Strømsbu/Arendal sentrum

Strømsbuveien 52

Prisantydning
1 390 000 kr
Omkostninger
12 300 kr
Andel fellesgjeld
752 000 kr
Totalpris
2 154 300 kr
Formuesverdi
574 732 kr
Formuesverdi sekundær
2 069 033 kr
Felleskostnader
11 513 kr/mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
2004
Internt bruksareal (BRA‑i)
73 ㎡
Bruksareal
73 ㎡
Tomteareal
881 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
2
Eierform
Andel
Eiendomstype
Andelsleilighet

Oversikt

Sentrumsnær leilighet med 2 soverom. Heis. Garasje

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Praktisk og lettstelt leilighet beliggende i byggets 2 etasje. Inneholder: Forgang. Entré/gang med parkett på gulv, malte flater på vegg. Skyvedørsgarderobe. Flislagt bad med wc, vask og dusj. VVbereder. Opplegg til vaskemaskin. 2 soverom med parkett på gulv, tapet på vegg. Skap på begge soverom. Åpen løsning, stue/kjøkken. (kjøleskap, oppvaskmaskin samt komfyr medfølger) Fra stuedel er det dør ut til hyggelig veranda.
Bod i underetasje.

Primærrom: 73 kvm, bruksareal: 73 kvm.
P-rom inkl.: Gang, bad/vaskerom, 2 soverom, stue/kjøkken.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Oppvarming

Elektrisk.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal sentrum, følg Vesterveien. Ta til høyre i rundkjøringen og følg veien rett frem. Leiligheten ligger på venstre side. Alternativt kan man gå opp Strømsbuveien til fots. Strømsbuveien 52 ligger da på høyre hånd.
Velkommen!

Parkering

Heis fra leiligheten til parkeringsplass i garasjekjeller. (Garasjeplass nr. 3)
El-portåpner. Varmekabler i innkjørsel til garasje. Gjesteparkering i nærområdet

Beliggenhet

Boligen ligger sentralt til i koselig, veletablert boligområde med bare noen få minutters gange til Arendal sentrum. Barnevennlig, kort vei til barnehage, Stinta barne- ungdomsskole og svømmehall.
Denne bydelen har i de senere årene gjennomgått fornyelse og restaurering av en rekke eldre boliger

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 30.05.2006. Ferdigattesten gjelder nybygg, leiligheter. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.
Det foreligger godkjenning for fasadeendring, datert 12.11.2004.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Vannmåler.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Boliger/forretning/kontor. Bevaringsområde; bevaring av bygninger, tilhører reguleringsplan Strømsbuveien, Høyveien sør og Skibberheia, datert 19.02.1990. Planident: 2013r3. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.
Plan under arbeid Kanal Pollen - Kittelsbukt. Formål: Formålet med planarbeidet er å legge til rette for kanal med nødvendig sideareal.

Adgang for utleie

Evt. utleie av boligen krever samtykke fra borettslagets styre. Iht. borettslagslova må man ha bodd i leiligheten minst ett av de to siste årene før man kan søke om fremleie, andelseiere har likevel rett til å overlate bruken av hele bustaden til andre i opptil 30 døgn i løpet av året. Utleie i andre tilfeller kan godtas ved særlige grunner, jf. burettlagslova § 5-6. Utleie forutsetter at leiligheten har forsvarlige radonverdier. Se også borettslagets vedtekter, og konferer megler ved spørsmål.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/502/330:
30.04.1930 - Dokumentnr: 900141 - Bestemmelse om bebyggelse
Anlegg av bensinstasjon


13.11.1995 - Dokumentnr: 8079 - Leie av lagerlokaler
Leietid: 2 år
Fra dato: 01/11-1995
Leie: NOK 70 000 pr. år
Rettighetshaver: Anabeth AS
Org.nr: 937 259 921
Rett til fremleie med utleiers samtykke
Rett til pantsettelse
Med flere bestemmelser


23.01.1904 - Dokumentnr: 900003 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4203 Gnr:502 Bnr:325


29.04.2003 - Dokumentnr: 2879 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:502 Bnr:394
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:502 Bnr:922
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:502 Bnr:1020


01.01.2020 - Dokumentnr: 1898662 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0906 Gnr:502 Bnr:330


Info energiklasse

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter D

Økonomi

Omkostninger kjøper

Tinglysning av hjemmelsovergang: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 8 500,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger: (inkl. valgfrie tillegg) kr 12 300,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av His Bygg AS den 15.01.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Leilighet fra 2006. Det er selve leiligheten som er undersøkt, utvendig arealer er ikke undersøkt for feil eller mangler og er derfor ikke omtalt i denne rapporten. Stående utvendig trekledning, saltakkonstruksjon.
Leiligheten fremstår normalt vedlikeholdt innvendig utfra byggeår. Det var lagret mye gjenstander i leiligheten og alle flater er ikke undersøkt, påregnelig bruks slitasje/opphengs skader må påregnes. Skjevheter i etasjeskille utover standardens krav ble registrert. Våtrom med mangler på fallforhold mot sluk der utbedring vil innebære renovering av bad i sin helhet. Kjøkkenventilator som er påkoblet samme avtrekksrør på
bad, ved funksjonstest blåser ventilator inn i bad (feilmontering). Tiltak med røykvarslere, brannslukningsapparat anbefales. Sammendrag er ikke utfyllende for rapportens innhold og må leses i sin helhet.
 
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 
Utvendig

Dører,TG2
Formpresset malt ytterdør. Balkongdør i malt tre.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
- Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke.
Tiltak
- Dører må justeres.

Andre utvendige forhold,TG2
Det er ikke fremlagt tilstandsrapporter, vedlikeholdsplaner for fellesdeler i bygget.
Vurdering av avvik:
- Det er ikke utarbeidet Tilstandsanalyserapport, vedlikeholdsplan e.l. for fellesdeler i bygget.
Tiltak
- For å lukke avviket ihht NS 3600.2018 må det utarbeides en Tilstandsanalyserapport/vedlikeholdsplan for fellesdeler i bygget. Da dette er opp til borettslag/sameie å rekvirere er kostnadsestimat ikke satt.

Innvendig
Overflater,TG2
Parkett på gulv. Tapet på vegger. Malte plater i himling. Leilighet var møblert og lagret gjenstander og alle flater er ikke undersøkt. Påregnelig bruksslitasje, opphengsskader må påregnes utfra alder på leiligheten.
Vurdering av avvik:
- Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
- Fuktskade på foring soverom
Tiltak
- Andre tiltak:
- Byttes ut eller pusses ned og males.

Etasjeskille/gulv mot grunn,TG2
Trebjelkelag.
Vurdering av avvik:
- Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Tiltak
- For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

Radon,TG2
Det er ikke fremlagt dokumentasjon på radonsperre eller radonmålinger.
Vurdering av avvik:
- Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad
- Dokumentasjon på radonsperre foreligger ikke.
- Kartet kan ikke benyttes til å forutsi radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste måten å få sikker kunnskap om radon i en bygning, er å gjennomføre en måling. Radon i inneluft avhenger ikke bare av geologiske forhold, men også av bygningens konstruksjon og drift, samt kvaliteten av radonforebyggende tiltak
Tiltak
- Det bør gjennomføres radonmålinger.
- Ved eventuelle forhøyede verdier må det eventuelt utføres sikring mot radon.

Pipe og ildsted,TG2
Elementpipe. Det er ikke installert ildsted i leiligeten.
Vurdering av avvik:
- Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.
Tiltak
- Det anbefales å montere ildfast plate under luker på pipe.

Innvendige dører,TG2
Malte fyllingsdører.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.
Tiltak
- Enkelte dører må justeres.

Våtrom
2. etasje > Bad/vaskerom
Overflater Gulv,TG3
Flislagt gulv med varmekabler.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
- Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall).
- Ved nivellering er gulvet tilnærmet flatt, registrert motfall stedvis mot sluk. Synlig vært montert dusjdører som er erstattet med dusjkabinett.
Tiltak
- Overflater må utbedres eller skiftes.
- Det må foretas utbedring av fallforhold.
- Ved utbedring av fallforhold vil dette innebære både gulver og vegger der renovering i sin helhet vil være påregnelig. Kostnadsestimat intervall er satt for nytt bad.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

2. etasje > Bad/vaskerom
Sluk, membran og tettesjikt,TG2
Fliser på gulv og ukjent utførelse med underliggende konstruksjoner pga. ikke fremlagt dokumentasjon. Synlig slukmembran klemt til klemring.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen
Tiltak
- Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
- Dusjkabinett er anlagt.

2. etasje > Bad/vaskerom
Sanitærutstyr og innredning,TG2
Innredning med nedfelt servant, toalett, dusjkabinett, opplegg for vaskemaskin.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist skader på innredning.
Tiltak
- Lokal utbedring må utføres.

2. etasje > Bad/vaskerom
Ventilasjon,TG3
Ventilasjon via kjøkken der luften kommer inn bad på ved bruk av kjøkkenviftebad.
Vurdering av avvik:
- Det etablerte avtrekkssystemet fungerer ikke tilfredsstillende.
- Avtrekksvifte er defekt.
- Feilmontering av avtrekk
Tiltak
- Mekanisk avtrekk bør etableres.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Kjøkken
2. etasje > Stue/kjøkken
Overflater og innredning,TG2
Kjøkken med profilerte fronter, laminat benkplate. Utstyr: komfyr, kjøl/frys, oppvaskmaskin,
Vurdering av avvik:
- Det er påvist skader/fuktskjolder i kjøkkengulvet.
- Fuktskjolder på gulv bak kjøleskap, ikke høyere fuktverdier på befaringsdagen. Småskader og videre påregnelig brukslitasje på kjøkken.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Lokal utbedring må vurderes individuelt og etter den enkeltes behov.

2. etasje > Stue/kjøkken
Avtrekk,TG3
Kjøkkenventilator fungerende på befaringsdagen.
Vurdering av avvik:
- Det er registrert avvik med avtrekk.
- Ved funksjonstest av kjøkkenventilator er denne montert på samme ventilator rør og luft kommer ut på bad/vaskerom (feilmontert)
Tiltak
- Andre tiltak:
- Tiltak med ventilering på bad anbefales.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Tekniske installasjoner
Avløpsrør,TG2
Avløpsrør av plast som er synlig.
Vurdering av avvik:
- Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Ved eventuell behov for staking av avløpsanlegg ved tetting vil normalt sluk kunne brukes til formålet.

Ventilasjon,TG2
Naturlig ventilasjon
Vurdering av avvik:
- Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
Tiltak
- Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det.
- Anbefales anlagt veggventiler i rom med bruksbelastning utover vindusventiler.

Varmtvannstank,TG2
200 liters varmtvannstank.
Vurdering av avvik:
- Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.
Tiltak
- Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift.

Branntekniske forhold,TG3
Røykvarsler og brannslukningsapparat observert.
17.Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?
Nei
Kommentar:Ble ikke registre
18.Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år?
Ja
Kommentar:Brannslukningsapparat eldre enn 10 år
19.Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?
Nei
Kommentar:
20.Er det skader på røykvarslere?
Ja
Kommentar:Virket ikke på befaringsdagen
Kostnadsestimat : Under 10 000

Leilighet
Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk
Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? Nei
Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Nei
Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Nei

Leilighet
Standard :
Normal standard utfra alder på leilighet
Vedlikehold :
Normalt vedlikeholdt, videre oppgradering utfra bygningsmessig beskrivelse må vurderes individuelt og utfra den enkeltes referanser.
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap, komfyr samt oppvaskmaskin medfølger.

Boligselgerforsikring

selger har tegnet boligselgerforsikring. forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.

Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-23-0035. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/502/330:
30.04.1930 - Dokumentnr: 900141 - Bestemmelse om bebyggelse
Anlegg av bensinstasjon


13.11.1995 - Dokumentnr: 8079 - Leie av lagerlokaler
Leietid: 2 år
Fra dato: 01/11-1995
Leie: NOK 70 000 pr. år
Rettighetshaver: Anabeth AS
Org.nr: 937 259 921
Rett til fremleie med utleiers samtykke
Rett til pantsettelse
Med flere bestemmelser


23.01.1904 - Dokumentnr: 900003 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4203 Gnr:502 Bnr:325


29.04.2003 - Dokumentnr: 2879 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:502 Bnr:394
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:502 Bnr:922
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:502 Bnr:1020


01.01.2020 - Dokumentnr: 1898662 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0906 Gnr:502 Bnr:330


Info kommunale avgifter

Inkludert i fellesutgiftene.

Polisenummer

SP0002034528

Sammendrag selgers egenerklæring

Eiendommen er et dødsbo, og egenerklæringsskjema er derfor ikke utfylt.
Produktnummer: FAD303A0-9623-4A36-A36A-38BDACAB299C Kategori: