Strømsbu

Strømsbuåsen 2

Prisantydning
3 790 000 kr
Omkostninger
94 750 kr
Totalpris
3 884 750 kr
Formuesverdi
861 518 kr
Formuesverdi sekundær
3 273 768 kr
Byggeår
1950
Internt bruksareal (BRA‑i)
217 ㎡
Bruksareal
250 ㎡
Tomteareal
544 ㎡
Etasje
3
Antall soverom
4
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Sentrumsnær og barnevennlig enebolig med nærhet til alt - Innholdsrikt med mye potensiale - Barnevennlig - Garasje

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

1. etasje: Kjøkken , Stue , Bad/vaskerom , Gang , Vindfang , Soverom , Trapperom. Innglasset balkong.

Loftsetasje: Gang , 3 Soverom , Kjøkken , Bad/vaskerom. Deler av bad er opprinnelig godkjent som kott, bad er større enn på opprinnelige tegninger. Deler av badet er ikke godkjent for varig opphold. Det er satt inn takvindu på fasade mot øst.

Underetasje: Det ene soverommet er opprinnelig godkjent som vedbu, vaskekjeller er opprinnelig godkjent som vaskekjeller, kjøkken og bad er opprinnelig godkjent som matkjeller. Rommene er ikke søkt bruksendret og er ikke godkjent for varig opphold/beboelse. Det foreligger ikke plantegning for rom under kjøkken (tilbygg), men ut i fra fasadetegninger ser det ut som det er opprinnelig er tenkt som garasje. Soverom og entré i tilbygg er ikke godkjent for varig opphold/beboelse. Det foreligger ikke dokumentasjon for tilbygg med hhv. verksted og entré og tiltaket er trolig ikke byggesøkt kommunen.

Det foreligger ikke dokumentasjon/tegninger for utebod ved garasje eller overbygg/utestue på terrasse og tiltakene er trolig ikke byggesøkt kommunen.
Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Oppvarming

Elektrisk, varmepumpe og vedovn.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Eiendommen ligger i et attraktivt hyggelig villaområde i Arendal Vest.
Fra Arendal sentrum følger man bakken opp Vesterveien og tar første vei til høyre i rundkjøringen på Strømsbu. Følg veien rett frem forbi Coop Prix og ta til venstre etter leilighetsbygg. Ta deretter første vei til venstre igjen, følg veien opp bakken og eiendommen kommer på din høyre hånd.

Barnehage, skole og fritid

Barnehager
Strømsbuåsen barnehage (0-5 år) 0.5 km
Tromøy Barnehageenhet, Fjellvik (3-5 år) 0.8 km
Springkleiv barnehage (0-5 år) 1 km

Skoler
Stinta skole (1-10 kl.) 0.6 km
St Franciskus skole (1-10 kl.) 1.2 km
Strømmen oppvekstsenter (1-7 kl.) 2 km
Steinerskolen i Arendal (1-10 kl.) 2.3 km
Arendal videregående skole 1.2 km

Flere fine fritidstilbud i nærområdet.

Offentlig kommunikasjon

Strømsbukrysset Totalt 9 ulike linjer 0.4 km
Svinodden ferjekai Linje 191 0.9 km
Arendal bussterminal Totalt 24 ulike linjer 0.9 km
Arendal Tyholmen ferjekai Linje 191 1.2 km
Arendal stasjon Linje R50 1.4 km

Parkering

Godt med biloppstillingsplass og parkering i garasje.

Beliggenhet

Denne eiendommen ligger helt genialt til - rolig og litt tilbaketrukket - i etablert villaområde med kort vei til absolutt alt. Det er flere dagligvarebutikker like i nærheten og nytt bydelssenter som etableres på Strømsbusletta. En hyggelig liten spasertur ned Strømsbuveien eller langs vannet, og du er i sentrum i løpet av 5-10 minutter. Gode bussforbindelser og busstopp like i nærheten. Nydelige turområder like inn fra Ormetjenn til flotte turløyper inn i Åsbieskogen. Det er også meget kort vei til sjøen og mulighet for leie av båtplasser. Stinta skole med barne-og ungdomstrinn, svømmehall og idrettshall er også bare en snarvei unna. Her kan du rett og slett bo "midt i smørøyet" - men likevel et lite stykke unna byens pulserende liv.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 21.12.1951. Ferdigattesten gjelder våningshus på matr. nr. 667. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det foreligger vedtak for garasje, datert 14.05.1973.
Det foreligger vedtak for påbygg, datert 05.06.1980.
Det foreligger melding om tilbygg til bolig og nybygg uthus, datert 08.04.1997. Byggemelding datert 24.02.97
Det foreligger aksept for melding om mindre byggearbeid, datert 01.12.2008. Gjelder garasje.
Det foreligger tillatelse til fradeling av tilleggsareal og endret plassering for garasje, datert 06.05.2015.

Deler av garasje ligger over grensen til naboeiendom gnr. 502 bnr. 422.
Deler av bolig ligger på grensen til naboeiendom gnr. 502 bnr. 189.

Det er påvist avvik i forhold til dagslysflate og takhøyde: Soverom 1. etasje, soverom, stue underetasje har ikke lysforhold med hensyn til 10 % av lysåpning av gulvareal. Lav takhøyde i underetasje og loftsetasje.

Det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens planløsning.
Kjeller: Det ene soverommet er opprinnelig godkjent som vedbu, vaskekjeller er opprinnelig godkjent som vaskekjeller, kjøkken og bad er opprinnelig godkjent som matkjeller. Rommene er ikke søkt bruksendret og er ikke godkjent for varig opphold/beboelse. Det foreligger ikke plantegning for rom under kjøkken (tilbygg), men ut i fra fasadetegninger ser det ut som det er opprinnelig er tenkt som garasje. Soverom og entré i tilbygg er ikke godkjent for varig opphold/beboelse. Det foreligger ikke dokumentasjon for tilbygg med hhv. verksted og entré og tiltaket er trolig ikke byggesøkt kommunen.
1. etasje: Det ene soverommet er opprinnelig godkjent som garderobe og do, samme rommet er utvidet ut i deler av gangen.
Det er satt inn ekstra vindu ved siden av balkongdør på kjøkken.
2. etasje: Deler av bad er opprinnelig godkjent som kott, bad er større enn på opprinnelige tegninger. Deler av badet er ikke godkjent for varig opphold.
Det er satt inn takvindu på fasade mot øst.
Det foreligger ikke dokumentasjon/tegninger for utebod ved garasje eller overbygg/utestue på terrasse og tiltakene er trolig ikke byggesøkt kommunen.
Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp. Privat vei. Vei til eiendommen etablert over naboeiendom. Veiretten er ikke tinglyst. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med å formalisere avtale vedr. veirett og evt. tinglysning av denne påhviler kjøper.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som bebyggelse- og anlegg; eksisterende boligbebyggelse, og er en del av kommuneplanen: Planperiode 2023 - 2033.
Avvikssone støy (H290) Arendal sentrum og sentrene Saltrød, His og Nedenes er angitt som avvikssone for støy. I avvikssonene kan boligbebyggelse, barnehager og pleieinstitusjoner etableres i gul og rød sone dersom følgende tiltak er ivaretatt: Boliger skal ha minimum en fasade som vender mot stille side, jfr. tabell 3 i T-1442/16.

Adgang for utleie

Det er innredet hybel i boligens loftsetasje. Det er satt inn hybelkjøkken på soverommet og deler av bad er opprinnelig godkjent som kott, bad er større enn på opprinnelige tegninger. Deler av badet er ikke godkjent for varig opphold. Det er satt inn takvindu på fasade mot øst.


Det er innredet hybel i boligen. Endringen er ikke omsøkt og det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens innredning av boligen. Det ene soverommet er opprinnelig godkjent som vedbu, vaskekjeller er opprinnelig godkjent som vaskekjeller, kjøkken og bad er opprinnelig godkjent som matkjeller. Rommene er ikke søkt bruksendret og er ikke godkjent for varig opphold/beboelse. Det foreligger ikke plantegning for rom under kjøkken (tilbygg), men ut i fra fasadetegninger ser det ut som det er opprinnelig er tenkt som garasje. Soverom og entré i tilbygg er ikke godkjent for varig opphold/beboelse. Det foreligger ikke dokumentasjon for tilbygg med hhv. verksted og entré og tiltaket er trolig ikke byggesøkt kommunen. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Heftelser: Ingen heftelser registrert.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter: Ingen rettigheter registrert.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 94.750,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 12 500,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 95.750,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport
Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Jens Christian Edvardsen den 12.03.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon: Enebolig fra 1949 Eldre utvendig taktekking der omlegging pga. alder, utettheter i overganger vil være påregnelig. Takkonstruksjon der anleggelse av lufting, diffusjonsperre anbefales. Videre undersøkelser av takkonstruksjon som ikke er synlig for besiktelse anbefales da det er/har vært lekkasje på kjøkken tilbyggsdel. Betong konstruksjon fra tidligere garasje der eier har innredet til oppholdsrom uten åpen lufting og vurderes som en risikokonstruksjon med hensyn til kondensering skader. Vinduer, dører der vedlikehold, utbyttinger utfra enkelte råteskader, nedsatt funksjon anbefales. Liggende bordkledning med stedvis råte, manglende åpen lufting.

Grunnmur der sprekker, manglende fuktsikring/isolering av grunnmur er registrert. Rom under terreng med tilbakefylt grunnmur der høyere fuktverdier ble registrert som relateres til vått. Boligens underetasje der renovering vil være påregnelig utfra tilstand med fuktproblematikk. Videre oppgraderinger, renovering må vurderes indviduelt og utfra den enkeltes behov. Våtrom med mangler på våtsoner, fuktskader og renovering er påregnelig utfra dagens bruk og forskrifter.

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. Carport, bod, innglasset balkong, delvis verandaer er ikke synlig omsøkt i henhold til kommunale dokumenter. Underetasje fremstår ikke som opprinnelige plantegninger i sin helhet, tiltakene er ikke omsøkt. 1. etasje fremstår som omsøkt i 1997 Loftsetasje der soverom brukes som kjøkken, soverom som stue, wc som bad/vaskerom.

Avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde: Soverom 1. etasje, soverom, stue underetasje ikke lysforhold med hensyn til 10% lysåpning av gulvareal. Lav takhøyde i underetasje, loftsetasje.

Sammendrag er ikke utfyllende for rapportens innhold og må leses i sin helhet.
 
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 
TG 3
Utvendig > Taktekking. Utvendig taktekking med sementtakstein, shingel. Befaring er utført fra bakkenivå pga. sikkerhet for undertegnede
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen.
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak.
• Det er ingen lufting i konstruksjonen.
Lekkasjeskader i overgang kjøkkentilbygg/hovedbolig. Eier har midlertidig anlagt byggskum for tetting. Råteskader i nederste del av gesims. Eldre slitte sementtakstein og papptekking undertak.

Utvendig > Nedløp og beslag. Takrenner av plastbelagt metall og plast.
Vurdering av avvik:
• Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet.
• Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag.
Manglende snøfangere på tilbyggsdel, ikke krav til snøfangere på hovedbygning utfra byggeår.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft. Saltak konstruksjon.
Tilgang til en liten del av konstruksjon via luke, begrenset besiktelse fra luke.
Vurdering av avvik:
• Det er ingen lufting i konstruksjonen.
• Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er punktering av dampsperre, som medfører svekket effekt av dampsperrefunksjonen.
• Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.
Eier opplyser om lekkasje i kjøkken del som provisorisk er utvendig tettet, synlig fuktmerker i himling på kjøkken.
Limtredrager til kvist er anlagt på undergurter med tversgående bjelke, ikke synlig oppstøtting i underliggende etasje.

Utvendig > Vinduer. Det ble foretatt kontroll på tilfeldig valgte åpne og lukke mekanismer. Vinduer består av åpningsvinduer og fastkarmsvinduer. Det er ikke utført inngrep i konstruksjoner rundt vinduer og ukjent tetting med hensyn til isolering/vindtetting/taping
Vurdering av avvik:
• Det er påvist vinduer med fukt/råteskader.
• Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
• Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
• Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass.

Utvendig > Dører. Hovedytterdør, balkongdører, kjellerdør.
Vurdering av avvik:
• Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader.
• Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
• Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
• Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
• Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Balkongdør stue 1. etasje er skrudd igjen

Utvendig > Utvendige trapper. Trapper oppført i tre.
Vurdering av avvik:
• Det er ikke montert rekkverk.
• Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter.
• Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn. Trebjelkelag.
Vurdering av avvik:
• Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet.
Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Skjevheter i boligens etasjeskille er registrert, ved eventuell renovering vil opprettinger anbefales.

Innvendig > Rom Under Terreng. Hulltgagning ble utført i stue i utforet vegg mot tilbakefylt grunnmur.
Det ble reigstrert avvik i konstruksjonen med måling av høyere fuktverdier.
Vurdering av avvik:
• Det er i hulltaking påvist fukt-/råteskader. Synlig svertesopp registrert i området og målt høyere fuktverdier i konstruksjonen som tilsier våt konstruksjon,.

Våtrom > Loftsetasje > Bad/vaskerom > Generell.
Bad/vaskerom, ingen dokumentasjon på utførelse. Belegg på gulv, panel på vegger og himling. Utstyr: badekar med dusj, opplegg for vaskemaskiun, vask med innredning, toalett. "Rommet er bygget etter forskriftskrav før 1997 og gis dermed automatisk tilstandsgrad 3 basert på alder og forventet levetid. Rommet må påregnes renovert. Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) har i sin veiledning av 26.9.2022 skrevet: Bygningsdeler på bad og vaskerom må i tillegg til å få tilstandsgrad opp mot kravene som gjaldt da de ble bygget, også kontrolleres mot dagens krav, på bakgrunn av at bruken av slike rom har endret seg vesentlig opp gjennom årene. Et baderom uten membran på gulv og del av vegg kan blant annet ikke brukes til dusjing direkte på gulv, men må ha dusjkabinett som fører dusjvannet direkte til sluket. Dette er forhold som en kjøper må få vite. Det vurderes ikke uvanlig at et eldre bad på dette grunnlagt kan få en høy tilstandsgrad, selv om det ikke er observert fukt eller svikt i bygningsdelene. Det vil da være opp til kjøper å oppgradere badet eller annet våtrom for å kunne bruke rommet annerledes
Vurdering av avvik:
• Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Manglende våtsoner på vegger.

Våtrom > 1. etasje > Bad/vaskerom > Generell.
Bad/vaskerom, ingen dokumentasjon på utførelse. Belegg på gulv, malte plater på vegg. Utstyr: dusjkabinett, vask med innredning, toalett, opplegg for
vaskemaskin. "Rommet er bygget etter forskriftskrav før 1997 og gis dermed automatisk tilstandsgrad 3 basert på alder og forventet levetid. Rommet må påregnes renovert. Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) har i sin veiledning av 26.9.2022 skrevet: Bygningsdeler på bad og vaskerom må i tillegg til å få tilstandsgrad opp mot kravene som gjaldt da de ble bygget, også kontrolleres mot dagens krav, på bakgrunn av at bruken av slike rom har endret seg vesentlig opp gjennom årene. Et baderom uten membran på gulv og del av vegg kan blant annet ikke brukes til dusjing direkte på gulv, men må ha
dusjkabinett som fører dusjvannet direkte til sluket. Dette er forhold som en kjøper må få vite. Det vurderes ikke uvanlig at et eldre bad pådette grunnlagt kan få en høy tilstandsgrad, selv om det ikke er observert fukt eller svikt i bygningsdelene. Det vil da være opp til kjøper å oppgradere badet eller annet våtrom for å kunne bruke rommet annerledes
Vurdering av avvik:
• Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Motfall mot sluk. Eldre fuktskade fra bad loftsetasje i himling der eier opplyser om
utettheter i belegg som ble byttet ut. Manglende våtsoner.

Våtrom > Underetasje > Bad/vaskerom > Generell.
Bad/vaskerom, ingen dokumentasjon på utførelse. Fliser på gulv, murkonstruksjon, fliser på vegger. Utstyr: Opplegg for vaskemaskin, vask med innredning, toalett.
Vurdering av avvik:
• Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Ble registret større mengder svertesopp på overflater. Rom under terreng avsnitt må sees i sammenheng der fuktproblematikk ble registrert. Sprekte fliser

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold. Se Tilstandsrapporten

Tomteforhold > Drenering.
Dreneringsmasse og eller dreneringsrør er skjult under bakkenivå ukjent tilstand. Ved visuelle observasjoner er det ikke avdekket fuktsikring.
Vurdering av avvik:
• Dreneringen er utilstrekkelig og har idag begrenset effekt.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer.
Forstøtningsmurer av betong, betongblokker.
Vurdering av avvik:
• Det er påvist større sprekker og/eller skjevheter i muren.
• Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren.
• Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav.

Tomteforhold > Terrengforhold.
Terreng rundt bolig med sementheller, betong, grus, jordmasser.
Vurdering av avvik:
• Terrenget faller inn mot bygningen og det er maksimale forhold for vann inn mot muren.
Konsekvens/tiltak
• Det bør foretas terrengjusteringer.
Terrenget rundt bygningen bør ha tilstrekkelig fall fra byggverket dersom ikke andre tiltak er utført for å lede bort overvann. Fallet ut fra bygningen bør være minst 1 : 50 over en avstand på minst 3 m fra veggen. Man må ta hensyn til at tilbakefyllingsmassene kan sette seg over tid og at angitt minimumsfall må etableres etter at massene har stabilisert seg. Hvis det ikke er mulig å etablere fall ut fra bygningen, kan man etablere fall langs veggen til lavereliggende terreng dersom forholdene ligger til rette for det. Fallet bør være minst 1 : 50.

TG 2
Utvendig > Veggkonstruksjon. Bindingsverkskonstruksjon med utvendig stående bordkledning. Befaring er utført fra bakkenivå.
Vurdering av avvik:
• Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
• Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
Konsekvens/tiltak
• Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen.
• Råteskadet trekledning må skiftes ut.
Kledning uten åpen lufting innebærer hyppigere vedlikeholdsbehov da fukt ikke tørker ut på samme måte som med en luftet konstruksjon. Utbytting av enkelte bord eller anlegge ny kledning med lufting og museband må vurderes individuelt.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger. Treterrasser, balkonger.
Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på tettesjikt/membran.
• Det er ikke montert beslag mellom yttervegg og balkong/terrasse.
• Balkong/terrasse ligger over innredede boligrom, usikker konstruksjon.
Konstruksjonsutforming gir økt fare for skader.
• Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.
Konsekvens/tiltak
• Tidspunkt for utskiftning av tettesjikt/membran nærmer seg ut ifra alder på dagens tekking.
• Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser.
• Beslag må skiftes ut/monteres.
• Lokal utbedring/utskiftning bør utføres.

Innvendig > Overflater. Laminat, parkett på gulver. Malte plater på vegger. Malte plater, mdf panel, panel i himling
Vurdering av avvik:
• Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
• Det er påvist fuktskader på overflater. Lekkasje fra taktekking i himling kjøkken. Fuktproblematikk underetasje. Fuktskade ved balkongdør loftsetasje på gulv.

Innvendig > Radon. Bygget er ikke oppført med radon duker utfra byggeår og normal utførelse. Det er ikke utført radonmålinger som er fremvist.
Vurdering av avvik:
• Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
• Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad. Kartet kan ikke benyttes til å forutsi radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste måten å få sikker kunnskap om radon i en bygning, er å gjennomføre en måling. Radon i inneluft avhenger ikke bare av geologiske forhold, men også av bygningens konstruksjon og drift, samt kvaliteten av radonforebyggende tiltak

Innvendig > Pipe og ildsted. Mursteinspipe med ilsted.
Vurdering av avvik:
• Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.
• Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. Avskalling i bunn av pipe, saltutslag som tyder på kapillært oppsug fra grunn

Innvendig > Innvendige trapper. Malt tretrapper
Vurdering av avvik:
• Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.

Innvendig > Innvendige dører. Fyllingsdører/ slette dører, enkel funksjonstest av tilfeldig valgte dører.
Vurdering av avvik:
• Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Våtrom > Underetasje > Bad/vaskerom > Tilliggende konstruksjoner våtrom. Hulltagning er foretatt og ble registrert noe høyere relativ luftfuktighet i
konstruksjonen. Hulltagningen ble utført i skille vegg mellom bad og soverom. Gjøres oppmerksom på rom under terreng avsnitt som må sees i sammeheng.
Vurdering av avvik:
• Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i konstruksjonen.
• Det er registrert symptom på fuktskader

Kjøkken > Underetasje > Kjøkken > Overflater og innredning. Kjøkken med glatte fronter, laminat benkplate.
Vurdering av avvik:
• Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Slitt kjøkken der utbytting eller lokal utbedring må vurderes individuelt.

Tekniske installasjoner > Vannledninger. Kobberrør som består av forskjellige årganger. Byttet ut etter behov ifølge eier som er rørlegger.
Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Tilstandsgrad settes utfra eldre rør opplegg i boligen.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør. Avløpsrør av plast som er synlig. Det ble ikke opplyst om problematikk med avløpsanlegget på befaringsdagen.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank. 2 varmtvannsberedere. Eldre 120 liters vartmannsbereder i underetasje og nyere type i loftsetasje.
Vurdering av avvik:
• Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år Eldre

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg. Se tilstandsrapporten.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter. Grunnmur av lettklinker blokker, betong.
Vurdering av avvik:
• Grunnmuren har sprekkdannelser.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger. I henhold til kommunale dokumenter er boligen tilkoblet offentlig vann og avløp via private stikkledninger. Det fremkommer ikke opplysninger på befaringsdagen om problematikk med VA anlegg.
Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger.
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger.

Tomteforhold > Oljetank. Eier opplyser om oljetank i glassfiber som er fylt med masse på egeninnsats.
Vurdering av avvik:
• Det er opplyst om at oljetank er sanert, men tilfredsstillende dokumentasjon mangler
Konsekvens/tiltak
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Koketopp og kjøleskap i loftsetasjen medfølger. Kjøleskap og komfyr i kjeller medfølger

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Heftelser: Ingen heftelser registrert.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter: Ingen rettigheter registrert.

Info kommunale avgifter

Totalt kr. 29 148,-. Beløpet inkluderer eiendomsskatt, renovasjon og gebyr for vann- og avløp.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Våtrom
1 Har det vært feil på bad, vaskerom eller toalettrom? Ja. Dårlig gulvbelegg på bad i 2. etasje som medførte no lekasje i tak på bad under. Lagt nytt belegg

2 Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom? Ja. 2005- Fra 2005 og fram til nå er det utført diverse oppgraderinger på to bad Dette er utført av meg selv da jeg er utdannet rørlegger med fag og mesterbrev Det er nye toalett Badekar og dusjkabinett samt nye baderomsinnredninger på to bad Det er også satt inn ny vvbereder Det ble også lagt nytt gulvbelegg på ett av badene pga lekasje. v/ Eirik Sørensen

Tak, yttervegg og fasade
3 Har det lekket vann utenfra og inn, eller er det sett andre tegn til fukt? Ja. Kjøkkendelen er et tilbygg lavere en hovedbygget. Det kom inn vann under en storm i 2015 og i 2023. Det drev inn mellom tak og vegg og det hang noen dråper inne i kjøkkentaket. Dette er utbedret og det ble lite synlige skader

4 Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade? Ja. 2015-Tilbygg 1998/99. Snekkerservice v/Jan Frivold. Det ble lagt nytt undertak på kjøkkendelen etter stormen i 2015 Da ble det også skiftet et vindu på samme vegg på hovedhuset Det ble bygget et tilbygg i tidsrommet 1998/99 Her er det nytt tak og vindu/verandadør

Elektrisitet
10 Er det utført arbeid på det elektriske anlegget? Ja. 1995- Diverse oppgradering av elekrisk arbeid over tid og nye sikringsskap i hovedhus samt hybel i
kjeller. v/ Centrum elektro

Rør
13 Er det utført arbeid på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør? Ja. 2004- Kjøkken og bad på hybel i kjeller samt hybel 2.etg v/ Eirik Sørensen

Ventilasjon og oppvarming
14 Er det eller har det vært nedgravd oljetank på eiendommen? Ja. Tanken er tømt ogfylt igjen.

16 Er det utført arbeid på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg? Ja. 2022- Ny varmepumpe i 2022 v/ Vimax Boligteknikk A/S Arendal. Byttet ut oljeovn med peis i ca år 2000 selv gjort.

Skjevheter og sprekker
17 Er det tegn på setningsskader eller sprekk i fliser? Ja. Noe setning i kjeller på hjørnet mot nord etter tilbygg var avsluttet.

18 Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe? Ja. Byttet ut oljeovn med peis i stue samt ny peisovn i kjellerstue

Planer og godkjenninger
24 Har du bygd på eller gjort om kjeller, loft eller annet til boligrom? Ja. 1999- Tilbygg v/ Snekkerservice v/Jan Frivold. Innredet hybel i kjeller samt hybel i 2. etg

Andre opplysninger
32 Har du andre opplysninger om boligen eller eiendommen utover det du har svart? Ja. Noe trykktap på vann ved sambruk
Produktnummer: 0EE57E2C-963F-4CD0-82EC-4A95C9D442A5 Kategori: