oppgjør (Kr.11 900)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Provisjon (forutsatt salgssum: 4 690 000,-) (Kr.79 730)
Tilrettelegging (Kr.19 500)
Totalt kr. (Kr.111 715)
Solgt
Produktnr: 000F5732-ECFB-4650-92A8-F7B2A2888E4B Kategori: