KRAGERØ - TÅTØY

Tåtøyveien 44

Byggeår
1880
Internt bruksareal (BRA‑i)
61 ㎡
Bruksareal
61 ㎡
Tomteareal
369 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
1
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Fantastisk flott beliggende enebolig med suveren utsikt og svært gode solforhold! Renoveringsobjekt.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Planløsning over 2 etasjer.

1 etg.: Vindfang, toalettrom, kjøkken, stue og ett soverom.
Loftsplan: rom brukt til enkelt baderom og 1 rom brukt til soverom (for lav takhøyde til å arealberegnes).
Krypkjeller med utvendig adkomst.

Oppvarming

Strøm, vedfyring og luft til luft varmepumpe.

Beliggenhet

Adkomst

Med ferje fra Kragerø sentrum, se www.fjordbat.no/rutetider/.

Parkering

Ikke etablert parkering utover langs yttervegg mot veien. Det bør være gode muligheter for om ønskelig å etablere biloppstilling på egen tomt mot vest.

Beliggenhet

Eiendommen ligger høyt og fint med fantastiske sol og utsiktsforhold. Panoramautsikt utover Kragerøfjorden og over til sentrum. Tåtøy er en av flere øyer med ferjeforbindelse, kun få minutter inn til fastlandet. Med båt har men herfra umiddelbar tilgang til en av Norges vakreste skjærgårder og enkel overfart til sentrum. Med båt er det også få minutter til Stabbestad med en fantastisk golfbane og et mangfold av fritidstilbud i tilknytning til Kragerø Resort, bl.a tennis og padeltennis. Forøvrig byr øya på flotte turmuligheter med tilrettelagt stinett og flotte utsiktspunkter. Nærmeste badeplass er på brygga like ved ferjeleiet hvor det også er en liten strand.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige (bla. er oppføring, påbygging og tilbygging meldepliktig).
Kommunen opplyser at det ikke foreligger noen godkjente byggetegninger i deres arkiv. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet vann. Privat avløp som antas går i sjøen. Ny eier må påregne seg krav om tilknytning til kommunalt avløp, uten videre ansvar for selger/megler. Selve hovedveien har status som kommunal vei iflg. vedlagte vegstatus mottatt fra kommunen, og nedkjørselen er privat. Det foreligger ingen kjente formelle avtaler på denne. Velforeningen brøyter for kommunen og iflg. telefonisk undersøkelse med velforeningen pleier vellet å brøyte ned stikkveier som er for fastboende.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert boligområde, vist som spredt boligbebyggelse nåværende i kommuneplanens arealdel. Kommuneplankart er vedlagt salgsoppgaven. Se evnt. også www.kragero.kommune.no.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen leveres fri for heftelser.

Kommentar konsesjon

Kragerø kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet, som megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 44 750,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 61 750-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Eiendomsskattegrunnlaget er kr. 469200,- som utgjør ca. 1642,- pr. år og er inkludert i de nevnte kommunale avgiftene.

Nøkkelinformasjon

Bebyggelse

I all hovedsak frittliggende eneboligbebyggelse. Øya består i korte trekk av en kombinasjon av fritids og boligbebyggelse.

Standard

Eneboligen har en enkel standard med et gjennomgående behov for renovering i.f.t dagens krav til standard.

Vindfang med tregulv og malte, panelte flater.

Enkel toalettrom med adkomst fra gangen med wc og servant.

Kjøkken med en eldre, funksjonell innredning. Løse hvitevarer medfølger i utg.punktet ikke. God plass til kjøkkenbord.

Stuen har laminat på gulv og malte panelplater/tapet. Her er det både luft til luft varmepumpe og vedovn.

Soverommet har laminat på gulv og malte overflater. Det er ett rom i loftsplan som er benyttet til soverom, men dette har ikke godkjent takhøyde og dermed ikke beskrevet som soverom, eller med i arealoppmålingen som "BRA-I".

Stort rom i loftsetasjen som er benyttet som dusjbad med montert lukket dusjkabinett. Dette rommet er ikke bygget opp som et våtrom.

Se forøvrig tilstandsrapport utarbeidet av Ramberg Takst AS for mer detaljert tilstandsbeskrivelse.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: I utgangspunktet fjernes alt av hvitevarer.

Diverse

Velforeningen har småbåthavn like ved ferjeleiet. Iflg. leder av velforeningen kan fastboende kjøpe båtplass med innskudd og med en årlig fellesutgift, men det er p.t ingen båtplass ledig og man kan da sette seg på venteliste.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Velforening

Velforening på Tåtøy (frivillig medlemskap)

Servitutter

Eiendommen leveres fri for heftelser.

Info kommunale avgifter

Ovennevnte kommunale avgifter inkluderer eiendomsskatt bolig, renovasjon, feiing-/tilsyn, vannavgift og renovasjon.

Byggemåte

Huset er oppført i trekonstruksjon, utvendig kledd med trepanel og eternittplater. Sadlet takverk som er utvendig tekket med krum betongstein. Se forøvrig tilstandsrapport utarbeidet av Ramberg Takst AS.

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Ramberg Takst AS den , og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
 
Følgende avvik har fått TG3 (store eller alvorlige avvik) eller TG2 (mørk oransje, avvik som kan kreve tiltak): 

TG3
- Utvendig veggkonstruksjon: Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Eldre konstruksjoner. Det er registrert en del alder og værslitasje. Eternittplater krever spesialtiltak ved sanering.
- Takkonstruksjon/loft: Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon og åser i tre. Det er bordtak. Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.
- Vinduer: Vinduer med alder og bruksslitasje. Stedvis start på råte. Det må påregnes fornying av vinduer.
- Overflater (innvendig): Innvendige overflater er av varierende dato og oppgraderinger vurderes etter smak og ønske av standard.
- Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Vær oppmerksom på at dette er eldre konstruksjoner som det kan være skjulte avvik på og som ikke blir synlige før en eventuelt gjennomfører destruktive tiltak.
- Innvendige trapper: Bratt trapp uten rekkverk. Rekkverk må monteres for å evnt. lukke avviket.
- Toalettrom: Ingen ventilering. Bør etableres mekanisk avtrekk for å lukke avvik. Alders og bruksslitasje på overflater.
- Vannledninger: Det er påvist ufagmessig utførelse av vannledninger. Tidspunkt for utskifting av vannledninger nærmer seg.
-Branntekniske forhold: Mangler røykvarsler i.h.t forskriftskrav.

TG2
- Taktekking: Det er noe alder slitasje og stedvis groe. Tidspunkt for utskifting av taktekking samt undertak nærmer seg.
- Nedløp og beslag: Det er ikke montert beslag utover på pipe. En anbefaler montering av renner/nedløp.
- Man må påregne vedlikehold/utskifting av dør, ut fra en vanlig vedlikeholdsvurdering.
- Balkonger/terrasser o grom under balkonger: Terrasse med en del alder og vær slitasje. Betong som er krakelert og oppsprukken. Man må påregne utskifting/vedlikehold av terrassedekke, ut fra en
vanlig vedlikeholdsvurdering.
- Pipe og ildsted: Murt pipe med montert ovn. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.
- Krypkjeller: Det er ikke tilfredsstillende ventilering av krypkjeller. Bedre ventilering må etableres. Det er registrert fukt og saltutslag.
- Innvendige dører: Alders og bruksslitasje. Noen av dørene subber.
- Kjøkken: Alders og bruksslitasje. Eldre ventilator som må påregnes utskifting.
- Avløpsrør: Det er påvist ufagmessig utførelse av avløpsledninger. Tidspunkt for utskifting av avløpsrør nærmer seg.
- Ventilasjon: Naturlig ventilasjon. Det bør etableres ventiler i alle oppholdsrom som ikke har det.
- Elektrisk anlegg: Deler av anlegg er av eldre dato og det er naturlig med en helhetlig kontroll av hele anlegget.
- Drenering: Levetid på drenering er overskredet og tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes.
- Grunnmur og fundamenter: Grunnmur i stein og betong. Det er i krypkjeller noen pilarer/oppstemplinger. Grunnmur har sprekkdannelser. Oppstøttinger er ikke utført på en varig måte. Men vær oppmerksom på at grunnmur i dag stort sett oppfyller sin funksjon.
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern
Solgt
Produktnummer: FAF2BB10-D2F7-4583-AF9A-040CC969BE26 Kategori: