Borøy

Storkilveien 3

Prisantydning
5 200 000 kr
Omkostninger
150 300 kr
Totalpris
5 350 300 kr
Formuesverdi
487 978 kr
Formuesverdi sekundær
1 854 316 kr
Byggeår
1894
Internt bruksareal (BRA‑i)
116 ㎡
Bruksareal
116 ㎡
Tomteareal
2 603 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
4
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Sjarmerende, eldre enebolig med strandlinje, flott hage, brygge og sjøbod - kort vei til idyllisk skjærgård

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Boligen går over 3 etasjer, inkludert kjeller. Hovedetasjen inneholder vindfang med dusj, trappegang, kjøkken, toalettrom, 2 stuer og ett rom benyttet som soverom. I loftsetasjen er det trappegang, 3 rom benyttet som soverom, mellomgang og kott. Vinduene i boligen overholder ikke dagens krav til alternativ rømning. Det er vinduenes netto-åpningsmål som legges til grunn for vurderingen. Det er i tillegg et uthus på tomten med praktisk lagringsplass, samt sjøbod ved bryggen med bod og båtopplagsplass. Kjelleren består av kjellerrom og bod.

Tvedestrand kommune opplyser at det ikke foreligger noen godkjente byggetegninger i deres arkiv. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar. 

Oppvarming

Ved/peisovn i finstue. Vedovn på kjøkken og soverom 2.etasje. Kombinert oljekamin/vedovn i spisestue, oljekamin er frakoblet.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

Det er ingen parkeringsplass på eiendommen. Selger leier 2 parkeringsplasser av Storli sameie, ca. 600 meter fra boligen, kr. 3 000,- pr plass i året. Kjøper må selv kontakte sameiet for eventuell videreføring av leieforholdet. Megler eller selger kan ikke garantere at leien kan videreføres. Risiko for dette bæres av kjøper.

Beliggenhet

Flott beliggende enebolig på Dyngøy, på Borøya i Tvedestrand kommune. Eiendommen ligger fint med stor hage og hyggelige uteområder. Strandlinje med brygge og sjøbod. Herfra kan man ta båten ut i den vakre skjærgården og til de utallige øyene og holmene Tvedestrand har å by på. En kort båttur tar deg til de idylliske sørlandsøyene, Lyngør og Sandøya med blant annet hyggelige restauranter. Det er ca. 2 km til Hagefjordbrygga på Borøya med badeplass og Restaurant Hilda Larsen. Det er også bademuligheter ved egen brygge hvor det er skjellsandbunn. Fiskemuligheter i skjæra. Det er ca. 15 minutter til Tvedestrand sentrum med et godt utvalg av fasiliteter. Her finner du bl.a skole, barnehage, idrettsanlegg, butikker, apotek, bank og bakeri. Grenstøl og Grisen Storsenter byr også på handlemuligheter. Flott badepark i Tjenna i Tvedestrand sentrum. . Yrende liv i Tvedestrand havn på sommerstid og en rekke kulturarrangementer.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse på grunn av alder. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Kommunen opplyser at det ikke foreligger noen godkjente byggetegninger i deres arkiv. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann. Det er også privat brønn på tomten, slik at man kan velge mellom offentlig og privat vann. Det er ikke innlagt avløp. Gråvann fra kjøkkenkum går til Saulekilen. Gråvann fra dusj går til hekk. Tiltaket er ikke omsøkt. Vanntilførsel gjennom yttervegg er krever utslippstillatelse fra kommunen. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuelle pålegg eller søknader til kommunen påhviler kjøper. Boligen har biologisk toalett med 2 kammer. Dyngeveien er privat vei. Det går sti fra Dyngeveien og inn til eiendommen. Det foreligger ingen tinglyst adkomstrett over eiendommene frem til Storkilveien 3. På vinterstid brøytes det bort til stien (frem til Storkilveien 9). Det brøytes ikke frem til boligen.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som boligbebyggelse, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan. Kommuneplan for kystsonens byggeområder 2011-2023. Det foreligger kommuneplan under arbeid, 2021-2033.

Eiendommen ligger under hensynssone "bevaring, kultur- og naturmiljø"

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4213/75/58:
08.01.1861 - Dokumentnr: 902766 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4213 Gnr:75 Bnr:15
Bestemmelse om beiterett

13.07.1962 - Dokumentnr: 1009 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4213 Gnr:75 Bnr:178
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om vannrett
Bestemmelse om vannledning
Overført fra: Knr:0914 Gnr:75 Bnr:72

08.08.1964 - Dokumentnr: 1296 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4213 Gnr:75 Bnr:190
Best. om gangsti
Bestemmelse om vannrett
Bestemmelse om båt/bryggeplass (Naboen har tinglyst båtplass på brygga)
Overført fra: Knr:0914 Gnr:75 Bnr:72

03.10.1966 - Dokumentnr: 1498 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4213 Gnr:75 Bnr:190
Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:0914 Gnr:75 Bnr:72

08.05.1984 - Dokumentnr: 1535 - Rettsbok
Grensegangssak
Overført fra: Knr:0914 Gnr:75 Bnr:72
Gjelder denne registerenheten med flere

02.05.2024 - Dokumentnr: 1396141 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt

24.05.1901 - Dokumentnr: 900015 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4213 Gnr:75 Bnr:11

07.05.2014 - Dokumentnr: 361343 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0914 Gnr:75 Bnr:72

01.01.2020 - Dokumentnr: 1604451 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0914 Gnr:75 Bnr:58

Kommentar konsesjon

Tvedestrand kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet, som megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Kommentar Bo/Driveplikt

Det er boplikt på eiendommen.

Kommentar odelsrett

Det er ingen odelsrett.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 130 000,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 16 500,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 150 300,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Det er årlig eiendomsskatt på kr. 4684,-. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Nøkkelinformasjon

Standard

Enebolig fra 1894, oppført i halvannen innredet etasje og grovkjeller. Eiendommen består av bolighus, uthus, sjøbod med overbygget slipp og brygge. Bygningene på eiendommen har varierende grad av vedlikeholdsetterslep, påregnelig oppgraderingsbehov og vurderes som renoveringsklare.

Vindfang er innredet som dusjrom. Her er det plassert dusjkabinett. Vann fylles og tømmes manuelt, gråvann går i utvendig terreng. Videre i gangen er det adkomst til toalettrom med biologisk toalett. Toalettet har 2 kammer. Fra gangen er det også luke/adkomst til grovkjeller.

Kjøkkeninnredning med vedovn og frittstående hvitevarer. Kjøkkenet er malt med blå overflater. Innredningen har over og underskap. Belegg på gulv og malte plater, samt panel på vegger. Rommet er innredet med utslagsvask, avsatt plass til komfyr og kjøleskap. Varmtvannsbereder/benkbereder er plassert i underskap. Stuen er inndelt i to soner, en spisestue og en finstue. Spisestuen har kaminovn (ikke i bruk). Det er peisovn i finstuen. Rommene er romslige og har god plass til spisebord og sofagruppe.

Det er 1 rom benyttet som soverom i 1. etasje, samt 3 rom benyttet som soverom i loftsetasjen. Rommene har ikke tilfredsstillende rømningsvei. Det største rommet er i 2. etasje med blå fargevalg som står i stil til den eldre sørlandske bebyggelsen.

Det er åpent elektrisk anlegg, tilknyttet tavleskap og inntak i trappegang, loftsetasje. Tavleskapet er utført med automatsikringer. Tilgjengelige kursfortegnelse i tavleskapet. Det foreligger godkjent sluttrapport etter el-kontroll fra 2021 og melding av elektriske installasjoner fra 1989.

Tilstandsrapport:

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Espen Martinsen den 04.06.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon: Enebolig fra 1894, oppført i halvannen innredet etasje og grovkjeller. Videre er tomten bebygget med uthus/låve, båtbu, overbygget slipp og brygge. I følge eier ble den tilbygde hovedinngangen oppført på 1950 tallet. Bryggen på eiendommens nordlige side ble fornyet i 2013. Uthuset kan være fra perioden rundt 1900 og sjøboden ble sannsynligvis oppført i perioden rundt 1900, etter å ha blitt flyttet fra sitt opprinnelige oppføringssted. Kjøper må være oppmerksom på naturlige aldringssvekkelser for aktuelle bygningsdeler. Det er hovedsakelig taktekking, ytterkledning, dører, vinduer, det elektriske spredningsnettet, røropplegget og dreneringen som legges til grunn for vurderingen. Det må påregnes forebyggende tiltak mot kondensfukt i kjeller og krypkjellere. Viser for øvrig til avsnittene som omfatter drenering og terrengforhold. Bygningene på eiendommen har varierende grad av vedlikeholdsetterslep, påregnelig oppgraderingsbehov og vurderes som renoveringsklare. Byggtekniske merknader er kommentert i rapportens enkelte
avsnitt. Rapporten må leses i sin helhet
 
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 

TG3: Store eller alvorlige avvik:

Utvendig > Taktekking. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Utvendige beslag har utettheter. Det ble registrert innvendig misfarging / uttørket fukt rundt pipegjennomføringen og synlige revner i undertaket. Boreganger / spor etter treskadeinsekter i deler av undertakets innvendige side. Asbestfiberplater / eternittplater må håndteres som spesialavfall ved en kommende takomlegging.
Utvendig > Veggkonstruksjon. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er påvist råteskader i veggkonstruksjonen. Det er ingen lufting i konstruksjonen. Datidens byggemåte medfører manglende vindsperresjikt. Det ble registrert symptomer på konstruksjonssvikt og fuktgjennomgang under kvisten. Vassheller er ikke innfelt i kledningen. Varierende grad av tørkesprekker og slitasje. Deler av kledningen står i nær tilknytning til terreng og er utsatt for ekstra fuktbelastning.
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft. Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er punktering av dampsperre, som medfører svekket effekt av dampsperrefunksjonen. Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Konstruksjonene har omfattende skjevheter. Det er påvist fuktskjolder i undertak/takkonstruksjon. Konstruksjonen har setninger som følger bygget og underliggende konstruksjoner. Det ble registrert boreganger etter treskadeinsekter (sannsynlig stripet borebille) i deler av konstruksjonen. Enkel underdimensjonert pulttakskonstruksjon i tilknytning til den tilbygde hovedinngangen.
Utvendig > Utvendige trapper. Det er ikke montert rekkverk. Normal påregnelig betongslitasje.
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn. Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter., Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Skillekonstruksjonene har vesentlige skjevheter. Deler av konstruksjonen mot kjellerrommet er utsatt for kondensbelastning fra kjellerrommene.
Innvendig > Innvendige trapper. Det er ikke montert rekkverk. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Trappeløpet har bratt stigning.
Innvendig > Hovedinngang med dusjløsning. Løsningen vurderes som provisorisk. Det er ikke etablert sluk, gulvfall og tettesjikt for håndtering av lekkasjevann.
Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold. Brannslukningsapparat er over 10 år. Tiltak: Utskiftning av brannslukningsapparat. Anbefalt utskiftningsintervall for røykvarsler er hvert 8-10 år.
Tomteforhold > Drenering. Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Dreneringen er utilstrekkelig og har idag begrenset effekt. Vurderingen henger sammen med kommentarer i avsnittene terrengforhold og rom under terreng.
Tomteforhold > Terrengforhold. Terrenget faller inn mot bygningen og det er maksimale forhold for vann inn mot muren.
Tomteforhold > Betongplatting mot terreng. Betongdekket har synlige setninger og vurderes som defekt.

TG2: Avvik som kan kreve tiltak:

Utvendig > Nedløp og beslag. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Takrennene er særlig utsatt for vektbelastningen ved snøras fra taket. Det mangler renner og nedløp i tilknytning til takutstikkene på kvisten. Alders slitasje og solfalming for plastrenner og nedløp.
Utvendig > Vinduer. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Vinduene fremstår med synlig slitasje.
Utvendig > Kjellerdør. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald
trekk kan oppstå. Innadslående slagretning medfører økt risiko for fuktinntrengning ved terskel. Dørblad og karm har synlig alders slitasje.
Utvendig > Hovedinngangsdør. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Det mangler utvendig terskelbeslag og vasshelle over dør.
Innvendig > Overflater. Normal påregnelig bruksslitasje. Enkelte opphengsmerker etter mekaniske innfestinger, stedvis malingsflass og påregnelig slitasje på
veggflatene. Deler av malingsflassinger i soverom loftsetasje og stue hovedetasje har sammenheng med fuktinntrengning i konstruksjonen. Tørkespalter mellom gulvbordene, stedvis gulvknirk og lokale slitasjesymptomer.
Innvendig > Radon. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Innvendig > Pipe og ildsted. Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Det foreligger ingen tilgjengelige tilsynsrapporter på fyringsanlegget.
Innvendig > Rom Under Terreng. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Synlig fuktvandring utenfra. Det ble registrert boreganger etter stripet borebille i skillekonstruksjonen. Forhøyede fuktverdier i rom under terreng med tilbakefylte murvegger kan være forårsaket av fuktvandring i ytterkonstruksjonen som følge av sviktende drenering og/eller innvendig kondensering som følge av dampholdig inneluft som kondenserer mot kalde yttervegger / overflater. Kjellerrommet er ikke egnet for innredning med trematerialer.
Innvendig > Innvendige dører. Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Varierende grad av vindskjevheter i dørblader og friksjon mellom karm og dørblad.
Kjøkken > Hovedetasje > Kjøkken > Overflater og innredning. Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken.
Kjøkken > Hovedetasje > Kjøkken > Avtrekk. Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkkenet.
Spesialrom > Hovedetasje > Toalettrom > Overflater og konstruksjon. Det ble registrert friksjonslyd i avtrekksviften. Videre ble det registrert lukt fra anlegget i kjelleretasjen.
Tekniske installasjoner > Vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Det er påvist at vannrør som er utsatt for kulde har mangelfull isolering. Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Deler av røropplegget kan være utsatt for frostrisiko i den kalde årstiden.
Tekniske installasjoner > Avløpsrør. Det er påvist ufagmessig utførelse av avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige
avløpsledninger. Enkel utlufting av gråvannsavløpet via durgoventil i kjellerrom.
Tekniske installasjoner > Ventilasjon. Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Det er påvist begrenset ventilering/luftgjennomstrømning. Dørene mellom rommene er utført med trappeterskler som hindrer luftgjennomstrømning.
Tekniske installasjoner > Varmtvannstank. Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år.
Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg. Åpent elektrisk anlegg, tilknyttet tavleskap og inntak i trappegang, loftsetasje. Tavleskapet er utført med automatsikringer. Tilgjengelige kursfortegnelse i tavleskapet. Det foreligger godkjent sluttrapport etter el-kontroll fra 2021 og melding av elektriske installasjoner fra 1989. Det foreligger ingen tilgjengelig anleggsdokumentasjon for de etterinstallerte delene.
Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter. Det er registrert skråriss som er symptom på setninger. Grunnmuren har sprekkdannelser. Det ble registrert svikt/innpresset stein i murverket på den nordlige siden. Den aktuelle delen av murverket er særlig utsatt for frostsprengning fra tilbakefylte masser. Det ble registrert symptomer på setninger i murverket i form av sprekker, riss og stedvis reduserte mørtelfuger. Synlige sprekker i betonggulv mot grunnen.
Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Det foreligger ingen tilgjengelige opplysninger som omfatter utslippstillatelse for tilkobling til innvendige vanninstallasjoner. Røropplegget er utsatt for frost i den kalde årstiden. Det foreligger ikke vannprøveanalyser av brønnvannet fra tilsigsbrønnen på den nordlige siden.
Tomteforhold > Brygge. Det ble registrert noe sprekker i betongdekket. Videre ble det registrert tørkesprekker og slitasje i tilknytning til bryggeskjørtet. Nedre del av skjørtet står i vann og utsettes for slitasje. Treplattingen har synlig horisontalavvik. Konstruksjonen ligger direkte mot terrengnivå og utsettes for ekstra fuktbelastning.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Kjøleskap og komfyr. Vaskemaskin i kjeller medfølger også.

Diverse

Boligen har parabolantenne med dekoder.

Det gjøres oppmerksom på at boligen er ryddig og rengjort før visning, og  at den ikke vil bli ytterligere ryddet og rengjort før overtagelse.

Det er registrert kulturminne på eiendommen. Kulturminner kan innebære begrensinger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder terrengendringer, bygging m.m. Arkeologisk minne (gravminne, kulturminneID 41706-1). Selger opplyser om at skjellsandbunnen ved brygga er fredet.

Vannstanden i kilen endrer seg med tidevannet, høy- og lavtrykk, vår og høst. Ved høytrykk og lavvann er kilen “tørr” til omtrentlig grenselinje mellom Storkilveien 3 og 5. Ved lavtrykk er det et vanligvis et vannspeil også ved lavvann. På høsten og ved sørøstlig sterk vind, kan vannet gå opp til og noen ganger over gangstien til huset.

Randonmåling

Det er ikke foretatt radonmåling.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/41240036. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Velforening

Det er velforening i området. Årlig avgift utgjør kr. 600,- og inkluderer vedlikehold av stier/broer på øya, samt organisering av brøyting småveier.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4213/75/58:
08.01.1861 - Dokumentnr: 902766 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4213 Gnr:75 Bnr:15
Bestemmelse om beiterett

13.07.1962 - Dokumentnr: 1009 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4213 Gnr:75 Bnr:178
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om vannrett
Bestemmelse om vannledning
Overført fra: Knr:0914 Gnr:75 Bnr:72

08.08.1964 - Dokumentnr: 1296 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4213 Gnr:75 Bnr:190
Best. om gangsti
Bestemmelse om vannrett
Bestemmelse om båt/bryggeplass (Naboen har tinglyst båtplass på brygga)
Overført fra: Knr:0914 Gnr:75 Bnr:72

03.10.1966 - Dokumentnr: 1498 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4213 Gnr:75 Bnr:190
Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:0914 Gnr:75 Bnr:72

08.05.1984 - Dokumentnr: 1535 - Rettsbok
Grensegangssak
Overført fra: Knr:0914 Gnr:75 Bnr:72
Gjelder denne registerenheten med flere

02.05.2024 - Dokumentnr: 1396141 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt

24.05.1901 - Dokumentnr: 900015 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4213 Gnr:75 Bnr:11

07.05.2014 - Dokumentnr: 361343 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0914 Gnr:75 Bnr:72

01.01.2020 - Dokumentnr: 1604451 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0914 Gnr:75 Bnr:58

Info kommunale avgifter

De kommunale avgiftene inkluderer vann kr. 2 879,- + forbruk vannmåler, eiendomsskatt kr. 4 684,- og renovasjon RTA kr. 4 610,-. Selger har betalt renovasjon for fritidseiendom, siden de har benyttet eiendommen som dette. Kjøper vil ha boplikt på eiendommen og vil bli fakturert for boligeiendom.

Byggemåte

Den vertikale ytterkonstruksjonen over grunnmuren er oppført i laftet tømmer. Enkel bindingsverk av tre i tilknytning til den tilbygde delen. Taket er en plassbygget saltakskonstruksjon med kvist, delvis utført med tildekkede skråtak mot innredede rom. Bærende undertak av trepanel. Undertaket er tekket med asfaltpapp og det er benyttet glasserte tegltakstein i tilknytning til hovedtaket. Den tilbygde inngangen er tekket med asbestfiberplater / eternittplater. Renner og nedløp i plast. Heldekkende pipebeslag av plastbelagt stål. Se forøvrig tilstandsrapport.

Info strømforbruk

Selger informerer om et årlig strømforbruk som utgjorde 21 768kWh i 2021. Strømforbruket vil variere med bruken av boligen.

Polisenummer

7557581

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

Det er ikke innlagt fiber i dag, men det er iflg selger fiber i området.

Vern/SEFRAK

Boligen og uthuset er Sefrak-registrert på grunn av bygningenes alder. I forbindelse med restaurering/ombygging vil fylkets kulturminnevern ha uttalelsesrett. De ønsker generelt at gamle bygninger blir bevart, og stiller krav til materialvalg og utforming. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie. Men det blir også benyttet av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Det finnes mye tilgjengelig informasjon på www.riksantikvaren.no. 

Sammendrag selgers egenerklæring

Følgende fremkommer av selgers egenerklæring:

3. Har det lekket vann utenfra og inn, eller er det sett andre tegn til fukt? - Det er en ca en meter tykk gråsteinsmur hvor vann på/i bakken renner inn mot nordveggen, og renner ned mellom stenene i muren, vannet renner ut under huset og det er fuktighet på murgulvet i kjeller. Huset ligger mellom to fjellskjæringer. Høsten 2023 under uværet Hans lakk det vann ned til tak i vestre stue 1.etg., 3.de bjelke regnet fra vestveggen og ca en halvmeter i fra sydveggen. Kunne ikke se hvor det kom inn, via tak eller pipe/pipebeslag. Det er første gang jeg har sett. Det var en lekkasje via pipen tidligere og da ble blikkenslager engasjert for å kle inn pipen. Etter det har det vært tørt.
4. Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade? - Vinduer 1 etg. stuer skiftet ca 1950 eller tidlig 1960 tallet, ukjente snekkere. Reparert tak og ny taksten hovedhus 1978, ukjente snekkere, regner med at de hadde fagbrev. 1978 nytt vindu soverom 2.etg. kvisten, ukjent snekker. 1981 skiftet vinduer, 2 stk, vestre soverom 2.etg., skiftet 3 stk vinduer østre soverom 2.etg. ukjent snekker. 2017 kledd inn østerloft til soverom, Byggmester Tobias Irgens, for dette arbeidet er det dokumentasjon. 1976 - nye vinduer i uthus, ufaglært, huseier. 1977 Reparert båthus pga skade fra snøfall, ufaglært, huseier. 1990 nytt tak på sjøbod, ufaglært, huseier. 1993 Nye stolper til båtdør i båthus, ufaglært, huseier. Nytt tak på uthus, ufaglært, huseier. 1976 - nye vinduer i uthus, ufaglært, huseier. 1977 Reparert båthus pga skade fra snøfall, ufaglært, huseier. 1990 nytt tak på sjøbod, ufaglært, huseier. Nye stolper til båtdør i båthus 1993, ufaglært, huseier. Nytt tak på uthus, ufaglært, huseier. 1997 skiftet noen kledningsbord båthus østvegg, ufaglært, huseier. 2010-2013 Hovedhus helskrapt og malt en vegg per år, ufaglært, huseier. 2011 nye kåpebord, øst, tak hovedhus, ufaglært, huseier. 2016 nye vinduer sjøbod, ufaglært, huseier. Reparert tak båthus, ufaglært, huseier. 2019 Malt sydvegg hovedhus, ufaglært, huseier. 1997 skiftet noen kledningsbord båthus østvegg, ufaglært, huseier. 2010-2013 Hovedhus helskrapt og malt en vegg per år, ufaglært, huseier. 2011 nye kåpebord, øst, tak hovedhus, ufaglært, huseier. 2016 nye vinduer sjøbod, ufaglært, huseier. Reparert tak båthus, ufaglært, huseier. 2019 Malt sydvegg hovedhus, ufaglært, huseier. Hadde en reparasjon av nedre og østre del av tak på hovedhus (utenfor østveggen), skiftet noen bord som var råtne. Tobias Irgens anbefalte og skifte ut takpappen om noen år da den kunne begynne å sprekke. Arbeid utført av byggmester Tobias Irgens.
10. Er det utført arbeid på det elektriske anlegget? - Huseier med elektriker Gr. L sertifikat, skiftet ut hele det elektriske anlegget høsten 1988. Var da ansatt i Kværner Elektro AS i Moss som stod ansvarlig. Huseier med Gr. L sertifikat lagt opp kurs for Elvestadkabel, helårsvannledning med varmekabel. Som faglært kan jeg legge opp i eget hus uten et firma til å stå for arbeidet. Huseier med Gr. L sertifikat lagt opp kurs for avfukter i 2016. Som faglært kan jeg legge opp i eget hus uten et firma til å stå for arbeidet. Huseier med Gr. L sertifikat lagt opp kurs for lys og stikk på loft og soverom østerloft etter at Tobias Irgens kledde inn rommet med panel i 2017. Som faglært kan jeg legge opp i eget hus uten et firma til å stå for arbeidet
11. Har eiendommen privat vannforsyning (ikke tilknyttet det offentlige vannettet), septik, pumpekum, brønn, avløpskvern eller liknende? - Det er brønn på eiendommen med vannrør inn i huset i tillegg til offentlig helårsvann. Det er ingen våtrom, kun oppvaskkum på kjøkkenet. Gråvann renner rett ut i sjøen/Saulekilen.
12. Har det vært feil på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør? - Har skiftet hovedkran for vann i kjeller i 1996, utført av Brødrene Vatne, da frosten "sprengte" hovedkranen.
13. Er det utført arbeid på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør? - Satt inn varmtvannstank, 20L, i kjøkkenbenk av huseier i 2016. Byttet blandeventil på varmtvannstank av huseier i 2019. Byttet blandebatteri på kjøkkenbenken av huseier i 2021. Det ble lagt inn helårsvann, Elvestadkabel, i 1993 av Brødrene Vatne. Da ble det lagt opp rør slik at det kan velges mellom kommunalt vann eller fra egen brønn. Det ble lagt opp til kaldtvannskran over en utslagsvask på kjøkkenet. Jeg tror Brødr. Vatne la om kaldtvannsrør fra utslagsvask til kjøkkenbenk i 2002 men kan ikke dokumentere dette. Brødrene Vatne installerte en tappekran i kjeller, for valg mellom brønnvann eller kommunalt vann i 1994. Brødrene Vatne installerte en tappekran etter hovedkranen for drenering av rør til kjøkken i 2001.
17. Er det tegn på setningsskader eller sprekker i for eksempel grunnmur eller fliser? - Huset står på en gråsteinsmur, ca en meter tykk, som er gravd ut i en skjæring mellom to fjellskråninger. Steinmuren står på et jordlag og det er senere støpt et murgulvet i kjeller. Murpuss mellom gråsteinene har noen steder sprukket/falt av og sten har forskjøvet seg, tydelig på nordvegg. Setningsskader skyldes også mangel av "støtte" ved utgangsdør i kjeller, kommentar fra Tobias Irgens da han gjorde en annen jobb for oss. Dette ses godt i 1.etg mellom stuene. Kjellervinduer kan være vanskelig å åpne. Det er også tatt ut to vindusglass, i ett firedelt vindu, et for avtrekk fra biotoalett og et for avfukter. Dør til soverom 1.etg. kan ikke lukkes helt igjen, kjøkkendøra til entre likeså og også det ene av to dørblad mellom stuene. På sydsiden av huset er det en murplatting langsetter huset den er sprukket og seget.
18. Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe? - Blikkenslager har montert beslag rundt pipe pga vannlekkasje, årstall ukjent. I 2002 ble det satt inn ny vedovn på kjøkkenet. I 2006 satt Muremester Endestad inn ny vedovn i stue 1.etg., oppgraderte brannmur til da dagens krav, han satt også inn en ny vedovn på soverom kvisten i 2. etg., oppgraderte også her brannmur til da dagens krav. Dette kan dokumenters.
19. Har det vært skadedyr i boligen eller andre bygninger på eiendommen? - Stripete borebiler i hovedhus, uthus og sjøbod. Uthus og sjøbod stod før ca 1900 i Borøykilen så stripete borebiller kan være fra den gang. I hovedhus er det spor etter stripete borebiller i kjeller. Stokkmaur har vært i vestre stue i hovedsak og mot hushjørnet sydvest. Aktiv Skadedyrkontroll behandlet mot stokkmaur i 2006, i 2007 ble det ny behandling samt installert avfukter i kjeller som gikk i 90100 timer før den ble byttet ut i 2018. Det har også vært mus inne om høsten. Det er edderkopper i kjeller. I hagen er det om sommeren svaner og grågås som beiter og koser seg, de legger igjen en del visittkort.
21. Har det vært mugg, sopp eller råte i boligen eller andre bygninger på eiendommen? - Gulv i uthus har setningsskader som kan skyldes råte i materialer. Sjøbod, nordveggens bunnstokk er/har vært angrepet og har redusert tykkelse, har vært slik i hvert fall siden før 1973-1974.
23. Mangler boligen eller andre bygninger brukstillatelse eller ferdigattest for søknadspliktige tiltak? - Huset er fra 1894, uthus, sjøbod, båthus og brygge er fra første halvdel av 1900 tallet. Hva var det av godkjenninger/attester den gang? Derfor har jeg svart ja, da jeg er i tvil om jeg skulle valgt Nei, ikke som jeg kjenner til.
28. Er det andre forhold av betydning eller sjenanse for eiendommen eller nærområdet? - Nabo i Storkilveien 7 spurte for noen år siden om jeg kunne beskjære et eiketre som står ca en meter fra tomtegrensen. Dette sa jeg nei til da treet har stått der siden før hytten ble bygd. Treet har også en funksjon ved å suge opp vann som samler seg ved mye regn. I skjøte står det at "kjøper skal ha fri adkomst" til parsellen over selgerens gjenhavende eiendom G.Nr./B.Nr. 75/72, hvor de faktisk går gjennom vår hage, det klages på at det er ulendt og at det samler seg vanndammer ved mye nedbør og at "fri adkomst" dermed ikke er oppfylt. Det er også kommentert at det er ujevn gangvei fra vår eiendomsgrense og forbi nabo i Storkilveien 9 bort til gangveien Kalvenveien.
32. Har du andre opplysninger om boligen eller eiendommen utover det du har svart? - Under uværet Hans i fjor høst var det en vannlekkasje fra yttertak elle pipe og dryppet da noe vann fra 3.de bjelke regnet fra vestveggen og ca en halv meter fra sydveggen i vestre stue 1.etg. Da var det kraftig vestavind. Det er første gang jeg har sett det dryppe. Jeg kunne ikke se hvor det kom inn. Mellom vår eiendom og naboen, Storkilveien 9 er det et stort tre og det kan skjerme noe for signaler til parabolantennen, som også kan hindres av kraftig regnvær. Fra hovedhuset er det en elektrisk luftledning opp til uthuset, den er hengt opp i en stolpe som er i dårlig forfatning. Telenor er eier av en stolpe stående sydøst for huset, ca 10m, dette er en gammel telefonstolpe med kabel som er kveilet opp som Telenor er ansvarlig for å fjerne. Var i kontakt med Telenor og ElTel AustAgeder 18 mai 2020 for å få den fjernet. ElTel fakturerer den som bestiller og de utfører arbeid på vegne av Telenor. I 2014 ble bryggen reparert av Midtstøl Sjø AS, Stoaveien 19, 4848 Arendal, dette kan dokumenters.
Produktnummer: 82F75F82-3D03-443E-B489-0C935FCB03EB