Evje

Tingbergvegen 16

Prisantydning
2 890 000 kr
Omkostninger
88 120 kr
Totalpris
2 978 120 kr
Formuesverdi
829 405 kr
Formuesverdi sekundær
2 985 856 kr
Kommunale avgifter
13 502 kr / år
Byggeår
1981
P-rom
343 ㎡
Bruksareal
395 ㎡
Tomteareal
1 022 ㎡
Antall soverom
5
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Romslig og innholdsrik enebolig med utleieleilighet - Gangavstand til Evje sentrum - Dobbelt garasje

Om eiendommen

Innhold

Innholdsrik enebolig med leilighet. Hoveddelen går over to etasjer og inneholder entre, hall m/trapp, ett soverom, stue/kontor, to ganger, vaskerom delt med leiligheten, tre boder og ett kjølerom i 1. etasje. I 2. etasje er det hall m/spisestue, gang, to soverom, stue, kjøkken, bad og toalettrom. Leiligheten befinner seg i 1. etasje og inneholder entre/gang, bod, vaskerom delt med hoveddel, bad med badstue, to toalettrom, to soverom og stue/kjøkken. Det er kjeller under utleiedel og dobbelt garasje på eiendommen.

Standard

Romslig enebolig over to etasjer med utleiedel. Boligen er oppført i henhold til vanlig byggeskikk og standard for byggeperioden.

Lys og hyggelig stue i 2. etasje med flere vinduer og utgang til terrassen.

Mellom stue og kjøkken er det en hyggelig hall/spisestue.

Romslig kjøkken i 2. etasje med plass for spisebord. Kjøkkeninnredning med profilerte fronter og laminert benkeplate. Eldre kjøkkenventilator med avtrekk ut.

Bad fra byggeår i 2. etasje. Badet er delvis oppusset ca. 2014 i følge selger. Gulv og vegger med vinylbelegg og våtromsplater. Eldre innredning med nedfelt servant og nyere dusjkabinett. Rommet har kun naturlig ventilasjon.

Toalettrom i 2. etasje fra byggeår med laminat på gulv og malte plater/overflater på vegger. Rommet er innredet med vask og toalett.

Kjølerom i underetasjen med vinylbelegg på gulv og panel på vegger. Aggregat fungerer men er av eldre dato. Ukjent alder på aggregat/motor, muligens fra byggeår.

Eldre vaskerom i underetasjen med vinylbelegg på gulv. murvegger, og malte plater i tak. Innredet med opplegg for vaskemaskin og eldre utslagsvask.

Bad i underetasjen fra ukjent alder, mulig byggeår. Rommet har fliser på gulv og vegger. Eldre innredning med nedfelt vask, dusjnisje og badekar. Rommet har kun naturlig ventilasjon. Badstue i underetasjen med fliser på gulv og panel på vegger. Elektrisk badstueovn.

Kjøkken i underetasjen (utleiedel) med eldre kjøkkeninnredning med profilerte fronter og laminert benkeplate. Kjøkkenventilator med avtrekk ut.

Wc rom i underetasjen (utleiedel) fra byggeår med vinylbelegg på gulv og malte plater på vegger. Rommet er innredet med vask og toalett.

Wc rom i underetasjen fra byggeår med fliser på gulv og panel på vegger. Rommet er innredet med vask og toalett.

Det er 5 soverom i boligen. To soverom i leiligheten i 1. etasje, ett soverom i hoveddelen i 1. etasje og to soverom i hoveddelen i 2. etasje. Det er i tillegg en stue/kontor i 1. etasje tilhørende hoveddelen som har vært brukt som soverom, men vinduer tilfredstiller ikke forskriftskrav for direkte rømningsvei.

Garasjen er ikke tilstandsvurdert av takstmann.

Følgende oppgraderinger er gjort i nyere tid:
- Nyere vinduer i varandadør.
- Malt utvendig i 2018.
- Nyere takrenner i stål.

Arealer med beskrivelse

Enebolig totalt:
Primærrom: 343 kvm, Bruksareal: 395 kvm Sekundærrom: 52 kvm.
P-rom inkl: Entré, 3 Ganger, Hall m/trapp, 5 Soverom, stue/kontor, Toalettrom i utleiedel, Vaskerom, Bad (underetasje), Badstue, Stue/kjøkken i utleiedel, Toalettrom 2 i utleiedel, Hall m/spisestue, Stue, Kjøkken, Bad (2. etasje), Toalettrom (2. etasje).
S-rom inkl.: 3 boder, kjølerom og bod under leilighet.

1. etasje (underetasje):
Bra: 202 m² - P-rom: 182 m² - S-rom: 20 m²
P-rom inkl.: Entré, 2 ganger, Hall m/trapp, 3 soverom, stue/kontor, Toalettrom i utleiedel, Vaskerom, Bad (underetasje), Badstue, Stue/kjøkken i utleiedel og Toalettrom 2 i utleiedel.
S-rom inkl.: 3 boder og kjølerom.

2. etasje:
Bra: 161 m² - P-rom: 161 m² - S-rom: 0 m²
P-rom inkl.: Hall m/spisestue, Gang, 2 Soverom, Stue, Kjøkken, Bad (2. etasje) og Toalettrom (2. etasje).

Kjeller:
Bra: 32 m² - P-rom: 0 m² - S-rom: 32 m²
S-rom inkl.: Bod under leilighet

Garasje:
Bra: 43 m² - P-rom: 0 m² - S-rom: 43 m²
S-rom inkl.: Garasje.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.
Et av soverommene tilknyttet hovedel i underetasjen har vinduer som ikke tilfredstiller forskriftskrav for direkte rømningsvei, men har imidlertid rømningsmulighet fra tilstøtende rom.
Det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens planløsning. Tegninger viser noe endret inndeling mellom utleiedel og hoveddel. Utleiedel har også en bod som ikke fremgår av tegninger. Opprinnelige tegninger viser inntegnet svømmebasseng i område som fremstår som stue/kjøkken. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper

Byggeår og byggemåte

1981 i følge Evje og hornnes kommune. Bolig oppført i tre over støpt dekke av betong og Leca grunnmur. Yttervegger av isolert bindingsverk av tre, kledd med stående kledning. Helvalmet saltak tekket med betongtakstein. Undertak av sutak, sløyfer og lekter. Hovedsakelig takrenner, nedløpsrør og beslag er av stål, stedvis noe eldre plastrenner. Vinduer med malte karmer og rammer av tre fra byggeår og 2- og 3-lags isolerglass. Hovedytterdører og balkongdører i tre. Balkongdører har 2-lags isolerglass.

Oppvarming

To varmepumper, en i hoveddel og en i utleiedel. Varmekabler på bad. Vannbåren varme i gulv i leilighet. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Eiendommen er fullverdiforsikret i Frende med polisenummer: 7593764. Årlig forsikringspremie kr. 10.008,-.
Selger opplyser om et årlig strømforbruk på ca. 15.550 kwh.
Boligen har fiber fra telenor og altifiber.
Utleiedelen har vært leid ut for kr. 6.500,- per mnd. Leiekontrakten er sagt opp og leietaker flytter ut senest 1. februar.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Ruben Lossius den 04.11.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:Boligen er oppført i henhold til vanlig byggeskikk og standard for byggeperioden. Bygningen fremstår i hovedsak i god teknisk stand, men med noe påregnelige avvik mot dagens standard og forskiftskrav, samt enkelte tilstandssvekkelser utover den forventede slitasjen, alder tatt i betraktning. Oppsummering av avvik og mangler som defineres som TG2 og TG3 vises fra side 6 i rapporten. Hele rapporten må leses,

Følgende avvik har fått TG3:
- Innvendig - Rom under terreng: Det ble påvist fullt utslag på fuktmåler ved hulltaking på vegg fra soverom. Det ble registrert symptom på fuktvandring i Lecavegg, særlig synlig på vaskerom. Det ble registrert vann på gulv og fuktutslag på vegger i kjellerrom under stue i leilighet. Selger opplyser at det kommer grunnvann opp av sluket i perioder med mye regnvær. Nåværende eier benytter seg av vannpumpe for å fjerne vann. Kostnadsestimat er kun for utbedring av kjellerrom med påforet vegg. Se også punkt for drenering.
- Våtrom - Generell - Vaskerom: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. En må forvente generell oppgradering av våtrommets tettesjikt/membran for at våtrommet skal tåle en normal bruk etter dagens krav (tett våtsone). En samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i alder og manglende tetthet i våtsone på rommet. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav. Vaskerommet har for øvrig fungert OK for dagens eier frem til nå.
- Tekniske installasjoner - Branntekniske forhold.
- Tomteforhold - Drenering: Dreneringen er fra byggeår. Det er ut fra observasjoner påvist indikasjoner på at dreneringen er utilstrekkelig og har begrenset effekt.

Følgende avvik har fått TG2:
- Utvendig - Nedløp og beslag: Det ble registrert lekkasje i eldre plastrenner. Se foto. Det mangler snøfangere på taket. Takvann fra store deler av bolig videreføres til renner på garasje, som blir noe underdimensjonert. Ikke anbefalt løsning.
- Utvendig - Veggkonstruksjon: Ved stikkontroll i underkant av kledning og hjørnebord ble det ikke registrert tilstrekkelig museband og eller tiltak for å hindre mus. Det ble stedvis registrert noe myk og påbegynt råteforekomster på enkelte kledning bord. Kledning ligger stedvis lavere enn anbefalt mot terrasse. Dette bidrar til øke faren for eksponering av treverk for vannsprut/snø/smeltevann, med dertil økt nedbrytningshastighet av materialet.
- Utvendig - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Rekkverk er for lavt ihht. dagens regelverk i områder der høydeforskjell er over 50 cm. over bakkeplan. Terrassebord er ikke beregnet for terrasse, disse er også lagt for tett mot hverandre uten luftespalte og var stedvis noe myke. Det ble registrert bom i fliser, og noe ufagmessig etterfuging på flislagt betongterrasse. Terrasse av betong er også tak i leiligheten. Det gjøres oppmerksom på at takterrasse uten inspeksjonsmulighet er en risikokonstruksjon. Se øvrig kommentarer/avvik under foto.
- Utvendig - Utvendige trapper: Det mangler rekkver, eller ferdigstillelse av rekkverk. Det gjøres oppmerksom på lav høyde mellom gesims til garasje og trapp.
- Innvendig - Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
- Innvendig - Innvendige trapper: Åpninger mellom trinn er større enn dagens forskrifter tillater. (maks 10 cm.). Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav tillater for rekkverk i trapper. Løsningen ansees å være klatrebart for barn. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
- Våtrom - Tilliggende konstruksjoner våtrom - Vaskerom: Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. Det er heller ikke mulig med hulltaking, da våtsone står mot yttervegg.
- Våtrom - Overflater vegger og himling - Bad (underetasje): Stedvis noe bom i flis. Det ble registrert noe høye utslag ved bruk av fuktindikator Protimeter MMS 2 i dusjnisje med.
- Våtrom - Overflater Gulv - Bad (underetasje): Det er ikke tilstrekkelig høydeforskjell mellom oppkant/tettesjikt ved dør og topp slukrist. Noe høyere indikasjon på fukt i områder rundt dusj. Ikke unormalt da det dusjes direkte på fliser/fuger som ikke er helt tette.
- Våtrom - Ventilasjon - Bad (underetasje): Rommet har kun naturlig ventilasjon.
- Våtrom - Ventilasjon - Bad (2. etasje): Rommet har kun naturlig ventilasjon.
- Tekniske installasjoner - Varmtvannstank: Varmtvannstank er over 20 år.
- Tekniske installasjoner - Vannbåren varme: Mer enn halvparten av forventet brukstid på anlegg for vannbåren varme er oppbrukt.
- Utvendig - Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak og taktekke av betongtakstein. Takterrasse tilfredsstiller ikke dagens krav til fallforhold (1:40). Denne konstruksjonen er også lukket, noe som gjør den til en risikokonstruksjon.
- Utvendig - Takkonstruksjon/Loft: Det ble registrert noe fuktskjolder på undertak i nærhet av pipe.
- Utvendig - Vinduer: Over halvparten av forventet levetid er utgått på eldre vinduer. På grunn av vinduenes alder må det kunne forventes/tas høyde for noe risiko for at isolerglass kan punktere eller er punktert for vinduer med originale glass. Det ble registrert stedvis noe råteskade på treverk. Ved stikkmessig funksjonstest, ble det registrert at enkelte vinduer var noe tråe å åpne.
- Innvendig - Overflater: Det ble stedvis registrert noe slitasje utover normal slitasjegrad på gulv, og stedvis på enkelte vegger. Selger opplyser at laminatgulv er pusset og behandlet. Dette er ikke anbefalt, da laminat overflater ikke består av tre. Gulvet fremstod som rustikk og slitt.
- Innvendig - Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på på 2 meters lengde var stedvis mellom 10 mm. og 20 mm. Dette er avvik som kvalifiserer til tilstandsgrad 2 og gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
- Innvendig - pipe og ilsted: Sotluke var ikke mulig å inspisere da boden var fylt med leietakers lagrede gjenstander. Risiko for skjulte avvik. Se også punkt for takkonstruksjon vedr. fuktskjolder på undertak på loft.
- Våtrom - Sluk, membran og tettesjikt - Bad (underetasje): Det kan ikke konstateres synlig bruk av membran/tettesjikt på våtrommet, ukjent om det foreligger skjult.
- Våtrom - Overflater vegger og himling - Bad (2. etasje): Det er ikke fremlagt dokumentasjon på om det er benyttet våtromsmaling på vegger og i takhimling.
- Kjøkken - Overflater og innredning - Kjøkken: Kjøkkenet har enkelte slitasjeskader på overflater og på gulv i bruksbelastede områder. Oppvaskmaskin er av eldre dato. Det ble ikke registrert lekkasjevarsler eller komfyrvakt på kjøkkenet.
- Kjøkken - Avtrekk - Kjøkken: Kjøkkenventilator er av eldre dato, og har enkelte mangler. Det mangler plast/glass deksel for lamper/lys i ventilatoren.
- Kjøkken - Overflater og innredning - Stue/kjøkken i utleiedel: Kjøkkenet har enkelte slitasjeskader på overflater. Det ble ikke registrert lekkasjevarsler eller komfyrvakt på kjøkkenet.
- Spesialrom - Overflater og konstruksjon - Kjølerom: Det ble registrert noe indikasjon på avvik i form av misfarget treverk nederst på vegg mot gulv. Ukjent om dette skyldes luftlekkasje, eller bakenforliggende årsaker vedr. drenering. Aggregat fungerte, men er av eldre type. Nærmer seg tid for utskifting.
- Tekniske installasjoner - Vannledninger: Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for deler av det skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
- Tomteforhold - Terrengforhold: Boligen ligger i skrånet terreng med fall innover mot grunnmur. Dette ansees som en risikokonstruksjon.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Følgende fremkommer av selgers egenerklæringsskjema:
5 Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? - Ja, Kan forekomme vannintrengning i tidligere basseng. Som er et teknisk rom. Har opplevd dette 3 ganger i mine 10 år i huset. Etter kraftig nedbør.
11 Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? - Ja, kun av faglært. Flyttet alle kurser til leilighet på egen måler. Arbeid utført av Evje Elektriske.
11.1 Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)? - Ja.
16 Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? - Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Lagt fliser på hveranda.
17 Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende? - Ja, Egen leilighet i 1 etasje.
17.1 Er ovenfornevnte godkjent hos bygningsmyndighetene? - Ja, Godkjent av kommunen. Har egen adresse H001.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Se kart. Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Boligen ligger i etablert og barnevennlig boligområde i Tingbergheia med gode solforhold. Det er i underkant av 1 km til skole, barnehage og idrettsanlegg. Det er 10 minutters gangavstand til Evje sentrum med alle fasiliteter hvor man finner blant annet dagligvarebutikker, kafeer, apotek, bank og butikker. Flotte turområder i umiddelbar nærher med bl.a. Ørnefjell like i nærheten. Det er lekeplass og fotballbane like ved.

Tomt

Areal: 1 022 kvm, Eierform: Eiet tomt

Parkering

Parkering i dobbelt garasje.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest for bruksendring for utleiedel datert 01.06.2015. Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige (bla. er oppføring, påbygging og tilbygging meldepliktig). Det foreligger midlertidig brukstillatese datert 01.06.1981. Brukstillatelsen gjelder Nybygg, bolig - hele bygget bortsett fra svømmebasseng, gjenstående arbeid: Lekavegg må pusses utvendig.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Boliger, tilhører reguleringsplan Tingbergheia, ikrafttredelsesdato 09.11.1978. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Ingen tinglyste heftelser følger eiendommen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter E

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 890 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 72 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 890 000,-)) 88 120,- (Omkostninger totalt) 2 978 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 13 502,12 pr. år Kommunale avgifter inkluderer vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn. Kommunale avgifter vil variere utifra forbruk. Se vedlagt dokument "Kommunale gebyrer" mottatt av kommunen for mer infomasjon.

Eiendomsskatt

Det er ingen eiendomsskatt for denne eiendommen.

Formuesverdi

Primær: Kr. 829 405,- for år 2020. Sekundær: Kr. 2 985 856,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Tingbergvegen 16, Gnr. 50 Bnr. 451 i Evje og hornnes kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen (hoveddel): Kjøleskap/kombiskap, Komfyr/stekeovn/koketopp og oppvaskmaskin.
Følgende hvitevarer følger boligen (utleiedel): komfyr/stekeovn/koketopp og kjøleskap.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 92 80 63 23.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 dagen før visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

17-22-0115

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/17-22-0115. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Avd. leder / Eiendomsmegler Jan Terje Halvorsen, tlf. 92 80 63 23

Vederlag

Fotograf bomtur da det ikke var klart (Kr.1 875) Digital grunnpakke (Kr.5 850) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 2 890 000,-) (Kr.72 250) Tilrettelegging (Kr.14 500) Totalt kr. (Kr.104 960)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3066079