SENTRUM

Sverres gate 12

Felleskostnader
2 393 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
1890
P-rom
41 ㎡
Bruksareal
41 ㎡
Tomteareal
247 ㎡
Etasje
1
Antall soverom
1
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Lys og pen 2-roms leilighet med parkeringsplass sentralt i Sandefjord. Perfekt pendler-/førstegangskjøp!

Om eiendommen

Innhold

1.ETG: Stue, kjøkken, bad og soverom. I tillegg er det bod i kjeller og felles vaskerom.

Standard

Pen leilighet meget sentralt i Sandefjord. Leiligheten har nøytrale overflater som kan innredes i de fleste stiler. Leiligheten er i stor grad pusset opp i 2010, inkludert bad og kjøkken og kan flyttes rett inn i uten videre oppgraderinger.
Inne er det laminat og fliser på gulv og malte slette vegger. I stua er det flott stukkatur og rosett i taket. Badet har flislagte vegger og sjøstein på gulv. Badet er innredet med servant i innredning, vegghengt wc og dusjhjørne med glassdører.
Kjøkkenet er pent i klassisk stil som aldri går av moten. Benkeplaten er i tre og det er innebygde hvitevarer.

 

Byggeår og byggemåte

1890 i følge Sandefjord kommune.

Påkostning og modernisering

2010 (Modernisering) Nytt sikringsskap. Pusset opp det meste av innvendige overflater. Nytt bad og nytt kjøkken.
2011 (Modernisering) Ny ytterdør til leilighet
 

Oppvarming - Teknisk

Gulvvarme på bad. Ellers elektrisk.

Innvendige vannledninger er av kobber av ulik alder, nye rør i forbindelse med nytt bad og
kjøkken 2010. Det er avløpsrør av plast fra nyere tid og noe støpejern. Boligen har naturlig
ventilasjon og periodisk avtrekk fra våtrom og kjøkken. Det er felles vaskerom i kjeller.
Det er montert 2 stk. ca. 300 liter varmtvanns tanker i kjeller. En fra 2019 og en eldre fra 1988. Disse går på felles anlegget. 50A hovedsikring og 7 kurser, alle med automatsikringer. Håndslokkeapparat og røykvarslere.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Knut Fenger Grøn den , og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Leiligheten ble etablert etter rehabilitering 2010 og fremstår normalt godt vedlikehold uten registrerte svekkelser, utover normal slitasje og elde.

Følgende avvik har fått TG2:
Utvendig > Veggkonstruksjon : Alder og slitasje
Utvendig > Vinduer: Alder og slitasje. Etterhengene vedlikehold på vinduer.
Innvendig > Overflater: Alder og slitasje. Sprukket gulvfliser og "bom" i gulvflis.
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Noe manglende isolasjon i bjelkelag. Observert antydning til skjevheter og skadedyr (borebille) i bjelkelag i kjeller. Mindre avvik målt gjennom hele rommet i stuen.
Innvendig > Radon Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Våtrom > Overflater Gulv > Bad: Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Felles inngangsdør fra Sverres Gate. Leiligheten ligger da rett til venstre med en gang.

Beliggenhet

Leiligheten ligger sentralt i Sandefjord i utkanten av sentrum. Her er det kort vei til bylivets gleder med kafeer, bakeri, restauranter og butikker. Det er gangavstand til det meste inkludert tog og buss forbindelser.

Tomt

Areal: 247 kvm, Eierform: Fellestomt

Parkering

Leiligheten disponerer en parkeringsplass med elbil lader.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

For denne eiendommen mangler det dokumentasjon på oppføring av bygning i kommunens byggesaksarkiv. Byggesaksarkivet er imidlertid ufullstendig, så manglende dokumentasjon betyr ikke mistanke om ulovlig oppføring.

Det foreligger ferdigattest for skifte av vinduer (19.12.84.), men ikke tegninger.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boliger og bevaring av bygninger, tilhører reguleringsplan Skiringss.v,Dronn.gt,Hjertnespro,Sfj.v , datert 21.6.1979. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.
Sentrumsformål - Nåværende Kommuneplan (24.9.2019)
Bevaring kulturmiljø Kommuneplan (24.9.2019)
forhold som skal avklares og belyses Kommuneplan (24.9.2019)
Krav vedrørende infrastruktur Kommuneplan (24.9.2019)
Gul sone iht. T-1442 Kommuneplan (24.9.2019)

Det har pågått reguleringsarbeid for eiendommene 172/229, 172/75, 172/92 m.fl. Planarbeidet har stoppet opp og det er uklart om den vil starte opp igjen. Hensikten med planarbeidet var å legge til rette for utvidelse av Formannsenteret med flere omsorgsboliger samt vurdere utviklingsmuligheter for øvrige eiendommer/bebyggelse innenfor planområdet. Området ligger ca 50 meter øst for den aktuelle eiendommen.

Det er varslet oppstart av reguleringsarbeid for eiendommen Landstads gate 10 m.fl. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligutbygging med tilhørende infrastruktur. Dagens bebyggelse på eiendommen Landstads gate 10 forutsettes revet. Planområdet ligger ca 90 meter nord for den aktuelle eiendommen.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

1958/2222-1/29  Bestemmelse om kloakkledn  
17.09.1958 
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Med flere bestemmelser
Overført fra: 3804-172/54
Gjelder denne registerenheten med flere

2007/552342-1/200  Seksjonering  
09.07.2007 
opprettet seksjoner:
snr: 1
formål: Bolig
tillegsdel: Grunn
sameiebrøk: 45/281

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boliger i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24 og sameiets vedtekter.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter D

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Om sameiet

Sameiet Sverres Gate 12,

Sameiet består av 6 boligseksjoner på eiendommen gnr. 172, bnr. 54 i Sandefjord kommune. Den enkelte bruksenhet består av en hoveddel, samt eventuelt en eller flere seksjonerte tilleggsdeler. Hoveddelen består av en klart avgrenset og sammenhengende del av en bygning, med egen inngang.
Bodene er plassert på fellesareal i kjeller. Parkeringsplasser er på felles uteareal.
De deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheter er fellesareal.

Styreleder i sameiet
Navn: Geir L. Alfheim
Adresse: Hauanveien 40 E, 3213 Sandefjord
Mobil: 971 20 122
mail: g.alfheim@sfjbb.net

Styreleder opplyser om følgende:
Arbeider som vil medføre vesentlig økning i felleskostnader/fellesgjeld:
Etterisolere yttervegger, bytte vinduer, ny kledning, Drenering på vest- og sydsiden, rottebekjempelse.
Mye gamle rør, usikkert om må byttes. Ikke brannvarsling.

Husdyrhold

Husdyr er tillatt. Sjenerende støy og lukt fra dyr må unngås. Det er ikke tillatt at husdyr gjør fra seg på sameiets eller nærliggende naboers fellesareal. Anskaffelse av nytt husdyr må ikke skje uten styrets godkjennelse. Styret kan inndra tillatelsen til å ha husdyr hvis styret etter en nærmere vurdering av klager finner at dyreholder har forbrutt seg mot regler om dyrehold.

Rettigheter og forpliktelser

Renhold i innendørs fellesarealer foretas ukentlig og er fordelt som følger:
Seksjon 1 og 2 har ansvar for utendørs trapp og hall i 1. etg. Seksjon 3 og 4 har ansvar for trapp fra første til andre etasje og hall i 2. etg. Seksjon 5 og 6 har ansvar for trapp fra andre til tredje etasje og avsats/hall i 3.etg. Alle som bor i sameiet er selv ansvarlige for å bidra med å fjerne snø fra sameiets tomt om vinteren. Styret kan om nødvendig leie inn eksterne selskaper til å utføre slikt arbeid som renhold og snømåking.

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtektsfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene. Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Regnskap og vedtekter

Sameiet har ingen aktiv forretningsførsel, men har utarbeidet regnskap, budsjett, husordensregler og vedtekter.

Styregodkjennelse

Det praktiseres ikke styregodkjenning av kjøper.

Forretningsfører

Geir Lemcke Alfheim

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 150 000,- (Prisantydning) Omkostninger 8 400,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 52 500,- (Dokumentavgift) 64 870,- (Omkostninger totalt) 2 214 870,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Faste løpende kostnader

Felleskostnader, innboforsikring, strøm og tv / internett. Beløp kan variere ut fra forbruk og valgt abonnement.

Felleskostnader

Kr. 2 393,- pr.mnd.

Felleskostnader inkluderer

Varmt vann, forsikring bygning, renovasjon og kommunale avgifter.

Andel fellesgjeld / Fellesformue

Formuesverdi

Primær: Kr. 364 868,- for år 2021. Sekundær: Kr. 1 313 526,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Sverres gate 12, Gnr. 172 Bnr. 54 Snr. 1 i Sandefjord kommune. Sameiebrøk: 45/281

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 90 56 99 91.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

75-23-0030

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/75-23-0030. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler | Fagansvarlig Stian Dahlen Brændsrød, tlf. 90 56 99 91

Vederlag

Markedspakke (Kr.22 500)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Provisjon (forutsatt salgssum: 2 150 000,-) (Kr.35 000)
Oppgjør (Kr.2 500)
Tilretteleggingshonorar (Kr.15 000)
Visning (kr.1 500)
Totalt kr. (Kr.77 085)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Solgt

Kontakt megler

Varenummer: 3070209