Grimstad Vest 

Terje Løvås vei 14 E - H0403 (Tønnevollskogen, leil. B401)

Prisantydning
4 990 000 kr
Omkostninger
11 340 kr
Totalpris
5 001 340 kr
Felleskostnader
2 214 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
P-rom
69 ㎡
Bruksareal
71 ㎡
Etasje
4
Antall soverom
2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Toppleilighet i Tønnevollskogen | Ny, Innflytningsklar 3-roms med passivhus-standard

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

Tønnevollskogen utgjør en større utvikling av området rundt Campus Park mellom UiA i sør og den nye Fagskolen mot nordvest.

Bygg B utgjør et leilighetsbygg med 18 prosjekterte selveierleiligheter. Leilighetsbygget vil bestå av leiligheter i 1. til 4. etasje og under-etasje med boder tilknyttet leilighetene samt parkeringsplass.

Bygget blir organisert som et eierseksjonssameie. Se også reguleringsplanen Området for øvrig er under videre utvikling.

Utbygger av dette flotte prosjektet er Tønnevoldskogen AS.

Innhold

Hver enkelt leilighet er presentert med sin egen tegning i prospektet. Alle leiligheter har solrike uteplasser/balkonger, og alle får i tillegg en sportsbod i sameiets fellesarealer i kjeller inkludert i kjøpesummen.

Standard

Se romskjema og bygningsmessig- og teknisk beskrivelse i salgsprospektet for nærmere beskrivelse.

Oppgraderinger gjort i leilighet B401:
 Kjøkken i farge Siena matt hvit. Oppgradert med downlights i entrè og stue. Farge på vegger er Washed Linen. Badekabin er oppdatert med speil fra vegg til vegg, høyskap/nisje, underskap med skuffer, 60x60 gulvflis, håndtaksfritt, regndusj.

Byggeår og byggemåte

Bygget ble ferdigstilt desember 2022

Oppvarming

Bygget tilknyttes lokalt fjernvarmeanlegg til romoppvarming og forbruksvann. Rom med gulvvarme (jfr. romskjema) leveres med individuell styring av hvert rom.

Leilighet B401 har vannbåren gulvvarme i stue/kjøkken,gang/entrè og elektriske varmekabler på bad. Balansert ventilasjon.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det fremkommer da elementer som ikke inngår i den kontraktsmessige leveranse. Leilighetene overleveres i bygge-rengjort stand. I nyoppførte bygninger må det forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter:
Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra Selgers side og skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med utstyr.
Meglers vederlag utgjør kr 48.000 pr. solgte enhet.

Forsikring

Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av Selger, jfr. buofl. § 13 siste ledd. Etter overtagelse vil bygget være forsikret gjennom sameiet, men Kjøper må selv besørge løsøre- og innboforsikring.

Beliggenhet

Adkomst

Ta avkjørsel 81 på E18 og kjør sør-østover på Vesterled/Fv420, ta første avkjøring i rundkjøringen ved Teknologiparken inn på Terje Løvåsvei/Fv42 og ta deretter første avkjørsel til høyre opp til Tønnevollskogen. Området for byggeplassen er merket med byggeplass-skilt.

Beliggenhet

Tønnevollskogen ligger landlig og sentralt plassert like ved Universitet i Grimstad. Det er en bydel i utvikling, som passer for mennesker i alle faser av livet - unge, nyutdannede, etablerte og pensjonister. Med de korte avstandene er det enkelt, trygt og behagelig å bo her.

Gode kollektiv-, gang- og sykkelforhold tar deg raskt inn til Grimstads sjarmerende sentrumsgater, idylliske svaberg eller flottestrender. Avstanden til E18 gjør det likevel enkelt å besøke både Arendal, Lillesand eller Kristiansand.

Tomt

Eierform: Eiet tomt

Parkering

Det avsettes parkeringsplasser for sameiet i byggets underetasje/ parkeringskjeller.

Alle enheter gis ved avtaleinngåelse rett til å kjøpe parkeringsplass i dette anlegget.

P-plasser som er mulig å kjøpe for usolgte enheter er fradelt som egen eiendom (snr.)

Det vil være HC-plass tilgjengelig i boligsameiet. Plassen tildeles beboerne som har behov for det, dersom de har kjøpt p-plass. De beboerne som eventuelt får tildelt HC-plass, forplikter seg til å måtte avgi denne mot tildeling/bytte til en alminnelig plass, dersom styret i sameiet finner grunn til å tildele HC-plassen tilbeboer med offentlig dokumentert behov for HC-plass.

Alle leilighetene vil få tildelt 1 sportsbod som er inklusiv i kjøpesummen for leiligheten. Størrelsen på sportsbodene varierer iht krav i TEK 17.

Eventuelle overskuddsplasser/-boder skal tilhøre Selger som fritt kan omsette eller leie ut disse

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger midlertidig brukstillatelse datert 28.11.2022.

Reguleringsplan

Eiendommen omfattes av to reguleringsplaner; Campus B/ A1 og områderegulering for Campus Grimstad.

Eiendommen omfattes av flere reguleringsformål: Bolig, veiarealer, lekeareal, forretning/ næring/ kontor/ tjenesteyting. Kommuneplan vedtatt 21.10.2019

Formål Gnr 1 og bnr 24: LNF, hensynssone friluftsliv og hensynssone løsmasse

Formål Gnr 1 og bnr 279: Deler av eiendommen er avsatt til næring, Deler er avsatt til Sentrumsformål.

Deler av gnr 1 og bnr 279 er solgt til Fylket og skal fradeles når endelig regulering foreligger.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er en del av en større utbygging av området og interessenter oppfordres til å sette seg inn i reguleringsplanen før kjøp. Det tilliggende leilighetsbygget vest for 1. og 2. byggetrinn har felles adkomst til parkeringskjeller, og skal ha adkomstrett via parkeringskjeller samt rett til å tilslutte ny parkeringskjeller til den som bygges under første og andre byggetrinn. Det tredje bygget fremkommer som prinsipp-skisse iht gjeldende regulering i illustrasjoner, vist i samsvar med bygg A og B. Utbygger vurderer å søke om økt tillatt maks-høyde på bygg C. Kjøper kan ikke motsette seg at det åpnes for én etasje mer enn dagens regulering. Bygninger etc som forventes oppført i henhold til reguleringsplanen (øvrig videre bebygg-else, svømmehall, fagskole, parkutforming etc) er bare delvis tatt med i illustrasjonene.

 Utbygger eier også grunnen som planlegges utbygd med en boligblokk nord for snuplassen, lengst inne i veien. Utbygger vurderer å søke om økt tillatt maks-høyde på det aktuelle bygget. Kjøper kan ikke motsette seg at det åpnes for én etasje mer enn dagens regulering.

 For bygninger som ikke er detaljprosjekterte kan endringer innenfor reguleringsbestemmelsene kan forekomme.

Vei / Vann / Avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Utleie

Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne. Iht. bestemmelser i lov om eierseksjoner av 2017 har sameiet adgang til å begrense omfang av kortidsutleie. Det er ikke boplikt i Grimstad kommune.

Energiattest

Selger har fremlagt energiattest for eiendommen. Oppvarmingskarakter Grønn - Energikarakter B

Om sameiet

Rettigheter og forpliktelser

Kjøper/seksjonseier plikter å følge sameiets vedtekter.

Organisering
Boligene organiseres som et sameie etter eierseksjonsloven. Det foreligger utkast til vedtekter, basert på bygg A, som regulerer forholdet mellom seksjonene. Kjøper får tinglyst skjøte på sin seksjon. Som seksjonseier blir Kjøper eier av ideell andel av tomtearealer og bygningsmasse tilsvarende eierbrøken, som fastsettes iht. boligenes størrelse (BRA). Kjøper har eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til egen bolig, og bruksrett til sameiets fellesarealer.

Dersom utbygger finner det hensiktsmessig kan de to tilliggende leilighetsbyggene som skal ha felles adkomst til p-kjeller organiseres som del av samme eierseksjonssameie etter hhv ferdigstillelse.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

4 990 000,- (Prisantydning) Omkostninger 6 620,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 265 000,-)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 3 550,- (Startkapital: kr. 50 x 71 BRA) 11 340,- (Omkostninger totalt) 5 001 340,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Ved kjøp av ny/prosjektert bolig skal det betales dokumentavgift på 2,5 % av tomteverdi. Tomteverdi utgjør kr 3.700,- per kvm BRA.

Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr. 585,-
Tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. kr. 585,-

Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, samt eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer.

I tillegg kommer et beløp tilsvarende kr. 50,- pr.kvm BRA, som oppstartslikviditet til sameiet.

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser
Kr 50.000,- av kjøpesummen innbetales som forskudd 14 dager etter mottatt betalingsanmodning fra megler. Dette må være fri egenkapital, dvs at det ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til innbetalingene av pengene utover de vilkår som fremgår av nærværende salgsoppgave. Forskudd vil ikke bli innkrevd før tidligst ved vedtak om igangsetting. Resterende del av kjøpesum, omkostninger og tilvalg/endringer må i sin helhet være innbetalt til megler innen overtagelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse.

Dersom Selger ønsker det, kan han stille garanti iht. bustadoppføringslovas § 47 for det til enhver tid innbetalte beløp.

Ved forsinket betaling med mer enn 30 dager har Selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg

Felleskostnader

Kr. 2 214,- pr.mnd.

I ovennevnte sum er fellesutgifiter 1936,- og renovasjon 278,- inkludert.

Følgende vil også faktureres fra forretningsfører:
TV og internett 437,-
Felleskostnader garasje dersom man kjøper  P-plass 50,-
Varmt tappevann a konto-beløp 200,-
Energimåler (oppvarming) a konto-beløp 600,-

Eiendomsskatt blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. For beregning av eiendomsskatt for den enkelte leilighet, henvises til Grimstad kommune for nærmere info.

Sameiet har tegnet bygningforsikring. Kjøper forsikrer eget innbo.

Utbygger /selger svarer for fellesutgifter for eventuelle usolgte enheter etter ferdigstillelse.

Andel fellesgjeld / Fellesformue

Formuesverdi

Formuesverdi er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter en beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folke registrert/bosatt) eller "sekundærbolig" (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Terje Løvås vei 14 E - H0403 (Tønnevollskogen, leil. B401), Gnr. 1 Bnr. 379 Snr. 35 i Grimstad kommune. Sameiebrøk:

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Garantier

Det stilles garanti på 3 % av kjøpesummen som gjelder frem til overtakelse, og garanti tilsvarende 5 % av kjøpesummen for reklamasjonsperioden på fem år etter overtakelse, jfr. buofl. § 12. Garantien stilles snarest mulig etter at avtale er inngått.

Dersom Selger ønsker å få utbetalt forskudd, eventuelle delinnbetalinger og resterende del av kjøpesum før hjemmelsovergang, stilles det garanti etter buofl. § 47 for utbetalingen.

Kjøpekontrakter

Avtale om kjøp forutsettes inngått ved bruk av kjøpetilbudsskjema og påfølgende inngåelse av selgers standard kjøpekontrakt.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 91 34 85 90.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes Kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som Kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

Budgivning

Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema  Kjøpetilbud til fastpris . Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligen er nyoppført, men ikke tatt i bruk, og selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Dersom boligen selges til forbruker innen 6 måneder etter at den var ferdigstilt, vil det bli stilt entreprenørgaranti på linje med reglene i bustadoppføringslova.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

21-23-9001

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/21-23-9001. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler / Avd. leder Dajmi E. Birkedal, tlf. 91 34 85 90

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Produktnr: 3068296