Lillesand

Strandgata 12A - Utleie av kontor/forretningslokale. 1 - 3 etg.

Byggeår
2001
Tomteareal
585 ㎡
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Næringsbygg

Oversikt

Om eiendommen

Lillesand sentrum - Meget attraktive kontor/forretningslokale sentrum til leie rett ved sjøen

Næringsbeskrivelse

Beskrivelse

Sørmegleren næring har gleden av å presentere et meget attraktivt næringslokale i Lillesand sentrum til leie helt nede ved sjøen og havnen. Lokalene ligger med nydelig utsikt til gjestehavnen og skjærgården. I umiddelbar nærhet har du både restauranter og butikker. Lokalene er fordelt over 3 etasjer med flere innredningsmuligheter. Velkommen til visning.

Oppdragsnummer

9-23-0029

Utleieobjekt

Strandgata 12A - Utleie av kontor/forretningslokale. 1 - 3 etg., Gnr. 47 Bnr. 38 Snr. 3 i Lillesand kommune.

Utleier

Strandgaten 12a as
Alle opplysninger i prospektet er godkjent av utleier.

Beliggenhet

Beliggenhet

En av Lillsands mest attraktive beliggenheter helt nede ved havnen med nydelig utsikt. Kort vei til alle butikktyper og restauranter i Lillesand sentrum.

Næringstype

Kontorlokaler med mulig butikk/resepsjon i 1.etg.

Byggeår

2001 i følge Lillesand kommune.

Areal

Totalt bruttoareal for seksjonen (BTA): 226 m2
Totalt bruksareal for seksjonen (BRA): 211 m2
Arealoversikt av bruksareal (BRA) pr. etasje:

1. etasje: 101 m2
2. etasje: 69 m2
Loft: 41 m2

Innhold

Innhold

Bygget får over 3 plan og har følgende innhold:

1. etasje:
Resepsjon, bod, teknisk rom, bad, heis, kjøkken, trapperom, kontor x 3

2. etasje:
Trapperom/gang, garderobe, heis, kontor x 4

Loft
Trapperom, bad, møterom, heis, ventilasjonsrom

Standard

Lyse og trivelige lokaler med parkettgulv i hele 1.etg og tepper på gulv i 2 og 3.etg. Malte vegger i lyse og trivelige farger. Fliselagte wc/bad i 1 og 3.etg.

Diverse

Ca. 25 kvm i 1.etg er utleid til Strandhaven og vil bli ledig senest 01.12.2023.

Parkering

Ingen parkeringsplasser medfølger i forbindelse med kjøpet. Kommunale parkeringsplasser like ved.

Oppvarming

Elektrisk/varmepumper.

Vilkår og betingelser

Tomt

Areal: 585 kvm, Eierform: Fellestomt

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til s entrumsformål, tilhører reguleringsplan områdeplan for sentrum - Sentrumsplanen datert 16.11.2016. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Sikkerhet

Det må påregnes å stille bankgaranti eller depositum som sikkerhet for leieforholdet. Normalt utgjør garantisummen et beløp som tilsvarer 6 måneder forpliktelser iht. leiekontrakt.

Økonomi

Antydet leiepris

Kr. 2000,- pr. kvm. pr. år + fellesutgifter.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius, tlf. 40 40 80 02

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3070046