FISKÅTANGEN KRISTIANSAND

Svanedamsveien 46

Prisantydning
32 000 000 kr
Omkostninger
820 300 kr
Totalpris
32 820 300 kr
Formuesverdi
2 090 851 kr
Formuesverdi sekundær
7 945 233 kr
Byggeår
1965
Internt bruksareal (BRA‑i)
529 ㎡
Bruksareal
636 ㎡
Tomteareal
4 525 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
4
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Strandeiendom m over 150 m strandlinje og ca 4,5 mål fordelt på 2 tomter -Parkmessig hage -Spektakulær sjø og by utsikt!

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Eiendommen har en utsøkt beliggenhet på en nydelig strandtomt med over 150 meter lang strandlinje. Her er det etablert flotte bryggeanlegg med dypvannsbrygge, båtgarasje og flere brygger/ båtplasser. Videre en nydelig badestrand.

Den romslige tomten har et vakkert parkmessig uteareal, der terrasser og uteplasser er optimalt plassert. Solen kan nytes fra morgen til kveld.

Ved hovedbrygge anlegget er det oppført en sjøbu som forsterker idyllen.

På eiendommen er det bygd terrasser på ulike nivå og et nyere lekkert bassenganlegg av høy klasse med god plass for møblement og sosiale sammenkomster.

Tomtens størrelse gir også rikelig med boltreplass både for barn og voksne. Området innbyr til sommerlykke med bading, lek og båtliv fra egen park, strand, svaberg og brygge.

Det er en stor trippel garasje med 3 ladepunkter for batteri ladere.

Bygningene er holdt i en gjennomført og eksklusiv stil med detaljer som skaper ekstra sjarm.

Gårdsplassen har enkel adkomst og rom for flere biler, mens parken / strandlinjen ligger svært godt skjermet.

Rolig og populært villastrøk ca 4,5 km fra Kvadraturen - sykkelavstand! Trygt og godt bomiljø for barnefamilier.

Like utenfor stuedøra har du Kristiansand sin vakre skjærgård med et mangfold av holmer og skjær som er idylliske steder å dra til med base fra eiendommen. I tillegg har du alt dette også på din egen eiendom.

Eiendommen må oppleves!

Innhold:
1.etasje: Gang, entre, spisestue, stue, kjøkken, 2 bad, vaskerom, hobbyrom, 3 soverom hvorav master soverommet har eget stort garderoberom.
U.etasje: Gang, stue/ bibliotek, soverom, wc, vinkjeller, stort bodrom, treningsrom, vedbod, bod, tv stue og basseng.
Teknisk avd ved basseng: Dusj, bad og 2 tekniske rom.

Oppvarming

Elektrisk, vedfyring. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Se vedlagte kart.

Parkering

Garasje med plass til 3 biler og biloppstillingsplasser på eiendommen.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 29.06.1965. Ferdigattesten gjelder bygningsarbeider på Svanedamsveien 46. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det foreligger den 27.11.1985 godkjenning på byggemelding av 30.10.1985 som gjelder tilbygg til bolig.

Det foreligger den 09.06.1986 godkjenning til igjenkledning av carport til garasje

Det foreligger den 13.06.1989 godkjenning til gjenoppføring av brygge samt utvidelse.
Det foreligger ikke papirer i kommunens arkiv på øvrige brygger, men disse er hjemlet i reguleringsplanen.

Det foreligger den 18.05.1994 godkjenning til oppføring av redskapsbod og båthus

Det foreligger rammetillatelse den 18.08.2005 og igangsettingstillatelse den 08.05.2006 til utvidelse av garasje og tilbygg til eksisterende bolig iht tegninger og situasjonsplan. Tilbygget er en utvidelse av underetasjen og skal inneholde svømmebasseng BRA 90 kvm. Tilbygget og garasje plasseres nærmere enn 4 meter fra grense mot Svanedamsveien 48. Det foreligger samtykke fra eier. Det foreligger den 28.05.2007 godkjenning til endringer iht tegninger og situasjonsplan den 04.05.2007. Endringene omfatter endring av tak for bassengtilbygg til flatt tak med takterrasse, samt heving av garasjetak og økt høyde på porter. Det er utstedt ferdigattest på hele tiltaket datert 17.02.2009. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det foreligger rammetillatelse den 05.09.2012 og igangsettingstillatelse den 16.10.2012 på tilbygg til bolig, bod iht tegninger og situasjonsplan. Boden er lagt til eksisterende soverom. Minste avstand til nabogrense er oppgitt til 1,6 meter BRA for til bygg 7,8 BRA. Det foreligger ikke ferdigattest.

Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Det foreligger per i dag ikke godkjente byggetegninger på innredet teknisk avd ved basseng med dusj, bad og 2 tekniske rom, men dette har selger via arkitekt oversendt kommunen i disse dager for godkjenning.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 
Til bnr 1802 er det anlagt privat vei.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig/ boligbebyggelse , tilhører reguleringsplan Plan nr 100- Fiskåtangen, datert 29.10.1958, endret 14.05.1960, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 09.05.2022. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Mindre reguleringsendring, Svanedamsveien 44,46 og 48 vedtatt 02.06.2022

Eiendommen ligger innenfor 100-metersbelte mot sjø/vassdrag. Kjøper må være oppmerksom på at det hviler strenge restriksjoner på eiendommener i 100-metersbeltet. All utvikling, herunder terrengendringer, bygging m.m. er søknadspliktige tiltak som krever dispensasjon etter plan og bygningsloven.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/14/328:

Grunndata:
1959/5063-1/93 23.10.1959 REGISTRERING AV GRUNN. Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 4204 GNR: 14 BNR: 253

1994/21899-1/93 22.12.1994 REGISTRERING AV GRUNN. Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 4204 GNR: 14 BNR: 1802

2006/21204-1/93 02.10.2006 GRENSEJUSTERING. GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2020/125471-1/200 01.01.2020. OMNUMMERERING VED KOMMUNEENDRING
Tidligere: KNR: 1001 GNR: 14 BNR: 328

2023/223878-1/200 01.03.2023. AREALOVERFØRING VEDERLAG: NOK 0 . Omsetningstype: Annet AREAL OVERFØRT FRA : KNR: 4204 GNR: 14 BNR: 326

2023/223935-1/200 01.03.2023. AREALOVERFØRING. VEDERLAG: NOK 0 Omsetningstype: Annet. AREAL OVERFØRT FRA : KNR: 4204 GNR: 14 BNR: 1802

Ingen rettigheter registrert.

4204/14/1802:
Andel i realsameie:
2023/224023-1/200 01.03.2023. OPPRETTELSE AV REALSAMEIE. DENNE MATRIKKELENHETEN HAR ANDEL I: KNR: 4204 GNR: 14 BNR: 330 IDEELL: 1/2. ( felles med gnr 14 bnr 326 Svanedamsveien 44 )

Grunndata:
1994/21899-1/93 22.12.1994 REGISTRERING AV GRUNN. Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 4204 GNR: 14 BNR: 328

2005/18849-1/93 17.10.2005 SAMMENSLÅING. Sammenslått med denne matrikkelenhet: KNR: 1001 GNR: 14 BNR: 1622

2006/21204-1/93 02.10.2006 GRENSEJUSTERING. GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2006/21207-1/93 02.10.2006 GRENSEJUSTERING. GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2020/1618801-1/200 01.01.2020. OMNUMMERERING VED KOMMUNEENDRING
Tidligere: KNR: 1001 GNR: 14 BNR: 1802

2023/223905-1/200 01.03.2023. AREALOVERFØRING. VEDERLAG: NOK 0 Omsetningstype: Annet
AREAL OVERFØRT FRA : KNR: 4204 GNR: 14 BNR: 330

2023/223935-1/200 01.03.2023. AREALOVERFØRING VEDERLAG: NOK 0 Omsetningstype: Annet. AREAL OVERFØRT TIL : KNR: 4204 GNR: 14 BNR: 328

Ingen rettigheter registrert.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Kommentar konsesjon

Gnr 14 og Bnr 328: Eiendommen er over to mål og Gnr 14 og Bnr 1802: Eiendommen er ubebygd. Egenerklæring om konsesjonsfrihet må fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 800 000,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 16 500,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 820 300,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 26 729,- pr. år 2024 for bnr 328 denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.
Det er eiendomsskatt på kr. 10 747,- pr. år 2024 for bnr 1802 denne eiendommen. Beløpet faktureres fra Kr. sand kommune

Nøkkelinformasjon

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Integrerte hvitevarer som kjøleskap/ kombiskap, oppvaskmaskin, komfyr/ stekeovn/ koketopp, frityr, og grill medfølger i handelen.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/14/328:

Grunndata:
1959/5063-1/93 23.10.1959 REGISTRERING AV GRUNN. Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 4204 GNR: 14 BNR: 253

1994/21899-1/93 22.12.1994 REGISTRERING AV GRUNN. Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 4204 GNR: 14 BNR: 1802

2006/21204-1/93 02.10.2006 GRENSEJUSTERING. GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2020/125471-1/200 01.01.2020. OMNUMMERERING VED KOMMUNEENDRING
Tidligere: KNR: 1001 GNR: 14 BNR: 328

2023/223878-1/200 01.03.2023. AREALOVERFØRING VEDERLAG: NOK 0 . Omsetningstype: Annet AREAL OVERFØRT FRA : KNR: 4204 GNR: 14 BNR: 326

2023/223935-1/200 01.03.2023. AREALOVERFØRING. VEDERLAG: NOK 0 Omsetningstype: Annet. AREAL OVERFØRT FRA : KNR: 4204 GNR: 14 BNR: 1802

Ingen rettigheter registrert.

4204/14/1802:
Andel i realsameie:
2023/224023-1/200 01.03.2023. OPPRETTELSE AV REALSAMEIE. DENNE MATRIKKELENHETEN HAR ANDEL I: KNR: 4204 GNR: 14 BNR: 330 IDEELL: 1/2. ( felles med gnr 14 bnr 326 Svanedamsveien 44 )

Grunndata:
1994/21899-1/93 22.12.1994 REGISTRERING AV GRUNN. Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 4204 GNR: 14 BNR: 328

2005/18849-1/93 17.10.2005 SAMMENSLÅING. Sammenslått med denne matrikkelenhet: KNR: 1001 GNR: 14 BNR: 1622

2006/21204-1/93 02.10.2006 GRENSEJUSTERING. GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2006/21207-1/93 02.10.2006 GRENSEJUSTERING. GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2020/1618801-1/200 01.01.2020. OMNUMMERERING VED KOMMUNEENDRING
Tidligere: KNR: 1001 GNR: 14 BNR: 1802

2023/223905-1/200 01.03.2023. AREALOVERFØRING. VEDERLAG: NOK 0 Omsetningstype: Annet
AREAL OVERFØRT FRA : KNR: 4204 GNR: 14 BNR: 330

2023/223935-1/200 01.03.2023. AREALOVERFØRING VEDERLAG: NOK 0 Omsetningstype: Annet. AREAL OVERFØRT TIL : KNR: 4204 GNR: 14 BNR: 328

Ingen rettigheter registrert.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Info kommunale avgifter

Kr. 33 676 pr. år for bnr 328
Beløpet inkluderer eiendomsskatt, feie- og tilsynsavgift, målerleie og abonnement for vann- og avløp. Vann- og avløpsgebyr vil variere iht. forbruk.
Renovasjon kommer i tillegg. Beregnet årsbeløp for 2024 er kr. 4 096,- Gebyret faktureres i forhold til antall tømminger.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Tak, yttervegg og fasade
3 Har det lekket vann utenfra og inn, eller er det sett andre tegn til fukt? Ja. Lekkasje ved pipe, dette er utbedret

Elektrisitet
9 Har det vært feil på det elektriske anlegget? Ja. Jordingsfeil. Feilene er utbedret
Produktnummer: 6048C0C4-FE09-4E72-809A-422FFF829EA9