Strandpromenaden/Sentrum

Strandpromenaden 25C

Prisantydning
15 500 000 kr
Omkostninger
404 500 kr
Totalpris
15 904 500 kr
Formuesverdi
1 508 282 kr
Formuesverdi sekundær
5 731 472 kr
Byggeår
1936
P-rom
234 ㎡
Bruksareal
388 ㎡
Tomteareal
515 ㎡
Antall soverom
5
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Flermannsbolig

Oversikt

Meget sentral useksjonert bolig i sentrum med 4 leiligheter. Flott solrik uteområde. P-plasser. Trenger renovering.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Primærrom: 234 kvm, Bruksareal: 388 kvm Sekundærrom: 154 kvm.
Bra. pr. etasje.: Kjeller 126 m² - 1. etg. 128 m² - 2. etg. 128 m² - Loft 6 m².

P-rom inkl:
1.etg.: Gang, vindfang, stue, stue 2, soverom, kjøkken øst, bad øst, vindfang 2, bad vest, kjøkken vest, stue 3, soverom 2.
2.etg.: Gang, stue, soverom, kjøkken øst, soverom 2, bad øst, gang 2, bad vest, soverom 3, kjøkken vest, stue 2.

S-rom inkl.:
Kjeller: Trapperom, gang, toalettrom, bod, vaskerom, bod 2, bod 3, bod 4, bod 5, bod 6, bod 7, bod 8, bod 9, bod 10.
1.etg.: Trapperom, kott.
2.etg.: Trapperom, garderobe.
Loft: Trapperom.

Liten del i kjeller er ikke måleverdig pga. for lav takhøyde. Trapperom/gang mellom leilighetene er medtatt som S-rom. Samtlige kjellerrom er benevnet som S-rom.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. Avvik 2. etasje: Det er noen avvik i leilighetene, satt inn vegg mellom spisestue og stue, samt at bad + kjøkken ikke er tegnet inn i den ene leiligheten.

Oppvarming

Ved og elektrisk til oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Se vedlagt kart på høyre side i Finn-annonsen.

Parkering

Parkering på tomt.

Beliggenhet

Meget attraktiv og populær beliggenhet i sentrum med gåavstand til det meste av service tilbud. Kort avstand til butikker, restauranter, kino, apoteket, treningssenter, fiskebrygga, bystranda osv.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest på våningshus datert 23.10.1936 og for piperehabilitering datert 13.10.2022. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det fremkommer av tilstandsrapport at det er påvist avvik i branncelleinndeling ut i fra dagens byggtekniske forsikrift: Branndører til leiligheter er ikke montert. Ingen brannsikring mellom leilighetene. Det er påvist avvik i forhold til rømningsvei: Ingen brannstige montert i 2.etasje.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Det er satt inn vegg mellom spisestue/stue i leilighet 1 i 2.etg. og stue i leilighet 2 i 2.etg. I den ene leiligheten i 2.etg. er ikke bad og kjøkken tegnet inn. Bad er satt inn i del av entre/gang, og kjøkken er satt inn i rom godkjent som stue. De ombygde rommene er godkjent til varig opphold/beboelse, men det er ikke søkt bruksendring. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vei og vann. Eiendommen har septiktank/ slamavskiller. Det gjøres oppmerksom på at Kristiansand kommune har rett til å gi pålegg om kortslutning av septiktank og kreve til tilkobling til offentlig avløp.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig med bevaring og tilhører reguleringsplan nr. 724 "Murbyen Kvartalene 31-33, 38-41, 43-48, 50-54 og 57 og deler av kvartalene 20, 26, 27, 37, 42, 49, 56 og 58" datert 17.06.1998. Eiendommen tilhører også kommunedelplan nr. 1264 for Kvadraturen og Vestre Havn, del 1 - Kvadraturen 2011-2022 datert 12.02.2014. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen er godkjent med 4 boenheter, og kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 343. Tinglyst: 14.03.1936. Bestemmelse om veg. Bestemmelsen er ikke funnet i Statsarkivets digitalarkiv. Megler har således ikke kontrollert innholdet i denne. Bestemmelsen følger eiendommen ved salg.
Dagboknr.: 344. Tinglyst: 14.03.1936. Bestemmelse om veg. Bestemmelse om kloakkledning. Bestemmelsen er ikke funnet i Statsarkivets digitalarkiv. Megler har således ikke kontrollert innholdet i denne. Bestemmelsen følger eiendommen ved salg.
Dagboknr.: 953. Tinglyst: 22.05.1936. Erklæring/avtale. Bestemmelse om felles vegg. Bestemmelsen er ikke funnet i Statsarkivets digitalarkiv. Megler har således ikke kontrollert innholdet i denne. Bestemmelsen følger eiendommen ved salg.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Dagboknr.: 953. Tinglyst: 22.05.1936. Erklæring/avtale. Bestemmelse om felles vegg. Bestemmelsen er ikke funnet i Statsarkivets digitalarkiv. Megler har således ikke kontrollert innholdet i denne. Bestemmelsen følger eiendommen ved salg.

Kommentar konsesjon

Ingen konsesjonsplikt.

Info energiklasse

Eiendommen er ikke energimerket. Det følger av forskrift om energimerking § 5 at dersom selger etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning innen ett år etter avtale om salg er inngått.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 387 500,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 404 500,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Standard

Dette er en sjelden mulighet i sentrum! Stor useksjonert bolig med 4 leiligheter. Trenger renovering.

- 2 leiligheter i byggets 1.etg. Arealet på disse to totalt er 114kvm P-rom.
Leilighet nr.1: Gang/entré, 2 stuer, kjøkken, soverom og bad.
Leilighet nr. 2: Gang/entré, stue, kjøkken, soverom og bad.

- 2 leiligheter i byggets 2.etg. Arealet på disse to totalt er 120kvm P-rom.
Leilighet nr.1: Gang/entré, stue, kjøkken, 2 soverom og bad.
Leilighet nr. 2: Gang/entré, stue, kjøkken, soverom og bad. Utgang til balkong fra stue.

Stor kjeller med mye bodplass, samt et loft.

Boligen har tilhørende en flott usjenert og solrik hage, samt flere p-plasser på tomt.

Velkommen til visning!

Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Arild Grundetjern den 14.06.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
"Boligen er bygd i 1936 og trenger renovering både ut- og innvendig. Følgende hovedtrekk kan nevnes: Utvendig er teglstein på tak fra byggetid, vanlig vedlikehold/oppgradering bør beregnes. Takrenner er av eldre årgang, vedlikehold bør beregnes. Vinduer i 1. og 2. etasje er fra 1984 og har normal slitasje, vedlikehold/oppgradering bør beregnes. Enkelte kjellervinduer er fra 2016, øvrige eldre kjellervinduer trenger oppgradering. Murfasade trenger vedlikehold/oppgradering da det er sprekker/slitasje. Balkong trenger renovering da det er synlige rustne armeringsjern i betongen. Innvendig er boligen inndelt med 4 leiligheter som alle trenger oppgradering. Fuktsøkt i takbord på loft flere steder under befaringen, ingen utslag vistes på fuktighetsindikator. Konstruksjonen anbefales ventilert. Samtlige bad er av eldre årgang og trenger renovering. Det ble utført hulltaking i vegger inn mot bad og i utforet kjellervegg, ingen synlig eller målbar fukt ble oppdaget. Kjøkkeninnredninger x 4 er av eldre årgang, vedlikehold/opppgradering bør beregnes. Gulvhøyder ble kontrollert i 5 rom, store avvik ble registrert noen steder. Dette antas å skyldes at boligen har noe sig. Takbjelker i kjeller er angrepet av sannsynligvis stripet borrebille og er myke å stikke i mange steder, utbedringer bør beregnes. El. anlegg er av eldre årgang, vedlikehold/oppgradering bør beregnes, el.sjekk anbefales utført. Røropplegget er av eldre årgang, vedlikehold/oppgradering bør beregnes. Innvendig stoppekran er montert i kjellerbod. 4 stk. v.v.-beredere er fra 2013. 3 er på ca. 200 liter, og 1 er på 116 liter. Ved og elektrisk til oppvarming. Det er kun boligen som inngår i tilstandsrapporten. Forøvrig må hele tilstandsrapporten leses i sin helhet."

Følgende avvik har fått TG3 (store eller alvorlige avvik):
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft. Det er ingen lufting i konstruksjonen.
Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger .Balkong trenger renovering da rustne armeringsjern er synlige i betongen.
Våtrom > Generell > Bad øst. Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Våtrom > Generell > Vaskerom. Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken vest. Det er ikke påvist noen form for ventilering av kjøkkenrommet (lukket rom).
Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken øst. Det er ikke påvist noen form for ventilering av kjøkkenrommet (lukket rom).

Følgende avvik har fått TG2 (avvik som kan kreve tiltak).
Utvendig > Taktekking. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak.
Utvendig > Nedløp og beslag. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag.
Utvendig > Veggkonstruksjon. Det er påvist sprekker i murte/pussede fasader.
Utvendig > Vinduer. Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
Utvendig > Dører. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
Innvendig > Overflater. Gulv er noen steder slitt. Ujevnt gulv i leilighet vest i 2. etasje ved vf.
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Innvendig > Radon. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Innvendig > Pipe og ildsted. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe.
Innvendig > Innvendige trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
Innvendig > Andre innvendige forhold. Slitasje på takplater. Skadedyrsangrep på bjelker i kjeller.
Våtrom > Overflater Gulv > Bad vest. Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under).
Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad vest. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passer på membranløsningen.
Våtrom > Ventilasjon > Bad vest. Det er påvist begrenset ventilering/luftgjennomstrømning.
Våtrom > Overflater Gulv > Bad øst. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad øst. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.
Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad øst. Det er påvist fuktskjolder/svelling i skapinnredning.
Våtrom > Ventilasjon > Bad øst. Det er påvist begrenset ventilering/luftgjennomstrømning.
Våtrom > Overflater Gulv > Bad vest. Småsprekker i belegg.
Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad vest. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.
Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad vest. Se beskrivelse.
Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken øst. Det er påvist fuktskjolder/svelling i bunnplate i benkeskap.
Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken vest. Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken.
Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken øst. Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken.
Tekniske installasjoner > Vannledninger. Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
Tekniske installasjoner > Avløpsrør. Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg. Sikringsskap med automatsikringer, i 1. etasje med hovedsikringer på 25 A og 32 A. Sikringsskap med vanlige skrusikringer i 2. etasje øst, hovedsikringer på 25 A. Sikringsskap med automatsikringer i 2. etasje vest. Sikringsskap er også montert i kjeller. Kursoversikt ligger oppbevart i sikringsskapene.
Tomteforhold > Drenering. Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren - ved kjeller/underetasje. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter. Grunnmuren har sprekkdannelser.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger boligen: hvitevarer på kjøkken i alle leilighetene.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Servitutter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 343. Tinglyst: 14.03.1936. Bestemmelse om veg. Bestemmelsen er ikke funnet i Statsarkivets digitalarkiv. Megler har således ikke kontrollert innholdet i denne. Bestemmelsen følger eiendommen ved salg.
Dagboknr.: 344. Tinglyst: 14.03.1936. Bestemmelse om veg. Bestemmelse om kloakkledning. Bestemmelsen er ikke funnet i Statsarkivets digitalarkiv. Megler har således ikke kontrollert innholdet i denne. Bestemmelsen følger eiendommen ved salg.
Dagboknr.: 953. Tinglyst: 22.05.1936. Erklæring/avtale. Bestemmelse om felles vegg. Bestemmelsen er ikke funnet i Statsarkivets digitalarkiv. Megler har således ikke kontrollert innholdet i denne. Bestemmelsen følger eiendommen ved salg.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Dagboknr.: 953. Tinglyst: 22.05.1936. Erklæring/avtale. Bestemmelse om felles vegg. Bestemmelsen er ikke funnet i Statsarkivets digitalarkiv. Megler har således ikke kontrollert innholdet i denne. Bestemmelsen følger eiendommen ved salg.

Info kommunale avgifter

Renovasjon kommer i tillegg. Beregnet årsbeløp for 2024 er kr 9147. Gebyret faktureres i forhold til antall tømminger.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

- Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom?
Gulv, toaletter o.l. i 2008. Kjenner ikke til firma. Faglært.

- Er det tegn på setningsskader?
Sprekker i mur.

- Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe?
Byttet rør inni pipe (foring). Åmli bygg, 30.09.2022.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
Produktnummer: E8A06CF9-9A7F-44E5-BCC8-193064309F26 Kategori: