Lillesand

Tingsakeråsen

Tomteareal
410 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Boligtomt

Oversikt

Om eiendommen

Tingsakeråsen | 17 store, solrike enebolig-tomter med sentral beliggenhet. Visning 31.05 kl. 16:00 - 17:00.

Om eiendommen

Diverse

Velforening:
Det er p.t ikke etablert velforening. Kjøper av tomt i området forplikter seg til å bli medlem i områdets velforening.

Selgers forbehold/forutsetninger:
Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for usolgte enheter.

Før noen av tomtene i utbyggingsområdet kan fradeles, infrastruktur etableres etc har selgers byggelånsbank satt som vilkår ovenfor selger at minimum 50% av tomtene presentert i dette prospektet må være solgt samt at offentlig tillatelse til igangsetting av grunnarbeid/etablering av infrastruktur foreligger. Det forutsettes også at Selger vedtar igangsetting.

Forbehold skal være avklart av Selger innen 31.08.2023.

Kostnader ved videresalg og navneendring:

Dersom kjøper videreselger tomten før overskjøting påløper det ett gebyr til selger på kr. 15.000,- selger skal også i så tilfelle godkjenne ny kjøper. Videresalg kan ikke gjøres uten Selgers samtykke. Selger kan nekte uten å måtte begrunne sin avgjørelse.

Ved eventuell endring i eierskap/navneendring fra Kjøpers side etter bud/aksept, vil det påløpe et administrasjonsgebyr på kr. 8 000,- inkl. mva. som innbetales til meglers driftskonto etter påkrav fra megler. Eventuell endring krever Selgers forutgående samtykke.

Beliggenhet

Adkomst

Ta avkjørsel 84 på E18, ved adkomst fra øst tar man så første avkjøring i rundkjøringen mot Lillesand. Ta deretter fjerde avkjørsel i rundkjøring inn på Fv420 i retning Grimstad. Ta deretter første avkjørsel mot venstre, ta så til venstre på Gamleveien. Etter ca 200 meter på Gamleveien får du byggeplassskiltet - og innkjøringen til Tingsakeråsen på venstre hånd.

Beliggenhet

Tingsakeråsen ligger meget solrikt, høyt og luftig til på høyden med utsikt over byen og sjøen. Herfra er det kort vei ned til sentrum og til sjøen, og i umiddelbar nærhet finner du både etablerte og barnevennlige boligområder, skole og barnehage, et svært rikt utvalg av forretninger og butikker i blant annet Lillesand senter, samt et kollektivknutepunkt med hyppige og effektive buss-avganger mot både øst og vest. Det er direkte adkomst inn i turområder vest for Tingsakeråsen. Idylliske Lillesand sentrum ligger en kort sykkeltur unna.

Tomt

Areal: 410 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomtene leveres grovplanert med vei og tekniske anlegg fremført til tomtegrense. Kjøper må selv bekoste ytterligere opparbeidelse i henhold til gjeldende bestemmelser for området. Utnyttelsesgrad og grovplanering for den enkelte tomt fremkommer i reguleringsbestemmelsene og i vedlagte tomtekart og snittkart for hver tomt.  Interessenter oppfordres til å gjennomgå og gjøre seg kjent med hele reguleringsplanen for området før kjøp inngås.

Der Selger bekoster opparbeidelse av murer/skjæringer og skråninger fremkommer det av beskrivelser.

Eksisterende høyspent-trasé som går over området vil innen første tomt overleveres bli lagt i bakken for Selgers kostnad. Selger etablerer vei, vann og avløp iht utbyggingsplan. Fremdriftsplan/rekkefølge/referanser i kart.

Arealet for den enkelte tomt fremkommer på tomtekartene i salgsoppgaven. Arealene er ikke eksakt og noe avvik kan forekomme ved endelig oppmåling.

Tomtene ligger i dag på gnr. 42, bnr. 947 i Lillesand kommune. Tomtene skal skilles ut fra denne eiendom og før overtakelse vil Selger gjøre de nødvendige fradelinger og hver tomt vil få et eget bruksnummer. Hjemmelshaver til utbyggingstomten er i dag Gunnar og Ingjerd Kulia.

Parkering

For parkeringskrav for den enkelte tomt henvises til reguleringsplanens bestemmelser.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

For utbyggingsområdet gjelder detaljregulering for Tingsakeråsen B50, plan nr 2015003309, sist revidert 13.02.2019. Det foreligger både områdeplan og kommuneplan. Det tas forbehold om mindre endringer i reguleringsplanen etter pbl. § 12-14.

Vei / Vann / Avløp

Vei, vann og kloakk leveres inn på tomt. Det blir felles, private avløps-ledninger over tomtene 8-20 som føres til off. avløp. Rett til dette vil bli tinglyst på de gjeldende eiendommer. Området får tilkobling til fiberbredbånd.

Heftelser / Rettigheter

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for Kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant på eiendommer hvor det er tinglyste servitutter eller andre heftelser som ikke skal slettes for Selgers regning.
Følgende tinglyste heftelser vil følge eiendommen:
1849/990044-1/37 Erklæring/avtale Tinglyst
08.01.1849
DEKLARASJON HVORVED MØGLESTU GÅRD SKAL HEVE EIERAVGIFTEN
OVER VANNETS OPPSTEMNING I MOELVEN.
Overført fra: 4215-42/1
Gjelder denne registerenheten med flere

1866/900108-1/37 Bestemmelse om vannrett Tinglyst
09.08.1866
SALG AV VANNRETTIGHETER TIL MØLLER WULFF, MED UNNTAKELSE AV
VANN TIL SAGEN.
Overført fra: 4215-42/1
Gjelder denne registerenheten med flere

1866/900108-2/37 Bestemmelse om vannrett Tinglyst
09.08.1866
:Knr:4215 Gnr:42 Bnr:4
Overført fra: 4215-42/1
Gjelder denne registerenheten med flere

1882/900059-1/37 Erklæring/avtale Tinglyst
25.03.1882
BESTEMMELSE OM REGULERING AV INNSJØ/VANN/ELV.
Overført fra: 4215-42/1
Gjelder denne registerenheten med flere

1884/900230-1/37 Erklæring/avtale Tinglyst
09.08.1884
BESTEMMELSE OM SENKING/LUKKING AV GRØFT/BEKK/KANAL/ELV.
Overført fra: 4215-42/1
Gjelder denne registerenheten med flere

1900/900055-1/37 Utskifting Tinglyst
10.05.1900
Bestemmelse om beiterett
Med flere bestemmelser
Overført fra: 4215-42/1
Gjelder denne registerenheten med flere

1906/905734-1/37 Erklæring/avtale Tinglyst
07.09.1906
BESTEMMELSE OM UTTAPPING AV MYR/SENKING AV TJERN/VANN
Overført fra: 4215-42/1
Gjelder denne registerenheten med flere

1922/903518-1/37 Elektriske kraftlinjer Tinglyst
02.09.1922
AVSTÅELSE AV GRUNNRETTIGHETER TIL AUST-AGDER KRAFTVERK
Overført fra: 4215-42/1
Gjelder denne registerenheten med flere

1944/900632-1/37 Elektriske kraftlinjer Tinglyst
05.04.1944
AUST-AGDER FYLKES HØYSPENTE ELEK. KRAFTLEDNING REG. VED
NEDENES SORENSKRIVEREMBETE
Overført fra: 4215-42/1
Gjelder denne registerenheten med flere

1952/1309-2/37 Bestemmelse om bebyggelse Tinglyst
19.09.1952
:Knr:4215 Gnr:42 Bnr:154
Overført fra: 4215-42/1
Gjelder denne registerenheten med flere

1953/844-2/37 Bestemmelse om bebyggelse Tinglyst
09.06.1953
:Knr:0926 Gnr:41 Bnr:154
:Knr:4215 Gnr:41 Bnr:82
Bestemmelse om vannrett
Rett til å ta ut nødvendig stenmasse.
Overført fra: 4215-42/1
Gjelder denne registerenheten med flere

1955/1689-1/37 Erklæring/avtale Tinglyst
19.10.1955
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
Overført fra: 4215-42/1
Gjelder denne registerenheten med flere

1956/1639-3/37 Erklæring/avtale Tinglyst
07.11.1956
:Knr:4215 Gnr:42 Bnr:191
Bestemmelse om kloakkledning
Med flere bestemmelser
Overført fra: 4215-42/1
Gjelder denne registerenheten med flere

1958/838-1/37 Bestemmelse om vannledn. Tinglyst
17.06.1958
:Knr:4215 Gnr:42 Bnr:191
Overført fra: 4215-42/1
Gjelder denne registerenheten med flere

1962/1148-1/37 Erklæring/avtale Tinglyst
06.06.1962
Vegvesenets betingelser vedtatt
Overført fra: 4215-42/1
Gjelder denne registerenheten med flere

1964/141-1/37 Skjønn Tinglyst
16.01.1964
REGULERING AV AREAL I FORBINDELSE MED VEGGRUNN/JERNBANEGRUNN
Overført fra: 4215-42/1
Gjelder denne registerenheten med flere

1965/1741-1/37 Skjønn Tinglyst
02.08.1965
Elektriske kraftlinjer
Overført fra: 4215-42/1
Gjelder denne registerenheten med flere

1971/4312-1/37 Bestemmelse om veg Tinglyst
20.12.1971
:Knr:4215 Gnr:42 Bnr:52
Med flere bestemmelser
Overført fra: 4215-42/1
Gjelder denne registerenheten med flere

1973/3493-1/37 Skjønn Tinglyst
05.09.1973
BESTEMMELSE OM FELLES VANNVERK
Overført fra: 4215-42/1
Gjelder denne registerenheten med flere

1974/3796-2/37 Bestemmelse om veg Tinglyst
21.08.1974
:Knr:4215 Gnr:42 Bnr:461
Overført fra: 4215-42/1
Gjelder denne registerenheten med flere

1974/3798-2/37 Bestemmelse om veg Tinglyst
21.08.1974
:Knr:4215 Gnr:42 Bnr:467
Overført fra: 4215-42/1
Gjelder denne registerenheten med flere

1975/1714-1/37 Bestemmelse om veg Tinglyst
28.04.1975
:Knr:4215 Gnr:42 Bnr:459
Overført fra: 4215-42/1
Gjelder denne registerenheten med flere

1976/908-1/37 Bestemmelse om vannledn. Tinglyst
25.02.1976
RETTIGHETSHAVER: LILLESAND KOMMUNE
Med flere bestemmelser
Overført fra: 4215-42/1
Gjelder denne registerenheten med flere

1976/1711-1/37 Erklæring/avtale Tinglyst
18.10.1976
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
Overført fra: 4215-42/1
Gjelder denne registerenheten med flere

1976/4926-1/37 Bestemmelse om vannledn. Tinglyst
27.10.1976
:Knr:4215 Gnr:42 Bnr:158
Overført fra: 4215-42/1
Gjelder denne registerenheten med flere

1976/4927-1/37 Bestemmelse om vannledn. Tinglyst
27.10.1976
:Knr:4215 Gnr:42 Bnr:59
Overført fra: 4215-42/1
Gjelder denne registerenheten med flere

1979/1410-1/37 Skjønn Tinglyst
16.03.1979
REGULERING AV AREAL I FORBINDELSE MED VEGGRUNN/JERNBANEGRUNN
Overført fra: 4215-42/1
Gjelder denne registerenheten med flere

1979/2485-1/37 Erklæring/avtale Tinglyst
21.05.1979
VEDTAK AV DET OFFENTLIGES VILKÅR FOR STATSTILSKUDD I
FORBINDELSE MED SENKING/LUKKING AV GRØFT/BEKK
Overført fra: 4215-42/1
Gjelder denne registerenheten med flere

1980/2851-1/37 Best. om vann/kloakkledn. Tinglyst
30.05.1980
RETTIGHETSHAVER: LILLESAND KOMMUNE
Med flere bestemmelser
Overført fra: 4215-42/1
Gjelder denne registerenheten med flere

1980/7125-1/37 Bestemmelse om veg Tinglyst
31.12.1980
:Knr:4215 Gnr:42 Bnr:539
Overført fra: 4215-42/1
Gjelder denne registerenheten med flere

1983/2055-1/37 Elektriske kraftlinjer Tinglyst
13.04.1983
Overført fra: 4215-42/1
Gjelder denne registerenheten med flere

1985/4567-1/37 Skjønn Tinglyst
28.06.1985
AVSTÅELSE AV GRUNN OG RETTIGHETHETER FOR ANLEGG AV TINGSAKER
SMÅBÅTHAVN
Overført fra: 4215-42/1
Gjelder denne registerenheten med flere

1988/4723-1/37 Elektriske kraftlinjer Tinglyst
30.06.1988
Overført fra: 4215-42/1
Gjelder denne registerenheten med flere

1989/7722-1/37 BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST
15.11.1989
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Rettighetshaver Lillesand kommune
Med flere bestemmelser
OVERFØRT FRA: 4215-42/1
Gjelder denne registerenheten med flere

1994/3233-1/37 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST
17.06.1994
Vegvesenets betingelser vedtatt
OVERFØRT FRA: 4215-42/1
Gjelder denne registerenheten med flere

1997/4012-1/37 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST
10.07.1997
Vegvesenets betingelser vedtatt for legging av el.kabel.
OVERFØRT FRA: 4215-42/1
Gjelder denne registerenheten med flere

2003/3549-1/37 ELEKTRISKE KRAFTLINJER TINGLYST
20.06.2003
Rettighetshaver: AGDER ENERGI NETT AS
OVERFØRT FRA: 4215-42/1
Gjelder denne registerenheten med flere

2005/208606-1/200 ELEKTRISKE KRAFTLINJER TINGLYST
27.12.2005
RETTIGHETSHAVER:AGDER ENERGI NETT AS
Org.nr: 982974011
Bestemmelse om ryddebelte.
OVERFØRT FRA: 4215-42/1
Gjelder denne registerenheten med flere

2007/375642-3/200 JORDSKIFTE TINGLYST
07.05.2007
Sak nr. 0900-2002-0031A, delsak under hovedsaken 0900-2002-0031
OVERFØRT FRA: 4215-42/1
Gjelder denne registerenheten med flere

2009/218282-1/200 JORDSKIFTE TINGLYST
26.03.2009
Saknr: 0900-2007-0033 - Heldal/Flørenes m/fl.
OVERFØRT FRA: 4215-42/1
Gjelder denne registerenheten med flere

2011/805873-5/200 JORDSKIFTE TINGLYST
05.10.2011
Jordskiftesak 0900-2002-0030- og 0900-2002-0031 E18.
OVERFØRT FRA: 4215-42/1
Gjelder denne registerenheten med flere

2011/811104-25/200 JORDSKIFTE TINGLYST
06.10.2011
Jordskiftesak 0900-2002-0031A Tingsakerområdet
Marnar jordskifterett
OVERFØRT FRA: 4215-42/1
Gjelder denne registerenheten med flere       

Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/ avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Grunnboken for eiendommen er et vedlegg til salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å lese denne før kjøp.

Konsesjon

Eiendommen er en ubebygd tomt og derfor må egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger. Eiendommen er regulert til boligformål, og kjøper må erklære at eiendommen skal benyttes som helårsbolig ettersom Lillesand kommune har nedsatt konsesjonsgrense.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Dokumentavgift på 2,5 % av tomteverdi.
Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr. 585,-
Tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. kr. 585,-

I tillegg til overnevnte må kjøper betale alle tilkoplingsavgifter/ byggesaksgebyrer etter de til enhver tid gjeldende kommunale retningslinjer. Tilkoblingsavgifter vil bli fakturert og sendt kjøper i egen sending fra kommunen.

Det tas forbehold om eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer.


Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Kjøpesum og omkostninger forfaller til betaling ved overtagelse av tomten. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse.

Formuesverdi

Formuesverdi er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter en beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert/bosatt) eller "sekundærbolig" (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Tomtene er p.t ikke tildelt adresser. Unike adresser vil bli tildelt når byggestart er vedtatt, fradeling er gjennomført og infrastruktur etablert.

Boligtype

Boligtomt

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Tomtene kan fritt besiktiges og selger eller megler er tilgjengelig for visning/presentasjon.

Overtagelse

Tomtene er planlagt klare til overtakelse sommer/høst 2023, forutsatt at igangsetting kan skje, ref. pkt selgers forbehold.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Eiendommene selges til fast pris. Benytt vedlagte Kjøpetilbud til fastpris. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

65-22-9003

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/65-22-9003. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Dette salgsprospektet er ikke fullstendig uten:


Reguleringsplan- og bestemmelser.

Ansvarlig megler

Arild Aasen, tlf. 97 58 67 30

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Visning

onsdag 31. mai
kl. 16:00-17:00

Kontakt megler

Varenummer: 3063655