Lillesand

Sydinga 56

Prisantydning
5 300 000 kr
Totalpris
5 300 000 kr
Tomteareal
2 874 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Næringstomt

Oversikt

Sentralt plassert tomt med mange muligheter - riktig størrelse og god profilering

Beliggenhet

Adkomst

Direkte fra Sydinga, veien mellom Travparken og Sørlandsparken Øst.

Beliggenhet

Tomten ligger som nærmeste nabo til ny avfalls stasjon på Sydinga. Sydinga ligger i østre del av Sørlandsparken på grensen mellom Lillesand og Kristiansand kommune. Området er i utvikling og det oppføres for øyeblikket flere bygg i området, samt at det nylig er åpnet ny vei via travparken/Sørlandshallen inn til området. Sydinga ligger med kort avstand til E18, som er en av Sørlandets mest trafikkerte veier med ca 35.000 passeringer hver dag. Eiendommen ligger forøvrig med kort avstand til Sørlandsparken som er Sør-Norges største handelssentrum. Det skal etter reguleringsplan tilrettelegges for bussmetro gjennom området.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Vann og kloakk i tomtegrense. Det ligger ferdig trekkerør for elforsyning fra tomtegrense til nærmeste trafo

Reguleringsplan

BESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING FOR SØRLANDSPARKEN ØST (PLANID 2011003255)

§3.2. Forretning/Kontor/industri, F/K/I 1-3
§3.2.1. Maksimal BYA = 80 %
§3.2.2. Maksimal tillatt høyde på bygg er 17 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Planeringshøyder for tomter er angitt på plankart.
§3.2.3. Tekniske installasjoner tillates inntil 2 meter over maksimal mønehøyde. Installasjonene skal plasseres min. 2 meter tilbaketrukket fra gesimsen, bygges inne eller avskjermes med ikke reflekterende materiale og arealet skal ikke overstige 20 % av bygningens grunnflate.
§3.2.4. I industriformålet inngår lager, logistikk og lettindustri.
§3.2.5. Tung industri og industri med spesiell brann- eller eksplosjonsfare tillates ikke.

Se for øvrig reguleringsbestemmelser for ytterligere informasjon.

Nøkkelinformasjon

Standard

Byggeklar tomt med infrastruktur til tomtegrense.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern
Produktnummer: 18DB45C9-3557-4F64-AFA6-5CD60E2EBCC9