Kristiansand

Sukkevannslia 6

Tomteareal
363 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Kun 1 bolig igjen - moderne familiebolig med vestvendt utsikt | Solrikt | Mulighet for hybel

Om eiendommen

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Beliggenhet

Boligene ligger i et nyetablert boligområde med gatetun, felles uteplasser med benker og innholdsrike lekeområder. Sukkevannslia er i gå- og sykkelavstand til det meste i Randesund; natur, badeområder, golfbane, tennis- og fotballbaner, frisbeegolf, skole, barnehage mm. Ved Drangsvann finner du også hengekøyer, grillområder, ballbinge, svevebane, bordtennisbord, klatrestativ, utsiktsplasser og mange turløyper rett i nærheten.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er Selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan Kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Vei, vann og avløp

Eiendommen vil bli tilknyttet offentlig ledningsnett for vann, avløp og overvann via private stikkledninger som vedlikeholdes for eier/sameiets regning frem til påkoblingspunkt. Særskilt avtale/erklæring vil bli tinglyst på eiendommen.

Se avsnitt "Heftelser/tinglyste bestemmelser" for mer informasjon.

Eiendommen får adkomst via offentlig vei.

Reguleringsplan

Eiendommene ligger i et område som er regulert til boligformål og omfattes av detaljreguleringsplan for Benestad, delfelt Bb2, plan nr 1462 vedtatt 27.09.2017, rev. 19.12.2017. Mindre endringer godkjent 25.09.2020.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er en del av en større utbygging av området og interessenter oppfordres til å sette seg inn i reguleringsplanen før kjøp.

Adgang for utleie

Boligen kan fritt leies ut

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/67/60:
25.05.2018 - Dokumentnr: 799896 - Bestemmelse om nettstasjon
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Overført fra: Knr:4204 Gnr:67 Bnr:11
Gjelder denne registerenheten med flere


27.09.2019 - Dokumentnr: 1135031 - Bestemmelse om vann/kloakk
Rettighetshaver: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder denne registerenheten med flere


27.09.2019 - Dokumentnr: 1135031 - Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Rettighetshaver: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Bestemmelse om gassledning
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder denne registerenheten med flere


27.09.2019 - Dokumentnr: 1135031 - Bestemmelse om fiber-/data-/telekabel
Rettighetshaver: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Bestemmelse om antenner
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder denne registerenheten med flere


27.09.2019 - Dokumentnr: 1135031 - Bestemmelse om gjerde
Rettighetshaver: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Gjelder denne registerenheten med flere


27.09.2019 - Dokumentnr: 1135031 - Bestemmelse om medlemskap i velforening/huseierforening
Gjelder denne registerenheten med flere


27.09.2019 - Dokumentnr: 1135031 - Bestemmelse om spillvann/drensvann/stikkrenner
Gjelder denne registerenheten med flere


27.09.2019 - Dokumentnr: 1135031 - Bestemmelse om byggefrist
Rettighetshaver: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Gjelder denne registerenheten med flere


02.02.2021 - Dokumentnr: 130465 - Bestemmelse om spillvann/drensvann/stikkrenner
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Bestemmelse om felles ledninger
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
Gjelder denne registerenheten med flere


03.05.2022 - Dokumentnr: 474659 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Prioritetsbestemmelse
Veket for: Pantedokument 2022/915445-1/200
----------
Prioritetsbestemmelse
Veket for: Pantedokument 2023/453828-1/200


12.12.2018 - Dokumentnr: 1678851 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:67 Bnr:11


01.01.2020 - Dokumentnr: 1257933 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1001 Gnr:67 Bnr:60


25.05.2018 - Dokumentnr: 799896 - Bestemmelse om nettstasjon
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Overført fra: Knr:4204 Gnr:67 Bnr:11
Gjelder denne registerenheten med flere


27.09.2019 - Dokumentnr: 1135031 - Bestemmelse om vann/kloakk
Rettighetshaver: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder denne registerenheten med flere


27.09.2019 - Dokumentnr: 1135031 - Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Rettighetshaver: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Bestemmelse om gassledning
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder denne registerenheten med flere


27.09.2019 - Dokumentnr: 1135031 - Bestemmelse om fiber-/data-/telekabel
Rettighetshaver: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Bestemmelse om antenner
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder denne registerenheten med flere


27.09.2019 - Dokumentnr: 1135031 - Bestemmelse om gjerde
Rettighetshaver: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Gjelder denne registerenheten med flere


27.09.2019 - Dokumentnr: 1135031 - Bestemmelse om medlemskap i velforening/huseierforening
Gjelder denne registerenheten med flere


27.09.2019 - Dokumentnr: 1135031 - Bestemmelse om spillvann/drensvann/stikkrenner
Gjelder denne registerenheten med flere


27.09.2019 - Dokumentnr: 1135031 - Bestemmelse om byggefrist
Rettighetshaver: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Gjelder denne registerenheten med flere


02.02.2021 - Dokumentnr: 130465 - Bestemmelse om spillvann/drensvann/stikkrenner
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Bestemmelse om felles ledninger
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
Gjelder denne registerenheten med flere


03.05.2022 - Dokumentnr: 474659 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Prioritetsbestemmelse
Veket for: Pantedokument 2022/915445-1/200
----------
Prioritetsbestemmelse
Veket for: Pantedokument 2023/453828-1/200


12.12.2018 - Dokumentnr: 1678851 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:67 Bnr:11


01.01.2020 - Dokumentnr: 1257933 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1001 Gnr:67 Bnr:60

Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/ avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Grunnboken for eiendommen samt tinglyste erklæringer er et vedlegg til salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å lese denne før kjøp.

Info energiklasse

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal Selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Nøkkelinformasjon

Velforening

Det er pliktig medlemskap i Sukkevannslia Velforening. Velforeningen skal ivareta interesser og styrke bomiljøet for beboerne i området. Årlige kostnader for å drifte foreningen, samt å utføre tiltak i området kan tilkomme. Kjøperen plikter å betale sin andel

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/67/60:
25.05.2018 - Dokumentnr: 799896 - Bestemmelse om nettstasjon
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Overført fra: Knr:4204 Gnr:67 Bnr:11
Gjelder denne registerenheten med flere


27.09.2019 - Dokumentnr: 1135031 - Bestemmelse om vann/kloakk
Rettighetshaver: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder denne registerenheten med flere


27.09.2019 - Dokumentnr: 1135031 - Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Rettighetshaver: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Bestemmelse om gassledning
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder denne registerenheten med flere


27.09.2019 - Dokumentnr: 1135031 - Bestemmelse om fiber-/data-/telekabel
Rettighetshaver: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Bestemmelse om antenner
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder denne registerenheten med flere


27.09.2019 - Dokumentnr: 1135031 - Bestemmelse om gjerde
Rettighetshaver: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Gjelder denne registerenheten med flere


27.09.2019 - Dokumentnr: 1135031 - Bestemmelse om medlemskap i velforening/huseierforening
Gjelder denne registerenheten med flere


27.09.2019 - Dokumentnr: 1135031 - Bestemmelse om spillvann/drensvann/stikkrenner
Gjelder denne registerenheten med flere


27.09.2019 - Dokumentnr: 1135031 - Bestemmelse om byggefrist
Rettighetshaver: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Gjelder denne registerenheten med flere


02.02.2021 - Dokumentnr: 130465 - Bestemmelse om spillvann/drensvann/stikkrenner
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Bestemmelse om felles ledninger
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
Gjelder denne registerenheten med flere


03.05.2022 - Dokumentnr: 474659 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Prioritetsbestemmelse
Veket for: Pantedokument 2022/915445-1/200
----------
Prioritetsbestemmelse
Veket for: Pantedokument 2023/453828-1/200


12.12.2018 - Dokumentnr: 1678851 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:67 Bnr:11


01.01.2020 - Dokumentnr: 1257933 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1001 Gnr:67 Bnr:60


25.05.2018 - Dokumentnr: 799896 - Bestemmelse om nettstasjon
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Overført fra: Knr:4204 Gnr:67 Bnr:11
Gjelder denne registerenheten med flere


27.09.2019 - Dokumentnr: 1135031 - Bestemmelse om vann/kloakk
Rettighetshaver: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder denne registerenheten med flere


27.09.2019 - Dokumentnr: 1135031 - Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Rettighetshaver: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Bestemmelse om gassledning
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder denne registerenheten med flere


27.09.2019 - Dokumentnr: 1135031 - Bestemmelse om fiber-/data-/telekabel
Rettighetshaver: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Bestemmelse om antenner
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder denne registerenheten med flere


27.09.2019 - Dokumentnr: 1135031 - Bestemmelse om gjerde
Rettighetshaver: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Gjelder denne registerenheten med flere


27.09.2019 - Dokumentnr: 1135031 - Bestemmelse om medlemskap i velforening/huseierforening
Gjelder denne registerenheten med flere


27.09.2019 - Dokumentnr: 1135031 - Bestemmelse om spillvann/drensvann/stikkrenner
Gjelder denne registerenheten med flere


27.09.2019 - Dokumentnr: 1135031 - Bestemmelse om byggefrist
Rettighetshaver: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Gjelder denne registerenheten med flere


02.02.2021 - Dokumentnr: 130465 - Bestemmelse om spillvann/drensvann/stikkrenner
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Bestemmelse om felles ledninger
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
Gjelder denne registerenheten med flere


03.05.2022 - Dokumentnr: 474659 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Prioritetsbestemmelse
Veket for: Pantedokument 2022/915445-1/200
----------
Prioritetsbestemmelse
Veket for: Pantedokument 2023/453828-1/200


12.12.2018 - Dokumentnr: 1678851 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:67 Bnr:11


01.01.2020 - Dokumentnr: 1257933 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1001 Gnr:67 Bnr:60

Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/ avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Grunnboken for eiendommen samt tinglyste erklæringer er et vedlegg til salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å lese denne før kjøp.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43.
Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Visning

Produktnummer: E1716370-D3D0-4B67-A8B8-BEABEE754158 Kategori: