Skien

Tomter - Venstøp/Øvre Hoppestad

Prisantydning
1 400 000 kr
Omkostninger
36 170 kr
Totalpris
1 436 170 kr
Tomteareal
649 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Tomt

Oversikt

Planer om å bygge bolig? Her er det byggeklare eneboligtomter på Venstøphøgda med solrik og attraktiv beliggenhet!

Beliggenhet

Adkomst

Se vedlagt kart.

Beliggenhet

Tomtene har en meget attraktiv beliggenhet på Venstøphøgda / Øvre Hoppestad ca. 6 km fra Skien sentrum. Området er solrikt og landlig med luftig og flott utsikt. Meget barnevennlig, med gangavstand til skoler, barnehage, idrettsplass og bussholdeplass. Fantastisk turterreng i nærområdet, og kort vei til Svanstul og Gulsetmarka.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Tomtene vil overleveres byggeklare med vei, vann og kloakk til tomtegrense.
Tilkoblingsavgifter til kommunen vil tilkomme. Ta kontakt med kommunen for mer informasjon og kostnader.

Reguleringsplan

Området er i flg. Reguleringsplan for Hoppestad, gnr. 12 bnr. 8, vedtatt 24.10.2019 regulert for boligformål frittliggende småhusbebyggelse og eneboliger. Det kan bygges en enebolig med utleiedel/sekunderleilighet pr. tomt. For områdene skal ikke gesimshøyde overstige 6,5 meter og møne høyde ikke overstige 8,5 meter fra eksisterende gjennomsnittsterreng rundt bygningen. Det skal bygges saltak mellom 22 og 45 grader. Mønerettning for hovedhuset på enhver tomt skal samsvare med illustrasjonsplan, datert 06.05.2019, revidert 03.06.2019. Maksimalt tillatt prosent bebygd areal (%-BYA) er 35%. Reguleringsbestemmelsene ligger i sin helhet vedlagt i prospektet. For ytterligere informasjon om regulerings-planer og reguleringsbestemmelser, vennligst ta kontakt med megler eller boligkonsulent Hans Gaarder Bjærke på epost: hgb@tvbbolig.no eller telefon: 911 18 847

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

3807/12/140:
09.01.1890 - Dokumentnr: 913546 - Skjønn
Bestemmelse om regulering av innsjø/vann/elv
Overført fra: Knr:3807 Gnr:12 Bnr:135
Gjelder denne registerenheten med flere

20.02.1915 - Dokumentnr: 900338 - Erklæring/avtale
Ekspropriasjonsforr./konduktørforr. vedrørende NSB
Overført fra: Knr:3807 Gnr:12 Bnr:135
Gjelder denne registerenheten med flere

29.09.1923 - Dokumentnr: 900445 - Bestemmelse om vannledn.
NSBs betingelser vedtas
Overført fra: Knr:3807 Gnr:12 Bnr:135
Gjelder denne registerenheten med flere

28.09.1961 - Dokumentnr: 402467 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
Overført fra: Knr:3807 Gnr:12 Bnr:135
Gjelder denne registerenheten med flere

24.04.1978 - Dokumentnr: 5326 - Best. om vann/kloakkledn.
NSBs betingelser vedtas
Overført fra: Knr:3807 Gnr:12 Bnr:135
Gjelder denne registerenheten med flere

09.06.1983 - Dokumentnr: 8868 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om planovergang
Gjelder denne registerenheten med flere

27.04.1987 - Dokumentnr: 7352 - Jordskifte
Grensegangssak
SAK 3/85
Overført fra: Knr:3807 Gnr:12 Bnr:135
Gjelder denne registerenheten med flere

06.03.2012 - Dokumentnr: 188482 - Bestemmelse om kloakkledn
Rettighetshaver: Knr:3807 Gnr:8 Bnr:34
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Bestemmelse om adkomstrett
Overført fra: Knr:3807 Gnr:12 Bnr:135
Gjelder denne registerenheten med flere

21.09.2022 - Dokumentnr: 1052864 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren Telemark AS
Org.nr: 918 067 116
Gjelder denne registerenheten med flere

05.01.2021 - Dokumentnr: 10291 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:3807 Gnr:12 Bnr:135

09.01.1890 - Dokumentnr: 913546 - Skjønn
Bestemmelse om regulering av innsjø/vann/elv
Overført fra: Knr:3807 Gnr:12 Bnr:135
Gjelder denne registerenheten med flere

20.02.1915 - Dokumentnr: 900338 - Erklæring/avtale
Ekspropriasjonsforr./konduktørforr. vedrørende NSB
Overført fra: Knr:3807 Gnr:12 Bnr:135
Gjelder denne registerenheten med flere

29.09.1923 - Dokumentnr: 900445 - Bestemmelse om vannledn.
NSBs betingelser vedtas
Overført fra: Knr:3807 Gnr:12 Bnr:135
Gjelder denne registerenheten med flere

28.09.1961 - Dokumentnr: 402467 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
Overført fra: Knr:3807 Gnr:12 Bnr:135
Gjelder denne registerenheten med flere

24.04.1978 - Dokumentnr: 5326 - Best. om vann/kloakkledn.
NSBs betingelser vedtas
Overført fra: Knr:3807 Gnr:12 Bnr:135
Gjelder denne registerenheten med flere

09.06.1983 - Dokumentnr: 8868 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om planovergang
Gjelder denne registerenheten med flere

27.04.1987 - Dokumentnr: 7352 - Jordskifte
Grensegangssak
SAK 3/85
Overført fra: Knr:3807 Gnr:12 Bnr:135
Gjelder denne registerenheten med flere

06.03.2012 - Dokumentnr: 188482 - Bestemmelse om kloakkledn
Rettighetshaver: Knr:3807 Gnr:8 Bnr:34
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Bestemmelse om adkomstrett
Overført fra: Knr:3807 Gnr:12 Bnr:135
Gjelder denne registerenheten med flere

21.09.2022 - Dokumentnr: 1052864 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren Telemark AS
Org.nr: 918 067 116
Gjelder denne registerenheten med flere

05.01.2021 - Dokumentnr: 10291 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:3807 Gnr:12 Bnr:135

Kommentar konsesjon

Eiendommen er ubebygd og egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne egenerklæringen før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger. 

Økonomi

Omkostninger kjøper

Kr. 1 400 000,- til 1.900.000,- (Prisantydning)

Omkostninger
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
35 000,- til 47 500,- (Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum)

36 170,- til 48 670,- (Omkostninger totalt)

Kr. 1 436 170,- til 1 948 670,-(Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Nøkkelinformasjon

Diverse

Tomtene selges med byggeklausul til TVB Bolig AS. Selger er svært fleksibel med hensyn til hva som bygges. I utgangspunktet tilbys boliger fra TVB Bolig` s egen hus katalog fra Hellvik Hus, men det er også mulig å få arkitekttegnet bolig etter eget ønske. Imidlertid er det en forutsetning at TVB Bolig AS beholder retten til å bygge huset over grunnmuren, og minimum får levere råbygg.

Ved spørsmål, vennligst ta kontakt med megler eller boligkonsulent Hans Gaarder Bjærke på epost: hgb@tvbbolig.no eller telefon: 911 18 847

Det gjøres oppmerksom på at det ved en eventuell endring i eierskap / navneendring fra en kjøpers side etter budaksept, vil påløpe administrasjonsgebyr til megler på kr 6.400,- for merarbeid. Beløpet faktureres kjøper.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

3807/12/140:
09.01.1890 - Dokumentnr: 913546 - Skjønn
Bestemmelse om regulering av innsjø/vann/elv
Overført fra: Knr:3807 Gnr:12 Bnr:135
Gjelder denne registerenheten med flere

20.02.1915 - Dokumentnr: 900338 - Erklæring/avtale
Ekspropriasjonsforr./konduktørforr. vedrørende NSB
Overført fra: Knr:3807 Gnr:12 Bnr:135
Gjelder denne registerenheten med flere

29.09.1923 - Dokumentnr: 900445 - Bestemmelse om vannledn.
NSBs betingelser vedtas
Overført fra: Knr:3807 Gnr:12 Bnr:135
Gjelder denne registerenheten med flere

28.09.1961 - Dokumentnr: 402467 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
Overført fra: Knr:3807 Gnr:12 Bnr:135
Gjelder denne registerenheten med flere

24.04.1978 - Dokumentnr: 5326 - Best. om vann/kloakkledn.
NSBs betingelser vedtas
Overført fra: Knr:3807 Gnr:12 Bnr:135
Gjelder denne registerenheten med flere

09.06.1983 - Dokumentnr: 8868 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om planovergang
Gjelder denne registerenheten med flere

27.04.1987 - Dokumentnr: 7352 - Jordskifte
Grensegangssak
SAK 3/85
Overført fra: Knr:3807 Gnr:12 Bnr:135
Gjelder denne registerenheten med flere

06.03.2012 - Dokumentnr: 188482 - Bestemmelse om kloakkledn
Rettighetshaver: Knr:3807 Gnr:8 Bnr:34
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Bestemmelse om adkomstrett
Overført fra: Knr:3807 Gnr:12 Bnr:135
Gjelder denne registerenheten med flere

21.09.2022 - Dokumentnr: 1052864 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren Telemark AS
Org.nr: 918 067 116
Gjelder denne registerenheten med flere

05.01.2021 - Dokumentnr: 10291 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:3807 Gnr:12 Bnr:135

09.01.1890 - Dokumentnr: 913546 - Skjønn
Bestemmelse om regulering av innsjø/vann/elv
Overført fra: Knr:3807 Gnr:12 Bnr:135
Gjelder denne registerenheten med flere

20.02.1915 - Dokumentnr: 900338 - Erklæring/avtale
Ekspropriasjonsforr./konduktørforr. vedrørende NSB
Overført fra: Knr:3807 Gnr:12 Bnr:135
Gjelder denne registerenheten med flere

29.09.1923 - Dokumentnr: 900445 - Bestemmelse om vannledn.
NSBs betingelser vedtas
Overført fra: Knr:3807 Gnr:12 Bnr:135
Gjelder denne registerenheten med flere

28.09.1961 - Dokumentnr: 402467 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
Overført fra: Knr:3807 Gnr:12 Bnr:135
Gjelder denne registerenheten med flere

24.04.1978 - Dokumentnr: 5326 - Best. om vann/kloakkledn.
NSBs betingelser vedtas
Overført fra: Knr:3807 Gnr:12 Bnr:135
Gjelder denne registerenheten med flere

09.06.1983 - Dokumentnr: 8868 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om planovergang
Gjelder denne registerenheten med flere

27.04.1987 - Dokumentnr: 7352 - Jordskifte
Grensegangssak
SAK 3/85
Overført fra: Knr:3807 Gnr:12 Bnr:135
Gjelder denne registerenheten med flere

06.03.2012 - Dokumentnr: 188482 - Bestemmelse om kloakkledn
Rettighetshaver: Knr:3807 Gnr:8 Bnr:34
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Bestemmelse om adkomstrett
Overført fra: Knr:3807 Gnr:12 Bnr:135
Gjelder denne registerenheten med flere

21.09.2022 - Dokumentnr: 1052864 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren Telemark AS
Org.nr: 918 067 116
Gjelder denne registerenheten med flere

05.01.2021 - Dokumentnr: 10291 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:3807 Gnr:12 Bnr:135
Produktnummer: 334BBD32-B699-411A-A3C3-305738E6F756