Grimstad Nord

Storgaten 85

Prisantydning
2 390 000 kr
Omkostninger
72 120 kr
Totalpris
2 462 120 kr
Formuesverdi
504 606 kr
Formuesverdi sekundær
1 816 580 kr
Felleskostnader
2 720 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Kommunale avgifter
7 269 kr / år
Byggeår
1986
P-rom
62 ㎡
Bruksareal
65 ㎡
Tomteareal
608 ㎡
Etasje
1
Antall soverom
2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Innholdsrik og sentral leilighet i Grimstad sentrum, skjermet uteplass og parkering.

Om eiendommen

Innhold

1 etasje: P-rom inneholder: Gang, stue, kjøkken,bad/vaskerom og 2 soverom. S-rom er bod.
På de kommunale tegningene fra 1985 står leiligheten merket som kontor/leilighet, romdeling er ikke tegnet inn.

Arealer med beskrivelse

1 etasje: P-rom/BRA: 62/67 kvm. S-rom er 5 kvm og er bod.

Byggeår og byggemåte

1986 i følge Grimstad kommune.

Oppvarming

Elektrisk
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av M2 Takst AS den 22.03.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Leilighet i sameie bygget 1986, dagens eiere har eid siden 2021. Etablert område med mange gode kvaliteter.
Leiligheten er noe modernisert med malte overflater, overflater baderom mm, samtidig endel eldre bygingsdeler som tilsier videre vedlikehold og potensielle utskiftninger fremtid.
Der det gis tg2 og tg3 så er det gitt en tiltaksbeskrivelse. Dette er takstmannens vurdering, og er på ingen måte fasit på tiltak, men en vurdering utfra fornuft/økonomi, risiko for avvik mm. Kjøper må selv vurdere tiltak.
Enkelte bygningsdeler vurderes utfra en nyere byggeforskrift. Dette tilsier at ting kan være bygget riktig utfra byggeår, men at det likevel får et avvik utfra dagens forskrifter. Når man leser rapporten så er det viktig at man leser både beskrivelse, avviks beskrivelse og tiltaks beskrivelse, da får man god oversikt.
For rapporter som gjelder leilighet i et større sameie eller aksje/andelslag (borettslag) er undersøkelsene hovedsaklig begrenset til innvendig i leiligheten. Utvendige forhold ansees å være en del av sameiets eller borettslagets felles forpliktelse og vedlikehold. Dette anbefales ytterligere kontrollert av interessent. Utvendige forhold kan være kommentert om det er i direkte tilknytning til leiligheten.
Spørsmål vedrørende rapporten kan stilles i kontortid mellom 8-16 på hverdager, til tlf 454 77 777, eller e-post: post@m2takst.no.
Forøvrig må hele rapporten leses og deretter bruke god tid på visning.

Følgende avvik har fått TG3:
Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom
Det er avvik:
Norsk Standard gir tg3 når det er stedvis feil fall i rommet. Stedvis feil fall på gulv i rommet så vann ikke renner enkleste vei til sluk.
Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

TG2:
Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er avvik:
Nederst bak kledning er det etablert horisontal lekte som kan redusere lufting av konstruksjoner og derav avvik i bakenforliggende konstruksjon som avdekkes når kledning byttes.
Kledning er fra byggeår. Noe alder og værslitasje, men ikke observert åpenbare avvik.

Utvendig > Vinduer
Det er avvik:
Eldre vinduer med koblet glass har en redusert isoleringsevne sammenlignet med dagens standard.
Stedvis malingflass karmer og foring. Noe fuktskjolde foring hovedsoverom.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
Byggeforskrifter ble endret i 2017 til at rekkverk/gjerde skal være 100cm. Tidligere krav var 90cm og lavere avhengig av år. Høyden er normal utfra når bygget, men bedømmes etter dagens forskrift.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Innvendige dører
Det er avvik:
Dørene ble funksjonstestet for heng i karm og svill, samt skyvefunksjon. Skyvedør kjøkken fungerer dårlig og trenger utbedring om den skal brukes jevnlig.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad/vaskerom
Det er avvik:
Mindre stedvi avvik fuger, synlig på belistning bak vaskemaskin mm.
Noe misfarging fuger enkelte steder.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt >Bad/vaskerom
Det kan ikke konstateres synlig bruk av membran/tettesjikt på våtrommet.
Sluker kontrollert. Ikke mulig å kvalitetssikre membranløsning i sluken. Ukjent løsning. Om det hadde vært fraværende så ville det sannsynligvis vært lekkasje til etasje under.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad/vaskerom
Det er avvik:
Det er ikke synlig drens-spalte under wc. Dette medfører at man ikke vil avdekke evt. lekkasje fra skjult sisterne i vegg.
Eldre byggeskikk tilsier at man ikke kan garantere at det er tette
fuktsikringsløsninger i innboksing, slik at det er mulig at drens-spalte
ikke vil ha ønsket funksjon. Med dette menes det at selv om det lages
drenshull under wc så er det ikke sikkert at løsningen bak fliser er riktig bygget og at vann vil ledes ut av dette drenshullet.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Det er avvik:
Tegn til tidligere fukt på parkettgulv ved oppvaskmaskin.
Slitasjemerker fronter og skaprammer. Noe merker på benkeplate.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå
ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå
ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.
I nye leiligheter og eneboliger skal man i henhold til nye forskrifter fasttilkoble alle varmtvannsberedere, dvs ikke koble via stikkontakt. Krav fra 2014.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Sikringskap plassert i bod og har automatsikringer.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
Selger innformerer:
Det er feil i helningen til gulvet ved dusjavløpet.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Grimstad sentrum, følg Storgaten oppover til endes. Leilighetsbygget ligger på venstre hånd.
Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning

Beliggenhet

Leiligheten ligger i øvre del av sentrum, gangavstand til alle tilbud i sentrum.
Nærbutikk samt treningsstudio i umiddelbar nærhet. Hyggelige turstier rundt Berge gård etc.

Tomt

Areal: 608 kvm, Eierform: Festet fellestomt, Festeavgiften blir betalt gjennom fellesutgiftene. Festeforholdet begynner 1 november 1985 og varer i 50 femti år frem til 1.11.2035.
Festeavgiften blir betalt gjennom fellesutgiftene.
Festeforholdet begynner 1 november 1985 og varer i 50 femti år frem til 1.11.2035.

Parkering

1 Biloppstillingsplass ute.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige (bla. er oppføring, påbygging og tilbygging meldepliktig). Det foreligger midlertidig brukstillatese datert 24.11.1986. Brukstillatelsen gjelder hele bygget, gjenstående arbeid:
1 det må monteres brannslangepost som dekker u-etg.
2. Avkjørsel til verksted må utformes i h.h.t godkjente planer - max stigning 1:8
3. Det må fremlegges skriftlig erklæring for sikrede parkeringsplasser i tilstrekkelig antall.
4. Vilkår i brev av 9.6.1986 til arkitekt må bringes i orden.
5 Snøfangere på ta tak må monteres.
Ajurførte tegninger må innsendes.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Områder for forretning, tilhører reguleringsplan STORGATEN 71, datert 31.08.1988. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Arealplaner under arbeid:
Plannavn: Frivolldalen_GS, Fuhr, Vinkjelleren, Fuhrområdet - Park og vei, Ekelunden

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig, vann og avløp.

Den lile veien mellom parkeringen og hovedveien er privat.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
1986/397-23/37  Festekontrakt - vilkår. 20.01.1986 
festetid: 50 år
ÅRLIG AVGIFT NOK 28,000
BESTEMMELSER OM FORLENGELSE
PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
 
1986/8431-3/37  Rettigheter iflg. skjøte. 25.11.1986 
BEST. OM VEDLIKEHOLD, BENYTTELSE AV FELLESAREAL SAMT
SAMEIEVEDTEKTER.
Pengeheftelser i festerett

1986/397-23/37  Festekontrakt - vilkår. 20.01.1986 
festetid: 50 år
ÅRLIG AVGIFT NOK 28,000
BESTEMMELSER OM FORLENGELSE
PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
Gjelder feste
 
1986/8431-2/37  Erklæring/avtale. 25.11.1986 
ÅRLIG AVGIFT
ÅRLIG FESTEAVG KR. 750.-
Gjelder feste

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen: Ingen rettigheter funnet.

Grunndata:
2020/1612620-1/200  Omnummerering ved kommuneendring. 01.01.2020 00:00 
 
1986/4421-3/37  Seksjonering. 23.06.1986 
opprettet seksjoner:
snr: 7
formål: Bolig
sameiebrøk: 89/1601
 
2013/565996-3/200  Resek/endring formål/brøk/tilleggsdel. 05.07.2013 
endring av formål/brøk:
snr: 7
formål: Bolig
sameiebrøk: 89/1621

For øvrige opplysninger om grunndata, se den seksjonerte matrikkelenheten.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter E

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Om sameiet

Husdyrhold

Husdyrhold er ikke tillatt uten styrets godkjenning. Godkjenningen kan trekkes tilbake dersom dette fører til vesentlig ulempe for andre beboere.

Forretningsfører

Mette Aagre Vik

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 390 000,- (Prisantydning) Omkostninger 8 400,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 59 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 390 000,-)) 72 120,- (Omkostninger totalt) 2 462 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 7 269 pr. år

Felleskostnader

Kr. 2 720,- pr.mnd.

Felleskostnader inkluderer

Felleskostnader inkluderer: Søppel, vask av felles areal, brøyting og tv og internett, forsikring av bygg og festeavgift. Det er planlakt å øke fellesutgiftene 1.4.2023 til 2967,-

Andel fellesgjeld / Fellesformue

Formuesverdi

Primær: Kr. 504 606,- for år 2021. Sekundær: Kr. 1 816 580,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Storgaten 85, Gnr. 7 Bnr. 134 Snr. 7 i Grimstad kommune. Sameiebrøk:

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Se løsøre liste vedlagt.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 45 89 49 72.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

21-23-0059

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/21-23-0059. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Ørjan Mathisen, tlf. 45 89 49 72

Vederlag

Grunnpakke markedsføring (Kr.8 350) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 2 390 000,-) (Kr.65 725) Tilrettelegging (Kr.15 900) Totalt kr. (Kr.100 460)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3069375