Strømsbu

Strømsbuveien 58

Prisantydning
2 400 000 kr
Omkostninger
75 870 kr
Totalpris
2 475 870 kr
Formuesverdi
656 452 kr
Formuesverdi sekundær
2 363 225 kr
Kommunale avgifter
21 130 kr / år
P-rom
156 ㎡
Bruksareal
224 ㎡
Tomteareal
526 ㎡
Antall soverom
2
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Sjarmerende enebolig beliggende med gangavstand til sentrum

Om eiendommen

Innhold

1.etg.: Gang, kjøkken, stue, bad, toalettrom og soverom.
2.etg.: Gang, 2 soverom, 2 stk. sovealkover, "walk in" garderobe, stue, kjøkken samt toalettrom.
1.etg.: Gang.
U.etg.: 2 kjellerrom og vedbod.

Standard

Spennende enebolig med god beliggenhet, går over tre plan. Inneholder:
1.etg.: Gang med belegg på gulv, malte flater på vegg. Trapp opp til 2.etg. Kjøkken med belegg på gulv, malte flater på vegg. Stue med laminat på gulv, tapet på vegg. Peisovn. Bad med belegg på gulv, malte flater på vegg. Vask og dusj. Toalettrom med belegg på gulv, malte flater på vegg. Wc og vask. Soverom med tregulv, tapet på vegg. Skap.
2.etg.: Gang med teppe på gulv, 2 soverom med teppe på gulv, tapet/malte flater på vegg. 2 stk. sovealkover med teppe på gulv, tapet på vegg. "walk in" garderobe med belegg på gulv, panel på vegg. Stue med teppe på gulv, tapet på vegg. Vedovn. Eldre kjøkken med belegg på gulv, malte flater på vegg. Toalettrom med belegg på gulv, malte flater på vegg. 
1.etg.: Gang med belegg på gulv, malte flater på vegg. Trapp opp til 2.etg. samt kjeller. 
U.etg.: 2 kjellerrom og vedbod. Murgulv. Parafinovn i kjeller, ikke i bruk.
I følge fullmektig er elektrisk anlegg i 2 etasje frakoblet.
Utvendig redskapsbu med nedgang til kjeller.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 156 kvm, Bruksareal: 224 kvm Sekundærrom: 68 kvm.
Bra. pr. etasje.: 1. etg. 90 m²  - 2. etg.  78 m².
P-rom inkl.: 1.etg.: Stue , Kjøkken , Gang , Hall m/trapp ,
Wc , Bad , Wc 2. 2.etg.: Stue , Kjøkken , 2 soverom , Ganger
S-rom inkl.:  3 boder i u.etg. og 4 kott i 2.etg.

Kommentar
Takhøyden i kjelleretasje/kjeller varierer gjennom hele kjelleren på grunn av skjevhet i etasjeskiller. Skjevheter i vegger er registrert. Høyde
over gulv må være minst 1,90 meter for at arealet skal være målbart og høyden varierer mye i kjelleren, loftsetasjen og diagonalt. Arealet er derfor vanskelig eller umulig å måle. Arealet er fastsatt omtrentlig og skjønnsmessig.
I hovedsak er det bruken av rommene ved befaringen som avgjør om rommet defineres som P-rom eller S-rom, men i mange tilfeller må takstmannen la sitt skjønn overstyre hovedregelen. Dette betyr at rommene kan defineres som P-rom eller S-som selv om de er i strid med byggeforskriften.

Byggeår og byggemåte

Ca. 1900 i følge Arendal kommune.

Oppvarming

Elektrisk og ved
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Det gjøres særlig oppmerksom på at fullmektig ikke har bebodd boligen. Fullmektig har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

2 vedovner i kjeller medfølger. Ikke montert.
Det gjøres oppmerksom på at boligen er rengjort før visning, og  at den ikke vil bli ytterligere rengjort før overtagelse.

Båt i hagen blir fjernet før overtagelse.

SEFRAK: Bygningen er Sefrak-registrert på grunn av bygningenes alder. I forbindelse med restaurering/ombygging vil fylkets kulturminnevern ha uttalelsesrett. De ønsker generelt at gamle bygninger blir bevart, og stiller krav til materialvalg og utforming. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie. Men det blir også benyttet av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Det finnes mye tilgjengelig informasjon på www.riksantikvaren.no.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av His Bygg AS den 23.03.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon: Eldre bolig fra 1900 tallet
Bygningen fremstår med behov for renovering og
oppgraderinger av forskjellige bygningselementer.
Bygningens estetikk anbefales å være et sentralt tema og vil
innebære høyere kostnader ved utbedringer pga. skjevheter i
konstruksjoner og byggemåte.
Skjevheter i bygningen ble registrert både i etasjeskille og
vegger som relateres til setninger i bygningen og byggemåte.
Påregnelig med skjevheter i eldre bygninger fra byggeår.
Kuldebroer og trekk vil forekomme pga. byggemåte i
bygningen og aktiv bruk av mekanisk ventilasjon og utlufting
ved bruk anbefales.
Våtrom vurderes å trenge totalrenovering pga. alder på
teknisk anlegg og tilstand.
Rom under terreng der fukt ble registrert og tiltak må
påregnes med underliggende konstruksjoner.
Alder på boligen der levetidsbetraktninger må sees i
sammenheng på enkelte tekniske installasjoner, må påregnes
utbyttet.
Takkonstruksjon uten diffusjonssperre og kondensskader vil
kunne oppstå, lufting er ikke ivaretatt
Utvendig kledning fra byggeår med spredte råteskader og
enkelte større råteskader som videre er innover i bærende
konstruksjon.
Vedlikehold og utbytting av enkelte vinduer og dører må
påregnes.
Eldre teknisk anlegg med vannrør og avløp som vurderes
påregnelig.
Det foreligger ikke tegninger.

Følgende avvik har fått TG3:
- Utvendig > Taktekking
Det er ingen lufting i konstruksjonen.
Pga. sikkerhet for undertegnede er befaring utført
fra bakkenivå. Anbefales gjennomgang av undertak
og særlig risiko steder som overganger ved
kvist/gradrenner.
Type teglstein vil erfaringsmessig innebære
belastninger på undertaket pga. ufalsede stein
Ikke synlig åpen lufting i konstruksjonen og utførelse
vurderes utført som en risikokonstruksjon med
hensyn til innvendig kondensering.
- Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er påvist omfattende skade i fasade.
Det er påvist råteskader i veggkonstruksjonen.
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning
mot grunnmur.
Det er påvist betydelige råteskader i bordkledningen.
- Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten.
Det er begrenset/dårlig ventilering av
takkonstruksjonen.
Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er
punktering av dampsperre, som medfører svekket
effekt av dampsperrefunksjonen.
Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen.
Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.
skade innsekter
- Utvendig > Vinduer - 2
Det er påvist vinduer med fukt/råteskader.
Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er
sprekker i trevirket.
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å
åpne/lukke.
- Utvendig > Vinduer
Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er
sprekker i trevirket.
Det er påvist tegn på innvendig kondensering av
enkelte glass.
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
Vinduene har råteskader.
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å
åpne/lukke.
- Utvendig > Dører
Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader.
Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke
Karmene i dører er værslitte utvendig og det er
sprekker i trevirket.
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og
dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
- Innvendig > Overflater
Overflater har sterk slitasjegrad.
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan
forvente.
Det er varierende grad av slitasje i boligens etasjer.
1. etasje har utfordringer med fuktproblematikk fra
krypkjeller
Boligen generelt 2. etasje fremstår som
renoveringsklar.
- Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Det er påvist fuktskader i etasjeskiller
Målt høydeforskjell på over 30mm gjennom hele
rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik.
Ved nivellering ble det registrert 50-80 mm
skjevheter i gulver i etasjene, synlige skjevheter i
hele boligen. Kan se ut som det er opprettet i stue 2.
etasje
Synlig aktivitet av borrebiller i bjelkelag mot
underetasje, høyere fuktverdier ble registrert
- Innvendig > Rom Under Terreng
Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i
underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig
Det er påvist synlig fuktighet på mur/gulv i kjeller.
Det er påvist indikasjoner på noe
fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.
Det er påvist indikasjoner på noe
fuktgjennomtrenging i kjellergulv.
- Innvendig > Innvendige trapper
Åpninger i rekkverk er større enn dagens
forskriftskrav til rekkverk i trapper
Det er ikke montert rekkverk.
Det er påvist dårlig innfesting av rekkverk.
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til
rekkverk i trapper.
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
Det er liten frihøyde i trappeløp
Trappen er nokså bratt og lite egnet for trapp mellom
boligrom.
- Våtrom > Generell > Bad
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk
etter dagens krav.
- Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad
Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det
påvist indikasjoner på fuktskader.
Høyere fuktverdier ble registrert i etasjeskille,
tilstøtende gang og totalrenovering må påregnes
- Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Det er registrert utettheter eller vannlekkasjer i
røropplegg.
Det er påvist skader/fuktskjolder i kjøkkengulv.
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning
utover normal slitasjegrad.
Det er registrert lekkasje fra oppvaskkum eller
blandebatteri.
- Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
Det er registrert avvik med avtrekk.
- Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Det er registrert utettheter eller vannlekkasjer i
røropplegg.
Påregnelig bruksslitasje på kjøkken
- Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc
Toalettrom har ingen ventilering fra rommet, NS 3600
krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS
3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
Det er påvist skade som følge av angrep av fukt/råte.
Toalettrom mangler styrt tilluftsventilering.
Pga. høyere fuktverdier i gulv, eldre soilrør og
tilstanden generelt vurderes rommet å trenge
totalrenovering i sin helhet.
- Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc 2
Det er påvist skade som følge av angrep av fukt/råte.
Toalettrom mangler styrt tilluftsventilering.
Fukt i etasjeskille er registrert. Eldre røranlegg soil
Tilstanden på rommet tilsier total renovering.
- Tekniske installasjoner > Vannledninger
Stoppekran er ikke tilgjengelig.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på innvendige vannledninger.
- Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Det er påvist skader eller utettheter på sluk/avløp.
Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av
avløpsanlegget.
Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på
avløpsanlegg.
Det er mistanke om at arbeid på anlegget ikke er
utført av fagperson.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på innvendige avløpsledninger.
- Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Det er manglende røykvarslere og brannslukningsapparat i boligen.
- Tomteforhold > Drenering
Dreneringen er utilstrekkelig og har idag begrenset
effekt.
- Tomteforhold > Forstøtningsmurer
Konstruksjonene har omfattende skjevheter.
Det er påvist større sprekker og/eller skjevheter i
muren.
- Tomteforhold > Terrengforhold
Terreng faller inn mot bygning.
- Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Kombinasjonen av alder og materiale på utvendige på
vann- og avløpssystemet tilsier at man må regne med
utskiftinger.

Følgende avvik har fått TG2:
- Utvendig > Nedløp og beslag
Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket,
men det var ikke krav om dette på
byggemeldingstidspunktet.
Det er påvist skader i beslagløsninger.
Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra
taknedløp ved grunnmur.
- Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller
ikke utført med radonsperre.
Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak
mot radon, eiendommen ligger i et område som i NVE
Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til
lav"" aktsomhetsgrad
Kartet kan ikke benyttes til å forutsi
radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste
måten å få sikker kunnskap om radon i en bygning, er
å gjennomføre en måling. Radon i inneluft avhenger
ikke bare av geologiske forhold, men også av
bygningens konstruksjon og drift, samt kvaliteten av
radonforebyggende tiltak.
- Innvendig > Pipe og ildsted
Ildfast plate mangler på gulvet under ildstedet.
Det er påvist at pipe har sprekker og riss.
Pipevanger er ikke synlige.
- Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist at enkelte dører er feilmontert/tar i karm
e.l.
Enkelte av innvendige dører har en del slitasje.
- Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere
rom i boligen.
- Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller
annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.
- Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Det er ikke strøm i 2. etasje, utkoblet.
Det er ikke fremlagt dokumentasjon på anlegget. Undertegnede
har ikke elektrofaglig kompetanse og tilstandsvurdering beror på
dokumentasjon og visuell undersøkelse av tilfeldig komponenter i
boligen.
Anbefaler gjennomgang på det elektriske anlegget med en
utvidet el-kontroll før bruk (NEK 405 elkontroll)
Det er synlig behov for utbedring av det elektriske anlegget,
estimatet er usikkert og anbefales gjennomgang med elkontroll
for utbedringskostnader.

- Tomteforhold > Byggegrunn
Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i
form av sprekker i grunnmur.
- Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Grunnmuren har sprekkdannelser.
Det er registrert sprekker/deformasjon som gir grunn
til å overvåke konstruksjonen.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Eiendommen er et dødsbo, og egenerklæringsskjema er derfor ikke utfylt.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal sentrum, kjør opp Vesterveien og ta til høyre i rundkjøring. Ta så videre forbi gamle Strømsbu videregående skole. Følg så veien videre rett frem. Eiendommen ligger på venstre side. Rett ved oppkjørsel til Høyveien.
Velkommen til Strømsbuveien 58!

Beliggenhet

Sentralt beliggende i et koselig, veletablert boligområde i Arendal sentrum med eldre bebyggelse rundt. Denne bydelen har i de senere årene gjennomgått fornyelse og restaurering av en rekke eldre boliger. Fra eiendommen er det kun en kort spasertur til sentrum med alle fasiliteter.
Barnehage, Stinta barne- ungdomsskole og svømmehall.

Tomt

Lettstelt hage. Prydbusker og hekk. Gruset gårdstun. Det gjøres oppmerksom på at naboens bod (beliggende på bnr. 331) er bygget noe over tomtegrensen og deler står på bnr. 333.
Areal: 526 kvm, Eierform: Eiet tomt

Parkering

Parkering på egen grunn

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse på grunn av alder. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Boligbebyggelse G/S-veg. Bevaringsområde; bevaring av bygninger, tilhører reguleringsplan 2013r3 Strømsbuveien, Høyveien sør og Skibberheia, datert 19.02.1990. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.
Vannmåler er ikke installert. Arendal kommune vil pålegge alle abonnenter å installere vannmåler i løpet av de neste årene.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
- 1876/909981-1/36  Bestemmelse om veg 02.09.1876 
Bestemmelse om veg til alminnelig benyttelse.
- 1948/326-1/36  Erklæring/avtale 22.05.1948 
Overenskomst med Arendal kommune ang. utvidelse av vei.
- 1984/303-1/36  Erklæring/avtale 10.01.1984 
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 400 000,- (Prisantydning) Omkostninger 60 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 400 000,-)) 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 75 870,- (Omkostninger totalt) 2 475 870,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 21 130 pr. år

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 5.279,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 656 452,- for år 2020. Sekundær: Kr. 2 363 225,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Strømsbuveien 58, Gnr. 502 Bnr. 333 i Arendal kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap og komfyr.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 26.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren holder trygge visninger, derfor ønsker vi å vite på forhånd om du kommer, og ber alle interessenter melde seg på via VISNINGSPÅMELDING. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-22-0052

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-22-0052. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Rune Narten, tlf. 40 40 80 26

Vederlag

Fornyelse/oppkjøp annonse på Finn.no 29.04.22 (Kr.2 200) Fornyelse/oppkjøp annonse på Finn.no (Kr.2 200) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 2 400 000,-) (Kr.48 000) Tilrettelegging (Kr.13 900) Grunnpakke markedsføring inkl. Finn annonse (Kr.8 900) Totalt kr. (Kr.85 685)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3057725