Sentrum

Teaterplassen 6A

Prisantydning
2 200 000 kr
Omkostninger
67 370 kr
Totalpris
2 267 370 kr
Formuesverdi
569 487 kr
Formuesverdi sekundær
2 050 151 kr
Felleskostnader
2 000 kr/mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
2008
P-rom
73 ㎡
Bruksareal
73 ㎡
Tomteareal
259 ㎡
Etasje
1
Antall soverom
2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Praktisk selveierleilighet i sentrum. 2 soverom

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Leiligheten har felles entré med nabo.
Inneholder: Entrè, åpen løsning kjøkken/stue, bad, vaskerom og 2 soverom.

Leiligheten ligger i byggets 1.etg. og har gjennomgående god standard med lyse, tidsriktige farger.
Inneholder: Felles entré som deles med nabo.
Leiligheten: Entrè med fliser på gulv, malte flater på vegg. Åpen løsning kjøkken/stue med parkett på gulv, malte flater på vegg. Integrerte hvitevarer, platetopp, komfyr, oppvaskmaskin og kjøleskap. Flislagt bad med wc, vask og dusj. Flislagt vaskerom med vvbereder og rør i rør skap. Opplegg for vaskemaskin. 2 soverom med parkett på gulv, malte flater på vegg. Skap.

Primærrom: 73 kvm, Bruksareal: 73 kvm Sekundærrom: 0 kvm.
Bra. pr. etasje.: 1. etg. 732m².
P-rom 1.etg inkl: Vaskerom/bod, gang, stue, 2 soverom, bad og kjøkken.

Foreligger 2 tegninger der første tegning viser forretningsvirksomhet i 1. etasje. Videre seksjonerings tegninger viser nåværende planløsning med leiligheter.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Oppvarming

Elektrisk

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal sentrum ligger bygget ut mot Tyholmen. Forbi Trefoldighetskirken og kinoen. Leilighetsbygget ligger på høyre side, etter Tyholmen p-hus. 1.etg.

Parkering

Parkering i gate etter gjeldende bestemmelser. Eier har parkert på tomten som tilhører seksjon 1. Dette gjøres oppmerksom på at dette ikke er en godkjent parkeringsplass

Beliggenhet

Idyllisk beliggende på Tyholmen like ved Tyholmen Hotel.
Like over gaten fra leiligheten finner du en koselig park med beplantning og benker. Området består hovedsakelig av gammel, ærverdig og bevaringsverdig bebyggelse fra 1700-1800 tallet. Tyholmen avgrenses av Pollen mot øst og Kittelsbukt mot vest og har et rikt tilbud av restauranter, fine hoteller, og fergeforbindelse både til Hisøy, Tromøy og Merdø. Få minutters gange ligger Arendal gjestehavn med restaurant og yrende båtliv sommerstid.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 08.09.2021. Ferdigattesten gjelder bruksendringer. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er installert vannmåler i boligen.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til kombinert bebyggelse og anleggsformål, tilhører reguleringsplan Rådhusgaten , datert 21.06.2012. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Det foreligger planer under arbeid:
Jaktekaia, Nedre Tyholmen - Arendal kommune. Planid: 42032022-15. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for et hyggelig byrom som kan brukes av alle, med avklarte forhold for nyttetrafikk og uteservering. Målet er å utvikle dette til et nytt byrom der menneskene er i fokus.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/501/786/1:
25.10.2006 - Dokumentnr: 513280 - Bestemmelse iflg. skjøte
Rettighetshaver: Arendal Kommune
Org.nr: 940 493 021
Bestemmelse om bebyggelse
Overført fra: Knr:4203 Gnr:501 Bnr:786
Gjelder denne registerenheten med flere


01.12.2010 - Dokumentnr: 947996 - Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelse om adkomstrett
Gjelder denne registerenheten med flere


17.10.2023 - Dokumentnr: 1150761 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


12.11.2008 - Dokumentnr: 918266 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 1
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Grunn
Sameiebrøk: 74/425


Info energiklasse

Energikarakter E, Oppvarmingskarakter Rød

Økonomi

Omkostninger kjøper

omkostninger
55 000,- (dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 200 000,-))
8 400,- (boligkjøperforsikring help (valgfritt))
2 800,- (boligkjøperforsikring pluss (valgfritt tillegg))
585,- (tingl.gebyr pantedokument)
585,- (tingl.gebyr skjøte)

67 370,- (omkostninger totalt)

2 267 370,- (totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Mangler data den 23.10.2023, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Leilighet fra 2009. Det er selve leiligheten som er undersøkt, utvendig arealer er ikke undersøkt for feil eller mangler og er derfor ikke omtalt i denne rapporten. Innvendig overflater gulver har større slitasje.
Lekkasjeskade i vegg til vegghengt toalett ble registrert der fuktskader i vegg og gulver i området må påregnes utbedret. Våtrom har mangler med hensyn til fallforhold, fuktskader i vegg, løse fliser og renovering anbefales. Kjøkken med større slitasje på gulver og fuktskade på parkett bak kjøleskap, ved fuktsøk ble det ikke registrert høyere fuktverdier i området. Manglende røykvarsler i leiligheten. Sammendrag er ikke utfyllende for rapportens innhold og må leses i sin helhet.
 
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 
TG3 - Store eller alvorlige avvik:¨
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Det er påvist fuktskader i etasjeskiller Fuktskade på gulv som relateres til utettheter i sisterne til vegghengt toalett

Våtrom > 1. Etasje > Bad > Overflater vegger og himling
Det er påvist tegn til fuktskader i overflater. Det er påvist sprekker i fliser.
Lekkasjeskader i innbokset sisterne til vegghengt toalett, videre undersøkelser må utføres for omfangsvurdering.

Våtrom > 1. Etasje > Bad > Sanitærutstyr og innredning
Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne. Påvist lekkasjeskade fra toalett sisterne

Våtrom > 1. Etasje > Bad > Tilliggende konstruksjoner våtrom
Ved fuktmåling i nedre del av vegg mot våtsone fra tilstøtende rom, måles høye fuktverdier.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Brannslukningsapparat observert, røykvarsler var demontert.

TG2 - Avvik som kan kreve tiltak:
Utvendig > Vinduer
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.

Utvendig > Andre utvendige forhold
Det er ikke utarbeidet Tilstandsanalyserapport, vedlikeholdsplan e.l. for fellesdeler i bygget

Innvendig > Overflater
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.Ved hullborring tilstøtende til vegghengt toalett på bad ble det registrert lekkasjeskade. Ved fuktsøk ble det registrert høyere fuktverdier der vann kan ha kommet under parketten ut mot stue. Det anbefales videre undersøkelser da det kan være videre underliggende skader. Registrert munkelus (skrukketroll) på soverom i hjørne, det ble utført hullborring i utforet vegg og målt i overkant høyere relativ luftfuktighet. Ved besiktelse i bakkant mot fjellvegg er det synlig noe fuktopptak på murpuss og anbefales fuktsikring.

Innvendig > Radon
Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Kartet kan ikke benyttes til å forutsi radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste måten å få sikker kunnskap om radon i en bygning, er
å gjennomføre en måling. Radon i inneluft avhenger ikke bare av geologiske forhold, men også av bygningens konstruksjon og drift, samt kvaliteten av radonforebyggende tiltak

Innvendig > Pipe og ildsted
Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.

Innvendig > Innvendige dører
Enkelte av innvendige dører har en del slitasje. Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Fuktskade i bunn av dørblad til bad, fuktskader på foring og belistning.

Våtrom > 1. Etasje > Vaskerom/bod > Overflater Gulv
Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under).

Våtrom > 1. Etasje > Vaskerom/bod > Sluk, membran og tettesjikt
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.

Våtrom > 1. Etasje > Vaskerom/bod > Ventilasjon
Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.

Våtrom > 1. Etasje > Vaskerom/bod > Tilliggende konstruksjoner våtrom
Det er avvik: Tilstandsgrad 2 settes pga. ikke fremlagt dokumentasjon på utførelse og usikker konstruksjon.

Våtrom > 1. Etasje > Bad > Overflater Gulv
Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). Ikke 1:50 80 cm fra sluk lokalt i dusjnisje. 1:100 men ikke 25 mm oppkant ved dør. Løse fliser ved dør

Våtrom > 1. Etasje > Bad > Sluk, membran og tettesjikt
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.

Våtrom > 1. Etasje > Bad > Ventilasjon
Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.

Kjøkken > 1. Etasje > Kjøkken > Overflater og innredning
Det er påvist skader/fuktskjolder i kjøkkengulvet. Synlig parkett som spriker og noe delaminering bak kjøleskap. Ved fuktsøk ble det ikke registrert høyere fuktverdier på befaringsdagen.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Rørkursene på rør-i-rør systemet på vannledninger er ikke merket.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap, komfyr, oppvaskmaskin og vaskemaskin

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at boligen er rengjort før visning, og vil ikke bli ytterligere rengjort før overtagelse.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.

Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-23-0346. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/501/786/1:
25.10.2006 - Dokumentnr: 513280 - Bestemmelse iflg. skjøte
Rettighetshaver: Arendal Kommune
Org.nr: 940 493 021
Bestemmelse om bebyggelse
Overført fra: Knr:4203 Gnr:501 Bnr:786
Gjelder denne registerenheten med flere


01.12.2010 - Dokumentnr: 947996 - Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelse om adkomstrett
Gjelder denne registerenheten med flere


17.10.2023 - Dokumentnr: 1150761 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


12.11.2008 - Dokumentnr: 918266 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 1
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Grunn
Sameiebrøk: 74/425


Vern/SEFRAK

Bygningen er Sefrak-registrert på grunn av bygningenes alder. I forbindelse med restaurering/ombygging vil fylkets kulturminnevern ha uttalelsesrett. De ønsker generelt at gamle bygninger blir bevart, og stiller krav til materialvalg og utforming. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie. Men det blir også benyttet av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Det finnes mye tilgjengelig informasjon på www.riksantikvaren.no. 

Sammendrag selgers egenerklæring

Pkt. 2: Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom?
Svar: Ja.
Pkt. 2.1.1: Navn på arbeid.
Svar: Nytt arbeid.
Pkt. 2.1.2: Årstall.
Svar: 2023.
Pkt. 2.1.3: Hvordan ble arbeidet utført?
Svar: ufaglært.
Pkt. 2.1.7: Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte.
Svar: Sprekt flis, ved toalett.

Pkt. 17: Er det tegn på setningsskader eller sprekk i fliser?.
Svar: Ja
Beskrivelse: på bad.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

alle bud skal inngis skriftlig til megler. det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. benytt "gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av bankid. når første bud er gitt vil du motta en sms-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. budforhøyelser kan også gis ved å trykke "gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. for øvrig vises det til "forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.


Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.

Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

grunnpakke markedsføring (kr.10 900)
oppgjør (kr.10 900)
panterett med urådighet - statens kartverk (kr.585)
provisjon (forutsatt salgssum: 2 200 000,-) (kr.45 000)
tilrettelegging (kr.14 900)
totalt kr. (kr.82 285)

Visning

Produktnr: 2CDB6BB7-1B2F-406F-AE33-95A35CEE291C