Abusdal

Stusstjønnvegen 4

Prisantydning
550 000 kr
Omkostninger
34 050 kr
Totalpris
584 050 kr
Formuesverdi sekundær
216 195 kr
Byggeår
1973
Internt bruksareal (BRA‑i)
45 ㎡
Bruksareal
45 ㎡
Tomteareal
1 800 ㎡
Antall soverom
2
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Koselig helårshytte i vakre omgivelser, beliggende usjenert i nærheten av Stusstjønn - Innlagt strøm

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Gang, stue med peis og åpen kjøkkenløsning, 2 soverom, wc-rom med utedo, bod, rom med vask. Hytta trenger oppussing for å holde dagens standard.

Oppvarming

Peis , elektrisitet, ovner

Beliggenhet

Adkomst

Kjør riksvei 9 fra Kristiansand mot Evje. Etter Moisund, ta til venstre ved skilt mot Abusland. Følg veien til Abusland ca 6 km. Her ligger det en parkeringsplass på venstreside. Det er ca 200m gange til hytta fra parkeringsplassen. Bomvei.
Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

Felles parkeringsplass ca 200 meter fra hytta. P-plass blir brøytet vinterstid.

Beliggenhet

Hytten ligger usjenert og rolig i populært og godt etablert hytteområde på Abusland. Fine turområder og bademuligheter i Stusstjønn. Oppkjørte skiløyper på vinterstid. Det er ca 200 meter å gå fra parkeringsplass. 15 min kjøring fra Evje sentrum. Det er ca 1 times kjøring fra Kristiansand.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest på boligen eller garasjen, men de er registrerte som "Tatt i bruk" i matrikkelen.

Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Det foreligger søknad om oppføring av hytte, samt godkjenning på vilkår av at arbeidet blir utført i samsvar med tegninger og byggemelding (se vedlegg "Utskrift frå møtebok for Evje og Hornnes bygningsråd"), datert 27.09.1972.

Det foreligger godkjent og byggemeldte tegninger som stemmer med dagens bruk.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Hytten har ikke innlagt vann under trykk, kun vannslange mellom brønn og utslagsvask tilkoblet eldre manuell vannpumpe. Avløpsrør av plast som føres fra vaskekummer videre til rørløsninger under hytten til fritt terreng.

Utedo med to kammer.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Fritidsbebyggelse, tilhører reguleringsplan Stusstjønn, datert 10.01.1977. Reguleringsplanen ligger under kommuneplan Evje og Hornnes 2020-2030, ikraftsatt 27.02.2020.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4219/29/34:
21.12.1972 - Dokumentnr: 103187 - Festekontrakt - vilkår
Gjelder feste
Festetid: 99 år
ÅRLIG AVGIFT NOK 450
LEIEN KAN REGULERES
PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT


21.12.1972 - Dokumentnr: 103187 - Festekontrakt - vilkår
Festetid: 99 år
ÅRLIG AVGIFT NOK 450
LEIEN KAN REGULERES
PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT


21.12.1972 - Dokumentnr: 103186 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4219 Gnr:29 Bnr:1


01.01.2020 - Dokumentnr: 1265231 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0937 Gnr:29 Bnr:34


Kommentar konsesjon

Det er ikke krav om søknad om konsesjon.

Kommentar odelsrett

Det hviler ikke odel på eiendommen.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 13 750,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 16 500,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 34 050,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Det er ikke eiendomsskatt på fritidsboliger i Evje og Hornnes kommune

Nøkkelinformasjon

Standard

Hytte med enkel standard i vakre omgivelser, innlagt strøm, vann fra brønn.

Hytta inneholder gang, to soverom, wc-rom med utedo, bod, rom med vask, kjøkken/stue med plass til spisebord og sofagruppe. Hyggelig åpen peis i stue.

Hytta har laminat på de fleste gulv, delvis malt panel på vegger og i tak. Enkelt eldre kjøkken med frittstående komfyr. Kjøleskap og mikrobølgeovn står på gangen rett ved inngangsdøren.

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Lossius Takst AS den 24.06.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato, 19.06.2024. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Hytten er oppført i henhold til vanlig byggeskikk og standard for byggeperioden. Bygningen fremstår i påregnelig teknisk stand ut fra byggeår og referansegrunnlag (typen hytte uten innlagt vann). I hovedsak har hytten normal slitasje basert på alder, noe som vil si at det må påregnes enkelte tilstandssvekkelser som vil kunne kreve vedlikehold og utskifting på sikt eller i nær fremtid.

Tekniske installasjoner:
Hytten har ikke innlagt vann under trykk, kun vannslange mellom brønn og utslagsvask tilkoblet eldre manuell vannpumpe. Avløpsrør av plast som føres fra vaskekummer videre til rørløsninger under hytten til fritt terreng.
Generell luftutskifting i boligen skjer ved naturlig ventilasjon fra ventiler og ved at vinduer åpnes.
 
Følgende avvik har fått TG3 (store eller alvorlige avvik):

Utvendig - Vinduer: Vinduer generelt har slitasjeskader i form av utettheter mellom glass/punktering, oppsprukket kittfalser. Enkelte vinduer henger også i karm ved åpning/lukking.

Kjøkken - Etasje - Stue/kjøkken - Avtrekk: Rommet har ingen ventilasjon. Kjøkkenet har ikke avtrekksvifte. Utlufting skjer kun ved åpning av vinduer.

Følgende avvik har fått TG2 (avvik som kan kreve tiltak):

Utvendig - Nedløp og beslag: Takrenner, nedløp og enkelte beslag er over 25 år, dvs. at over halvparten av forventet levetid er utgått. Det er noe feil helning på takrenner, og ved regnvær oppstår det noe drypping fra renner.

Utvendig - Veggkonstruksjon: Ved stikkontroll i underkant av kledning og hjørnebord ble det ikke registrert tilstrekkelig tetting for mus. Selger har imidlertid ikke opplevd å ha mus inne i hytten og benytter seg av elektrisk museskremmer.

Utvendig - Takkonstruksjon/Loft: Utstikk på dragere har oppsprukket treverk/etterslep på vedlikehold. Det kan ikke utelukkes noe mykt treverk og påbegynte råteskader. Det kan se ut til at det mangler en bærestolpe i nærhet av pipe. Det er forøvrig ikke registrert vesentlige skjevheter i dette område og tilstanden har vært slik over lang tid. Forholdet bør likevel holdes under oppsyn. Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg. Det er ikke fremlagt dokumentasjon på oppbygging av tak.

Utvendig - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Platting på terrengnivå har etterslep på vedlikehold og er skjev/ujevn. Rekkverk på veranda har noe avflasset maling.

Utvendig - Utvendige trapper: Trappene fremstår som slitt. Et trinn ble registrert knekt.

Tekniske installasjoner - Vannledninger: Manuell vannpumpe på kjøkken fungerer, men er gammel og lekker noe ved bruk.

Tekniske installasjoner - Elektrisk anlegg: Generelt for eldre el-anlegg som ikke er kontrollert av el-tilsyn, og der det ikke foreligger samsvarserklæring, anbefales det kontroll av fagkyndig kontrollør/el-takstmann. Undertegnede har ikke elektrokompetanse, vurdering/svar på spørsmål om el-anlegg i rapporten må ikke forveksles med en el-kontroll. Forhold som bør videre kontrolleres av fagkyndig er: Stikkontakter er ikke jordet, heller ikke den som brukes til komfyr. Det er nyere automatsikringer i hytten. Dette kan være en indikasjon på at det er utfør el-arbeider på hytten etter 1.1.1999 som ikke er samsvarserklært.

Tomteforhold - Drenering: Det gjøres oppmerksom på at det tidvis er fuktig under hytten og veranda. Områder med noe stående vann registrert under veranda.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger: Vannkvaliteten i brønn er ikke kontrollert/testet og kan ikke brukes som drikkevann uten at det renses. Vannrør er ikke frostsikre. Gråvann ledes til fritt terreng, uten å bli renset.

Følgende avvik har fått TG2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak):

Utvendig - Dører: Inngangsdør har noe justeringsbehov.

Innvendig - Overflater: Det ble registrert stedvise områder med slitasje på parkettgulv i stue/kjøkken.

Innvendig - Etasjeskille/gulv mot grunn: Høydeforskjell målt på 2 meters lengde var stedvis mellom 10 - 20 mm. og mellom 15 - 30 mm. i hele rom. Dette er avvik som kvalifiserer til tilstandsgrad 2 og gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig - Pipe og ildsted: Noe skjolder registrert i tak i nærhet av pipen. Selger opplyser at det var lekkasje ved pipen i 2020. Årsak til dette ble da utbedret ved at det ble montert nytt pipebeslag. Følgeskader på innvendige overflater er ikke utbedret, samt i lukket konstruksjon, Se også punkt for "takrenner, nedløp og beslag".

Kjøkken - Etasje - Stue/kjøkken - Overflater og innredning: Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken.

Spesialrom - Etasje - Toalettrom - Overflater og konstruksjon: Utedo er gammel, mulig fra byggeår. Naturlig slitasje på kammer etc. må kunne påregnes. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad

Tomteforhold - Grunnmur og fundamenter: Hytten er fundamentert på eldre telefonstolper av tre er behandlet med kreosot som er et giftig stoff og krever spesiell håndtering ved fjerning.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Diverse

Hytta er ferdig vasket til visning, og blir ikke vasket ytterlig til overtakelse.

Selger opplyser at forsikringssum ligger på ca kr 2100 per år.

Randonmåling

Det er ikke foretatt radonmåling.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Velforening

Det er ikke pliktig medlemskap i velforening.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4219/29/34:
21.12.1972 - Dokumentnr: 103187 - Festekontrakt - vilkår
Gjelder feste
Festetid: 99 år
ÅRLIG AVGIFT NOK 450
LEIEN KAN REGULERES
PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT


21.12.1972 - Dokumentnr: 103187 - Festekontrakt - vilkår
Festetid: 99 år
ÅRLIG AVGIFT NOK 450
LEIEN KAN REGULERES
PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT


21.12.1972 - Dokumentnr: 103186 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4219 Gnr:29 Bnr:1


01.01.2020 - Dokumentnr: 1265231 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0937 Gnr:29 Bnr:34


Info kommunale avgifter

Hytterenovasjon kr 2087,50, Feiing kr 481,25

Byggemåte

Utvendig:
Eldre hytte oppført i tre, bygd over påler av eldre telefonstolper med bjelkelag, bindingsverk og takkonstruksjon i tre. Svak skrånet saltak tekket med takshingel. Takrenner, nedløpsrør og beslag på taket av stål. Nedløpsvann føres videre til terreng eller er påkoblet vannrør som ledes til brønn. Yttervegger med bindingsverkskonstruksjon kledd med stående bordkledning. Koblede vinduer med ramme og ramme av tre. Et vindu er nylig skiftet og har karmer og ramme av tre og 2 lags isolerglass. Inngangsdør til hytten og boddør i tre. Veranda av tre rundt deler av hytten. Platting av tre ved terrengnivå.

Innvendig:
Gulvoverflater av belegg, laminat og parkett. Panel på vegger og tak. Profilerte tredører som innvendige dører. Bjelkelag av tre. Hytten har peis plassert i stuen.

Kjøkken:
Eldre kjøkkeninnredning med profilerte fronter og laminert benkeplate. Kjøkkenet har ikke fastmonterte hvitevarer og har ikke innlagt vann.

Spesialrom:
Biotoalett som en del av eksternt areal BRA-e (utedo). Lufterør som føres over tak tilkoblet toalettkasse.

Info strømforbruk

Selger opplyser å ha brukt 1500 kWh / kr 2 300 i 2023

Oppgitt strømforbruk avhenger av antall personer i husholdningen og bruken av eiendommen. Strømkostnader vil variere ut fra valg av leverandør og avtaletype

Polisenummer

3059505

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

Parabol

Sammendrag selgers egenerklæring

Følgende fremkommer av selgers egenerklæringsskjema:

3 Har det lekket vann utenfra og inn, eller er det sett andre tegn til fukt? Ja - Beskriv feilen og omfanget: Fra tak, lagt nytt i 2014

4 Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade? Ja!
4.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid
4.1.2 Årstall: 2024
4.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Ufaglært
4.1.7 Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte: Byttet vindu

23 Mangler boligen eller andre bygninger brukstillatelse eller ferdigattest for søknadspliktige tiltak? Ja! Beskriv hva som mangler og hvorfor: Er ikke krav til det på denne fritidsboliger. Byggeår 1974.

Se selgers egenerklæringsskjema for mer utfyllende informasjon.
Produktnummer: 2A14AAD1-6DD8-4269-9906-D1D128D5A06F