Feda

Tøffelgata 55

Prisantydning
4 150 000 kr
Omkostninger
119 620 kr
Totalpris
4 269 620 kr
Formuesverdi
283 608 kr
Formuesverdi sekundær
1 020 987 kr
Kommunale avgifter
11 077 kr / år
Byggeår
1860
P-rom
71 ㎡
Bruksareal
71 ㎡
Tomteareal
2 000 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Flott eiendom med bolighus, dobbel garasje med innredet loft og strandlinje.

Om eiendommen

Standard

Særegen eiendom bestående av et eldre bolighus, garasjebygg med innredet loft fra 2012 og nyere kaianlegg. Byggene står i harmoni med hverandre og er delikat innredet i lyse og harmoniske fargetoner. Gulvene er i hovedsak belagt med laminat, furugulv og belegg. Veggene er bekledd med malt trepanel.

Stuen er todelt og består av en dagligstuedel og en spisestuedel. Gode vindusflater gir godt med dagslys. Fra stuen er det utgang til en solrik terrasse hvor man kan nyte lange sommerkvelder. I stuen står en vedovn som gir godt med varme og stemning på kalde dager.
Adkomst til kjøkkenet fra stuen. Malt kjøkkeninnredning med profilerte fronter og enkeltstående hvitevarer, som medfølger handelen.

Badet ligger i 1. etasje og har belegg på gulvet og malt trepanel på veggene, og er innredet med baderomsinnredning, toalett og dusjkabinett.

I boligen er det totalt 3 soverom, fordelt med 1 i 1. etasje og 2 på loftet. Hovedsoverommet ligger i 1. etasje.

Mellom bolig og garasjebygg er det bygget hagestue, denne fungerer som en naturlig samlingsplass for sosialt samvær og grilling.

Garasjebygg består av garasje og bod. Påbygget loft i 2012 med gang, stue/kjøkken, bad og 3 soverom.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 71 kvm, Bruksareal: 71 kvm Sekundærrom: 0 kvm.
Bra. pr. etasje.: 1. etg. 51 m² - loft 20 m².
P-rom inkl:
1. etg.: Vindfang, stue, kjøkken, bad og soverom.
Loft: Trappegang og 2 soverom.

Garasje:
Bra. pr. etasje: Underetasje 36 m² - loft 62 m².
P-rom inkl.: Loft innredet som gang, stue/kjøkken, bad og 3 soverom.
S-rom inkl.: Garasje og bod.

Kommentar til arealberegning bolig:
- Arealberegning er basert på egen oppmåling på stedet.
- Bygningen har en del skjevheter, hvorpå oppgitt-/beregnet areal kan avvike noe fra faktisk areal. Forskriften til avhendingsloven angir at det
er en mangel dersom oppgitt areal er minst 1 m² eller 2 % mindre enn eksakt areal. For øvrig kan det i enkelte tilfeller være vanskelig å måle
100% riktig når det er mye vinkler, skråtak eller skjevheter i vegger. På grunn av slike forhold kan arealavviket være noe høyere, hvorpå arealet
må oppfattes som cirka areal. Risiko eller konsekvens er kun av økonomisk karakter dersom man multipliserer arealavviket opp med en kvadratmeterpris. På denne eiendommen vil et slikt avvik være ubetydelig i forhold til utnyttelse og det totale arealet. Det er for øvrig viktig at
både selger og kjøper er innforstått med denne risikoen.

Kommentar til arealberegning garasjebygg:
- Arealberegning er basert på egen oppmåling på stedet.
- Areal av underetasje kan avvike noe fra oppgitt areal pga. manglende tilkomst for en fullgod oppmåling, da det var lagret store mengder
løsøre i garasjer.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

Bolig oppført i 1860, bestående av innredet 1. etg. og loft.
Garasjebygning ble opprinnelig oppført i 1975, bestående av garasje og bod i underetg., samt innredet loft som ble tilbygget i 2012.

Påkostning og modernisering

- Nytt tak lagt i 2010. Ny papp, impr. lekter og nye panner.
- Noe kledning byttet, noe står for fall.
- Vinduer i 1. etasje skiftet av forrige eier på 90-tallet. Vinduer i 2. etasje skiftet i 2006.
- Terrasse bygget i 1997.
- Kai ble etablert i 2021, etter flommen i 2015. Opparbeidelse og etablering etter forsikringssak.

Generelt vedlikehold må påregnes, samt noe modernisering.

Oppvarming

Elektrisk.Det er vedovn i stuen.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

SEFRAK: Bygningen er Sefrak-registrert på grunn av bygningenes alder. I forbindelse med restaurering/ombygging vil fylkets kulturminnevern ha uttalelsesrett. De ønsker generelt at gamle bygninger blir bevart, og stiller krav til materialvalg og utforming. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie. Men det blir også benyttet av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Det finnes mye tilgjengelig informasjon på www.riksantikvaren.no.

Kulturminner:
Sefrakminne: 1037 15 98 Våningshus, Solheim, "Birkelandsstrand", Birkjeland. Tidfestet 1850-1874.
Tidligere funksjon: Fra gammelt av sagbruk på stedet.
Tilbygg/ombygging: Antagelig mye forandret.

Eier opplyser om at det ikke er noen innskrenkninger i forbindelse med fiskerett i elva annet enn forhold nevnt under. Fiskeretten gir grunneier enerett til fiske etter innlandsfisk i vassdrag slik det har vært fra gammelt av så langt hans grunn går.
Fedaelva er for tiden ikke åpnet for fiske da det ikke er noe organisert elveeierlag. For å kunne benytte seg av fiskeretten må elveeierlaget etableres.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Takst Sør AS den 18.05.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

BOLIGHUS

TG3 Store eller alvorlige avvik:
Utvendig > Nedløp og beslag
Det er påvist andre avvik: Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet. Det er ikke montert takrenne/takfotbeslag på tak over hagestue. Takrenne er stedvis montert noe lavt, slik at takvann her vil renne over takrenne ved mye nedbør.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er påvist betydelige råteskader i bordkledningen. Omfattende råteskader i kledning på bakside av bolig, både ved utvendig vaskekum og mot fjellside. Det er i tillegg råteskadet kledning på nedre del av vegg på bakside av hagestue. På bolig er kledning stedvis montert helt inn mot fjell.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er svært skjeve gulv på loft, men kun mindre skjevheter på gulv i 1. etg. (for øvrig noe skjevt gulv og takbjelker på kjøkken).

Innvendig > Innvendige trapper
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Det er ikke montert rekkverk.

Våtrom > Generell > Bad
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Det ble registrert høye fuktvariasjoner på gulvoverflate, og det var noe gulvknirk på bad. Skadet servant.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Skader på brannslokkingsutstyr eller apparatet er eldre enn 10 år.

Tomteforhold > Terrengforhold
Eiendommen ligger i flomutsatt område iht. kommuneplan. Terreng faller inn mot bygning. Eiendommen ligger i rasfarlig/skredutsatt område iht.
kommuneplan. Ved min befaring har det vært en langvarig periode uten nevneverdig nedbør, trolig opp mot 2 måneder. På baksiden av boligen er det naturlig terrengfall mot bolig og hagestue, hvor det også er registrert råteskader i trevirke som er montert nært ned mot terreng. Drenering som er laget på bakside av bolig og garasje er trolig ikke god nok til å ta unna vann ved mye nedbør.

TG2 Avvik som kan kreve tiltak:
Utvendig > Taktekking - Hagestue
Det er påvist andre avvik: Det er enkelte knekte taksten. Eier opplyser at det tidvis drypper noe vann ned gjennom tak, over skap på vegg mot garasje.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er påvist andre avvik: Stedvis boblet maling samt malingflasset kledning og vindusbelistning. Også stedvis malingflasset kledning montert på underside av verandarekkverk.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er påvist andre avvik: Dels åpent i gesims på bakside av bolig.

Utvendig > Vinduer
Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Det er påvist andre avvik: Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Enkelte dårlige vindussprosser.

Utvendig > Dører
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Det er ikke montert beslag under dørterskel ved dobbel balkongdør. Denne døren tar litt i mot dørterskel, og har skade på pakning ved sidefelt (passivdør). Døren er også noe slitt utvendig. Hovedinngangsdør har ikke pakning mellom karm og dørblad, og kan derav være litt trekkfull. Døren står for øvrig godt skjermet inne i hagestue.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Det er ikke montert beslag mellom yttervegg og balkong/terrasse. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Dagens krav til rekkverkshøyde er 100 cm. Her ble rekkverkshøyde målt til 81,5 cm. Det er noe sig og skjevheter i verandagulv, som derav også kan ses på rekkverk.
Svak understøttelse av terrassebord som ligger nærmest inn mot fjell på bakside av bolig.

Utvendig > Treplatting med hagemur
Det er påvist andre avvik: Dels løsnet/utsiget stein under treplatting.

Innvendig > Overflater
Det er påvist andre avvik: Feilmontert gulvlaminat på loft, mhp. forskyvning av skjøter på laminat. Uferdig gulvbelistning i et loftrom. Skjøter på laminat er stedvis fraglidd, og det er noe store gliper ved avslutning mot dørterskler.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted
Pipevanger er ikke synlige. Det er påvist andre avvik: Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Malingslitt pipe over tak.

Innvendig > Krypkjeller
Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr Det er ingen ventilering av krypkjeller. Det er begrenset inspeksjonsmulighet i krypkjeller, vurdering basert på inspeksjon fra lukeområde. Krypkjeller har ingen adkomstmulighet og derfor ikke nærmere vurdert innvendig. Det er stedvis registrert noe høyt fuktnivå i trekonstruksjoner i krypkjeller. Bjelkelag mot krypkjeller bærer noe preg av elde og naturlige svekkelser, samt skader etter mår/stripet borebille. Det er kun mulig å inspisere deler av krypkjeller.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Dør til bad var svært vanskelig å lukke.

Kjøkken > Hvitevarer > Kjøkken
Det er påvist andre avvik: Eier opplyser at oppvaskmaskin er i dårlig stand, og at denne bør utskiftes.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.
Det er ikke gulvsluk eller vannstoppventil i krypkjeller hvor bereder står montert, da det her er jord -/steingrunn.

Tomteforhold > Drenering
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger.

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
Det er påvist andre avvik: Eldre avtrekksvifte, med noe ulyder.

GARASJEBYGG

TG3 Store eller alvorlige avvik:
Utvendig > Nedløp og beslag
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet.

Utvendig > Dør og porter i garasje
Det er påvist andre avvik: Det er påvist dører med punkterte eller sprukne glassruter. Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader. Det er råteskade samt sprekkskader i garasjeporter. Garasjedør kan ikke åpnes da vegg og terrassebord sperrer foran dørblad.

Utvendig > Utvendige trapper
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det er ikke montert rekkverk. Det er påvist andre avvik: Det er for store åpninger mellom trappetrinn.

Innvendig > Rom Under Terreng
Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke foretatt hulltaking Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Teknisk bod
Det er påvist tegn til fuktskader i overflater. Det er registrert synlige tegn på fukt-/råteskader.

Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Teknisk bod
Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det påvist indikasjoner på fuktskader. Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Brannslukkingsapparat er datert 2010.

Tomteforhold > Drenering
Det er utifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. I tillegg til fuktskadet trevegg i teknisk bod, er det registrert saltutslag samt høye fuktvariasjoner på innside av grunnmur i garasjerom.

Tomteforhold > Terrengforhold
Eiendommen ligger i flomutsatt område iht. kommuneplan. Terreng faller inn mot bygning. Eiendommen ligger i rasfarlig/skredutsatt område iht.
kommuneplan. Viser til tilsvarende kontrollpunkt under "Bolig".

TG2 Avvik som kan kreve tiltak:
Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er påvist andre avvik: Bordkledning går stedvis nesten helt ned i terreng. Ved kontrollpunkt var det stor åpning mellom musebånd og bakside av kledning.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er påvist andre avvik: Dels misfarget isolasjon i tak på hems/kryprom over bad.

Utvendig > Dører
Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke Begge ytterdører tar i mot dørkarm/-terskel.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er ikke montert beslag mellom yttervegg og balkong/terrasse. Dagens krav (og krav ved oppføringstidspunkt) til rekkverkshøyde er 100 cm. Her ble rekkverkshøyde målt til 97 cm. Det er kun montert terrassebordbeslag langs deler av yttervegg.

Innvendig > Gulv mot grunn
Det er påvist andre avvik: Noe svinnsprekker i betonggulv mot grunn.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Innvendige dører - bad
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Dør til bad må justeres.

Våtrom > Overflater Gulv > Teknisk bod
Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Teknisk bod
Det er rundt sluk påvist en ikke-fagmessig utførelse av membran/tettesjikt/klemring. Det er ikke membran/tettesjikt på gulv.

Våtrom > Ventilasjon > Teknisk bod
Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering. Rommet har kun naturlig ventilasjon. Det er påvist andre avvik: Det er kun ventilering mot garasjerom, og ikke ut mot det fri.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.

Våtrom > Ventilasjon > Bad
Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.

Kjøkken > Overflater og innredning - 2 > Stue/kjøkken
Det er påvist andre avvik: Dørfront på skap under kjøkkenvask henger noe. Innredning fremstår ellers i god stand.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger.

TG2 Avvik som ikke krever umiddelbare tiltak:
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?
- Rør frosset. Toalett og rør sprukket. Fikset av autorisert rørlegger. Ingen lekkasje skader.

Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
- Ja, kun av faglært. Husker ikke navn. Mange år siden.

Er arbeidet byggemeldt?
- Ja, gjennom forsikring.

Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i boligen som rotter, mus, maur eller lignende?
- Mus. Sorte små dyr. Disse er nå borte. Ikke skadedyr.

Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
- Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: Jeg er elektriker gruppe L og kan dermed utføre diverse el arbeider på mine hus.
Arbeid utført av O.Rønning.as.

Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)?
- Nei.

Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
- Kontroll av el anlegg for noen få år tilbake.

Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering,
murerarbeid, tømrerarbeid etc)?
- Jeg har bygget kaihus,grillhus og et lite utsikthus.

Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
- Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: Lagt nye terassebord på alle terrassene.

Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende?
- Leilighet er bygget på toppen av dobbelgarasje.

Er ovenfornevnte godkjent hos bygningsmyndighetene?
- Bygget er oppsatt av byggmester Børge Hansen i Birkeland bygg as.

Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av
eiendommen eller av dens omgivelser?
- Vi kjøpte eiendommen som fritidseiendom i 1999. Etter to år ble der sat 0 Konsesjon på eiendommen.

Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger?
- Skaderapporter i forbindelse med flommen Synne i 2015. Dette gjelder kun Kai anlegg og kaihus.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Feda kirke følg veien innover langs elven og over broen, ta første til høyre. Boligen ligger på venstre side og er merket med salgsskilt fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Idyllisk beliggende eiendom med nærhet til elv, sjø og skog. Eiendommen er omkranset av flott natur og strekker seg ned til Fedaelva med ca. 25 meters strandlinje, ny kai og et kaihus. Det er kort vei til skole, barnehage og butikk. Feda har mye å by på med fiske i Fedafjorden, flotte turområder og en rik historie.
Sentral beliggenhet i Lister-regionen med kort vei til koselige sentrum i Kvinesdal, Flekkefjord, Farsund og Lyngdal med en rekke fasiliteter som restauranter, butikker, svømmehall osv. Ca. 17 km til golfanlegg på Skaren i kvinesdal.

Tomt

Areal: 2 000 kvm, Eierform: Eiet tomt
Pent opparbeidet tomt med asfaltert innkjørsel,terrasser, platting og plen.
Eiendommen er ikke fysisk oppmålt, og har usikre grenser. Oppgitt areal er basert på skylddeling og angir eiendommen til å være ca. 2 dekar. Skylddelinger kan være unøyaktige og er ikke koordinatfestet, tomtens arealet kan derfor avvike i større eller mindre grad. Kjøper må akseptere arealavvik ved senere eventuell oppmåling.

Parkering

Parkering i garasje og på egen tomt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for bolighus, det er heller ikke vanlig for bygg av denne alder. På grunn av alder foreligger det heller ikke tegninger av boligen i kommunens arkiv, megler har derfor begrenset mulighet for å kontrollere dagens bruk mot faktisk søknad.
Det ble i 2010 godkjent oppført påbygg på garasjen. Rominndeling på loft er ikke fremlagt og megler har dermed begrenset mulighet for å kontrollere dagens bruk mot faktisk søknad. Megler har således ikke mulighet til å sjekke om rommene er godkjent til varig opphold slik de er innredet i dag. Det er satt inn noen vinduer i påbygg som ikke er i henhold til tegninger. Det foreligger ferdigattest for påbygget garasje og takoverbygg, datert 19.05.22, denne er vedlagt i salgsoppgaven.
Det foreligger ikke tegninger av kaihus og utsiktshus, disse er dermed ikke byggemeldt. 
Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper

Reguleringsplan

Eiendommen ligger under reguleringsbestemmelser for Feda, datert 19.06.2019 og ligger i et område avsatt til boligbebyggelse og frittliggende småhusbebyggelse. Kaianlegg ligger under område avsatt til uthus/naust/badehus.
Eiendommen ligger i sin helhet i faresone for flom og i rasfarlig/skredutsatt område i henhold til kommuneplan. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vann og avløp.  Kommunalt anlegg ble etablert i 1997.
Veien på eiendommens sørlige og vestlige side ligger på egen eiendom. Brukerne av veien deler vedlikeholdskostnadene. Flere naboeiendommer har tinglyste rettigheter på bruken av veien, jfr. heftelser.
Det foreligger ingen tinglyst veirett fra eiendommen frem til offentlig vei. Eksisterende vei har vært benyttet slik den er i dag i eiers eiertid. Det er ingen disputter med grunneier.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
1986/2198-1/41 26.06.1986 BESTEMMELSE OM VEG.
Det er gitt nabo rett til å benytte eksisterende vei.

1996/1087-1/41 06.05.1996 ERKLÆRING/AVTALE.
Gjelder avtale med VAE vedrørende jordkabel på eiendommen.

2000/712-1/41 16.03.2000 BEST. OM ADKOMSTRETT.
Nabo er gitt tillatelse til å anlegge, bruke og vedlikeholde 3 m bred vei over eiendommen frem til kommunal vei.

2007/797673-3/200 05.10.2007 BESTEMMELSE OM VEG.
Nabo er gitt tillatelse til å bruke og vedlikeholde eksisterende privat vei frem til kommunal vei.

2013/962784-1/200 07.11.2013 BESTEMMELSE OM VEG.
Nabo er gitt rett til å bruke og vedlikeholde eksisterende vei over eiendommen frem til offentlig vei.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.
Rettigheter som følger eiendommen: Ingen.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

Kvinesdal kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

4 150 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 103 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 150 000,-)) 119 620,- (Omkostninger totalt) 4 269 620,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 11 077 pr. år (2022).
Avgiften dekker vann, avløp, renovasjon og branntilsyn/feiing og er basert på et forbruk innen vann- og avløp på 100 m3. Avgiften vil variere avhengig av forbruk.

Eiendomsskatt

Det er pr. d.d. ikke eiendomsskatt i Kvinesdal kommune.

Formuesverdi

Primær: Kr. 283 608,- for år 2020. Sekundær: Kr. 1 020 987,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Tøffelgata 55, Gnr. 11 Bnr. 176 i Kvinesdal kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Alle på kjøkken.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf
91 87 15 52.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

61-22-0098

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-22-0098. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Avdelingsleder Anita Cecilie Gabrielsen, tlf. 40 40 80 73

Vederlag

Fornyelse/oppkjøp annonse på Finn.no (Kr.2 200) Digital Markedspakke Synlig (Kr.6 350) Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Tilrettelegging (Kr.13 900) Provisjon (forutsatt salgssum: 4 150 000,-) (Kr.62 250) Totalt kr. (Kr.92 385)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3059962