Porsgrunn -Bjørntvedt, Vallermyrenegrunn

Tollskogvegen Firemannsbolig nr 8

Prisantydning
1 825 000 kr
Omkostninger
5 960 kr
Andel fellesgjeld
1 825 000 kr
Totalpris
3 655 960 kr
Felleskostnader
10 760 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
P-rom
77 ㎡
Bruksareal
82 ㎡
Eierform
Borettslag
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

.

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

Velkommen til Tollskogvegen Borettslag II, det andre av totalt 2 byggetrinn. Tollskogvegen ligger på Vallermyrene i Porsgrunn med en sentral og bynær beliggenhet. Det er kort vei til butikker og alle skolene på Kjølnes. Prosjektet består av tre boligtyper og 12 nye hjem. 4 boliger i rekke på 100 kvm fordelt på to etasjer, og 2 firemannsboliger på henholdsvis 82 kvm og 92 kvm.

Innhold

Det bygges 2 ulike boligtyper i byggetrinn 2. 

REKKEHUSENE:
Her er det fire boliger i rekke. Disse boligene er alle på 100 kvadratmeter BRA fordelt på to etasjer. I første etasje er det lagt opp til en gang, ett bad, en bod, kjøkken og en stue med utgang til en terrasse i grønne omgivelser, samt en utvendig sportsbod. I andre etasje er det en gang, ett bad, tre soverom, hvorav ett med walk-in-closet og ett med utgang til en balkong.

FIREMANNSBOLIGENE:
Det er to ulike firemannsboliger. I den ene firemannsboligen er hver leilighet på 82  kvadratmeter BRA. Her finner du gang, to soverom, en egen bod, ett bad og en åpen stue- og kjøkkenløsning med utgang til en vestvendt terrasse på bakkeplan eller balkong.

I den andre firemannsboligen er leilighetene litt større, 92 kvadratmeter BRA. Disse boligene har derfor plass til ett soverom ekstra.

Standard

I dette prosjektet vil du finne moderne boliger med god teknisk standard, smarte planløsninger og trivelige uteplasser. Her ligger forholdene til rette for lettstelte hjem i et godt nabofellesskap.

De 12 boligene som utgjør Tollskogvegen II Borettslag leveres i henhold til teknisk forskrift 2017 (TEK17).

Leveransen omfatter blant annet:

• 3- stavs eikeparkett i alle oppholdsrom.
• Fliser på gulv på bad.
• Hvit 90 cm baderomsinnredning med skuffer, helstøpt servantplate og overspeil med lys.
• Innfellbare dusjvegger 90x90.
• Veggmontert toalett.
• Kjøkkeninnredning fra Marbodal kjøkken
• Integrerte hvitevarer fra Bosch e.l -  oppvaskmaskin, stekeovn, induksjon platetopp og kjøl/fryseskap og fritthengende ventilator.
• Balansert ventilasjon med  varmegjenvinning.
• Det leveres balkonger med glassrekkverk.

Se for øvrig egen fullstendig leveransebeskrivelse i prospekt.

Ferdigstillelse

Det beregnes 12 måneders byggetid fra byggebeslutning tas.

Diverse

Organisering:
Boligprosjektet blir organisert som et borettslag. Det betyr at beboerne eier boligdelen av bygningene, fellesanlegg og utearealer i fellesskap. Beboerne kjøper en rett til å bo i en bestemt bolig, derav navnet "borettslag". Beboerne eier en del av borettslaget derav navnet "andelseier". Når du har kjøpt bolig i borettslag eier du dermed borettslaget sammen med de andre som bor der. Det betyr at du eier din egen bolig, men at et større fellesskap vil gjøre det enklere for deg når det gjelder vedlikehold og økonomi. Generalforsamlingen er den øverste bestemmende myndighet i borettslaget. Her møtes alle andelseierne og godkjenner regnskap og beretning samt velger et styre som er ansvarlig for den daglige driften, inkludert økonomien. Styret treffer alle vedtak vedrørende borettslagets drift, men må følge lover, forskrifter, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Et borettslag er en selvstendig juridisk enhet. Det er utarbeidet vedtekter for borettslaget, disse er bindende for kjøper.

Utbygger tar alt ansvar for eventuelle overskridelser på byggekostnader og merkostnader begrunnet i prisstigning i byggeperioden, da du som kjøper av bolig har fast pris. Borettslaget løper derfor ingen risiko dersom slike situasjoner oppstår. Ved innflytting har selger på vegne av borettslaget inngått avtale med PBBL om forretningsførsel av borettslaget. Med PBBL som forretningsfører er du sikret at fellesinteresser blir ivaretatt.Selger blir eier av de boligene som eventuelt ikke er solgt før ferdigstillelse, og er forpliktet til å betale felleskostnadene for slike boliger. Det betyr at borettslaget ikke har ansvaret for kostnader vedrørende usolgte boliger.

Medlemsskap i Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggerlag
Borettslaget vil bli tilknyttet Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggerlag. Kjøpere som ikke er medlem av PBBL må tegne medlemskap.

Vedtekter:
Det er utarbeidet vedtekter for borettslaget som er bindende for kjøper. Vedtektene er en del av salgsprospektet og det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp.Andelseier plikter å følge borettslagets vedtekter.

Sikringsordning:
Gjennom PBBL som forretningsfører, blir borettslaget tilknyttet Borettslagenes Sikringsfond når alle boligene er solgt. Risikoen for tap av felleskostnader vil da bli redusert.

Totalpris:
Totalprisen på boligen består av innskudd og andel av borettslagets fellesgjeld. Se prislisten som har kolonner for hvert av disse elementene. I tillegg kommer omkostninger som er spesifisert under og i prislisten. Innskuddet (egenkapitalen) med tillegg av omkostningene, utgjør det som kjøper må finansiere på egen hånd. Fellesgjelden er finansiert av borettslaget hvor avdrag og renter (kapitalkostnader) for den andel av gjelden som er knyttet til den enkelte leilighet, dekkes gjennom månedlige felleskostnader.

Felleslån/vilkår:
Borettslagets fellesgjeld er et annuitetslån i finansinstitusjon. Maksimal fellesgjeld utgjør ca. 50 % av totalprisen på alle leilighetene. For eksakte tall henvises til prisliste.Det legges opp til 40 års total løpetid på lånet, hvorav de 20 første årene er avdragsfrie. Lånet vil i utgangspunktet ha flytende rente. Det tas forbehold om endringer i renten da renten vil bli endret i takt med rentemarkedet. Borettslaget kan etter innflytting evt. beslutte binding av renten.

Kapitalkostnader:
Kapitalkostnader er renter og avdrag på boligens andel av borettslagets felleslån. Rentene på enkeltes andel av borettslagets felleslån. Rentene på den enkeltes andel av fellesgjelden kan trekkes fra i skattbar inntekt på selvangivelsen i henhold til ordinære regler.

Mulighet for individuell nedbetaling av fellesgjelden :
Når alle boligene er solgt vil borettslaget inngå en avtale med forretningsfører om individuell nedbetaling av fellesgjeld, under gitte forutsetninger. Andelseier vil ved denne ordningen ha større fleksibilitet til å styre sin egen fellesgjeld og derved finanskostnadene. Ved nedbetaling av andel fellesgjeld, helt eller delvis, reduseres månedlige finanskostnader til borettslaget i henhold til innbetalt beløp. Nedbetaling av fellesgjeld kan ikke reverseres. Ordningen kan først kan komme på plass en stund etter overtakelse.

Beliggenhet

Beliggenhet

BYNÆR BELIGGENHET
Vallermyrene har lenge vært et av de mest populære boområdene i Porsgrunn. Her får du et hjem som er bynært og sentralt med bare noen minutters gange til butikker og alle skolene på Kjølnes. I tillegg er du ikke langt unna flotte turområder og alle tilbudene i Porsgrunn sentrum. Prosjektet ligger i enden av Tollskogvegen. Boligene blir liggende vestvendt, noe som gir mye sol på terrasser og balkonger.

Tomt

Eierform: Fellestomt

Parkering

Med boligene følger en biloppstillingsplass per andel.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et regulert område som i kommuneplanen er avsatt til boligbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse og anlegg. Eiendommen er en del av Detaljreguleringsplan for Tollskogvegen 24 sist datert 29.11.2017. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og kloakk.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Prosjektet bygges etter teknisk forskrift etter plan og bygningsloven, gjeldende fra 2010 (TEK 10).

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Om borettslaget

Husdyrhold

Dyrehold skal godkjennes av styret i borettslaget.

Forsikring mot felleskostnader

Borettslaget er medlem av Borettslagenes Sikringsfond. Dette innebærer at andelseiere ikke er solidarisk ansvarlig for hverandres andel av fellesgjeld.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Innskudd fra kr 1.800.000,- til kr 2.150.000,-
Omkostninger kr 5.960,-
Totalpris fra kr 3.605.960,- til kr 4.305.960,-


Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Felleskostnader

Kr. 10 760,- pr.mnd.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Tollskogvegen Firemannsbolig nr 8, i Porsgrunn kommune.

Boligtype

Leilighet

Eierform

Borettslag

Vilkår og betingelser

Garantier

Boligene selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47.

Kjøpekontrakter

Sørmeglerens standard kjøpekontrakt vil bli benyttet  ved salget.

Tilvalg / Endringer

Det vil bli gitt mulighet for individuelle tilvalg til standardleveransen mot pristillegg. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom utførende entreprenører og kjøper, slik at avtaler og fakturering gjøres direkte. Selger tar ingen påslag ved slike endringer.

Dette gjelder følgende deler av leveransen:
"               Kjøkkeninnredning
"               Baderoms innredning
"               EL leveranse inkludert belysning
"               Garderober
"               Utførelse av innvendige overflater

Tilvalg avtales og bestilles av byggleverandør, dette blir gjennomgått i et tilvalgsmøte

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 95 49 11 58.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema «Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43.
Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Boliger hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato. Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

81-21-0108

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/81-21-0108. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Tina Vinje, tlf. 95 49 11 58

Sørmegleren Telemark AS org. nr.

918 067 116
Produktnr: 3050886