Risør

Tangengata 16 - Salg Agder Hotell Eiendom AS Org.nr: 993238007

Prisantydning
35 000 000 kr
Totalpris
35 000 000 kr
Byggeår
1861
Tomteareal
1 227 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Hotell

Oversikt

Risør Hotel skal selges - Sjønært og godt drevet hotell med beste beliggenhet.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

1.etg:
Resepsjon, kontor, lager, storkjøkken, fryserom og resturant,
10 hotellrom i den nye fløyen.
2.etg:
Gang og 16 hotellrom.
3.etg:
Gang og 6 hotellrom. Bortsettingsloft
U.etg:
2 x wc, garderober, konferansesal, anretning, konferanserom.
2 x wc, HCP wc, lager/vent.rom, nattklubb/barlokaler, 2 x wc,
Separat bygg med egen leilighet/suite.

Oppvarming

Elektrisk og gasspeis i restaurant.

Beliggenhet

Parkering

5 parkeringsplasser utenfor hotellet som leies av kommunen for kr. 50.000,- pr.år. Eier har egen tomt for flere parkeringsplasser som kan medfølge etter avtale og pristillegg.

Beliggenhet

Meget attraktiv beliggenhet helt nede ved sjøkanten i Risør sentrum. Rett ut til beste Skjærgård og trivelige Risør sentrum med alle sine fasiliteter.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Bevaring/kulturmiljø. Sentrumsformål. Detaljreguleringsplan for Risør sentrum.
Eiendommen tillates benyttet til kombinert formål hotell/fritids- og turistformål.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4201/16/42:
13.03.1845 - Dokumentnr: 900003 - Festekontrakt - vilkår
Gjelder feste
ÅRLIG AVGIFT NOK 20
FESTERETT FOR BESTANDIG


13.03.1845 - Dokumentnr: 900003 - Festekontrakt - vilkår
ÅRLIG AVGIFT NOK 20
FESTERETT FOR BESTANDIG


Dokumentnr: 901921 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4201 Gnr:16 Bnr:317
EINDOMMEN ER OPRETTET FØR 1930


13.03.1845 - Dokumentnr: 900002 - Opprettelse av matrikkelenheten
OPPRETTELSE - FRADELT FRA UKJENT HOVEDBRUK.


01.01.2020 - Dokumentnr: 858168 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0901 Gnr:16 Bnr:42


Økonomi

Omkostninger kjøper

Ikke dokumentavgift på kjøp av eiendomsselskap.

Nøkkelinformasjon

Standard

Hotellet holder gjennomgående god standard og er kontinuerlig oppusset og modernisert de senere år. Se eller tilstandsvurdering utført av takstmann Erik Sørensen.

Diverse

Se hotellets hjemmeside: https://www.risorhotel.no/.
Byggeår er 1861, i 1974 ble ny fløy bygget, påbygget i 1982 og 86 fra 2008 er det kontinuerlig blitt pusset opp.
Selger ønsker og forutsetter at kjøper også overtar driftsselskapet Risør Hotel AS.
Det foreligger en leieavtale mellom eiendomsselskapet og driftsselskapet. Kopi av avtalen og regnskap for begge selskapene fås v. henvendelse megler.
Dagens eier besitter i dag flere eiendommer rundt Risør Hotel med leieforhold som kan diskuteres overtatt med ny kjøper.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4201/16/42:
13.03.1845 - Dokumentnr: 900003 - Festekontrakt - vilkår
Gjelder feste
ÅRLIG AVGIFT NOK 20
FESTERETT FOR BESTANDIG


13.03.1845 - Dokumentnr: 900003 - Festekontrakt - vilkår
ÅRLIG AVGIFT NOK 20
FESTERETT FOR BESTANDIG


Dokumentnr: 901921 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4201 Gnr:16 Bnr:317
EINDOMMEN ER OPRETTET FØR 1930


13.03.1845 - Dokumentnr: 900002 - Opprettelse av matrikkelenheten
OPPRETTELSE - FRADELT FRA UKJENT HOVEDBRUK.


01.01.2020 - Dokumentnr: 858168 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0901 Gnr:16 Bnr:42


Info kommunale avgifter

Ingen eiendomsskatt i Risør kommune

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern
Produktnummer: 6B6DAFDB-82B5-4194-A6E1-866C79A974F2 Kategori: