Gjøvdal

Sundstøyl 214

Prisantydning
500 000 kr
Omkostninger
29 500 kr
Totalpris
529 500 kr
Formuesverdi sekundær
325 995 kr
Byggeår
1982
Internt bruksareal (BRA‑i)
42 ㎡
Bruksareal
45 ㎡
Tomteareal
1 482 ㎡
Etasje
1
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Gjøvdal: Hytte beliggende i naturskjønne omgivelser - solrikt - turterreng - bilvei helt frem

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Hytten inneholder vindfang, åpen stue- og kjøkkenløsning, gang, toalettrom, 3 soverom og stellerom, samt bod.

Oppvarming

Vedovn i stuen. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Se kart. Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

Det er plass til 2-3 biler på egen tomt. Ellers er det felles parkeringsplass nedenfor eiendommen.

Beliggenhet

Hytten ligger solrikt til, med skog og natur som nærmeste nabo. I nærheten finnes badeplass, fisking er tillatt ved kjøp av fiskekort. Elven ligger rett over veien. Denne munner ut i innsjøen Gjevden, bare et par hundre meter lenger ned. Hytten har en usjenert beliggenhet med bilvei helt frem. Flere flotte turløyper i området, blant annet merket løype til Grunnetjørnsbu turisthytte. Grunnetjørnsbu er et fint utgangspunkt for de som ønsker å bestige Trongedalsnuten (929 moh.), som er den høyeste toppen i Åmli kommune. Kort vei med bil til Vindilhytta, samt Nesvann med fiskemuligheter.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det er avvik mellom godkjente og byggemeldte tegninger og dagens bebyggelse. Det nedre terrassenivået fremgår ikke av tilgjengelige tegninger. Endringen er ikke omsøkt. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse på grunn av alder. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Vei, vann og avløp

Det er privat veiadkomst helt frem til hytten. Det er en kostnad på ca kr 1500-2000,- per år for brøyting av vei. Eiendommen har ikke tilknyttet vann og avløp. Vann kan hentes i elven. Utslagsvask på stellerom - gråvann går til grunnen. Det er innvending utedo på hytten.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i regulert område, med reguleringsformål fritidsbebyggelse. Reguleringsplan Sundstøyl 1, datert 08.02.1977. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4217/15/81:
03.04.1981 - Dokumentnr: 2799 - Bestemmelse iflg. skjøte
Reguleringsbestemmelser for hyttefeltet gjelder


03.04.1981 - Dokumentnr: 2798 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4217 Gnr:15 Bnr:4


01.01.2020 - Dokumentnr: 1920379 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0929 Gnr:15 Bnr:81

Kommentar konsesjon

Det er ikke konsesjon på eiendommen.

Kommentar Bo/Driveplikt

Det er ikke boplikt på eiendommen.

Kommentar odelsrett

Det er ikke odel på eiendommen.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 12 500,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 29 500,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Det er ikke eiendomsskatt pr 2024.

Nøkkelinformasjon

Standard

Hytten er koselig, med enkel standard. Det må påregnes oppgraderinger. Innvendige gulver er utført med lakket tregulv, og det er trepanel på veggene. Enkel kjøkkeninnredning i lakket naturtre, med over- og underskap, i åpen løsning mot stuen. Fra kjøkken er det adkomst til to soverom og gang. Soverommene er innredet med henholdsvis køyeseng og dobbeltseng, med noe plass til klesoppbevaring. Enkelt stellerom i tilknytning til kjøkkenet. Fra gangen er det videre adkomst til det siste soverommet med køyeseng, og til toalettrom med enkel integrert utedo. Fra terrassen der det adkomst til utvendig bod.

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Espen Martinsen den 27.02.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon: Fritidsbolig fra 1982, oppført i en etasje. Fritidsboligen har enkel standard. Nåværende eier har lagt ny yttertakstekking. Videre er det etablert solcelleanlegg med fritidsbatteri og strømstyring i innvendig mellomgang. Bygningen har vedlikeholdsetterslep og oppgraderingsbehov. Kjøper må være oppmerksom på alders slitasje og naturlige aldringssvekkelser for aktuelle bygningsdeler. Det er hovedsakelig ytterkledningen, vinduer, dører og søylefundamenter som legges til grunn for vurderingen. Byggtekniske merknader er kommentert i rapportens enkelte
avsnitt. Rapporten må leses i sin helhet.
 
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 
TG3:
Innvendig > Pipe og ildsted
Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Pipevanger er ikke synlige. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe.
Det ble registrert / påvist tildekkede pipesider. Det foreligger ingen tilgjengelige tilsynsrapporter på fyringsanlegget.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Brannslukningsapparat er fra 1990 tallet. Dette bør skiftes ut.

TG2:
Utvendig > Taktekking
Det ble registrert overlappingspunkter med redusert limfeste og noe ujevnheter. Det er tilsynelatende lagt to lag takshingel. Videre ble det registrert fargesymptomer på slagregnsinnsig i luftelyre fra toalettrommet.

Utvendig > Nedløp og beslag
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Solfalming og alders slitasje i tilknytning til takrenner og nedløp. Det ble
registrert påbegynt overflateflass / slitasje i bunn av pipebeslag og luftelyre. Det mangler takrenne på den vestlige siden.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Kledningen fremstår med synlig solfalming og varierende grad av tørkesprekker. Deler av kledningen er utsatt for vannsprut fra tilstøtende terrasse.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etasje. Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Det ble registrert skjevheter i deler av konstruksjonen. Det mangler inspeksjonsluke til øverloftet (forskriftsmessig påkrevet). Isolerte og/eller tildekkede skråtak kan være tidvis utsatt for dampgjennomgang fra tilstøtende rom, med påfølgende kondensfukt og betegnes derfor som risikokonstruksjon.

Utvendig > Vinduer
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. Aldringssvekkelser for tettepakninger og isolerglasser. Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt for vinduene.

Utvendig > Dører
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Det mangler utvendig terskelbeslag. Det ble registrert noe vridninger i utvendig trepanel. Boddøren har friksjon mellom terskel og dørbladet.

Utvendig > Treterrasser
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Konstruksjonene har skjevheter. Synlig overflateslitasje. Deler av konstruksjonen ligger i nær umiddelbar kontakt med terrrengflater og er særlig utsatt for fuktbelastning fra terreng.

Utvendig > Utvendige trapper
Trappevanger og nedstolpinger står i umiddelbar kontakt med terreng og utsettes for direkte fuktbelastning. Synlig overflateslitasje.

Innvendig > Overflater
Varierende grad av gulvslitasje og langsgående tørkespalter. Det ble registrert uttørkede fuktmerker etter tidligere lekkasje i tilknytning overgang mellom tak og delevegg i vindfang.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Bærebjelkene er underdimensjonerte. Konstruksjonen er utsatt for kondensbelastning fra terreng. Det ble registrert råte i deler av kantbjelken på den vestlige siden.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre

Innvendig > Krypkjeller
Det er stedvis påvist fuktnivå som tilsier at konstruksjonen kan ha fuktskader. Det er for dårlig terrengfall vekk fra konstruksjonen. Krypkjelleren har kondensutfordringer. På befaringstidspunktet var det innsig av smeltevann / overvann til kryprommet og oppfuktede terrengmasser. Videre ble det registrert / målt.

Kjøkken > Etasje > Stue/kjøkken > Overflater og innredning
Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken.

Kjøkken > Etasje > Stue/kjøkken > Avtrekk
Rommet har kun naturlig avtrekk.

Spesialrom > Etasje > Toalettrom > Overflater og konstruksjon
Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Det er påvist begrenset ventilering/luftgjennomstrømning. Oppholdsrommene mangler tilluft og dørene mellom rommene er utført med trappeterskler som hindrer luftgjennomstrømning.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Det foreligger ingen tilgjengelig anleggsdokumentasjon. Oppgraderingene av anlegget er i følge eier etablert ved egeninnsats. Anbefaler å kontakte el-takstmann eller autorisert installatør for gjennomgang og vurdering av anlegget. Eventuell tilstandsrapport på el-anlegget må rekvireres av eltakstmann.

Tomteforhold > Drenering
Løsningen medfører påregnelig oppfukting av løsmasser og tidvis kondensbelastning i tilknytning til deler av krypromskonstruksjonen.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Grunnmuren har sprekkdannelser. Lettklinkersøylene mangler puss/slemming på fukt og slagregnsutsatte overflater. Søylene er utsatt for terrengfukt med påfølgende frostsprengning. Synlige skjevheter i fundamentene.

Tomteforhold > Terrengforhold
Terrengforholdene på eiendommen medfører overvannstilsig mot kryprommet.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Sommervannsledningen er frostutsatt i den kalde årstiden.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: ingen.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4217/15/81:
03.04.1981 - Dokumentnr: 2799 - Bestemmelse iflg. skjøte
Reguleringsbestemmelser for hyttefeltet gjelder


03.04.1981 - Dokumentnr: 2798 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4217 Gnr:15 Bnr:4


01.01.2020 - Dokumentnr: 1920379 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0929 Gnr:15 Bnr:81

Info kommunale avgifter

Dette inkluderer renovasjon.

Byggemåte

Fritidsboligen er oppført på pilarer / søyler av lettklinkerblokker og betong. Ytterkonstruksjonen er oppført i bindingsverk av tre. Utvendige overflater er utført med stående malt tømmermannskledning. Bærende undertak av trepanel. Taket er tekket med asfaltshingel. Se forøvrig tilstandsrapport.

Polisenummer

80545239

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

LTE Router/antenne.

Sammendrag selgers egenerklæring

3. Har det lekket vann utenfra og inn, eller er det sett andre tegn til fukt? Ja. Lekkasje i shingel. Lekkasje ble tettet og shingel byttet i 2022.

4 Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade? Ja. Nytt arbeid utført i 2022. Det ble lagt ny shingel på tak og byttet toppbord på rekkverk, samt drenert vann under hytta. Arbeid er utført av ufaglært. I 2020 ble det satt inn nytt batteri til solceller og batterilader. Arbeid ble utført av ufaglært.

8 Er det utført arbeid med drenering? Ja. Det ble drenert vann under hytta i 2022. Arbeid utført av ufaglært.

10 Er det utført arbeid på det elektriske anlegget? Ja. Det ble i 2022 byttet batteri til solceller og satt inn batterilader. Arbeid utført av ufaglært.

18 Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe? Ja. Dekkplate under vedovn bør byttes.

19 Har det vært skadedyr i boligen eller andre bygninger på eiendommen? Ja. Tidligere eier rapporterte om stokkmaur som de fikk fjernet av Anticimex i 2017.

21 Har det vært mugg, sopp eller råte i boligen eller andre bygninger på eiendommen? Ja. Et par panelbord i yttergang er misfarget etter tidligere lekkasje i takshingel.
Produktnummer: 46E1C54A-5E82-44AE-986D-8386FC52F03A