SØGNE - TÅNEVIG

Tånevigveien 30

Prisantydning
2 790 000 kr
Omkostninger
86 750 kr
Totalpris
2 876 750 kr
Byggeår
1883
Internt bruksareal (BRA‑i)
191 ㎡
Bruksareal
191 ㎡
Tomteareal
1 470 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Sørlandsidyll på Tånevig. Solrikt og landlig beliggende med ca 1,5 måls tomt . Like ved sjøen og Tånevigkilen

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Eiendommen har en utmerket beliggenhet med nærhet til naturen og den fantastiske skjærgården i Søgne. Eiendommen ligger med nærhet til både Mandal og Søgne, noe som gir gode muligheter for handel og bymessige fasiliteter. Stedet og naturen innbyr til en rekke naturopplevelser og late sommerdager.

Her er det mulighet for fiske, vannsport, padling og en rekke andre sommeraktiviteter. Med båt er det kort vei til de mange øyene i den vakre skjærgården, samt til Mandal, Kristiansand, Høllen brygge, Ny- Hellesund, Ålo og Trysnes.

I Søgne og Mandal sentrum finner du også blant annet vinmonopol, torghandel, serveringssteder, post, kjøpesenter og bibliotek.

Gågata i Mandal kan by på et rikt og variert utvalg av butikker. Mandal er en kulturby som tilbyr sørlandsidyll hele året, deriblant er Buen kulturhus, Uranienborg og Kulturfabrikken verdt et besøk. Med mer enn 300 live konserter gjennom året, er byen å regne som Norges live-hovedstad.

Oppvarming

Elektrisk og vedfyring. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

Biloppstillingsplasser på eiendommen.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ingen byggesaksdokumenter fra byggetid i kommunens arkiv. Eiendommen er opprinnelig en skolebygning fra ca 1880.

Eiendommen er opprinnelig en skolebygning - Tånevig skole. Vedtak fra kommunen datert 20.09.2021- Bruksendring av tidligere skolehus til boligformål samt tilbygg mot nordøst, som inneholder garasje med boligareal over. I henhold til vedtaket skal tiltaket avsluttes med ferdigattest eller evt midlertidig brukstillatelse før tiltaket kan tas i bruk. Ifølge kommunen må ansvarlig søker nå sende søknad om bruksendring (uten tilbygg) på nytt, og så søke om ferdigattest. Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende ferdigattest/brukstillatelse innebærer at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen. Garasje som er tegnet inn på fasade nordøst mot Tånevigveien er ikke bygget.

Det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens planløsning. 1.etasje: entre og soverom ( mot gårdsplass ) er innredet og bruksendret til. Rommene er byggemeldt som henholdsvis gang og wc/ vaskerom. 2.etasje: Det store soverommet er byggemeldt som 2 soverom. Loft innredet i kvisten er byggemeldt som hobbyrom/ lager og er ikke godkjent til varig opphold/beboelse. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vann. Privat vannforsyning og tett tank for avløp. Eiendommen har slamavskiller. Det gjøres oppmerksom på at Kristiansand kommune har rett til å gi pålegg om kortslutning av septiktank og kreve til tilkobling til offentlig avløp.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, avsatt til LNF (Natur-, landbruk- og friluftsområder), og er en del av kommuneplanens arealdel. I områder som er lagt ut til LNF er det ikke tillat med annen bygge- og anleggsvirksomhet en den som har dirkete tilknytning til landbruk eller stedbunden næring. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging, rivning m.m. 
Kommuneplan for Kristiansand 2024-2035 datert 28.02.2024
Kulturmiljø- Hensynssone - Kultur miljø- middels verdi
Flomområde- NVE
Kvikkleire- Marin grense

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/443/37:
Grunndata
09.02.1987 - Dokumentnr: 1959 - Opprettelse av matrikkelenheten
OPPRETTELSE AV EKSISTERENDE UREG GRUNN

12.11.1987 - Dokumentnr: 990063 - Sammenslått med denne matrikkelenhet:
GNR. 43 BNR. 38 OG BNR. 39.

01.01.2020 - Dokumentnr: 474586 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1018 Gnr:43 Bnr:37

Eiendommens rettigheter
Ingen rettigheter funnet

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Info energiklasse

Eiendommen er ikke energimerket. Det følger av forskrift om energimerking § 5 at dersom selger etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning innen ett år etter avtale om salg er inngått.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 69 750,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 86 750,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 3 984,- pr. år 2024 for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Nøkkelinformasjon

Bebyggelse

Boligen oppført i 1883 som frem til nylig ble brukt som skolebygning.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Kjøleskap/ kombiskap, oppvaskmaskin, komfyr/ stekeovn/ koketopp.

Diverse

Det vil ikke bli utført ytterligere rengjøring utover det som er gjort til visning. Står ubebodd klar til overtakelse.

Det er registert kulturminne på eiendommen. Kulturminner kan innebære begrensinger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder terrengendringer, bygging m.m. Id 1018546 - Skolestue, Berg I, Tånevik Klasser 1-5 trinn 1875-1899, modernisert 1951

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/443/37:
Grunndata
09.02.1987 - Dokumentnr: 1959 - Opprettelse av matrikkelenheten
OPPRETTELSE AV EKSISTERENDE UREG GRUNN

12.11.1987 - Dokumentnr: 990063 - Sammenslått med denne matrikkelenhet:
GNR. 43 BNR. 38 OG BNR. 39.

01.01.2020 - Dokumentnr: 474586 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1018 Gnr:43 Bnr:37

Eiendommens rettigheter
Ingen rettigheter funnet

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Info kommunale avgifter

Kr. 7 766 pr. år
Beløpet inkluderer eiendomsskatt, feie- og tilsynsavgift, abonnementsgebyr slamtømming, slamavskiller, tilsynsgebyr privat avløpsanlegg. Ingen vanngebyr.
Renovasjon kommer i tillegg. Beregnet årsbeløp for 2024 er kr. 3.156,-. Gebyret faktureres i forhold til antall tømminger.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

Eiendommen er et dødsbo, og egenerklæringsskjema er derfor ikke utfylt.
Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd boligen. Selger har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Visning

torsdag 23. mai
kl. 16:15-17:00
Produktnummer: 91F2C6F5-FC95-493D-B93F-5833F9D7D56C