Lillesand

Tingsakermoen 27

Prisantydning
3 500 000 kr
Omkostninger
103 370 kr
Totalpris
3 603 370 kr
Formuesverdi
1 102 169 kr
Formuesverdi sekundær
3 967 807 kr
Kommunale avgifter
7 775 kr / år
Byggeår
1984
P-rom
175 ㎡
Bruksareal
213 ㎡
Tomteareal
781 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Enebolig på stor tomt med attraktiv beliggenhet - Garasje - Solrike uteområder - 4 soverom - Visning 27. Juni kl. 16-17

Om eiendommen

Innhold

Enebolig går over tre etasjer. Det er også garasje i tilknytning til inngangspartiet.
Boligen har følgende innhold:
Underetasje: Entre/gang , Soverom, Bad. (S-rom: Redskapsbod., Matbod, Annet rom med sluk/disponibelt.)
2. etasje: Stue , Soverom , Vaskerom , Bad , Spisestue , Kjøkken (S-rom: Kjølerom)
Loftseetasje: Soverom , Soverom 2, Gang , Annet/disponibelt.

Videre er tomten godt opparbeidet og utnyttet, pen beplantning med diverse busker og trær

Standard

UTVENDIG
Saltak med luftet sperrekonstruksjon av tre, tekket med teglstein fra byggeår. Undertak antas av taktro, papp, sløyfer og lekter.
Takrenner, nedløpsrør av plast, ellers beslag over vannbord, i kilrenner og skvettbeslag av stål. Isolert bindingsverkskonstruksjon kledd med stående og liggende bordkledning. Malte trevinduer med 3-lags glass fra byggeår. Hovedytterdør, 3 balkongdører. Boddør i tre.
Terrasse ved kjøkkenutgang, lufteveranda på loft fra byggeår.

INNVENDIG
Hovedsakelig vinyl og teppebelagte gulv. Panel, malte- eller tapetserte veggoverflater. Plater og panel i himling. Boligen har lettdører i finér som innvendige dører fra byggeår. Bjelkelag mellom etasjer av tre. Boligen har to vedovner for oppvarming, ellers elektrisk.

VÅTROM
- Vaskerom med vinylbelegg på gulv, malte vegg- og takplater. Innredning antas fra byggeår med benkeplate skuffer og skap.
Rommet har utslagsvask og opplegg for vaskemaskin.
- Bad i underetasjen har vinylbelegg på gulv, tapetserte veggplater fra byggeår. Rommet er innredet med baderomsinnredning med nedfelt vask, badekar og toalett. Bad i 2. etasje har vinylbelegg på gulv, malte plater og våtromsplater fra byggeår. Rommet er innredet med baderomsinnredning med nedfelt vask, dusjnisje og toalett.

KJØKKEN
Kjøkkeninnredning fra byggeår med glatte fronter og laminert benkeplate. Kjøkkenventilator med avtrekk ut.

SPESIALROM
Boligen har kjølerom med vinylbelegg på gulv, panel på vegger og i tak, hyller av tre.

TEKNISKE INSTALLASJONER
Boligen har kobberrør med plastkappe. Avløpsrør av plast. Luftutskifting i boligen foregår via ventiler i vinduer og ellers ved at vinduer åpnes. Ca. 200 liters varmtvannstank plassert i rom med sluk.

"KONKLUSJON TILSTAND - ENEBOLIG
Boligen er oppført i henhold til vanlig byggeskikk og standard for byggeperioden og fremstår i god teknisk stand.
Det ble generelt ikke oppdaget større tilstandssvekkelser ved boligen utover den forventede slitasjen på grunnlag av alder, utenom enkelte punkter som fremkommer i rapporten.
Oppsummering av avvik som defineres som TG2 og TG3 vises på side 6 og 7 i rapporten.
Hele rapporten må leses."

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 175 kvm, Bruksareal: 213 kvm Sekundærrom: 38 kvm.
Bra. pr. etasje.: Underetasje  71m²  - 2. etg. 100m²  - Loftsetg.  42m².
P-rom inkl: Entre/gang, stue, spisestue,  kjøkken, 4 Soverom, 2 bad, vaskerom, annet/disponibelt.
S-rom inkl.: Redskapsbod., matbod, annet rom med sluk/disponibelt, kjølerom.

Garasje:
Bta:  m² - Bra: 22m² - P-rom: 0m² - S-rom: 22m²
S-rom inkl.: Garasje

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

KONTROLL AV TEGNINGER:
Det er foretatt gjennomgang av godkjente tegninger og byggesak fra kommunen sendt via megler: Bruken av rom på befaringsdagen stemmer
ikke helt overens med godkjente tegninger fra kommunenes byggesaksarkiv.
- Kjølerom fremkommer ikke på tegninger.
- Loftsrom over kjøkkendel er ikke tegnet inn på godkjente tegninger. Dette rommet fremstod som innredet/disponibelt loftsrom.
- Det foreligger ikke plantegning av garasje.

Byggeår og byggemåte

1984 i følge Lillesand kommune.
Boligen er oppført i tre.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming og vedfyrt ovn. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Ruben Lossius den 02.05.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG3:
Innvendig > Rom Under Terreng > Det er påvist fukt i konstruksjonen.
Våtrom > Generell > Bad > Alder og samlet vurdering.
Tomteforhold > Drenering > Fuktskjolder, kalk-/saltutslag på innvendig grunnmur påvist.

TG2:
Utvendig > Taktekking
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak og taktekke.
- Fuktskjolder registrert i himling i skap på østlig loftssoverom. Ukjent om dette kan relateres til lekkasje i tak eller kondensproblemer.

Utvendig > Nedløp og beslag
- Det mangler snøfangere på taket.
- Beslag har avflassede overflater, rust i kilrenne.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.

Utvendig > Vinduer
Det er avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på isolerglass.
- Værslitt oppsprukket treverk, noe råte og overflateslitasje. Særlig synlig ved på vindu ved hovedsoverom.
- Eldre takvindu antas fra byggeperiode har fuktskjolder.

Utvendig > Dører
- Dører fremstår i påregnelig stand basert på alder, men har enkelte lokale avvik og slitasjeskader.
- Boddør til vedbod og balkongdør fra kjøkken har noe glipe i lukket tilstand.
- Det kan ikke utelukkes punktering på eldre isolerglass på balkongdører.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
- Rekkverk tilhørende terrasse er for lavt ihht. dagen regelverk i områder der høydeforskjell er over 50 cm.
- Tidspunkt for utskifting av tettesjikt/membran som gulvdekke på lufteveranda, nærmer seg.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Innvendige trapper
- Det er noe begrenset frihøyde i trappeløp.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Vaskerom
- Det er ikke fremlagt dokumentasjon på at overflater er malt med fuktbestandig maling.
- Veggene tilfredsstiller ikke dagens krav for våtrom og bruksbelastning.

Våtrom > Ventilasjon > Vaskerom
- Rommet har kun naturlig ventilasjon.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Kjølerom
- Det ble registrert stedvis noe fuktskjolder på panel som kan være et symptom på luftlekkasje/kondens.
- Selger gjør oppmerksom på at det har vært noe problemer med drypping på gulvet. Nåværende eier har brukt bøtte for oppsamling av vann.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
- Varmtvannstank er tilsynelatende over 20 år.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Det er registrert horisontalriss som er symptom på jordtrykk.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

1 Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?
Ja
Beskrivelse: Har vært fukt på badet nede

5 Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?
Ja
Beskrivelse: Fukt på badet nede

16 Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad
Beskrivelse: Kjenner bare til utvendig maling og utbytting av noen råtne vannbord o.l.

Beliggenhet

Beliggenhet

Attraktiv beliggenhet i et veletblert boligområdet. Boligen ligger i umiddelbar nærhet til Tingsaker skole og barnehage. Det er kort vei til lekeplass med fotballbane og forskjellige apparater. Det er en kort gåtur opp til Lillesand senter som blant annet kan by på: Matbutikk, café, apotek, klesbutikk, skobutikk, elektronikk, Aleris m.m. Det er kort vei til fine turområder samt flotte badeplasser i Langedalstjønna og Tingsakerfjorden.

Tomt

Areal: 781 kvm, Eierform: Eiet tomt

Parkering

Parkering på tomt eller i egen garasje.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 27.09.1984. Ferdigattesten gjelder "Nybygg - Enebolig". At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Bolig, tilhører reguleringsplan Tingsakermoen, datert 30.07.1986. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 6779 Tinglyst: 22.12.1981
Erklæring på at boligen skulle bygges minimum 8m fra eksisterende versktedbygg på naboeiendommen. 


Det foreligger også en skriftlig avtale mellom Tingsakermoen 27 og 25 som ikke er tinglyst:
Megler har fått tilsendt en naboerklæring fra selger om at eier av Tingsakermoen 27 har gitt nabo (Tingsakermoen 25) gnr. 42 bnr. 818 tillatelse til å føre opp bygg 1 meter fra eiendomsgrense. Dette innebærer at det ikke kan føres opp tiltak på Tingsakermoen 27 nærmere enn det som fastslått av lov med tanke på avstand mellom tiltak. Avstanden mellom lave byggverk skal være minimum 8m innbyrdes avstand, med mindre det er truffet tiltak for å hindre spredning av brann mellom byggverkene i løpet av den tiden som kreves for rømning og redning i det andre byggverket.
Avtalen ligger vedlagt i salgsoppgave.


Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter F

Odel

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

3 500 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 87 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 500 000,-)) 103 370,- (Omkostninger totalt) 3 603 370,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 7 775,24 pr. år Avløp: 2 832,79 kr Eiendomsskatt: 2 593,93 kr Feiing: 200,00 kr Vann: 2 148,52 kr Boligen har vannmåler. I tillegg kommer renovasjon levert av Libir på kr. 3829,-

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 2593,93,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 1 102 169,- for år 2020. Sekundær: Kr. 3 967 807,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Tingsakermoen 27, Gnr. 42 Bnr. 551 i Lillesand kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen:
Hvitevarene som står i boligen kan medfølge kjøpet, men selger er ikke ansvarlig dersom hvitevarene skulle vise seg å være defekte.
Det som står i boligen i dag er: Komfyr, ventilator, vaskemaskin.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 94 88 47 70.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

65-22-0036

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/65-22-0036. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Runar Høygilt, tlf. 94 88 47 70

Vederlag

Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 3 500 000,-) (Kr.61 250) Tilrettelegging (Kr.18 000) Totalt kr. (Kr.89 735)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3057719