Arendal Sentrum

Strømsbuveien 28C

Prisantydning
990 000 kr
Omkostninger
36 620 kr
Andel fellesformue
8 023 kr
Totalpris
1 026 620 kr
Formuesverdi
172 035 kr
Formuesverdi sekundær
619 326 kr
Felleskostnader
382 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Kommunale avgifter
9 255 kr / år
Byggeår
1890
P-rom
18 ㎡
Bruksareal
18 ㎡
Tomteareal
224 ㎡
Etasje
1
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Funksjonell studioleilighet like over Arendal sentrum

Om eiendommen

Innhold

Denne leiligheten ligger opp noen trapper fra gateplan, på en forhøyet veranda i bygningens U. etg mot Strømsbuveien. Inneholder: Entre/ stue/kjøkken, rom og dusjbad.
Felles bod med vv-beredere i husets bakkant.

Det gjøres oppmerksom på at rom og veranda er byggett ut i fellesareal og at det foreligger en erklæring fra sameiet.
Den opprinnelige planløsningen avviker fra seksjoneringen og er ikke omsøkt. opprinnelig var kjøkken/stue ett rom , men nå avdelt med vegg før badet..
Utvendig fasade er endret med dør der det midterste vinduet var plassert før. Det er nå inngang i stuen og bygget veranda foran

Standard

Leiligheten er lys og fin og er overflatebehandlet i de senere år.
Det er fliser med varmekabler i alle gulv (bortsett fra rom med seng som ikke har varmekabler). MDF plater på vegger, malt mur og effektvegg med fliser i stuen.
Mosaikk flier på gulv og fliselagte vegger i dusjbadet. Innfelt skap og ny baderomsinnredning i 2017 da badet ble oppgradert.
Alt av hvitevarer som Zanuzzi vaskemaskin, Intra hybel kjøkken med kjøleskap og kokeplater og  Elektrolux ventilator inngår i denne handelen.
Øvrige skap i kjøkken er fra Ikea.
Praktisk garderobeløsning med hyller og heng, både i stuen og på rommet før badet.
Fastmontert seng som er bygget opp, og som har en praktik løsning med lagringsplass/garderobe under sengen.
Thompson skjerm til tv internett. Tidligere er Telia trådløst nett benyttes. dette eller annet nett må etabelres på nytt av ny eier.
Felles vannmåler i bygget.
Leilighetsbygget ble delvis malt utvendig 2018.
Det er sluk under vaskemaskinen på kjøkkenet.
Vvbereder er plassert i fellesbod

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 18 kvm, Bruksareal: 18 kvm Sekundærrom: 0 kvm.
Bra. pr. etasje.: Kjeller 18 m²
P-rom inkl: Soverom , Bad , Stue/kjøkken

Arealet i denne boligen er vanskelig eller umulig å måle opp helt nøyaktig på grunn av utforming/innredning av rom/bygningskonstruksjoner.
Arealet er fastsatt omtrentlig og skjønnsmessig.
Skjevheter i vegger og areal kan avvike. Måling er utført på nederste del av vegg på minste mål og vil øke jo lengre opp på vegg man måler.

I hovedsak er det bruken av rommene ved befaringen som avgjør om rommet defineres som P-rom eller S-rom, men i mange tilfeller må
takstmannen la sitt skjønn overstyre hovedregelen. Dette betyr at rommene kan defineres som P-rom eller S-som selv om de er i strid med
byggeforskriften.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1890 i følge Arendal kommune.

Oppvarming

Varmekabler i gulvet i stuen/kjøkken og på badet.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Sofa og sofabord kan medfølge etter avtale med selger. Ellers følger at av leilighetens øvrige innhold med i kjøpet. Med unntak av puter/sengetøy, da dette kun er ment for visning.
Seksjonens eierbrøk er 2/22 deler.
Leder i sameiet er Runar Hamre


SEFRAK: Bygningen er Sefrak-registrert på grunn av bygningenes alder. I forbindelse med restaurering/ombygging vil fylkets kulturminnevern ha uttalelsesrett. De ønsker generelt at gamle bygninger blir bevart, og stiller krav til materialvalg og utforming. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie. Men det blir også benyttet av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Det finnes mye tilgjengelig informasjon på www.riksantikvaren.no.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Jens Christian Edvardsen den 27.06.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Det er selve leiligheten som er undersøkt, utvendig arealer er ikke undersøkt for feil eller mangler og er derfor ikke omtalt i denne rapporten
Inngang til leiligheten er via balkongdør, inngangsdør opprinnelig gjennom fellesgang er fjernet. Tiltaket er ikke omsøkt. Leiligheten er delvis under terreng og høyere fuktverdier i bakenforliggende konstruksjon ble registrert. Gjennomgående sprekk i fliser som relateres til setninger eller svinn, videre undersøkelser må eventuelt utføres ved inngrep. Våtrom har mangler med hensyn til utførelse og avrenning til sluk. Sikringsskap oppført i plast der dette skal utføres i ubrennbart matriale i bolig, anbefales gjennomgang med utvidet el-kontroll. Sammendrag er ikke utfyllende for rapportens innhold og må leses i sin helhet. Se for øvrig punkter nedenfor.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3 Store eller alvorlige avvik:
Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Røykvarsler og brannslukningsapparat er installert i leilighet.

TG2 Avvik som kan kreve tiltak:
Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er avvik: Vassheller er ikke felt inn i kledning. Murkonstruksjon uten utvendig isolering, konstruksjonen vurderes som en risikokonstruksjon med hensyn til innvendig kondensering. "I massive teglvegger og hulmursvegger med
steinbindere kan vann suges kapillært helt inn til murveggens innside på samme måte som i blokkmurte yttervegger. Mange slike vegger er derfor behandlet med puss og maling for å sikre vanntettheten. Slik behandling har kortere levetid enn selve murverket, og må vedlikeholdes og
eventuelt fornyes slik at den gir tilstrekkelig beskyttelse av murverket. Henviser til byggdetaljblad 700.601 rehabilitering av gamle bygårder punkt 22
Innvendig isolering bør som regel unngås, da dette øker faren for skader i veggens ytre del (f.eks. fuktskader i fasade, utvikling av råte i innmurte trebjelker og -sperrer)."

Utvendig > Vinduer
Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass.

Utvendig > Dører
Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Det er avvik: Sprekker i enkelte fuger og ved dunking noe løse skifer.

Utvendig > Andre utvendige forhold
Det er ikke utarbeidet Tilstandsanalyserapport, vedlikeholdsplan e.l. for fellesdeler i bygget.

Innvendig > Overflater 
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Gjennomgående sprekk i fliser i stue, vurderes setninger/svinn i grunn. Enkelte sprekker i overflate puss.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Det er avvik: Gjennomgående sprekk i fliser i stue som relateres til sviktende underlag. Det ble ikke registrert større skevheter på gulv. Opptagning av fliser med videre undersøkelser må eventuelt utføres for årsak og eventuelle skader i underliggende konstruksjoner.

Innvendig > Radon
Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NVE Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav"" aktsomhetsgrad Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Rom Under Terreng
Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagte. Synlig fukt i bakenforliggende rom under terreng. Ved måling av relativ luftfuktighet ble det registrert 84
% luftfuktighet som relateres til fuktig miljø.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Oppkant til dusjnisje, ved eventuell lekkasje fra øvrige
vann installasjoner vil vann kunne renne ut i tilstøtende rom. Ikke 1:50 80 cm fra sluk.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
Det er usikkert om rørgjennomføringene er riktig utført. Det ble registrert bruk av silicon som tetning, ikke synlig slukmembran.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad
Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne.

Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad
Det er påvist andre avvik: Rom under terreng avsnitt må sees i sammenheng der fukt i bakenforliggende konstruksjon er registrert. Ukjent tettesjikt under fliser da dokumentasjon ikke er fremlagt.

Kjøkken > Overflater og innredning > Stue/kjøkken
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad. Svertesopp i overgang gulv/vegg bak kjøkkeninnredning ble registrert.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Det er påvist ufagmessig utførelse av vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Manglende innfesting av røropplegget.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg. Det er påvist ufagmessig utførelse av avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan derfor være skader og andre forhold ved
eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig undersøkelse av eiendommen, gjerne med
bistand av teknisk sakkyndig.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal sentrum opp Vesterveien. Ta til høyre i rundkjøring og følg Strømsbuveien ned mot sentrum igjen. Stort trehus på venstre side av veien, rett ovenfor Amfi og Arendal sentrum.
Eller fra Vesterveien , opp trappene ved inngangen til Amfi. Over gårdsplassen på Amfi, foran treningsenteret og videre opp trappene til Strømsbuveien. Hold til venstre og eiendommen ligger då på din høyre hånd litt oppi bakken. Velkommen

Beliggenhet

Leiligheten ligger like over sentrum med fin utsikt til Kittelsbukt fra terrassen utenfor leiligheten. Alti Amfi ligger like foran med parkmessig opparbeidet tomt og lekeplass. Man kan enten gå via trappene på Alti og rett ned til Vesterveien og sentrum eller følge Strømsbuveien ned til Vestregate ved parkeringshus. Kort vei til Fresh fitness treningssenter like over veien, videregående skoler, buss terminal og fine turområder ved Bjønnes og selvfølgelig alle byens fasiliteter og yrende byliv. En leilighet som er perfekt for en til to personer som ønsker å bo like over "hjertet" av Arendal sentrum. Rikelig med sol.

Tomt

Areal: 224 kvm, Eierform: Fellestomt Tomten eies i fellesskap med øvrige seksjonshavere og består hovedsakelig av inngangspart og trappeadkomst til leilighetene i bygget. Det er totalt 5 seksjoner i dette sameiet.
Denne leiligheten i U. etg. disponerer en fin uteplass like utenfor inngangen, men eies av sameiet i fellesskap. Denne plassen fungerer som inngangsparti kun for denne seksjonen.

Parkering

Det følger ikke parkering med til denne leiligheten, men Arendal sentrum har flere parkeringshus hvor man kan søke om å leie plass.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk. Det er anlagt soverom med vegg tilstøtende til bad, ifølge seksjonering er dette en åpen planløsning. Dør med inngang til fellesareal er lukket. Det er ikke fremlagt fasadeendring med balkongdør som er hovedinngangsdør til leiligheten. Soverommet er under 15 m3 (9.8 m3) ikke godkjent som soverom. I henhold til opplysninger tilsendt Arendal kommune er enheten definert som boenhet.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Boligbebyggelse Bevaringsområde; bevaring av bygninger, tilhører reguleringsplan Strømsbuveien, Høyveien sør og Skibberheia, datert 19.02.1990. Arealplanid: 2013r3. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Ingen heftelser følger.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boliger i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24 og sameiets vedtekter.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Om sameiet

Husdyrhold

Dyrehold er tillatt

Rettigheter og forpliktelser

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtekstfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene. Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Regnskap og vedtekter

Kjøper/seksjonseier plikter å følge sameiets vedtekter. Dokumentet er vedlegg til salgsoppgaven.

Styregodkjennelse

Erverver og leier av seksjon må meldes til styret.

Forretningsfører

Runar Hamre

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

990 000,- (Prisantydning) Omkostninger 7 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 24 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 990 000,-)) 36 620,- (Omkostninger totalt) 1 026 620,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 9 254,83 pr. år inkluderer abonnement vann og avløp, feiing, eiendomsskatt og renovasjon.
I tillegg kommer forbruk for vann og avløp, som inngår i fellesutgifter.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 840,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Felleskostnader

Kr. 382,20,- pr.mnd.

Felleskostnader inkluderer

Forsikring og delvis vedlikehold av bygget.

Andel fellesgjeld / Fellesformue

Andel fellesgjeld kr. 0,- pr. 01.07.22
Andel fellesformue kr. 8 023,48 pr. 01.07.22

Formuesverdi

Primær: Kr. 172 035,- for år 2020. Sekundær: Kr. 619 326,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Strømsbuveien 28C, Gnr. 502 Bnr. 313 Snr. 1 i Arendal kommune. Sameiebrøk:

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Leiligheten er utstyrt med minikjøkken + vaskemaskin.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 25.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-22-0245

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-22-0245. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Avd. leder Helga Sverdrup Hvass, tlf. 40 40 80 25

Vederlag

Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 990 000,-) (Kr.45 000) Tilrettelegging (Kr.13 900) Grunnpakke markedsføring inkl. Finn annonse (Kr.8 900) Totalt kr. (Kr.78 285)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3061047