Kristiansand-Randesund/Søm

Sukkevannslia 60-74

P-rom
Ikke oppgitt
Bruksareal
Ikke oppgitt
Tomteareal
Ikke oppgitt
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Rekkehus

Oversikt

Om eiendommen

Kun 1 igjen! Innholdsrike rekkehus med vestvendte, solrike uteplasser- oppgradert kjøkken/hvitevarer inkludert

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

KUN 1 BOLIG IGJEN FOR SALG!

De 8 rekkehusene ligger i front mot naturparken. Det er også avsatt 4 parkeringsplasser til rekkehusene i parkeringskjelleren, jfr. pkt. parkering. Rekkehusene og leilighetene blir organisert som et eierseksjonssameie.

Se hjemmeside Drangsvann og boligvelger her: https://sukkevannslia.drangsvann.no/alle-boliger/sukkevannslia-rekkehus/sukkevannslia-62/

Innhold

Rekkehusene selges prosjektert og det er mulig å gjøre endringer på f.eks. gulv, maling, elektro og annet. Kjøpere vil bli gitt anledning til egne valg i god tid før ferdigstillelse. Veggmonterte klosett og dusjkabinett/dusjvegger i god utførelse.Muligheter for endringer begrenses utover byggeperioden.

Rekkehusene er over to plan og vil inneholde: U.etg: Mellomgang, 2(3) soverom, bad, vask/bod og kjellerstue. Her får du i tillegg en usjenert terrasse med utgang fra det ene soverommet.
1.etg.: Gang, kjøkken, stue, spisestue samt bad. Fra stue/spisestue er det direkte utgang til en overbygd balkong (12 kvm).

Standard

Kjøpere vil bli gitt anledning til egne valg i god tid før ferdigstillelse. Veggmonterte klosett og dusjkabinett/dusjvegger i god utførelse. Muligheter for endringer begrenses utover byggeperioden.

Sukkevannslia 74 leveres med oppgraderte kjøkkeninnredninger fra Strai kjøkken. Her er også hvitevarer inkludert. Tegninger m.v. kan fås ved megler.
Bad underetasje leveres med vegghengt toalett, baderomsinnrednig 120 cm. med speil og skuffer. Rett dusjvegg. Bad 1.etasje leveres med vegghengt toalett, baderomsinnredning 100 cm. med speil og skuffer, rett dusjvegg.
På bad leveres det keramiske fliser på gulv og vegg ihht romskjema.

Se romskjema for konkrete leveranser til din bolig av interesse.

FerdigstillelseKlar til overtakelse sep/okt. 2022.

Senest 90 dager før overtagelse vil selger innkalle til overtagelsesforretning. Denne innkalling vil da gjelde som avtalt tidspunkt for overtagelse, jfr. Bustadoppføringslova § 15. Om overtagelsen forsinkes etter at Kjøper har mottatt varsel om overtagelsesforretning, kommer dagmulktbestemmelser i buofl. §18 til anvendelse.

Oppvarming

Pipeløp i stue (avsluttes i himling). Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Prosjektet ligger i dag på gnr. 67 bnr. 113 i Kristiansand kommune.  Eiendommen vil seksjoneres etter lov 16.juni 2017 nr. 65 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) og leilighetene/Rekkehusene tildeles så seksjonsnummer.
Eiendommen har et realsameie i gnr.67 bnr. 115 med ideell andel 16/43 som er en andel av felles tomteområde i Sukkevannslia.

Arealene som er oppgitt på tegninger i denne salgsoppgaven og i prisliste, er angitt som Bruksareal (BRA). BRA er det areal av bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I BRA medregnes også areal som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter, søyler, innredningsenheter o.l. innenfor bruksenheten (NS3940:2012).
Primærrom (P-rom) er primærrommenes nettoareal og arealet av innvendige vegger mellom disse, minus boder og tekniske rom med omsluttende vegger. Arkitekt har inkludert alle sjakter innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom, på samme måte som i BRA.

Beliggenhet

Beliggenhet

Drangsvann er sentralt plassert i en velfungerende bydel, med alt man kan ønske seg av fritidstilbud. Her er det like kort vei til alle fritidstilbudene som det er til rekreasjonsområdene. Med en sunn livstil som motivasjon har Drangsvann lagt til rette for aktiviteter på alle nivå. Lekeplassene er plassert på de beste tomtene, og fremstår derfor både luftige og lyse. Grillplasser, badebrygger, lekeplasser, utsiktstårn, fotballbane, zip-line og mye
mer er til fri bruk. Videreutvikling av aktiviteter og spenstige tilbud i regi av Drangsvann vil bli introdusert i takt med videre utbygging. Visste du at Sørlandets største idrettsklubb, Randesund IL, er nærmeste nabo til Drangsvann. På den idyllisk plassert golfbanen i nabolaget ligger alt til rette for gode opplevelser.  Turstiene slynger seg over hele området, og alle aktivitetene er tilgjengelig enten du velger å gå eller sykle. I sommerhalvåret er det fint å ta badeturen til Sukkevann eller den nye bryggen ved Drangsvann, i det samme området som det nye kajakkhotellet skal bygges.

Tomt

3584 kvm. Arealet er ikke eksakt og noe avvik kan forekomme ved endelig oppmåling.Se utomhusplan i prospekt, hvor uteområder vil opparbeides i kombinasjon av belegningsstein, plen, busker, asfalt og støttemurer som gir et helhetlig inntrykk.

Parkering

For prosjektets 8 rekkehus vil det være en fast parkeringsplass ved boligen (som er inkludert i salgssummen). Utvendige parkeringsplasser iht utenomhusplan er organisert som felles gjesteplasser. I tillegg vil det avsettes totalt 4 parkeringsplasser i leilighetsbyggets parkeringskjeller som kan kjøpes etter prinsippet «førstemann-til-mølla». En parkeringsplass koster kr. 250 000,- og kommer i tillegg til kjøpesummen.

Parkeringsplassene i leilighetsbygget vil bli organisert som en eller flere seksjoner, hvor eier av en  parkeringsplass vil få en ideell andel i en (av) parkeringsseksjon (- ene). Utvendige gjesteparkeringer vil bli organisert som fellesarealer. Det vil være handicapplasser tilgjengelige i boligsameiet. Disse tildeles beboere i leilighetsbygget som har behov for det, dersom de har kjøpt p-plass. De beboerne som eventuelt får tildelt HC-plass, forplikter seg til å måtte avgi denne mot tildeling/bytte til en alminnelig plass, dersom styret i sameiet finner grunn til å tildele HC-plassen tilbeboer med offentlig dokumentert behov for HC-plass. Arkitekt i samarbeid med selger forbeholder seg retten til å organisere parkeringsplasser og boder på den måten som finnes mest hensiktsmessig før overtakelse. Eventuelle overskuddsplasser/-boder skal tilhøre Selger som fritt kan omsette eller leie ut disse.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Reguleringsplan

Plan nr. 1462 Reguleringsbestemmelser for Benestad, delfelt Bb2, detaljregulering vedtatt 27.09.2017, revidert 19.12.2017. Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er en del av en større utbygging av området og interessenter oppfordres til å sette seg inn i reguleringsplanen før kjøp.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og kloakk.

Heftelser / Rettigheter

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for Kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant på eiendommer hvor det er tinglyste servitutter eller andre heftelser som ikke skal slettes for Selgers regning.

Følgende tinglyste heftelser vil følge eiendommen:
2018/799896-1/200 Bestemmelse om nettstasjon
2019/922083-1/200 Bestemmelse om vann/kloakk
2019/922083-2/200 Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
2019/922083-3/200 Bestemmelse om gjerde
2019/922083-4/200 Bestemmelse om medlemskap i velforening/
huseierforening
2019/922083-5/200 Bestemmelse om bebyggelse

Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommen. Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/ avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Grunnboken for eiendommen er et vedlegg til salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å lese denne før kjøp.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal Selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Odel

Ikke aktuelt

Konsesjon

Ikke aktuelt

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Ved kjøp av ny/prosjektert bolig skal det betales dokumentavgift på 2,5 % av tomteverdi. Dokumentavgift blir fordelt pr. kvm. BRA og vil bli ca. kr.22 400,- på rekkehusene. Dvs. kr. 160 pr. kvm BRA. Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr. 585,- Tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. kr. 585,-.  I tillegg må det påberegnes et beløp tilsvarende 3 mnd. felleskostnader som oppstartslikviditet til sameiet.

Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, samt eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer.

Betalingsbetingelser

Forskudd på kr. 100 000,- av kjøpesummen innbetales som forskudd 14 dager etter mottatt betalingsanmodning fra megler. Dette må være såkalt fri egenkapital, dvs. at det ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til innbetalingen av pengene utover de vilkår som fremgår av nærværende kontrakt. Restbeløp innskudd/egenkapital samt omkostninger betales etter regning før overtagelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse.

Dersom Selger ønsker det, kan han stille garanti iht. bustadoppføringslovas § 47 for det til enhver tid innbetalte beløp. Forskuddet tilfaller Selger fra det tidspunkt § 47 er stilt. Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har Selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Sukkevannslia 60-74, Gnr. 67 Bnr. 113 i Kristiansand kommune.

Boligtype

Rekkehus

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Garantier

Det stilles garanti på 3 % av kjøpesummen som gjelder frem til overtakelse, og garanti tilsvarende 5 % av kjøpesummen for reklamasjonsperioden på fem år etter overtakelse, jfr. buofl. § 12. Garantien stilles snarest mulig etter at avtale er inngått. Dersom Selger ønsker å få utbetalt forskudd, eventuelle delinnbetalinger og resterende del av kjøpesum før hjemmelsovergang, stilles det garanti etter buofl. § 47 for utbetalingen.

Selgers rett til endringer

Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

Forbehold om realisering

Selger tar følgende forbehold for realisering av prosjektet: Minimum 50% av leilighetsprosjektets totale verdi må forhåndsselges og igangsettingstillatelse må foreligge i tråd med forutsetningene beskrevet i salgsoppgaven. For rekkehusene må i tillegg 2 av 4 rekkehus i en rekke være solgt for at det skal vedtas byggestart. Selger tar også forbehold om at styrende organer hos selger godkjenner og beslutter byggestart. Forbeholdene skal være avklart av Selger innen 1.6.2021. Dersom ikke overnevnte forbehold er avklart innen denne fristen kan Selger velge å ikke realisere prosjektet. Etter 1.6.2021 har kjøper 2 uker på å skriftlig trekke seg fra avtalen dersom selger ikke har avklart sine forbehold. Dersom kjøper velger å stå ved avtalen, aksepteres også tilsvarende endring i overtakelse. Selgers forbehold/forutsetninger: Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for usolgte enheter.

Visning

Ta kontakt med eiendomsmegler MNEF Tor Even Kristensen for en presentasjon av prosjektet.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren holder trygge visninger, derfor ønsker vi å vite på forhånd om du kommer, og ber alle interessenter melde seg på via VISNINGSPÅMELDING. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43.
Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Boliger hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato. Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

10-20-9041

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/[oppdragsnummer.oppdrag. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Tor Even Kristensen, tlf. 48 25 20 12

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Visning

mandag 27. juni
kl. 15:00-17:00

Kontakt megler

Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig

Tor Even Kristensen

Vis profil
Varenummer: 3045590