Birkenes - Birkeland

Tollenesveien 40

Prisantydning
3 490 000 kr
Omkostninger
88 420 kr
Totalpris
3 578 420 kr
Kommunale avgifter
33 113 kr / år
Byggeår
1990
Bruksareal
572 ㎡
Tomteareal
2 000 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Næringsbygg

Oversikt

Om eiendommen

Næringseiendom med verksted, butikk, kaldtlagere og godkjent vaktmesterleilighet.

Næringsbeskrivelse

Beskrivelse

Vi har gleden av å presentere en innholdsrik næringseiendom med sentral beliggenhet på Birkeland. Stor tomt med godt med biloppstillingsplasser. Eiendommen består av en stor lagerhall med god høyde, vaktmester bolig, butikk med ham og 2 kaldtlagere hvor av den ene med hems. Velkommen til visning.

Oppdragsnummer

9-21-0010

Adresse med betegnelse

Tollenesveien 40, Gnr. 88 Bnr. 735 og Gnr. 88 Bnr. 809 i Birkenes kommune.

Selger

Gunnar Hauge

Beliggenhet

Beliggenhet

Sentralt beliggende med kort vei til Birkenes sentrum. Ca. 15 km. til E-18 og Lillesand og ca. 20 km, til Kristiansand og Kjevik flyplass.

Næringstype

Kominasjonsbygg

Eierform

Eiertomt

Byggeår

1990 i følge Birkenes kommune.

Areal

Stor verkstedhall:
(BTA): 410 m2
(BRA): 390 m2

Vaktmesterleilighet:
(BTA): 90 m2
(BRA): 83 m2

Butikklokale m/hems.
(BTA): 61 m2
(BRA): 54 m2
Arealoversikt av bruksareal (BRA) pr. etasje:        
-               1. etasje: 41 m2
-               Hems: 13 m2

Kaldt lager.
(BTA): 50 m2
(BRA): 45 m2

Kaldt lager m/hems.
(BTA): 102 m2
(BRA): 94 m2
Arealoversikt av bruksareal (BRA) pr. etasje:        
-               1. etasje: 79 m2
-               Hems: 15 m2

Innhold

Innhold

Stor verkstedhall:
1. etasje: Verkstedhall, gang, WC, spiserom og vaskerom.

Vaktmesterleilighet:
1. etasje: Gang, soverom, bad, stue, soverom, delerom, kjøkken.

Butikklokale m/hems:
1. etasje: Butikklokale, kott u/trapp, trapperom
Hems.

Kaldt lager:
1. etasje:
Lager.

Kaldt lager m/hems.
 1. etasje:
Lager
Hems:

Diverse

Området kan være flomutsatt ved ekstreme tilfeller. Ene soverom i vaktmesterbolig står som delerom på godkjente tegninger mottatt fra Birkenes kommune.

Parkering

Stor delvis asfaltert tomt med godt med biloppstillingsplasser.

Oppvarming

Elektrisk/varmepumpe

Vilkår og betingelser

Tomt

Areal: 2 000 kvm, Eierform: Eiet tomt. Tomt er under fradeling og det tas forbehold om godkjenning av dette fra kommunen. Tomte areal er på ca. 2 mål. etter fradeling. Det tas forbehold om endelig størrelse etter fradeling. Se kart i vedlegg på fradeling. Det er søkt om å bygge to næringsbygg til lager på nabotomt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Foreligger på tilbygget datert 26.05.06.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til industri, tilhører reguleringsplan Birkeland Vest, datert 13.01.1989. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Offentlig.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Leieforhold

Det er følgende leieforhold som medfølger:
Verkstedet er for tiden utleid for kr 180.000,- pr år. Leietaker her har signalisert at han vil si opp leiekontrakten til høsten da han skal inn i nytt bygg. 3 mnd. oppsigelsestid.
Vaktmester leilighet  er for tiden utleid for kr 84.000,- pr.år. 3 mnd. oppsigelsestid.
Butikk med lager og 2 kaldtlagere er p.t ikke utleid.

Energiattest

Ikke fremlagt.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

3 490 000,- (Prisantydning) Omkostninger 87 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 490 000,-)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 88 420,- (Omkostninger totalt) 3 578 420,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 33 113 pr. år Renovsjon kommer i tillegg kr. 4554,- pr. år

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har ansvar for å etterspørre opplysninger som ikke er tilgjengelig i salgsoppgaven.

Lovverk og avtalebetingelser

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftens §1-2 er anvendt for dette oppdraget. Det forutsettes at kjøper gjør handelen som ledd i næringsvirksomhet. Dersom budgiver handler som forbruker må dette skriftlig meddeles megler senest ved budgivning. Ved salg til næringsdrivende overtas eiendommen og dens tilbehør "som den/det er", jfr. avhendingsloven §3-9(2). Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle: Dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8 Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper. Videre fravikes avhendingsloven § 3-3 (2), og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Avhendingsloven §4-19 (2

Selger kjenner ikke til at det er at det er forurensning i tomtegrunnen mv. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvar for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene. Pro & Contra Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader, samt eventuelle leieinntekter, festeinntekter/avgifter og liknende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ikke noe pro & contra pr overtakelsesdato.

Visning

Etter avtale med Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius på tlf. 40 40 80 02

Oppgjør

Så fremt ikke annet avtales, gjennomføres oppgjør gjennom Sørmeglerens oppgjørsavdeling.

Overtagelse

Etter avtale.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Finansiering

Kontakt megler som formidler gode finansieringstilbud fra vår samarbeidspartner Sparebanken Sør.

Salgsoppgave og vedlegg

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius, tlf. 40 40 80 02

Salgsoppgave og vedlegg

Før innleggelse av bud må følgende vedlegg gjennomgås:
- Kommunale opplysninger
- Reguleringsplaner, ferdigattest m.m.
- Grunnbok med eventuelle servitutter og heftelser
- Eventuelt andre vedlegg

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3046549