TINNHEIA

Titanveien 1

Byggeår
1967
Internt bruksareal (BRA‑i)
153 ㎡
Bruksareal
196 ㎡
Tomteareal
1 015 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Modernisert enebolig sentralt på Tinnheia med panoramautsikt og hagestue. Svært solrik og usjenert 1 måls tomt m garasje

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Innholdsrik enebolig hvor mye er modernisert de senere år.
Sentralt beliggende på Tinnheia med panoramautsikt og hagestue.
Svært solrik og usjenert 1 måls tomt med garasje.
Det er sol fra morgen til kveld og vidstrakt utsikt.

Attraktivt og solrikt beliggende i et populært område på Tinnheia. Boligen har en sentral beliggenhet i forhold til Tinnheia Torv som ligger i kort gangavstand med gode servicetilbud. Gangavstand til Karl Johans Minne barneskole, barnehage, idrettshall, badevann og flott turterreng i umiddelbar nærhet.

Gode bussforbindelser med mange avganger pr. time både på dagtid og på kveldstid.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

Garasje og biloppstillingsplasser på tomt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 15.02.1967. Ferdigattesten gjelder enebolig.

Det foreligger ferdigattest datert 25.09.1970. Ferdigattesten gjelder tilbygg til enebolig.

Det er gitt byggetillatelse på overbygg terrasse med reviderte tegninger datert 06.04.1982. Det foreligger godtatt melding til utvidelse av veranda. Datert 17.01.2003. Utvidelsen av veranda er godkjent som meldingssak (pbl 1985, § 86 A). I meldingssakene ble det ikke gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, tiltakshaver skulle gi beskjed til kommunen når tiltaket var ferdig. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Det foreligger ferdigattest datert 15.02.1973. Ferdigattesten gjelder garasje. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det foreligger tillatelse på tilbygg garasje BRA 6 kvm. Datert 08.09.2008. Tilbygget garasje er godkjent som meldingssak (pbl 1985, § 86 A). I meldingssakene ble det ikke gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, tiltakshaver skulle gi beskjed til kommunen når tiltaket var ferdig.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Underetasjen er innredet med 2 soverom, kontor, bad, bod, gang og entre. Det er godkjent 1 soverom i u.etasje. Dette soverommet er i dag delt av og ombygget til 2 soverom. Det ene soverommet ved siden av entre er utvidet og bygget større. De andre ombygde rommene er godkjent til hall, bod og vask og er ikke godkjent til varig opphold/beboelse. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens bebyggelse. I dag er det bygget hagestue på terrasse hvor det er satt opp vegg med vinduer på vegg mot øst, vest og syd. Fasade øst i 1.etasje ved siden av entre er utvidet og satt inn 2 vinduer. Fasade vest i 2 etasje er det tegnet inn 3 vinduer. Her er det i dag 1 større vindu som erstatter 2 mindre vinduer. Endringen(e) er ikke omsøkt. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boliger, tilhører reguleringsplan Tinnheia II (C, D, F ) , datert 05.01.1965. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Eiendommen grenser til friområde. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging m.m.

Plan under arbeid: Områderegulering for TInnheia Bydel

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/151/1884:
Heftelser:
26.01.1966 - Dokumentnr: 495 - Best. om vann/kloakkledn.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen

05.06.1997 - Dokumentnr: 8125 - Bestemmelse om gjerde
Kommunale rettigheter/påbud i henhold til skjøte/festekontrakt

Grunndata:
26.05.1965 - Dokumentnr: 4059 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:151 Bnr:1

23.12.2002 - Dokumentnr: 22957 - Målebrev
Fradeling av grunn til veiformål, gnr. 151 bnr. 1
Gjelder denne registerenheten med flere

01.01.2020 - Dokumentnr: 520407 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1001 Gnr:151 Bnr:1884

Ingen rettigheter registrert.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 132 250,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 149 250,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 5.197,- pr. år 2024 for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Nøkkelinformasjon

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Kjøleskap/ kombiskap, oppvaskmaskin, fryseskap/ - boks, komfyr/ stekeovn/ koketopp og vinskap.

Kjøleskap i hagestue og fryseboks i garasje medfølger ikke

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/151/1884:
Heftelser:
26.01.1966 - Dokumentnr: 495 - Best. om vann/kloakkledn.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen

05.06.1997 - Dokumentnr: 8125 - Bestemmelse om gjerde
Kommunale rettigheter/påbud i henhold til skjøte/festekontrakt

Grunndata:
26.05.1965 - Dokumentnr: 4059 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:151 Bnr:1

23.12.2002 - Dokumentnr: 22957 - Målebrev
Fradeling av grunn til veiformål, gnr. 151 bnr. 1
Gjelder denne registerenheten med flere

01.01.2020 - Dokumentnr: 520407 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1001 Gnr:151 Bnr:1884

Ingen rettigheter registrert.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Info kommunale avgifter

Kr. 15.420 pr. år 2024
Beløpet inkluderer eiendomsskatt, feie- og tilsynsavgift, målerleie og abonnement for vann- og avløp. Vann- og avløpsgebyr vil variere iht. forbruk.

Renovasjon kommer i tillegg. Beregnet årsbeløp for 2024 er kr. 2.985,- . Gebyret faktureres i forhold til antall tømminger.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Våtrom
2 Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom? Ja. 2019- Byttet toalett i andre etasje v/ Reiersen VVS

Tak, yttervegg og fasade
3 Har det lekket vann utenfra og inn, eller er det sett andre tegn til fukt? Ja- Saltutslag enkelte steder i underetasjen. Blikkenslager er bestilt for å legge beslag på utsatte steder

4 Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade? Ja. 2019- Satt inn vindu i andre etasje på kjøkkenet samtidig med oppgradering av kjøkken og stue. Utført av Byggmester Dag Søren Omdal AS. Vindu på soverom i 2. etasje er punktert, nytt vindu er bestilt og blir satt inn av byggmester Jan Kåre Flystveit i slutten av april.

Elektrisitet
10 Er det utført arbeid på det elektriske anlegget? Ja. 2015- Det er byttet elektrisk anlegg og sikringsskap i 2015 av AB Elektrisk AS og lagt inn ny kurs til induksjonstopp samt LED-lys og dimmere i 2019 av KS Elektro AS

Ventilasjon og oppvarming
16 Er det utført arbeid på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg? Ja. 2023- Utført service på varmepumper 12.12.2023 v/ Varmepumpe Tekniker AS

Skjevheter og sprekker
18 Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe? Ja. Satt inn rent brennende vedovn i 2015

Planer og godkjenninger
23 Mangler boligen eller andre bygninger brukstillatelse eller ferdigattest for søknadspliktige tiltak? Ja. Bygd ut soverom underetasje i 2015, men ikke endret fotavtrykket på bygningen

24 Har du bygd på eller gjort om kjeller, loft eller annet til boligrom? Ja. 2015- Utført påbygget og renovert underetasjen med nye gulv/vegger/tak samt varmekabler under fliser og varmematter under parketten. v/ Ruben Larsen

27 Er det utført radonmåling? Ja- Når ble målingen utført og hva ble måleverdiene? 27.02.2015 av forrige eier. Soverom. 2 etasje 70+/-20 Årsmiddelverdi 52
Stue 2 etasje 310+/-40. 230 Arbeidsrom. 1 etasje 320+/-50. 240

Solgt
Produktnummer: BB62C042-002C-4576-A569-C556111CBF80