Fjellestad

Tomt Fjellestad

Prisantydning
290 000 kr
Omkostninger
27 550 kr
Totalpris
317 550 kr
Formuesverdi
22 687 kr
Tomteareal
728 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidstomt

Oversikt

Hyttetomt i etablert hyttefelt i stille og rolig blindvei. Fantastisk område for tur og ski. Badeplass rett i nærheten.

Beliggenhet

Adkomst

Følg R9 mot Evje. ca 10 km før Evje ta av mot Fjælestad/Abusland og følg veien til avkjørsel Fjelestadveien. Kjør denne veien ca 4,7 km. Etter beige garasje merket med Fjelstad hytteservice ta til venstre og følg veien ca 300m. Ta inn til vestre ved skilt Grasmyrvegen. Fra krysset er det ca 400m til hytten. Det står til salgs skilt i snøfond og på hytten.

Beliggenhet

Fritidstomten ligger på Fjellestad i Evje og Hornnes kommune. Fjellstad hyttegrend ligger på 450-520 m.o.h og består av ca 160 hytter. Skiløyper på Fjellestad og rundt Abusdalsnuten kjøres med scooter. Abusdalsnuten er et attraktivt turmål sommer som vinter. Evje sentrum byr på et riktig utvalg av butikker, flere matbutikker, sportsbutikker, cafe, bokhandel, vinmonopol, klesbutikker, byggevareforretninger, etc. Et rikt aktivitetestilbud med klatrepark, mineralpark, rafting i Otra, sykkelløype, hoppbakke, etc. Høgås skianlegg ligger ca 15 min fra Evje sentrum byr på ca 11 mil med oppkjørte skiløyper.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Dette er en råtomt. Det er ikke innlagt vann eller avløp.

Selger har vært i kontakt med styreleder i velforeningen, og har fått opplyst at det finnes to renseanlegg i området. Det ene er fullt og kan ikke ta imot flere, men det andre kan mulig ha kapasitet til å ta imot fra selgers tomt. Dette må kjøper eventuelt følge opp selv, og undersøke nærmere med Terje Røysland som driver det aktuelle renseanlegget. Det blir ikke gjort noe mer fra selgers siden her.

I følge selger er det privat vei helt frem til tomten. Det er også parkeringsplass. Det er ingen avtale om brøyting.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert, tilhører reguleringsplan Rebbåsheia 2 (ID 197205), datert 22.04.1972. Denne ligger igjen under kommuneplanen Evje og Hornnes 2020-2030. Arealbruk er satt av til fritidsbebyggelse.

Områder avsatt til eksisterende fritidsbebyggelse. Disse bestemmelsene supplerer bestemmelser gitt i tidligere disposisjonsplaner, ved motstrid gjelder kommuneplanens bestemmelser. Maksimal tomteutnyttelse på 25 % BYA. Bruksarealet (BRA) kan deles på tre bygg, med hovedhytte inntil 120 m2, anneks inntil 30 m² og uthus/boder inntil 15 m. Maksimal mønehøyde på hovedhytte er 5,5 m målt fra gulvhøgde/sokkelhøyde. Maksimal mønehøyde på uthus og anneks er 4 m fra gulvhøyde/sokkelhøyde. Bygningene skal harmonere med omgivelsene når det gjelder utforming, materialvalg og fargevalg. Bygninger på samme tomt skal harmonere. Taktekking skal være i et ikke reflekterende materiale. Ved vurdering av fortetting av eksisterende hyttefelt, skal det samtidig skisseres for oppgradering av gamle hytter til full VA – løsning. Der dette ikke er praktisk gjennomførbart, vil ikke fortetting bli godkjent. Kommunen kan pålegge påkobling av hytter til felles avløpsanlegg.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4219/20/108:
16.11.2000 - Dokumentnr: 19448 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4219 Gnr:20 Bnr:3

01.01.2020 - Dokumentnr: 1305510 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0937 Gnr:20 Bnr:108

09.01.2001 - Dokumentnr: 403 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4219 Gnr:20 Bnr:3
Rettighet hefter i: Knr:4219 Gnr:20 Bnr:184
Rettighet hefter i: Knr:4219 Gnr:20 Bnr:185
Rettighet hefter i: Knr:4219 Gnr:20 Bnr:186
Rettighet hefter i: Knr:4219 Gnr:20 Bnr:188
Rettighet hefter i: Knr:4219 Gnr:20 Bnr:189
Bestemmelse om vannrett
Gjelder denne registerenheten med flere

Kommentar konsesjon

Eiendommen er ubebygd og egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne egenerklæringen før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger. 

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 7.250,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 16 500,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 27.550,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Diverse

Det er strømstolpe på tomten. Kjøper må selv søke om å koble seg på strøm og bærer selv ansvaret for dette. Kjøper må påregne årlige kostnader til brøyting og vedlikehold av vei.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Velforening

Det er opplyst at det er velforening i området, men ikke pliktig medlemskap.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4219/20/108:
16.11.2000 - Dokumentnr: 19448 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4219 Gnr:20 Bnr:3

01.01.2020 - Dokumentnr: 1305510 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0937 Gnr:20 Bnr:108

09.01.2001 - Dokumentnr: 403 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4219 Gnr:20 Bnr:3
Rettighet hefter i: Knr:4219 Gnr:20 Bnr:184
Rettighet hefter i: Knr:4219 Gnr:20 Bnr:185
Rettighet hefter i: Knr:4219 Gnr:20 Bnr:186
Rettighet hefter i: Knr:4219 Gnr:20 Bnr:188
Rettighet hefter i: Knr:4219 Gnr:20 Bnr:189
Bestemmelse om vannrett
Gjelder denne registerenheten med flere

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern
Produktnummer: 3B4D7CC0-BD24-4402-8D8A-25A66E9E5346