HERRE

Strandveien 3

Prisantydning
1 890 000 kr
Omkostninger
64 250 kr
Totalpris
1 954 250 kr
Formuesverdi
558 580 kr
Formuesverdi sekundær
2 122 603 kr
Byggeår
1972
Internt bruksareal (BRA‑i)
185 ㎡
Bruksareal
185 ㎡
Tomteareal
1 395 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Frittliggende enebolig med stor, solrik tomt og attraktiv beliggenhet. Oppussingsbehov.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Hovedetasjen: Entrè, gang, 3 soverom, wc, bad, kjøkken, stue-/spisestue m/utgang veranda og vaskerom.
Kjeller: Full kjeller som er delt opp i flere rom. Godt med lagringsplass, mulighet til hobbyverksted e.l.

Oppvarming

Luft til luft varmepumpe, vedfyring og elektrisk oppvarming.
Servicetorget i kommunen opplyser om at det skulle vært tilsyn av pipe/ildsted 20/2-2024, men registrert som bomtur da huset er ubebodd.

Beliggenhet

Adkomst

Se kartskisse.

Parkering

Godt med parkering på egen tomt.

Beliggenhet

Attraktiv beliggenhet på Uksodden på Herre. Svært solrikt, barnevennlig og veletablert boligområde. Umiddelbar nærhet til Uksodden barnehage og få minutters kjøring til gamle Herre "sentrum" med barneskolen, nærbutikk mv.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige (bla. er oppføring, påbygging og tilbygging meldepliktig). Det foreligger midlertidig brukstillatese datert 13/3-1974.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Private stikkledninger frem til kommunal tilknytning. Kloakkpumpe sammen med nabo, som ligger på nabogrunn.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligformål , tilhører reguleringsplan Uksodden , datert 16/11-1966. Reguleringsplan med kartutsnitt ligger vedlagt salgsoppgaven.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men man står fritt til å leie ut boligen.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

12.01.1967 - Dokumentnr: 500112 - Fradelingsdokument
DENNE EIENDOMMEN ER FRADELT FRA GNR 1 BNR 10
HOVEDBRUKET ER UTGÅTT

10.04.1973 - Dokumentnr: 700259 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4012 Gnr:1 Bnr:101

01.01.2020 - Dokumentnr: 327944 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0814 Gnr:1 Bnr:38

01.01.2024 - Dokumentnr: 486733 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:3813 Gnr:1 Bnr:38

Kommentar konsesjon

Bamble kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet, som megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 47 250,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 64 250,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Bebyggelse

Nærområdet består i all hovedsak av etablert eneboligbebyggelse.

Standard

Huset har en normal standard, i all hovedsak fra byggeår. Følgelig behov for tidsmessig oppgradering til ny generasjon.

I entrè, gang, soverom og kjøkken er det belegg på gulv. Stue-/spisestue har eikeparkett. For det meste malte/tapetserte vegger og takess i himlinger.

Romslig stue-/spisestue med både vedovn og luft til luft varmepumpe. Her er det utgang til en overbygget veranda med gode solforhold.

Kjøkken med spisesplass. Eldre kjøkken, trolig fra byggeåret. Kjøleskap m/frysedel og komfyr med keramisk topp som medfølger. Øvrige hvitevarer i boligen medfølger ikke.

Bad med belegg på gulv og våtromspanel på vegg. Lukket dusjkabinett og servant i innredning. Eget toalettrom med wc og servant. I tillegg er det vaskerom som har utgang direkte til hagen.

Fornyet el-tavle med automatsikringer. Varmtvannsbereder på 200 l. står i kjelleren og er datert 2001. Nyere takstein, antatt ca. 3 år siden basert på informasjon fra en av arvingene.

Det er også innhentet tilstandsrapport for eiendommen og denne følger vedlagt salgsoppgaven.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Kjøleskap og komfyr med keramisk topp medfølger. Evnt. øvrige hvitevarer i boligen medfølger ikke.

Diverse

Eiendommen selges på grunnlag av salgsfullmakt. Det gjøres særlig oppmerksom på at fullmektig ikke har bebodd boligen. Fullmektig har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

12.01.1967 - Dokumentnr: 500112 - Fradelingsdokument
DENNE EIENDOMMEN ER FRADELT FRA GNR 1 BNR 10
HOVEDBRUKET ER UTGÅTT

10.04.1973 - Dokumentnr: 700259 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4012 Gnr:1 Bnr:101

01.01.2020 - Dokumentnr: 327944 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0814 Gnr:1 Bnr:38

01.01.2024 - Dokumentnr: 486733 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:3813 Gnr:1 Bnr:38

Info kommunale avgifter

Ovennevnte kommunale avgifter er fordelt på 12 terminer og inkluderer vann, avløp, renovasjon, feie-/tilsynsavgift og eiendomsskatt.

Byggemåte

Huset er oppført i tradisjonelt isolert bindingsverk, utvendig kledd med panel. Sadlet takverk som er tekket med krum betongstein. Se forøvrig tilstandsrapport.

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Jan Tore Eriksrød, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
 
Følgende avvik har fått TG3 (store/alvorlige avvik), TG2 (mørk oransje, avvik som kan kreve tiltak) TG2 (lys oransje, avvik som ikke krever tiltak): 

TG 3 (store/alvorlige avvik):
Kjeller - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig. Rom er funksjonelle til lagring. Ønskes rom brukt til varig opphold må tiltak beregnes.
Vaskerom - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Utvendige trapper
TG2 (mørk oransje - Forhold om kan kreve umiddelbare tiltak):
Vinduer - Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Eldre isolerglass vinduer fra byggeår med utgått levetid. Utskiftninger må beregnes.
Utvendig trapp - Utvendig betongtrapp til kjeller. Konstruksjonene har skjevheter. Lokal utbedring må utføres.
Terrasse - Boligen har etablert terrasse i betong med rekkverk i smijern. Merknad på slitasje og høyde rekkverk. Det er også registrert avvik på overflate. Oppgradering må beregnes.
Overflater - Boligen er generelt lite oppgradert på innvendige overflater de senere år. Parkett i stue med høy slitasje på overflater. Potensielle kjøpere må beregnes oppgradering av de fleste innvendige overflater.
Radon - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Bad (gulv) - Belegg med skader etter varme fra elkabler. Nytt belegg bør beregnes etablert.
Bad (ventilasjon) - Rommet har kun naturlig ventilasjon.
Kjøkken - Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken.
Toalettrom - Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
Elektrisk anlegg - Tiltak må beregnes når overflater og kjøkken oppgraderes.

TG2 (lys oransje, forhold som ikke krever umiddelbare tiltak):
Innvendige dører - Dører med høy slitasje. Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører.
Vannledninger - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsrør. I forbindelse med oppgradering av avløpsrør nærmer seg. I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.
Varmtvannsbereder - Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år.
Drenering - Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Tiltak må beregnes om kjeller ønskes brukt til varig opphold.
Utvendige vann og avløpsledninger - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vann og avløpsledninger.
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 (mørk oransje) og 3 (rød), og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd boligen. Selger har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.
Produktnummer: 76C63933-68F9-4532-BA91-6F24B759F274