Arendal - Froland Risdal 

Svolbergheia 15

Prisantydning
655 500 kr
Omkostninger
32 240 kr
Totalpris
687 740 kr
Formuesverdi
244 830 kr
Kommunale avgifter
3 092 kr / år
Byggeår
1976
P-rom
50 ㎡
Bruksareal
50 ㎡
Tomteareal
Ikke oppgitt
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Hytte

Oversikt

Om eiendommen

Ny pris! Hytte på solrik utsiktstomt - fiskemuligheter - turmuligheter

Om eiendommen

Innhold

Bad, kjøkken, stue, 2 soverom, gang, bod, bad/do. Bod og bad/do er i tilbygg.
Stor terrasse med meget god utsikt. Svalgang mellom hytte og tilbygg.

Standard

Det er installert solcelleanlegg.Gass kjøleskap og komfyr. Dusj og toalett i tilbygg. Lakkert heltre furugulv i alle oppholdsrom. Panel i tak og på vegg.

Hytten leveres møblert som forevist, med unntak av noen personlige eiendeler. Takshingel er byttet i 2002. Tilbygget er oppført i 1996.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 50 kvm, Bruksareal: 50 kvm, Bruttoareal: 55 kvm
Bra. pr. etasje.: 1. etg. 50 m²  
P-rom inkl: Stellerom, kjøkken, stue, 3 soverom, gang

Stellerom er tatt med som primærrom pga. bruken.

Bod:
Bta:  9 m² - Bra: 7 m² - S-rom: 7 m²
S-rom inkl.: Bod med utedo

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1976 i følge Froland kommune.

Oppvarming

Løs gassovn og ved . Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Jens Christian Edvardsen den 21.02.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Eldre enkel fritidsbolig beliggende i etablert fritidsområde i Risdal.
Det er ikke innlagt vann i bygningen, utedo i bod er etablert.
Anbefales tildekninger av grunnen under bygningen samt forbedring med avrenning rundt bygning.
Fritidsboligen fremstår med eldre bygningsdeler både utvendig og innvendig med behov for vedlikehold.
Se for øvrig punkter nedenfor.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
Avvik som har fått TG3:
Utvendig > Balkonger, terasser og rom under balkonger:
Konstruksjonene har skjevheter. Det er ikke montert rekkverk. Ved gange på eldre terrasse ved gavl vegg ble det registrert mykheter. Reparasjoner, utbytting må påregnes.

Utvendig > Utvendige trapper:
Det er ikke montert rekkverk. Utvendige trapper er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert.

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken:
Rommet har ingen ventilasjon. Det er manglende mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon:
Ingen ventilering utover åpning av vindu. Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold:
Det er ikke synlig røykvarsler og brannslukningsapparater.

Tomteforhold > Terrengforhold:
Terreng faller inn mot bygning. Synlig vann liggende under bygningen med kupert terreng. Forbedring med drenering anbefales slik at ikke avdamping fra grunn minimeres.

Avvik som har fått TG2:
Utvendig > Taktekking:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde.

Utvendig > Nedløp og beslag:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Grader på taket tilsier ikke ras fra tak og sikring er ikke krav. Eldre plastrenner og synlig skjevheter ved visuell undersøkelse.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft:
Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.

Utvendig > Veggkonstruksjon:
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er ikke åpen lufting i bunn av kledning. Ved stikktagninger på tilfeldig valgte plasser rundt bygningen ble det ikke registrert vesentlige råteskader. Synlig avflassing av maling

Utvendig > Vinduer:
Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er ikke innfelte vassheller over/under vinduer.

Utvendig > Dører:
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke

Innvendig > Overflater:
Det er påvist skader på overflater. Slitte overflater pga. bruk og belastning på gulver og overflater der renovering må vurderes individuelt.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Ved gange innvendig i stue ble det registrert bevegelser, ved nivellering ble det registrert skjevheter som vurderes å ha praktisk betydning. Underdimensjonert bjelkelag med hensyn til dagens krav vil være påregnelig.

Innvendig > Radon:
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted:
Det er påvist at pipe har sprekker og riss.

Innvendig > Krypkjeller:
Det er manglende fuktsperre på bakken. Anbefales tildekninger av grunnen med diffusjonstett duk slik at avdampingen minimeres mot stubbloftsgulv. Synlig større vannansamlinger og fuktpåkjenning på stubbloft vil være tilstede. Synlig heng i stubbloftsplater stedvis som relateres til fuktpåkjenning i stubbloftsgulv.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter:
Det er påvist andre avvik: Fuktopptak i enkelte av lettklinker blokkene og fjerning av jordmasser og drenering slik at ikke videre forvitring av lettklinker oppstår anbefales.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Kjenner du til om det er/har vart utfort arbeid pa el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
- Hisøy Elektro har installert nytt solcelleanlegg. November 2020.

Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)?
- Papirer på arbeidet finnes, dette er 12V anlegg.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal kjører man RV 42 mot Evje. Etter ca. 48 km. tar man til høyre mot Skjeggedal / Risdal. Etter 5,7 km. fra avkjørselen tar man til venstre mot Risdal/Førevann. Ta så 1. vei til høyre og følg veien opp mot hyttefeltet. Her er det automatisk bom som kun selger/megler kan åpne. (vil stå åpen ved visning) Følg veien deretter 2 km på grusvei oppover heia. Hytten ligger på venstre hånd og er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren. Det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Hytta ligger i naturskjønne, rolige og usjenerte omgivelser på Svolbergheia. I hytteområdet er det mange muligheter. Velforeningen arrangerer turer og aktiviteter. Det er gode turmuligheter i området og man kan gå opp på Himmelsyna eller følge turløyper innover i det flotte landskapet til bl.a. blant annet Befjell, som rager høyest i Froland med sine 658 moh. Det er også gode muligheter for plukking av bær eller sopp i området. Om vinteren kjører velforeningen opp løyper og det arrangeres flere konkurranser og sammenkomster i ferier og høytider.

Tomt

Eierform: Festet tomt
Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er festet eller punktfestet. Grunneier er Trygve Usterud . Årlig festeavgift er 4267 kr.  Festekontrakten utgår i år 2060 . Det gjøres oppmerksom på at det foreligger tinglyst forkjøpsrett for grunneier/og at grunneier skal godkjenne overdragelsen. Se vedlagte festekontrakt.

Parkering

På lomme rett nedenfo hytten.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Ferdigattest foreligger ikke pga. alder - gjelder tiltak omsøkt før 1998. Tiltak (oppføring, påbygging og tilbygging er meldepliktig.) omsøkt før 1. januar 1998 kan det ikke utstedes ferdigattest for jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som LNRF spredt fritidsbeb. nåværende, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan. Plannavn: Kommuneplan Froland 2011 2021.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet skogsbilveg.
Ikke koblet på offentlig vann og kloakk.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

1980/2692-4/36  Bestemmelse om bebyggelse  
 11.04.1980

1980/2692-5/36  Festekontrakt - vilkår  
 11.04.1980

2020/815394-1/200  Omnummerering ved kommuneendring  
 01.01.2020

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

1980/2692-3/36  Best. om adkomstrett  
 11.04.1980

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

655 500,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 16 370,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 655 500,-)) 32 240,- (Omkostninger totalt) 687 740,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 3 092,20 pr. år Restavfallsgebyr fritid samt. fritids abonnement og eiendomsskatt.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 484,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 244 830,- for år 2018.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Svolbergheia 15, Gnr. 82 Bnr. 84 Fnr. 53 i Froland kommune.

Boligtype

Hytte

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 24.

Finn.no: Visningstekst

VIKTIG INFORMASJON ANGÅENDE KORONAVIRUS! I Sørmegleren ønsker vi trygge visninger og minst mulig smitterisiko. For å hindre spredning av koronaviruset gjennomføres visninger individuelt etter avtale med megler. Kontakt megler på telefon, SMS eller mail for å avtale tidspunkt. Er du i risikogruppe eller faller innenfor Helsedirektorates krav om karantene, gi oss beskjed før vi avtaler visningstidspunkt. Pga. smittesporing må alle visningsdeltakere registrere seg når de kommer på visning. Vi anbefaler at salgsoppgaven lastes ned digitalt. Se til enhver tid oppdatert informasjon om tiltak på sormegleren.no/koronatiltak.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-21-0148

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-21-0148. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler / Jurist Even Nyheim Guttormsen, tlf. 40 40 80 24

Vederlag

Grunnpakke markedsføring ink. synlig (Kr.4 900) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 655 500,-) (Kr.45 000) Tilrettelegging (Kr.13 900) Totalt kr. (Kr.74 285)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3050010