Nodelandsheia

Svarttjønnheia 168B

Kommunale avgifter
11 875 kr / år
Byggeår
2007
P-rom
100 ㎡
Bruksareal
100 ㎡
Etasje
1
Antall soverom
2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Tomannsbolig

Oversikt

Om eiendommen

Pen vertikaldelt tomannsbolig med garasje og flott opparbeidet uteområde | Rolig og barnevennlig boligområde

Om eiendommen

Innhold

Boligen går over to plan og inneholder følgende:
1.etg. Gang, vaskerom, stue og kjøkken.
2.etg.: Gang, loftstue som opprinnelig er bod, 2 soverom og
bad. Bortsettingsloft

I tillegg disponerer leiligheten en halvpart av dobbel garasje.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 100 kvm, Bruksareal: 100 kvm
Bra. pr. etasje.: 1. etg. 54 m²  - Loft 46 m²
P-rom inkl: Stue/kjøkken, entré, vaskerom, soverom, soverom 2, loftstue, bad.

Garasje:
Bra: 23 m² - P-rom: 0 m² - S-rom: 23 m²
Bod på loftet er ikke målbar grunnet lav romhøyde.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.
Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Loftstue er innredet og bruksendret etter at ferdigattest er gitt. Rommene er byggemeldt som henholdsvis bod og gang. De ombygde rommene er ikke godkjent til varig opphold/beboelse. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper

Byggeår og byggemåte

2007 i følge Kristiansand kommune.

Oppvarming

Vedovn og varmepumpe i stue samt varmekabler på bad og i gang. For øvrig elektrisk oppvarming.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Odd-Einar Grefstad den 19.05.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Del av to-mannsbolig over to plan oppført i 2008. Boligen er konstruert i tre og fundamentert med støpt gulv på grunn.
Fasader er kled med liggende kledning. Taket har saltak utforming og er tekket med betongstein. Boligens overflater og bygningsdeler fremstår i generell god stand. De bygningsdeler eller overflater som har avvik er nærmere beskrevet i denne rapporten.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG2:
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft - 2. Det er avvik: En takstol er skåret uten at veksling er montert. Fuktmerker i området rundt pipe.

Innvendig > Radon. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Andre innvendige forhold. Det er avvik: Bom under fliser i etre.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.

Våtrom > Ventilasjon > Bad. Det er avvik: Rommet har kun naturlig ventilasjon. Det er ingen mekanisk avtrekkvifte på badet, kun lufteventil i vindu og åpnevindu.

Våtrom > Overflater Gulv > Vaskerom. Det er avvik: Gulvet har ikke fall til sluk og det er ingen terskel ved dør.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Vaskerom. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.

Tekniske installasjoner > Andre installasjoner. Det er avvik: Varmepumpe lager lyd og har liten effekt.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

7. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende? Ja.
Beskrivelse: Det manglet bunn i sotluke. Dette er fikset, bunn er støpt.

16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad
Beskrivelse: Montert snøstoppere på hustak mot parkeringsplass.

19. Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av dens omgivelser? Ja.
Beskrivelse: Nabo i 157 vurderer å bygge garasje og har søkt om dette.

24. Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private
avtaler)? Ja.
Beskrivelse: Varmepumpe funger, men må påregnes å byttes ut.

Beliggenhet

Adkomst

Se kart i Finn-annonsen.
Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Beliggende i etablert, rolig og barnerikt boligområde på Nodelandsheia. Rolig gate i blindvei. Kort vei til Tunballen skole, Tunballen- og Eventyrheia barnehage, grendehus, turterreng m/lysløype og bademuligheter.

Det er kun 3.4 km til Nodeland sentrum hvor det finnes de fleste fasiliteter som butikker, bensinstasjon, bank, togstasjon, idrettshall, ungdomsskole, apotek, omsorgssenter, m.m. Det er gang/sykkelsti fra Svarttjønnheia og ned til Nodeland sentrum. Det er også gode buss- og togforbindelser til Kristiansand.

Med bil tar det ca. 15 minutter til Kristiansand sentrum. God kollektiv transport via buss eller tog.
Det er igangsatt opparbeidelse av  ny gang- og sykkelvei opp Svarttjønnheia.

Tomt

Eierform: Eiet tomt

Parkering

Del av dobbel garasje medfølger, for øvrig parkering på fellestomt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 07.06.2017. Ferdigattesten gjelder bolig med sekundærleilighet, nybygg. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig, tilhører reguleringsplan Svarttjønnheia R65, datert 03.09.1986. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Seksjonering, dat. 23.01.2008
Reseksjonering, dat. 19.03.2012

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter C

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 490 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 68 500,- (Dokumentavgift) 84 970,- (Omkostninger totalt) 2 574 970,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 11 874,79 pr. år
Beløpet inkluderer eiendomsskatt, feie- og tilsynsavgift, abonnementsgebyr vann, forbruk vann, vannmålergebyr, abonnementsgebyr avløp, forbruk avløp.
Renovasjonsgebyr er beregnet for 2023 kr. 2513,79,-. Gebyret faktureres forhold til antall tømminger.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 2 987,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Felleskostnader

Kr. ,- pr..

Andel fellesgjeld / Fellesformue

Formuesverdi

Primær: Kr. 558 019,- for år 2021. Sekundær: Kr. 2 008 868,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Svarttjønnheia 168B, Gnr. 606 Bnr. 178 Snr. 2 i Kristiansand kommune. Sameiebrøk:

Boligtype

Tomannsbolig

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap/kombiskap. komfyr/stekeovn/koketopp, oppvaskmaskin.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 90 05 81 49.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

14-23-0061

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/14-23-0061. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Kristoffer Lauvsland, tlf. 90 05 81 49

Vederlag

Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.540) Eierskifteforsikring (Kr.12 193) Digital grunnpakke (Kr.6 850) Oppgjør (Kr.10 900) Provisjon (Kr.49 320) Tilrettelegging (Kr.16 900) Totalt kr. (Kr.96 703)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3071347