Skien Nord/Venstøp/Fossum/Århus/Rising/Limi/Valebø

Tomter - Venstøphøgda/Øvre Hoppestad

Prisantydning
1 400 000 kr
Omkostninger
50 870 kr
Totalpris
1 450 870 kr
Tomteareal
800 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Boligtomt

Oversikt

Om eiendommen

16 byggeklare eneboligtomter for salg på Venstøphøgda med solrik og attraktiv beliggenhet!

Om eiendommen

Diverse

Tomtene selges med byggeklausul til TVB Bolig AS. Selger er svært fleksibel med hensyn til hva som bygges. I utgangspunktet tilbys boliger fra TVB Bolig` s egen hus katalog fra Hellvik Hus, men det er også mulig å få arkitekttegnet bolig etter eget ønske. Imidlertid er det en forutsetning at TVB Bolig AS beholder retten til å bygge huset over grunnmuren, og minimum får levere råbygg.

Ved spørsmål, vennligst ta kontakt med megler eller boligkonsulent Hans Gaarder Bjærke på epost: hgb@tvbbolig.no eller telefon: 911 18 847

Det gjøres oppmerksom på at det ved en eventuell endring i eierskap / navneendring fra en kjøpers
side etter budaksept, vil påløpe administrasjonsgebyr til megler på kr 6.400,- for merarbeid. Beløpet
faktureres kjøper.

Beliggenhet

Adkomst

Se vedlagt kart.

Beliggenhet

Tomtene har en meget attraktiv beliggenhet på Venstøphøgda / Øvre Hoppestad ca. 6 km fra Skien sentrum. Området er solrikt og landlig med luftig og flott utsikt. Meget barnevennlig, med gangavstand til skoler, barnehage, idrettsplass og bussholdeplass. Fantastisk turterreng i nærområdet, og kort vei til Svanstul og Gulsetmarka.

Tomt

Tomtene er fradelt fra Øvre Hoppestad Gård med gnr. 12, bnr. 8 og har betegnelsen BFS 5, BFS 6 og BFS 7.

Tomtene vil overleveres byggeklare med vei, vann og kloakk til tomtegrense. Alle tomtene ligger i relativt flatt terreng og er meget lette å opparbeide. Tomtene vil ha kommunal adkomst, med unntak av tomtene på BSF 7 som vil få privat stikkvei og vil ha ansvar for drift og
vedlikehold av vei, vann og kloakk frem til kommunal tilknytning.

Tomtene vil bli tildelt sin ideelle andel og i fellesskap være ansvarlige for drift og vedlikehold av lekeplass, grøntarealer og eventuelt andre fellesområder.

Liste over tomter:

Tomt 1 - 650 kvm - kr 1 450 000

Tomt 2 - 652 kvm - kr 1 400 000

Tomt 3 - 681 kvm - Under bygging

Tomt 4 - 643 kvm - Solgt

Tomt 5 - 663 kvm - kr 1 500 000

Tomt 6 - 681 kvm - kr 1 700 000

Tomt 7 - 609 kvm - kr 1 500 000

Tomt 8 - 607 kvm - kr 1 500 000

Tomt 9 - 651 kvm - kr 1 500 000

Tomt 10 - 655 kvm - kr 1 500 000

Tomt 11 - 618 kvm - kr 1 400 000

Tomt 12 - 634 kvm - kr 1 700 000

Tomt 13 - 775 kvm - kr 1 700 000

Tomt 14 - 745 kvm - kr 1 600 000

Tomt 15 - 800 kvm - kr 1 800 000

Tomt 16 - 800 kvm - kr 1 800 000

Tomt 38 - 689 kvm - kr 1 800 000

Tomt 39 - 740 kvm - kr 1 700 000

Tomt 40 - 711 kvm - Solgt

Parkering

På egen tomt

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Området er i flg. Reguleringsplan for Hoppestad, gnr. 12 bnr. 8, vedtatt 24.10.2019 regulert for boligformål frittliggende småhusbebyggelse og eneboliger. Det kan bygges en enebolig med utleiedel/sekunderleilighet pr. tomt. For områdene skal ikke gesimshøyde overstige 6,5 meter og møne høyde ikke overstige 8,5 meter fra eksisterende gjennomsnittsterreng rundt bygningen. Det skal bygges saltak mellom 22 og 45 grader. Mønerettning for hovedhuset på enhver tomt skal samsvare med illustrasjonsplan, datert 06.05.2019, revidert 03.06.2019. Maksimalt tillatt prosent bebygd areal (%-BYA) er 35%. Reguleringsbestemmelsene ligger i sin helhet vedlagt i prospektet. For ytterligere informasjon om regulerings-planer og reguleringsbestemmelser, vennligst ta kontakt med megler eller boligkonsulent Hans Gaarder Bjærke på epost: hgb@tvbbolig.no eller telefon: 911 18 847

Vei / Vann / Avløp

Tomtene vil overleveres byggeklare med vei, vann og kloakk til tomtegrense.
Tilkoblingsavgifter til kommunen vil tilkomme. Ta kontakt med kommunen for mer informasjon og kostnader.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

1890/913546-1/101  Skjønn  
09.01.1890 
Bestemmelse om regulering av innsjø/vann/elv
Overført fra: 3807-12/135
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1915/900338-1/101  Erklæring/avtale  
20.02.1915 
Ekspropriasjonsforr./konduktørforr. vedrørende NSB
Overført fra: 3807-12/135
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1923/900445-1/101  Bestemmelse om vannledn.  
29.09.1923 
NSBs betingelser vedtas
Overført fra: 3807-12/135
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1961/402467-1/101  Erklæring/avtale  
28.09.1961 
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
Overført fra: 3807-12/135
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1978/5326-1/101  Best. om vann/kloakkledn.  
24.04.1978 
NSBs betingelser vedtas
Overført fra: 3807-12/135
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1983/8863-1/101  Erklæring/avtale  
09.06.1983 
Bestemmelse om planovergang
Overført fra: 3807-12/135
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1987/7352-1/101  Jordskifte  
27.04.1987 
Grensegangssak
SAK 3/85
Overført fra: 3807-12/135
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2012/188482-1/200  Bestemmelse om kloakkledn  
06.03.2012 
rettighetshaver:Knr:3807 Gnr:8 Bnr:34  
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Bestemmelse om adkomstrett
Overført fra: 3807-12/135
Gjelder denne registerenheten med flere

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.


Eiendommen er overbeheftet. Det er en forutsetning for gjennomføring av salget at kreditoren(e) aksepterer å slette sitt pant mot nettoproveny. Dersom det blir tinglyst ytterligere pant/utlegg i eiendommen, kan handel kun gjennomføres forutsatt at disse aksepterer å slette sitt pant uten å få innfrielse av det underliggende kravet. Megler vil holde kjøper orientert om eventuell utvikling i saken. For i best mulig grad å sikre gjennomføring av handelen, er det et ønske og en fordel at overtagelse blir satt til snarest mulig.

Utleie

Det kan bygges én enebolig med utleiedel/sekundærleilighet pr. tomt

Odel

Nei

Konsesjon

Eiendommen er en ubebygd tomt og derfor må egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Kr. 1 400 000,- til 1.900.000,- (Prisantydning)

Omkostninger
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
35 000,- til 47 500,- (Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum)

36 170,- til  48 670,- (Omkostninger totalt)

Kr. 1 436 170,- til 1 948 670,-(Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Tomter - Venstøphøgda/Øvre Hoppestad

Boligtype

Boligtomt

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 41 69 33 52.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

82-22-0263

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/82-22-0263. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Fredrik Christoffersen, tlf. 41 69 33 52

Vederlag

Oppdragsgiver har inngått følgende avtale med Sørmegleren Telemark AS: Provisjon kr. 28.000,- og oppgjørsgebyr kr. 3500,- pr. tomt,-.

Sørmegleren Telemark AS org. nr.

918 067 116
Varenummer: 3063777